Free Essay

Saje

In: Other Topics

Submitted By tomat
Words 490
Pages 2
1. JKR/ MACKINTOSH PROBE
2. INTRODUCTION
3. JKR/ MACKINTOSH PROBE•The Mackintosh Probe is alightweight and portablepenetrometer. It is a considerablyfaster and cheaper tool than boringequipment especially when thedepth of exploration is moderate andthe soils under investigation are softor loose• Mackintosh Probe which has 30°cone penetrometer while JKR Probeshas 60° cone penetrometer.
4. • Based on the principles stated by HUARSLEV (1948) for drive rods for soundings and sampling and recommended methods for static and dynamics soundings by Europeans groups and subcommittee (1968).• The rods consist of 16mm diameter High Yield Steel each of length approximately 120cm. Then the rods are connected to each other by 25mm outer diameter couplings.Coupling = provide the lateral supports to the rods to prevent buckling during driving the rods.• Driving is performed with a small hammer of 5kg and falling vertically though a fixed height of 30cm along a guide a rod.• The total numbers of blows required for the pointer to penetrate a distance of 30cm is recorded and used as a measure of the consistency of cohesive soil and the packing of granular soil.
5. AIMS
6. For every in-situ or laboratory test that had been carried out must have an aim or an objective. The objectives of the JKR/Machintosh Probe Test are:
7. Collecting a disturbed soil sample forgrain size analysis and soil classification.Determine the sub-surface stratigraphyand identify materials present.Evaluate soil density and in-situ stresscondition.Estimate geotechnical parameters.
8. ADVANTAGES• Light and easy user.• Does not need skill worker.• Economical.• Provides a disturbed soil sample for moisture content determination.• Faster and cheaper tools
9. DISADVANTAGES• Contribute to human error. -wrong counting• Low impact energy. -only can penetrated in shallow soil (limited depth)• Unable to penetrated into medium strength soil and gravelly ground.
10. PROCEDURE
11. 1. Equipments for the test are assembled. Thecone diameter is measured in SI unit.2. The boring rods and hammer are joint using therod coupling. Grease is sweep up for an easydissembles later.3. Distance of 0.3 m is measured and marked onthe rod start from the tip of the cone.4. The equipment is set up on the ground.5. The hammer is pulled until it reached themaximum. The hammer is dropped freely todriven the cone into the soils.6. The sum of the number of blows for penetrationof 0.3 m is recorded in the data sheet.
12. 7. The hammer is taken off on the last 0.3 m of each rod andjoined the existing rod with another rod and lastly the hammer.The blow is continued and stopped when:· The blow is more than 400 for 0.3 m penetration· The depth reached 15 m8. Pull the rods using lifting tools after the penetration reachedthe requirement.9. The equipment is dissembled and cleaned before storing.
13. FIGURES
14. FIGURES
15. • Presented by :Hilmi bin Awaludin – 2011985059Nur Suryana binti Mohd Sutarzi – 2011527513Mohd Amirul Haziq bin Ratuah – 2011387721…...

