Free Essay

Teaching English as a Foreign Language

In: Science

Submitted By srnamypearl
Words 535
Pages 3
1. – U V O D

Usvajanje jezika je zadivljujući podvig male dece, koji već odavno privlači pažnju poslenika u oblasti nauke o jeziku, razvojne psihologije, pedagogije i prirodnih nauka. Izgleda neverovatno kako su tako mala i neiskusna deca ipak sposobna da usvoje ne samo reči, već umeju i da sklapaju rečenice prema pravilima jezika koji se govori u njihovom okruženju.
Na razne načine je pokušavana da se objasni ta sposobnost dece. Objašnjenje za tu činjenicu pruža teorija koja kaže da u procesu usvajanja jezika dete učestvuje stvaralački, a njegovo okruženje mu pomaže da to učini i tako iskoristi sposobnost kojom ga je priroda obdarila.
Sposobnost deteta da stvaralački učestvuje u usvajanju jezika može da se objasni time da su deca biološki programirana za jezik i da se on razvija na isti način kao što se razvijaju i druge biološke funkcije. Kao što je normalno da dete na određenom stupnju svog razvoja načini prve korake, tako i na određenom stupnju razvoja izgovara prve reči. Da bi mehanizam za usvajanje jezika proradio, detetu je potrebno da čuje uzorke jezika u svom okruženju kako bi dobilo ulazni jezički materijal.
Međutim, sposobnost deteta da kreativno učestvuje u proseu usvajanja jezika je vremeniski ograničena. Što je dete mlađe, utoliko je veća njegova sposobnost da krativno učestvuje u usvajanju nematernjeg jezika.
U privatnoj školi engleskog jezika 'Speak Easy', čvrsto verujemo u podsticanje učenja engleskog jezika na ranom uzrastu jer je to jedan od sigurnih i dobrih osnova za njihova dalja i buduća učenja kao i usavršavanja.
Sa tim ciljem, Spek Easy, u saradnji sa British Counsil Srbija (međunarodna organizacija za kulturne odnose iz Velike Britanije) , primenjuje programe i kurseve engleskog jezika koji su primenjeni deci predškolskog uzrasta (5-6 godina).
Akcenat ovog rada bih stavila na pažljivo planiran i prilagođen program koji podstiče efektivno učenje jezika, teme i oblasti su birane u skaldu sa razvojem dece u rasponu od već njima

2. N A Č I N U Č E Nj E E N G L E S K O G J E Z I K A

Predavanje i učenje drugog jezika može biti teško jer deca ovog uzrasta još uvek ne vide potpunu važnost učenja novog jezika ali jezičko-saznajni mehanizam u mozgu dece predškolskog uzrasta poseduje fleksibilnost koja omogućuje da deca nematernji jezik usvajaju na način blizak usvajanju maternjeg jezika, tj. prirodnim putem.. Predavanje takođe može biti i veoma zanimljivo jer deca imaju sposobnost da brže uče jezike i obično su veliki entuzijasti.
Usvajanje jezika je kreativan proces, a sposobnost dece da oponašaju ono što čuju u svom okruženju samo im pomaže da iskoriste jezičku kreativnosti kojom ih je priroda obdarila.
Praksa je pokazala da deca predškolskog uzrasta (kao i mlađa deca), pored toga što najbolje uče kroz razne oblike igara. Unutrašnja motivacija je bitan pokretač u samom procesu savladavanja stranog jezika, neophodno je da dete bude motivisano kako bi na potpun način učestvovalo i savladalo aktivnosti tokom nastave koje mogu biti predstavljene kroz muziku, igru ili pokret u zavisnosti od teme koja se obrađuje.

3.1. A K T I V N O S T I
Tokom izvođenja aktivnosti nastojala sam da sve bude što jednostavnije i u što kraćoj formi, koliko to dozvoljavaju ciljevi. Deca nemaju dugačak…...

Similar Documents

Premium Essay

Teaching English as a Second Language to Pre-School Learners

...Teaching English to Young Learners: How They Learn and the Pedagogical Implication Rojab Siti Rodliyah (rojab.siti@gmail.com) UPI Bandung There is now a growing tendency among Indonesian people to introduce English to children starting from the early age, through either formal or informal education. This can be seen from the mushrooming of bilingual and international schools where English is used as the language of instruction as well as the increasing number of English courses aimed especially for children. Sometimes people hold a misconception regarding teaching English for young learners, in which they believe that the earlier the kids learn a foreign language, the better it will be. As a matter of fact, this assumption is not completely true. Only when handled with care will the teaching of foreign language to young learners succeed as expected. Otherwise, this will not gain a significant effect on children’s language development. This paper will elaborate some principles on how young learners learn a foreign language, which should be the foundation of the way the teaching English to young learners is conducted. Some theories on how children learn will be drawn on, followed by a discussion on the pedagogical implications. This paper is expected to give insights to English teachers in general and teachers of English for young learners in particular, about the importance of taking into account the aspects related to the way young learners learn in designing their......

