Free Essay

Surse Regenerabile de Energie

In: Social Issues

Submitted By 5pag
Words 607
Pages 3
Surse regenerabile de energie

1. Generalitati :
Energia regenerabila foloseste resursele naturale cum ar fi lumina solara, vantul, ploaia, valurile si caldura geotermala, resurse ce se regenereaza in mod natural.Tehnologiile de producere a acestei energii regenerabil variaza de la energie solara, energie eoliana, hidroelectricitate pana la combustibilii ecologici.Aceste tehnologii sunt adesea criticate datorita gradului ridicat de ineficienta cat si din cauza faptului ca se defecteaza usor dar incet acestea isi maresc aplicabilitatea si patrund din ce in ce mai mult pe piata de energie.
In continuare voi prezenta pe scurt cateva dintre tipurile si metodele de creere a energiei regenerabile.
2.Biomasa :
Termenul de biomasa se foloseste pentru a denumi materia biologica vie sau moarta ce poate fi folosita pentru producerea combustibilului sau a productiei industriale.Cel mai adesea termenul de biomasa se foloseste ca referire la materia obtinuta din plante, folosita pentru obtinerea combustibilului ecologic, da acest termen include si materia animala sau vegetala folosita la obtinerea fibrelor, chimicalelor sau caldurii.Biomasa se cultive de obicei din cateva plante cum ar fi canepa, porumbul, plopul, salcie, rachita, trestie etc.Desii comb solizi au originea din biomasa acestia nu sunt considerati ca facand parte din ea deoarece contin carbon ce nu a fost inclus in circuitul natural de foarte mult timp. Plasticul obtinut din biomasa este mai ieftin de produs, indeplineste toate cerintele daca nu le depaseste si este degradabil desi se obtine prin aproximativ acelasi procedeu ca si cel pe baza de petrol. Tehnici de procesare si utilizari Procesele low-tech includ degradarea anaeroba, fermentatia si distilarea.Procesele de transformare high-tech includ piroliza, hidrogasificarea, hidrogenarea, distilarea distructiva si hidroliza cu acizi.
Arderea biomasei sau a produselor combustibile obtinute din ea se poate folosi la producere caldurii sau a electricitatii.
3.Energia geotermala : Energia geotermala este energie produsa si stocata de catre caldura din scoarta terestra. Pentru generarea electricitatii din acest tip de energie exista 3 genuri de centrale : cu abur uscat, flash si binara.
Calitatea acestor centrale depinzand de temperatura adancime si calitatea apei geotermale si a aburului din regiune.Centralele cu abur uscat folosesc acest abur uscat , de obicei, la temperaturi de peste 508 K pentru a pune in miscare turbinele.Aceste centrale se folosesc in zonele in care exista mai mult abur uscat decat amestecat cu apa.Centralele cu jet de abur folosesc apa la temperaturi de peste 455 K din rezervoare geotermale.Presiunea mare din scoarta mentine apa in stare lichida desi temperatura acesteia este cu mult peste punctul de fierbere.In timp ce apa este pompata din rezervor in centrala scaderea de presiune face ca apa sa sublimeze transformandu-se intr-un et de vapori ce roteste turbina.Apa ramasa este injectata inapoi in rezervor pentru refolosire.Centralele cu ciclu bina folosec apa mai rece decat celelalte (380-455 K).Apa din rezervor este trcuta printr-un schimbator de caldura ce incalzeste alte fluide cu un punct de fierbere mult mai scazut(izobutan, izopentan).
4.Avantajele folosirii energiilor regenerabile Folosirea resurselor regenerabile pentru producerea energiei are marele avantaj de a fi mult mai prietenoasa cu mediul eliberand mai putini poluanti si nesecand resursele fizice ale pamantului.De asemenea odata dezvoltata aceasta ramura a energeticii sa vor putea obseva scaderi de cheltuieli si o eficienta crescuta.De aceea trebuie dezvoltate si cercetate prezentele tehnologii precum si altele noi in vederea eficientizarii acestora.Pentru ca ,de ce sa nu o recunoastem, energia produsa din surse regenerabile nu este inca in stare sa suporte cerinta planetei.Din aceasta cauza trebuie cercetare noi tehnologii (vezi variantele de turn solar) precum si imbunatatite cele vechi.