Similar Documents

Free Essay

Gramatika E Gjuhes Shqipe

... dot etj.: Para bukës mora ilaçet. • Pjesëzat emocionale shprehëse janë: ç’, pra, seç etj.: Seç gjelbëroi fusha. Parafjala • Parafjala është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që qëndron para emrave, përemrave, numërorëve dhe ndajfoljeve duke vendosur marrëdhënie varësie ndërmjet fjalëve: U rreshtuan për tre. • Parafjalët, sipas strukturës morfologjike janë: • Të thjeshta: me, në, nga, afër, larg, para etj.; • Të përngjitura: nëpër, përmbi, përveç, sipas etj.; • Me shprehje: ballë për ballë, rreth e qark etj. • Parafjalët sipas lidhjeve sintaksore klasifikohen në: • Parafjalë të rasës emërore: nga, te (tek): U rrëzua nga lodhja. • Parafjalë të rasës gjinore: me anë (anën), me rastin, me përjashtim, në saje, në vend etj.: Me anë të një miku arrita ta kapërcej kufirin. • Parafjalë të rasës kallëzore: në, me, pa, për, më, mbi, nën, ndër, nëpër etj.: Erdhi vonë në shtëpi. • Parafjalë të rasës rrjedhore: prej, ndaj, buzë etj.: Ishte prej Durrësi. Pasthirrma • Pasthirrma është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që shërben për të treguar ndjenjat e folësit ose përdoret për të tërhequr vëmendjen e dëgjuesve: O, sa mirë që erdhët! Ishim bërë merak për ju. • Pasthirrmat janë karakteristike për gjuhën e folur dhe kuptimi i tyre shpesh qartësohet nga intonacioni. • Pasthirrmat grupohen në pasthirrma emocionale – që shprehin ndjenja dhe në pasthirrma urdhërore – që shprehin dëshirën ose vullnetin e folësit. •......

Words: 11117 - Pages: 45

Free Essay

Abckjhjkbnm, Hjkhj

...yang berjubin juga perlu dibuang aa... Dah nak pakai yang baru... Keja berat la sket. Coz kena guna pahat dan tukul, ketok ketok, Kasi dalam semula dan sama level.... Tengok juga ketinggian paras lantai tu... nanti takleh bukak tutup pintu pulak. Naya... he he Setelah diukur ukur memang kena bancuh simen dahulu, untuk sama levelkan lantai. Jom bancuh simen dahulu. ** Oh ya... Lupa nak bagitau... Untuk lantai kali ini.... Lebihkan pasir dari simen.... Jangan terlebih air pulak, coz.... saya da kena marah.... berdene... tak leh keja buat... kena tunggu beberapa jam sapa kering nanti..... hu hu. [pic]Bila dah sama level baru la kita boleh masuk step baru ya. Simen tile tak sama ngan lantai eh... Saya cuma bancuh dalam baldi simen saje.... Boleh wak sikit sikit... wak sebaris dua ... rehat esok pulak sambung.... he he.. Letak air separuh baldi. Sudip simen secukup rasa, sampai penuh melebihi air tadi. Kacau sikit. Cara Pasang Jubin Okay, kalau lantai, mula sekali susun satu-satu jubin dari dinding kanan ke kiri dan atas ke bawah menjadi satu barisan sebagai ukuran. Kalau boleh muat satu jubin, dari "hujung tepi" kanan dan kiri, atas dan bawah, tali diletakkan selepasnya (satu keping jubin itu) sampai dapat "panjang dan lebar" untuk ukuran. Kira satu tali melintang dari kiri ke kanan dan satu tali memanjang dari atas ke bawah. (sorry susah nak diterangkan) (tali tu mestilah di ikat pada paku dan pakukan ke lantai) p/s : Pastikan juga satu jubin penuh......

Words: 1350 - Pages: 6

Free Essay

Ophthalmologist

...ndërmarrje. Rreziku është element faktual fundamental i jetës së një biznesi Rreziku mund të ketë domethënie të ndryshme për njerëz të ndryshëm, por çdonjëra nga këto rreziqe mund të ketë pasoja të pa-evitueshme financiare. Rreziqet janë ose të brendëshme ose të jashtme për organizatën dhe se disa nga këto rreziqe është e pamundur të kontrollohen. ■ Menaxhmenti i riskut është proces i cili merret me menaxhimin e probabilitetit ose ashpërsis negative të rasteve në një gamë apo brenda kufinjeve të percaktuar nga ndërmarrja. Rreziku: Është definuar si një ekspozim i gjasave (shanseve) për humbje. Rreziku gjithashtu është definuar si një mundësi e paraqitjes së një ngjarjeje jo të favorshme si dhe potencialit të mundshëm për implikimet e sajë në ndërmarrje. ■ Menaxhimi i rrezikut është proces i menaxhimit të mundësisë së paraqitjes së një ngjarje jo të favorëshme deri në një shkallë të pa-pranueshme apo brenda kufinjëve të caktuar nga një ndërmarrje. ■ Sistemi i menaxhimit te riskut është një metodë që në mënyrë sistematike bënë identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e risqeve qe përballet ndërmarrja. Analiza e mundesive për rrezikun – është një proces i identifikimit të rrezikut. Me rastin e kryerjes së analizave për rreziqet duhet të pytemi: 1. Çfarë është një ngjarje me rrezik? 2. Cilat janë shkaqet që shpiejnë deri tek një rrezik? 3. Si monitorohen rreziqet? LLOJET E RREZIQEVE ......