Words: 2041 - Pages: 9

Premium Essay

Teaching English Language and Literature in Socio-Linguistic Context

... ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING PROJECT TOPIC: “TEACHING ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE IN SOCIO-LINGUISTIC CONTEXT” SUBMITTED BY: GAURAV .N. SHIMPI CHECKED BY: PROF. DIPTI PETHE YEAR : 2012 -2013 INDEX Introduction Aims and Objectives Meaning and Nature of Language English Language and Literature in India Role of Language in Teaching Literature Sociolinguistic Contest in Learning and Teaching English Language Conclusion Bibliography INTRODUCTION Sociolinguistics is the descriptive study of the effect of any and all aspects of society, including cultural norms, expectations, and context, on the way language is used, and the effects of language use on society. Sociolinguistics differs from sociology of language in that the focus of sociolinguistics is the effect of the society on the language, while the latter's focus is on the language's effect on the society. Sociolinguistics overlaps to a considerable degree with pragmatics. It is historically closely related to linguistic anthropology and the distinction between the two fields has even been questioned recently. It also studies how language varieties differ between groups separated by certain social variables, e.g., ethnicity, religion, status, gender, level of education, age, etc., and how creation and adherence to these rules is used to categorize individuals in social or socioeconomic classes. As the usage of a language varies from...

Words: 4944 - Pages: 20

Premium Essay

Teaching English as a Second Language to Pre-School Learners

...Title: Teaching Methods used to teach English to pre- school children’s Date | Author/ References | Title of Journal | Comments | Research method | 18/09/2012 | Sandradu Plessis and Brenda low | Challenges To Pre –School Teachers In Learners Acquisition Of English As Language Of Learning And Teaching | This journal highlights problems that teachers might come across in teaching English to pre –school children. The importance of identifying them and solving them because its believed here in this journal that preschool teachers play a key role in the acquisition of English language by the children because children spend most of their waking hour with the teachers. Therefore it’s believed that teachers do play a big role in the children’s life in order for them to acquire the language | Quantitative research method | 19/09/2012 | Karen E Johnson | The Relationship Between Teachers Believe And Practises During Literacy Instruction For Non –Native Speakers Of English | In this journal it is discussed teachers theoretical believe helps them to perceive, process, and act upon information in classroom. This also study extends the current research on teachers' theoretical beliefs within literacy contexts to the field of teaching English as a second language (ESL).Specifically, it examines the relationship between ESL teachers' theoretical beliefs about second-language learning and teaching and their instructional practice during literacy instruction with non-native speakers......

Words: 1256 - Pages: 6

Premium Essay

Project Work in Teaching English

...Introduction The theme of the course paper is “Project Work in Teaching English”. The objectives of the paper are to highlight the importance of project work in teaching English, to describe its main peculiarities and types, to discover how it influences the students during the educational process and if it helps to learn the language. The problem of using project work in teaching English is of great importance. Project work is characterized as one of the most effective methods of teaching and learning a foreign language through research and communication, different types of this method allow us to use it in all the spheres of the educational process. It involves multi-skill activities which focus on a theme of interest rather than of specific language tasks and helps the students to develop their imagination and creativity. Nevertheless, teachers are not keen on the idea of providing project work into their lessons because of the disadvantages this method has. The main idea of project work is considered to be based on teaching students through research activities and stimulating their personal interest. The research topic of the course paper is the process of teaching and learning a foreign language with the help of project work. The research focus of the paper is the content of project work activities. The research tasks are set as follows: to describe the principal characteristics of project work, to identify the types of projects and to......