Powered by www.referate-gratis.ro

----------------------- www.referat.ro…...

Similar Documents

Free Essay

Création de Projet

...ce dossier, il nous a été demandé de mettre en place la stratégie de communication d’un produit. Le produit que nous avons choisi est un téléphone portable à énergie solaire. Ce téléphone se recharge grâce à un panneau solaire composé de microcellules photovoltaïques insérées dans la coque au dos du téléphone. La batterie du téléphone se recharge donc grâce au soleil ou au contact de n’importe quelles sources lumineuses. Déjà existant mais peu répandu faute d’être commercialisé, ce téléphone à attiré notre attention. Ainsi, au fil de cette étude nous allons proposer une stratégie de communication complète à l’annonceur comprenant, tout d’abord, l’analyse du marché puis le positionnement et enfin le politique commerciale de communication. 1 - L’analyse du marché de l’organisation Au sein de cette partie nous allons aborder l’organisation et la situation du produit choisi. Ainsi nous verrons différents éléments qui sont utiles à la communication ; nous analyserons premièrement l’organisation, c’est à dire les objectifs markétings, puis le marché de l’organisation autrement dit l’environnement de l’organisation comprenant l’étude la concurrence, celle de l’environnement et l’analyse de la demande. 1.1 - Le profil du produit : Comme nous vous l’avons dit précédemment, nous avons choisis comme produit un portable se rechargeant à l’énergie solaire. Celui-ci a été créé par notre entreprise Apple et nommé MAC.light en raison de la gamme de produit IMac. Ce dernier a pour......

Words: 3161 - Pages: 13

Free Essay

Mediul de Marketing Nokia

...jumătate de inovaţie - de la fabrica de hârtie de pe malul unui râu din sud-vestul Finlandei până la poziţia de lider în industria globală de telecomunicaţii. Primul secol de existenţă Nokia: 1865 -1967  1865: Apariţia Nokia Fredrik Idestam înfiinţează o fabrică de hârtie lângă cascada Tammerkoski din sud-vestul Finlandei - aici începe istoria Nokia.   1898: Se creează Uzinele Finlandeze de Cauciuc Arvid Wickström înfiinţează compania Uzinele Finlandeze de Cauciuc - aceasta avea să devină ulterior divizia producătoare de cauciuc din cadrul Nokia.       1912: Se creează Uzinele Finlandeze de Cabluri Eduard Polón înfiinţează compania Uzinele Finlandeze de Cabluri - pe baza acesteia se va crea ulterior divizia de cabluri şi electronice a Nokia.       1937: Verner Weckman, un jucător de categoria grea în industrie Fostul luptător olimpic Verner Weckman devine preşedinte al Uzinelor Finlandeze de Cabluri.      1960: Primul departament de electronice Uzinele Finlandeze de Cabluri îşi înfiinţează primul departament de electronice, care desfăşoară activităţi de comercializare şi exploatare computere.       1962: Primul dispozitiv electronic producţie proprie Departamentul de electronice al Uzinelor Finlandeze de Cabluri finalizează primul dispozitiv electronic producţie proprie - un analizor de semnal pentru centralele de energie nucleară.       1967: Fuziunea Are loc fuziunea oficială dintre Nokia Ab, Uzinele Finlandeze de Cauciuc şi Uzinele Finlandeze......