Words: 3002 - Pages: 13

Free Essay

Job Analysis in Albania

...përkeqësimit të pozicionit financiar të emetuesit të letrës me vlerë (aksionet, obligacinet). Risku i kredisë vjen nga marrëveshjet e kredisë së një banke me individët, korporatat, institucionet financiare apo shtetit. Për pjesën më të madhe të bankave kreditë janë burimi më i madh dhe më i dukshëm i riskut të kredisë, sidoqoftë risku i kredisë rrjedh nga aktivitete të tjera bankare: nga zërat në bilanc dhe nga zërat jashtë bilancit. Bankat po përballen me riskun e kredisë në instrumenta të ndryshëm financiare duke përfshirë: Pranimet bankare, transaksionet ndërbankare, transaksionet e kurseve të kembimit, kontratat “Future”, swaps, opsionet. Risku i kredisë mund të kategorizohet në bazë të arsyeve të dështimit. P.sh dështimi mund të jetë në sajë të shtetit në të cilin banka ka pozim apo si rezultat i problemeve në kryerjen dhe përfundimin e transaksioneve. Jo domosdoshmërisht risku i kredisë ndodh i vetëm. Të njëjtat burime që ekspozojnë institucionin ndaj riskut të kredisë, mund ta ekspozojnë gjithashtu dhe ndaj risqeve të tjera, psh një portofol i keq shfaq problem dhe me likuiditetin. Banka duhet të konsiderojë lidhjen ndërmjet riskut të kredisë dhe risqeve të tjera. Banka duhet të identifikojë, të matë, të monitorojë dhe të kontrollojë riskun e kredisë që lidhet me aktivitetet e saj (për të gjithë portofolin, transaksionet dhe kreditë individuale), si dhe të caktojë mjaftueshmërinë e kapitalit kundrejt këtij risku dhe nëse është mjaftueshmërisht i......

Words: 10144 - Pages: 41

Free Essay

I Mode

...un aparato telefónico a otro. Este método permitía a los usuarios leer los mensajes entrantes inmediatamente (ya que no tenían que ser recuperados desde un servidor central), pero limitaba el tamaño de esos mensajes a 250 caracteres y sólo permitía un almacenamiento mínimo de los mensajes antiguos en el de mano (usualmente, 30- 100 mensajes, dependiendo de la capacidad de memoria defaparato Después de mucho debatir, el equipo decidió apostar por la última opCión. Según Matsunaga lo des- cribe, Fue la velocidad dlilmétodo directo lo que nos convenCÍó. ¡Mientras que el teléfono del que enviaba el mensaje todavía lo estaba transmitiendo, elteléfonodel receptor ya lo estaba recibiendo! El envío tipo ametralladora era pequeño de men- saje era perfecto para los mensajes cortos de comunicaciónque no necesariamente reque- rían una llamada telefónica. Yo pensé que estos pode- roso debido a su proximidad y frecuencia. Por consiguiente, el personal de Matsunaga desarrolló ti.I1conjull.to caracteres simbó- licos que fueron ideales para los mensajes condensados. Ea ideaconsistía en que al presio- nar ciertas teclas, los usuarios podrían ser capaces de transrllitir imágenes que expresaran sentimientos particulares, tilles como "te amo" (con el símbolo de un corazón), "saltando como loco", "con el corazón partido", "feliz", "harto", etc. En conjunto, el equipo incluyó 200 de estos símbolos en los aparatos telefónicos de mano i-mode. 6 El Hardware: "Inferior a 100 gramos......