Words: 10774 - Pages: 44

Premium Essay

English Teaching

...Contemporary Online Language Education Journal, 2011, 1, 33-40. Classroom roles of English language teachers: The traditional and the innovative İngiliz dili öğretmenlerinin sınıfiçi rolleri: Geleneksel ve yenilikçi Anindya Syam Choudhury 1 Abstract This paper looks at the classroom roles of English language teachers in the second language/ foreign language context with particular reference to the Indian one. In the beginning, it considers the notion of „role‟ in English Language Teaching (ELT) and how different practitioners and methodologists have conceptualized the roles played by teachers. This is followed by an analysis of the characteristics of the traditional roles of teachers in a teacher-centred classroom in which the teacher becomes someone like the Greek Titan, Atlas, bearing the burden of the whole class on his or her shoulders. It is shown that this sort of unilateral and unidirectional pedagogy fails to nurture the resourcefulness of learners and is, in fact, detrimental to the development of his or her personality. The paper then goes on to highlight the important aspects of the alternative, innovative paradigm in which the focus is on the learner and the role of the teacher is basically that of a „facilitator‟. Keywords: English Language Teaching, role, facilitator, teacher-centred, pedagogy Özet Bu çalışmada yabancı dil bağlamında ikinci dil olarak İngilizce öğretmekte olan öğretmenlerin sınıfiçi rollerine özellikle Hindistan bağlamında bakılmaktadır....

Words: 2938 - Pages: 12

Free Essay

English Language Learners

...of the 20th century bilingual education was the preferred method of teaching European immigrants who did not speak English. By 1910 German-English , French-English and Spanish-English schools were flourishing. World War I, however brought renewed patriotism and a fear of foreign governments and languages. By the end of the 1920’s most schools were English only despite the fact that the Congress ruled it unconstitutional to prohibit language instruction in a pupil’s native tongue. After decades of English only instruction that was failing the immigrants, the Bilingual Education Act was passed in 1968. This provided monetary support to the schools so that they could implement native language instruction to help the bourgeoning immigrant population. After so many years of English only instruction this proved to be difficult since few teachers were equipped to teach bilingually. The Canadian system was used as a model for this instruction however it did not work as well in California with Spanish speakers who were predominantly from lower socio-economic backgrounds. The Canadian system was designed for an affluent population who had developed a high literacy in their native language. Literacy learned in the native language translates to the language being learned (Lecture, 2013). By 1974 legislation required schools to implement programs to help the non-English speaking children to attain the necessary language skills to be successful. It was suggested that the schools use......

Words: 912 - Pages: 4

Premium Essay

Malaysian English Language Acquisition

...the theories of first and second language acquisition, how do you think the average Malaysian student learn English? Discuss your reasons. Introduction Young children are natural language acquirers; they are self-motivated to pick up language without conscious learning, unlike adults. They have the ability to imitate pronunciation and work out the rules for themselves. The idea of “English is difficult” does not occur to them unless it’s suggested by adults, who themselves probably learned English academically at a later age through grammar-based text books. The advantages of beginning early Young children are still using their individual, innate language-learning strategies to acquire their home language and soon they also use these strategies to pick up English. Young children have time to learn through play-like activities. They pick up language by taking part in an activity shared with adults such their parents and teachers. They firstly make sense of the activity and then get meaning from the adult’s shared language. Young children have more time to fit English into the daily programme. School programmes tend to be informal and children’s minds are not yet cluttered with facts to be stored and tested. Children who have the opportunity to pick up a second language while they are still young appear to use the same innate language-learning strategies throughout life when learning other languages. Young children who acquire language rather than consciously learn......

Words: 1389 - Pages: 6

Free Essay

Language Teaching

...mind is perceived to be socially constructed; ❖ the child is born with basic attentional, perceptual and memory capacities; ❖ development occurs as a direct result of contact with the environment; ❖ child as self communicator – leads to higher order thinking; ❖ language and thought develop independently, but eventually merge and interact. Private speech Vygotsky believed that in order to learn children must speak to themselves in a self guiding and directing way- initially aloud and later internally.  He believed that as children develop and become more competent in a particular area, they begin to internalise this speech and gradually decrease its use.  Vygotsky believed that private speech is the foundation for all higher order thinking processes. Just as we see children talking themselves through learning tasks on a daily basis, we too use forms of private speech in our daily lives.  How many times have you spoken these words aloud “Now where did I put the car keys”…., “Now I must remember to…..” Vygotsky believed that children's use of such talk in daily learning tasks was particularly significant in working with difficult concepts and in teaching children with disabilities. Zone of proximal development If you recall from our earlier discussion, it was stated that Vygotsky’s sociocultural theory discusses cognitive development as dependent on interaction with adults.  Key to this social interaction is the notion of the Zone......