Words: 4586 - Pages: 19

Free Essay

Hidrocentrala Portile de Fier

...HIDROCENTRALA PORŢILE DE FIER Hidrocentralele transformă energia hidraulică în energie electrică. Este o formă de energie primară regenerabilă şi nepoluantă. Costul construcţiei hidrocentralelor este mai ridicat decât cel al termocentralelor, dar energia electrică produsă este de 3-5 ori mai ieftină datorită cheltuielilor ulterioare reduse. Funcţionare Printr-un baraj de acumulare a apei pe cursul unui râu unde poate fi prezentă şi o cascadă se realizează acumularea unei energii potenţiale, trasformată în energie cinetică prin rotirea turbinei hidrocentralei. Această mişcare de rotaţie va fi transmisă mai departe printr-un angrenaj de roţi dinţate generatorului de curent electric, care prin rotirea motorului generatorului într-un câmp magnetic, va transforma energia mecanică în energie electrică. Tipuri de hidrocentrale 1. cu o cădere mică de apă - < 15 m, debit mare, cu turbine Kaplan 2. cu o cădere mijlocie - 15–50 m, cu debit mijlociu, cu turbine Kaplan sau Francis 3. cu o cădere mare 50–2.000 m, cu un debit mic de apă, turbinele utilizate sunt turbinele Francis, Pelton Hidrocentralele mai pot fi clasificate după capacitate, sau după felul construcţiei, ca de exemplu hidrocentrale: 1. aşezate pe firul râului (centrale fluviale), producând curent după debit 2. cu un lac de acumulare 3. CHEAP - centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare 4. cu caverne, pentru acumularea apei ......

Words: 898 - Pages: 4

Free Essay

Limbaje de Programare

...notiunii de algoritm  Prezentarea notiunii de program  Limbaje de programare 1. Introducere in programarea calculatoarelor si prezentarea notiunii de algoritm Programarea calculatoarelor este procesul de proiectare, implementare, testare, depanare a codului sursa a programelor de calculator.Codul sursa este scris intr-un limbaj de programare si poate fi o modificare a unei surse existente sau ceva complet nou.Obiectivele programarii calculatoarelor este de a crea programe care corespund unui comportament anume.Scrierea 1 programelor (a codului sursa) necesita de cele mai multe ori o bogata expertiza in diferite subdomenii, incluzand cunostinte de logica formala si algoritmi. Notiunea de algoritm se refera la o succesiune de etape care se poate aplica mecanic pentru rezolvarea unei clase de probleme. Pentru redactarea unui algoritm, putem folosi una din urmatoarele mijloace:  Scheme logice  Pseudocod - este o scriere intermediară, menită să simplifice scrierea unui algoritm într-un limbaj de programare și să ajute la realizarea clarității algoritmului, în timp scurt.  Mental, fara pseudocod sau scheme logice Cerintele obligatorii pentru un algoritm sunt :  Claritate, algoritmul nu trebuie sa aiba ambiguitati  Generalitate, algorimul trebuie sa rezolve o intreaga clasa de probleme si nu probleme particulare  Finitudine, algoritmul trebuie sa furnizeze un rezultat intr-un timp finit Intrebare: O problema poate avea mai multi algoritmi de......

Words: 1307 - Pages: 6

Free Essay

Mediul de Marketing Al S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.

...PITEŞTI DEPARTAMENTUL DE STUDII DE MASTERAT ŞI POST UNIVERSITARE DE PERFECŢIONARE SPECIALIZAREA BUSINESS MANAGEMENT MEDIUL DE MARKETING AL S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. LUCRARE DE DIZERTAŢIE COORDONATOR Conf.univ.dr.Asandei Mihaela ABSOLVENT 2007 CUPRINS Introducere _________________________________________________5 Capitolul 1: Mediul de marketing, element esenţial în activitatea firmei ______________________________________________________6 1.1.Conceptul de mediu de marketing ___________________________6 1.2.Mediul extern al firmei ___________________________________10 1.2.1.Micromediul firmei __________________________________11 1.2.2.Macromediul firmei _________________________________21 1.3.Mediul intern al firmei ___________________________________29 1.3.1.Conţinutul şi structura mediului intern ___________________29 1.3.2.Potenţialul întreprinderii ______________________________32 Capitolul 2: Prezentarea S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. ____34 2.1.Obiectul de activitate şi scurt istoric _________________________34 2.2.Structura organizatorică __________________________________36 2.3.Prezentarea gamei de produse _____________________________41 2.4.Analiza principalilor indicatori economici ____________________46 Capitolul 3: Metode de analiză a mediului de marketing a......