Words: 2999 - Pages: 12

Free Essay

Project Management

...duket qartësisht duke përdorur një shembull, duke vendosur dy rreshta librash horizontal ushtrojmë presion tek cdo fund rreshti poshtë qëndrës së gravitetit. Fabrika e prodhimit të blloqeve ishte një bazë natyrale në të cilën më pas hyri në biznesin e ngurtësimit të blloqeve, sepse trarët e parë të betonit prodhoheshin duke vendosur rreshta të blloqeve të betonit, në të cilat ngurtësimi ndodhte duke përdorur tension të lartë në telat në pjesën bazë të blloqeve. Në tela ishte vendosur tension i lartë, dhe për këtë arsye fundi i trarëve mbushej. Më pas, tensioni ulej që të ngjeshej mbushja në pjesjen e poshtme. Kjo forcë e ushtruar në fund të mbushjes tenton të kundërveproj për të shmangur rënien e gjithë peshës të pjesës së sipërme. Në sajë të këtij procesi, mbushja dhe ngurtësimi i betonit mbush tre herë ose katër hapësirën në beton sesa betoni tradicional. Në 1951, pas disa udhëtimesh në Washington, DC, dhe një punë ekselente si shitës tek themelimi i CMC, T. L. Goudvis, CMC ishte në gjëndje tja jepte volumin e parë të tyrë të projektit të blloqeve të prodhuara tek the Corps of Engineers. Kontrata autorizonte përdorimin e trarëve të betonit dhe kështu ata u përdorën për të ndërtuar kulmet e depove, ku ishin ndërtuar depo komplekse të Forcave ajrore në Shelby, Ohio. Ndërtesat ishin të sukseshme dhe CMC menjëherë fitoi prestigjin si një lider në biznesin e prodhimit të betonit. Trarët ëest cast ishin zhvilluar më pas. Për këto, në vend të blloqeve të betonit, kabllat......

Words: 1486 - Pages: 6

Free Essay

Projekt Nga Transparency International Albania Per Transparencen E Pushtetit Vendor Ne Shqiperi

...afatin kohor për zbatimin. Informimi i komunitetit duhet të bëhet duke përdorur të gjitha mjetet e teknologjisë së informacionit, nga shtypi i shkruar deri në publikimin në faqen zyrtare të internetit të secilës njësi vendore. Një mjet tjetër për të shpërndarë informacionin është edhe publikimi i buletinit apo broshurave disa mujore ose vjetore të njësisë vendore, ku të jepet informacioni i nevojshëm për të gjitha projektet në zhvillim ose të përfunduara. • Hartimi i mekanizmave ligjorë dhe rregullatorë që institucionalizojnë buxhetimin me pjesmarrje: Në mënyrë që të kemi një proçes të suksesshëm, efektiv dhe të përgjegjshëm, është e rëndësishme që ai të institucionalizohet në mënyrë zyrtare nga pushteti vendor. Kjo mund të bëhet në sajë të një rregulloreje të brëndshme e cila parashikon çdo detaj të këtij proçesi si: mënyra e realizimit të tij, koha dhe vendi i organizimit të takimeve me komunitetin, apo grupi i punës që do të angazhohet dhe do të jetë përgjegjës për të. Faqe 16 Transparency International Albania Transparenca e Pushtetit Vendor 5. Synimi në çështje të caktuara Konsiston në përdorimin e çështjeve specifike si pikënisje për rritjen e transparencës. Këto çështje duhet të jenë të rëndësishme në terma të zhvillimit lokal dhe duhet të kenë potencialin që të shërbejnë si pikënisje për ndryshime pozitive në qëverisjen vendore. Të njëjtat çështje mund të kenë gjithashtu lidhje me fenomenin e korrupsionit. Në përfundim, transparenca duhet......