Words: 2308 - Pages: 10

Premium Essay

Inclusion of Foreign Languages to the Curriculum

...“Benefits of the Inclusion of Foreign Languages to the Curriculum among G8 – G9 student in LSU-IS S.Y. 2012-2013” Laiza May G. Ocul 10 – Br. Lucian Athanasius CHAPTER 1 I. INTRODUCTION Language has a great impact to the society. We are living in a world filled with different cultures behaviors, nationalities and languages. Because of these differences, the ideas of learning and using a universal language have been able to unite our diverse population (Goshgarian, 1992). We will be able to communicate to people around the world by learning the language, despite the language barrier. Now what will happen if schools and universities will introduce a new language to the students? Last S.Y. 2011-2012, La Salle University – Integrated School added Mandarin classes as part of the academic curriculum. It was exciting, yet very challenging, for students who first encountered the language. For the next months, students grew interested in Mandarin. Students have learned the basics, studied the Chinese alphabet and learned how to write Chinese characters. Chinese songs and dances were also introduced. “No one is born with the capacity to speak a language; he grows up with it, he absorbs it, he practices it” (Irmscher,1972). It takes commitment and interest to learn a new language. The introduction of Mandarin allowed students to enhance and expand their vocabulary. The student body and the administration truly appreciated the new language. By this, we can express our......

Words: 1316 - Pages: 6

Free Essay

Mass Media in Teaching English

...English and the Mass Media G.O.Almakhova Магистрант 1 курс Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Астана, Казахстан Abstract Ағылшын тілі - халықаралық тіл. Ақпараттық ғасырда жетістікке жеткісі келетін адамдар үшін ағылшын тілін білу керемет артықшылық болып табылады. Және ағылшын тілін жетік меңгеруде бұқаралық ақпарат құралдарын қолдану жақсы нәтижеге жеткізеді. Бұл мақалада ағылшын тілін үйретуде бұқаралық ақпарат құралдарын қолданудың маңыздылығы мен артықшылықтары сөз етіледі. Английский язык является международным языком, знание которого предоставляет неотъемлемую возможность людям, которые хотят преуспеть в современном информационном веке. А использование средств массовой информации в обучении английскому языкому способствует достижению высокого уровня овладения языком. В данной статъе рассматриваютя важность и преимущества применение средств массовой информации в обучении английскому языку. English is an international language, the knowledge of which represents a great advantage for people who want to succeed in the New Media Age. And the use of mass media in learning English will definitely lead to mastering English. This present article focuses on the importance and benefits of teaching English through mass media. Key words: Mass media, teaching English, information, LSRW skills The mass media play an active part in every society around the world. This has had a big influence on people's lifestyles, ways of behaving and...

Words: 1796 - Pages: 8

Free Essay

English Language

...copying of entire books or the making of multiple copies of extracts. Written permission for any such copying must always be obtained from the publisher in advance. iv Contents Acknowledgements iv Introduction 1 Practice Test 1 12 Practice Test 2 34 Practice Test 3 54 Practice Test 4 75 General Training Reading and Writing Modules Tapescripts Answer keys 94 107 130 Sample answer sheets 153 iii v Acknowledgements We would like to thank the staff and students of the following institutions for their assistance in trialling these materials: Wollongong English Language Centre; Australian College of English, Sydney; Hong Kong Polytechnic; Waratah Education Centre, Sydney; International House, Queensland; Milton English Language Centre, Sydney; Oxford Academy of English. In addition, a number of our non-English speaking friends were kind enough to trial the materials in their early formats The authors and publishers are grateful to the following for permission to reproduce copyright material. Focus magazine for the extract on pp. 20-21 from A spark, a flint: how fire lept to life; BBC WILDLIFE Magazine for the extract on pp. 24-5 from Showboat as Ark; The Guardian for the extract on pp. 28-9 from Architecture — Reaching for the Sky by Ruth Coleman and for the graphs on pp. 31 and 72; Geoff Maslen for the extract on pp. 40-41 from The Rights of the Left, published by Good Weekend magazine; National......