Words: 16522 - Pages: 67

Free Essay

Ion de Liviu Rebreanu

... ,, Ion ” de Liviu Rebreanu -eseu- Liviu Rebreanu (1885-1944) este considerat creatorul romanului romanesc modern, intrucat "Ion" este privit ca "cea mai puternica creatie obiectiva a literaturii romane" . Aparitia lui Rebreanu in literatura il situeaza intre traditie si inovatie. LiviuRebreanu incheie epoca literaturii semanatoriste si poporaniste dominata de idilism si compasiune, si deschide un drum nou, in care scriitorul a asimilat si s-a integrat viziunii europene dominante. "Ion" a fost publicat in anul 1920, dupa o lunga perioada de elaborare, asa cum insusi scriitorul mentioneaza in finalul operei, intre martie 1913 - iulie 1920. Liviu Rebreanu a pornit în scrierea acestui roman de la fapte reale, pe care le-a transfigurat în opera sa. Romanul este o monografie a realităților satului ardelean de la începutul sec. al XX-lea, ilustrând conflictul generat de lupta aprigă pentru pământ, într-o lume în care statutul social al omului este stabilit în funcție de averea pe care-o posedă,fapt ce justifică acțiunile personajelor. Modernismul romanului rezida din complexitatea constructiei narative, din multitudinea planurilor de actiune si din numarul mare de personaje(80) . Perspectiva narativa "Ion" apartine speciei literare romanul. Perspectica narativă este auctorială, făcută din punctul de vedere al unui narator detaşat, obiectiv, care nu intervine în desfăşurarea acţiunii prin comentarii sau explicaţii, un narator omniscient şi omniprezent, care relatează la......

Words: 2266 - Pages: 10

Free Essay

Studiu de Caz 2

...problema .Este rau si cand nu-I ai ,este rau si cand ii ai si nu stii cum sa-I administrezi si ai fata de ei o atitudine gresita.Nimeni a se acnu neaga faptul ca e bine sa ai bani si sa-I folosesti pentru necesitatile pe care le avem noi si familia noastra. Exista tendinta de a se acredita ideea ca totul sau aproape totul se poate cuantifica in bani.Ca daca ai mai multi bani ne putem considera fericifi.Fals!!Asta nu inseamna ca minimalizez importanta banilor,dar cred ca pt a putea fi fericit ne mai trebuie si altceva decat bani.Desigur,nu e rau sa ai un venit peste medie care sa-ti asigure o existenta confortabila. Am certitudinea ca o sursa serioasa de bani in viata este absolut necesara dar nu si suficienta pt a putea fi fericit. Comment on: ‘Advertising is the greatest art gorm of the 20th century’. Publicitatea este peste tot:la radio,in ziare,pe peretii blocurilor din orasele noastre,la tv,la cinematografe,pe internet.Scopul publicitatii este de a informa oamenii despre produsele si serviciile disponibile. Give arguments pro or against globalization. Globalizarea este un subiect controversat.. Eu cred ca internetul este emblema globalizarii.De expl. transferul unor sume inimaginabile in cateva secunde in jurul globului nu ar fi posibile fara aceasta tehnologie sau produsele de tip software sau bazele de date pot fi transmise in cateva secunde dintr-un capat al lumii in celalalt.Globalizarea ne afecteaza......

Words: 1012 - Pages: 5

Free Essay

Plan de Afaceri

...UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE SPECIALIZARE : MARKETING REFERAT ÎNDRUMĂTOR ȘTIINȚIFIC: DR. DUMA DANIELA STUDENT: DÉNES ENDRE Planul de afaceri al întreprinderii „Cafenea culturală” ------------------------------------------------- Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina pași care vor fii parcuși de o întreprindere într-o anumită perioadă de timp. Stabilește obiectivele, strategia și planurile de acțiune pentru desfășurarea unei activități specifice pe parcursul unei perioade determinate. ------------------------------------------------- Descrierea afaceri ------------------------------------------------- Planul de afaceri trebuie să demonstreze că cei care au făcut proiectul au o idee clară asupra a cea ce îşi propun să realizeze. Trebuie prezentate scopurile şi obiectivele. Motivarea afaceri: Motivele care stau la baza lansării sau dezvoltări afaceri. (oportunitatea afaceri) Principalele obiective ale cafenelei reprezintă serviciile de foarte bună calitate. ,,Cultural Cafe” nu este doar o simplă cafenea ci este o cafenea care oferă și un ambiant plăcut cu temă de cultură, astfel clienți nu vor căuta doar un loc unde să beie o cafea ci să trăiască o experiență diferită. Prezentarea afacerii: * Descrierea ideii de afaceri * Obiectivele care trebuie să fie atinse * Factori de succes Un cadru deosebit unde clienți pot să se......

Words: 1412 - Pages: 6

Free Essay

Eveil de L'Être

...Eveil de l’être by Hajar El Hanafi Cité de la réussite, la Sorbonne, les 8 et 9 décembre, thème : l’audace. Jacques Attali prend la parole. Assuré et calme, il nous confie sa vision de l’avenir. Quelle audace sera récompensée ? «L’audace d’être soi ». http://www.youtube.com/watch?v=hqOAqiIFva0 Etre soi, philosophie de vie Etre soi, matière de son dernier ouvrage, sonne parfaitement à mon oreille. Jamais un verbe passif n’a eu autant d’effets sur moi. Ce n’est pas une question de libertés individuelles ou de liberté d’action. Il s’agit de l’évidence même d’exister. Je pense donc je suis, Descartes. Je fais donc je suis, un ami qui expose ainsi l’existentialisme de Sartre. Ni l’une ni l’autre n’avaient su me convaincre. Je suis. Simple, dépouillé, puissant. J’adopte. Se connaître en est la première étape. Repérer les variables et les constantes d’un système est difficile, exprimer le système d’équations définissant son fonctionnement nécessite du travail et de l’instinct gagné par l’expérience. Lorsque ce système est soi, l’exercice est infiniment plus complexe. Les tests réalisés avec les chimpanzés et les bébés pour vérifier s’ils se reconnaissent dans le miroir m’ont toujours intriguée. Et nous alors, sommes-nous capables de nous reconnaître? La deuxième étape est l’expression de l’être unique dans son environnement. L’appel à être soi est une clameur pour devenir artiste de sa vie et artisan au sein de sa communauté. Les artistes, les entrepreneurs et les militants en......

Words: 1957 - Pages: 8

Free Essay

Plan de Marketing

...este savurata de sute de milioane de ori pe zi de oameni de pe tot globul. Forma familiara a sticlei de Coca-Cola si sigla, care sunt marci inregistrate, sunt cele mai recunoscute simboluri comerciale din lume. “ Istoria Coca-Cola” este povestea produsului cu cel mai mare succes din istoria comertului si a oamenilor carora li se datoreaza atractia sa unica. Produsul care a dat cel mai cunoscut gust s-a nascut in Atlanta, Georgia, la data de 8 mai 1886. Dr. John Styth Pemberton, un farmacist local, a produs conform legendei siropul pentru Coca-Cola intr-un vas de arama pe un trepied, in curtea din spatele casei sale. A dus un borcan cu noul produs la farmacia “Jacob’s” de pe aceeasi strada, unde a fost testat, declarat “excelent” si pus in vanzare cu cinci centi paharul. In mod intentionat (sau in mod accidental, nu se cunoaste exact), noului sirop i-a fost adaugata apa carbonatata pentru a produce o bautura care a devenit dintr-o data “ Delicioasa si Racoritoare”, o tema ce continua sa se auda astazi oriunde se savureaza Coca-Cola. Considerand ca “cei doi C vor arata bine in reclame” Frank Robinson, partenerul si contabilul doctorului Pemberton, a sugerat numele si a scris cu acest scris unic marca inregistrata “ Coca-Cola”, ce este acum renumita. Primul anunt publicitar pentru “Coca-Cola”, a aparut curand in The Atlanta Journal. Acesta invita cetatenii insetati sa incerce “noua si populara bautura carbonatata”. Pe copertinele magazinelor au aparut bannere pictate de mana......