Words: 41994 - Pages: 168

Premium Essay

Edu-230 Teaching Strategies in Second Language Acquisition for English Language Learners

...Tahra Meshell EDU230 October 10, 2015 Jamie Morris EDU-230 Teaching Strategies in Second Language Acquisition for English Language Learners Scenario 1: An elementary-aged student is an English language learner. The student is comfortable (low affective filter) trying new words and linking words together, but is not pronouncing the words correctly and/or putting words in the correct order (syntax). Development stage of second language acquisition and rationale for your choice: This scenario is an example of developmental stage 3 because it supports the student’s use of short phrases and the frequent grammatical errors that often interfere with the student’s communication. Teaching strategies that can be used to support the student with rationale: The teaching strategies that I would use to support this student would be the strategies that analyze the learner and educate them on their individual character (strategy 1), set up goals and expectations for the learner based on their characteristics (strategy 2), and finally, guide and give materials to the learner to master the language, as the ultimate decision is on them to do it or not (strategy 3). Scenario 2: A high school student is familiar with key words in her secondary language. Further, she is beginning to scaffold words to demonstrate a higher level of comprehension and retention. Development stage of second language acquisition and rationale for your choice: This is an example in the...

Words: 649 - Pages: 3

Free Essay

Foreign Language

...experts tell us that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. I tend to agree and I believe the advantages outweigh the disadvantages. There are several reasonS why I agree [about] WITH this statement. There are several reasonS why I SAY THIS. [FOR THIS]. First of all, [as a matter of fact,] IT IS A WELL KNOWN FACT THAT young children pick up languages much more easily than teenagerS. This is because all babies are born with the ability to learn their mother tongue. So this is why in Malaysia we start[ed] to learn 3 languages right from kindergarten. We have to learn the national language, Malay, the second language, English and my own mother tongue, Chinese. [Moreover,] The second reason is that the primary school TIME-table is more relaxed and flexible. There are more periods allocated to learning [more subjects] LANGUAGES. Conversely, in secondary school, studentS have a lot of co-curriculum activities to participate in and have a lot of examS to prepare for. Therefore, secondary students have more stress and find it difficult to learn a foreign language. However, there are some disadvantages. For instance, some primary school teachers [theirs languages is as] ARE NOT UP TO THE SAME standard as the secondary school teachers IN TEACHING ENGLISH. So, some primary school teachers speak in broken English and children may pick up the incorrect grammar. EVEN WorsE,......

Words: 335 - Pages: 2

Premium Essay

The Role of Culture in Language Teaching

...Introduction 1. Comparative Teaching Methodologies 1.1 Grammar Translation Method 1.2 Direct Method 1.3 Audio-Lingual Method 1.4 Silent Way 1.5 Total Physical Response (TPR) Community Language Learning (CLL) 1.6 Suggestopedia (Suggestology) 1.7 Communicative Approach 1.8 Natural Approach 1.9 Emotional-semantic method 2. Theoretical aspect of effective methods of teaching 2.1 The bases of teaching a foreign language 2.2 Effective ways and techniques of teaching a foreign language 2.2.1 Constructivist teaching strategies 2.2.2 Communicative Teaching Method 2.2.3 Using project method in teaching a foreign language 2.2.4 The method of debates 2.2.5 Games 2.2.6 Role plays as a method of teaching 2.3 Methodological principles of modern methods of teaching 2.4 Practical aspect of ways of teaching 3. Comparative characteristics of modern techniques of teaching English 3.1 Features of techniques 3.1.1 Communicative method 3.1.2 Project methodology 3.1.3 Intensive method 3.1.4 Activity Based method 3.2 Similarities of methods 3.3 Positive and negative aspects of techniques Conclusion Bibliography Appendix Introduction Language teaching came into its own as a profession in the last century. Central to this process was the emergence of the concept of methods of language teaching. The method concept in language teaching—the notion of a systematic set of teaching practices based on a particular theory of language and language learning—is a powerful......

Words: 23635 - Pages: 95

Premium Essay

Foreign Language Teaching

...Before teaching a foreign language one must develop pupils’ habits and skills in hearing, speaking, reading and writing. For developing them the psychology of habit and skills should be taken into account. Effective learning depends on memory, so teacher must find the most useful ways to make pupils remember materials. The pupils should try to fix the material in their memory through numerous repetitions. Among all ways of teaching the language aims are the most important considerations. Generally when the teacher starts to explain materials to pupils, she must know what her pupils want to achieve. It is very important to know why they have chosen particularly this aspect (subject), and what abilities they have. While teaching a foreign language many problems will be met. For choosing methods of foreign language teaching attention should be paid on aims of teaching a foreign language. Each professional has to know all general problems of foreign language teaching. Nowadays foreign languages are taught at schools, nursery-schools and in order educational institutions. And the teacher must know what to teach and how to teach to provide learners with simple and available information. Language is a means of communication between people. It is an ocean of knowledge. Language is used by millions of people every minute. It is used in two ways: For learning a foreign language another important point is how the person’s native language functions. The order important point is that...

Words: 284 - Pages: 2