Words: 8698 - Pages: 35

Free Essay

Plan Afaceri

...Date de identificare 1. Numele societatii S.C. SolarEnergy S.R.L 2. Logo societate Figura nr.1 3. Numar de inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J33/702/2004 ; Cod unic de inregistrare RO 16577359 . 4. Forma juridica de constituire S.R.L. --- Societate cu Raspundere Limitata. 5. Adresa Judetul: Suceava Localitatea: Suceava Adresa: Calea Unirii 94 Bl. 62 Sc. B Ap. 1 Cod 720141 Telefon: 0230-257.373 6. Tipul activitatii principale si codul CAEN Comercializarea panourilor electrice de captare a energiei solare. Codul CAEN: • 5186 Comert cu ridicata a altor componente electronice ; • 5272 Reparatii de articole de uz gospodaresc 7. Natura capitalului Capitalul societatii este capital cu raspundere limitata. 8. Capital social Capital social subscris si varsat al S.C. SolarEnergy S.R.L este de 478.192,78 RON. 9. Asociati Arotaritai Ovidiu Constantin Victor Conducerea si personalul societatii 1. Conducerea societatii Administrator: Arotaritai Ovidiu; Studii: Universitatatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Electronica si Telecomunicatii; Experienta profesionala: 2001-2003 S.C. bet Vect S.A Manager General 2. Personalul Numar total de salariati din care:  Cu contract de munca pe perioada nedeterminata: 10 persoane Structura numerica de personal:  Conducerea societatii:  administrator: 1 persoana;  Personal direct productiv:  Ingineri: 2 persoane;  Instalatori: 8 persoane;  Pesonal service:......

Words: 5597 - Pages: 23

Free Essay

16 Facteurs de Personalité

...------------------------------------------------- 16 Facteurs De Personnalité De Raymond Cattell (16 Pf) Descripteurs de basse gamme | Facteur Primaire | Descripteurs de gamme élevée | Réservé, impersonnel, éloigné, froid, réservé, impersonnel, isolé, formel, | Chaleur | Chaleureux, ouvert, attentif aux autres, bonté, facile à vivre, participatif, aime les gens | Pensée concrète, focus sur les faits, moins d’intelligence dans la résolution des problèmes, difficulté d’abstraction | Raisonnement | Pensée abstraite, intelligence dans la résolution de problèmes, haute capacité mentale générale, apprenant rapide | Emotionnellement réactif, humeur variable, affecté par des sentiments, émotions instables, facilement perturbé (force inférieure de moi) | Stabilité émotionnelle | Emotionnellement stable, fait face à la réalité avec calme (une plus haute résistance de moi) | Respectueux, coopératif, évite le conflit, docile, humble, obéissant, facilement mené, docile, accommodant | Dominance | Dominant, puissant, autoritaire, agressif, concurrentiel, têtu, autoritaire | Sérieux, retenu, prudent, taciturne, introspectif, silencieux | Vivacité | Vivant, animé, spontané, enthousiaste, insouciant, gai, expressif, impulsif | Opportuniste, non conforme, néglige des règles, auto indulgent | Sens de la conformité | Conscience des règles, dévoué, conforme consciencieux, moraliste, sérieux, | Réservé, sensible à la menace, timide, hésitant, intimidé | Hardiesse sociale |......

Words: 363 - Pages: 2

Free Essay

Energie

...Energiestoffwechsel Was ist der Energiestoffwechsel? Definition: Jede noch so kleine Bewegung kostet unseren Körper Energie. Doch nicht nur körperliche Aktivität verbraucht Ressourcen, ebenso die Auftrechterhaltung der Homöostase, die ständige Erneuerung der Körperzellen, und nicht zuletzt auch unser Gehirn, benötigen einen ständigen Nachschub an neuer Energie.  Der Energiestoffwechsel des Körpers sichert die ununterbrochene Bereitstellung von Adenosintriphosphat (ATP), der universelle Energiewährung im Organismus. Jede Zelle kann durch Spaltung dieses Moleküls unmittelbar Energie gewinnen. Allerdings kann das hochenergetische Molekül nicht lange gespeichert werden, sodass bereits nach fünf Sekunden die ATP-Reserven (theoretisch) restlos aufgebraucht wären.  Nach Spaltung von ATP, entstehen ADP und Phosphat als Abbauprodukt. In den 'Kraftwerken der Zellen", den Mitochondrien, wird das ADP sofort wieder zu ATP phosphoryliert. Die Zellen können zwar nicht viel ATP speichern, dafür aber enorm schnell resynthetisieren. Auf diese Weise ist der ständige Nachschub an ATP garantiert, vorausgesetzt dem Körper werden regelmäßig Nährstoffe zugeführt, denn ATP entsteht nur im Verlauf von unterschiedlichen Abbauprozessen:   Unter aeroben Bedingungen:   Glykolyse   Oxidative Decarboxylierung   Citratzyklus   Unter anaeroben Bedingungen:   alkoholische Gärung (spielt für den Menschen keine Rolle)   Milchsäuregärung Zusammenfassung * Der Energiestoffwechsel ist für......

Words: 553 - Pages: 3

Free Essay

Oferta Fortei de Munca

...Cuprins: Introducere I. Cererea si oferta forţei de muncă II. Indicatorii numarului si structurii forţei de muncă III. Masurarea gradului de neocupare a forţei de muncă IV. Forta de munca in Romania Concluzii Bibliografie Introducere Functionarea oricarui sistem de productie este de neconceput fara prezenta si interventia omului. Procesele de productie a bunurilor corporale si necorporale, respectiv a serviciilor, capabile sa satisfaca cele mai diverse nevoi umane, au ca element comun faptul ca desfasurarea lor presupune prestarea de munca. Trecem printr-o perioada dificila a economiei, datorita crizei care a cuprins intreaga lume si care afecteaza si locurile de munca din tara nostra, fiind tot mai putine in ultimii ani dar care, dupa analiza specialistilor, se vor inmulti in viitorii ani, tototdata scazand si rata somajului care in momentul actual este destul de ridicata. In lucrarea ce va urma, vom incerca sa prezentam oferta fortei de munca existente in momentul actual, dar si o scurta analiza asupra previzionarii ofertei fortei de munca pana in anul 2014. I. Cererea si oferta forţei de muncă Factorul muncă, care contribuie la crearea, utilizarea si dezvoltarea celorlalti factori de productie, se asigură prin intermediul pieţei muncii, aceasta ocupând un rol central in sistemul economico-social. Datorită acestui lucru, piaţa muncii are o influenta directa asupra altor subsisteme si ramuri economice si determină diverse......

Words: 4350 - Pages: 18

Free Essay

Strategia de Produs

...Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing şi Comunicare în Afaceri Anul I, grupa IV Strategii de produs | | | | | | | | | | |Lidia Bourceanu | |Florin Ciompu | |Alexandra Gavril | |Cătălina Grumezescu | |Violeta Pamparău | | | | | | | | | |Profesor: Adrian Monoranu | | | |Ianuarie 2010 | | ...

Words: 13015 - Pages: 53