Words: 7199 - Pages: 29

Free Essay

Gentrification

...wants your neighborhood because it’s the it place to live at the current moment, not taking into consideration that for some, their home is all they have to be proud of; it destroys people more than one thinks . With USC’s history, local residents and small businesses have every right to be concerned with the new development, seeing as how much of the development that has taken in and around USC has affected the neighborhood; Businesses have been forced to move or close, as well as residents. Activist groups such as Strategic Action for a Just Economy (SAJE) and United Neighbors in Defense Against Displacement (UNIDAD) along side with local residents, workers, and business owners, took the matter to City Hall to ensure that the effects of new development would not favor one group, and completely disadvantage the other. Using the L.A. Lives’ Community Benefits Agreement (CBA) with developer AEG as the gold standard in CBAs, SAJE and UNIDAD were able to strike a CBA with the developers of the new University Village. This CBA would ensure provisions for local hiring, job training, affordable housing as well as living wages (saito). USC proposed $2 million towards affordable housing; seeing as how the project was estimated at $1.1 billion, the coalitions felt that $2 million was absurd. City Council members Jan Perry and Bernard Parks agreed with the community organizations that the proposed amount for affordable housing was too small and ordered that USC donate $20 million.......

Words: 2099 - Pages: 9

Free Essay

Mashtrimi

...Kompjuterike në Tiranë, të cilët nisën hetimet e menjëhershme, pas kallëzimit të bërë nga drejtuesit e një banke të nivelit të dytë, që operon në Shqipëri. Ata kanë dëshmuar në polici se klientët e bankës kanë pasur shqetësime të vazhdueshme për zhdukjen e parave në llogaritë e tyre në rrugë të dyshimta. Në sajë të ankesave të përsëritura, drejtuesit e bankës kërkuan zbardhjen e së vërtetës në lidhje me llogaritë bankare të klientëve. Grupi hetimor filloi punën për të zbardhur skemën e vjedhjes së parave, që pretendohej nga banka. Operacioni ka zgjatur për disa muaj, pasi nuk ka qenë i lehtë identifikimi i personit që fuste “duart” në llogaritë bankare të qytetarëve. Targeti i të dënuarit ishin klientët e tij, të cilët prisnin bileta avioni, në agjencinë e fluturimit, që ai administronte prej kohësh. Ai u merrte kartat e kreditit dhe pa humbur kohë, merrte të dhënat e tyre, për t’i klonuar. Pas këtij procesi, administratori priste bileta fiktive, pranë agjencisë së tij, me kartat e klonuara dhe paratë kalonin në llogarinë e tij bankare. Këtë metodë vjedhjeje e ka kryer në dhjetëra klientë, duke përfituar një shumë prej 15 mijë eurosh. Arrestimi i punonjësit të agjensisë është bërë në sajë të operacionit të koduar “Pos”, emër i cili është marrë nga sistemet që i lejojnë klientët të transferojnë fondet në llogari të shitësve në momentin që kryejnë një blerje. Referencat dhe......

Words: 4378 - Pages: 18

Free Essay

Business Cake

... mix (19) mixthere's chees (1) mothers day (1) mothers day cake (2) mothers day cupcakes (2) mothers day special (2) my birthday (3) my drawings (4) my first baby step (1) my new toy (3) new year cupcakes (1) nostalgia (1) oreo chocolate cheesecake (19) oreo chocolate cheesecake birthday special (10) pancake (1) paperbags (1) passion (2) pasta (2) pineapple pie (1) PMR (2) potluck at shahril's (1) rainbow cake (2) raya (1) raya 2011 (2) raya cookies (6) raya cupcakes (6) raya hampers (12) raya oh raya (3) raya open house/office (3) recipe (1) red velvet (2) roses cupcakes (2) saje-saje (3) Salam Ramadhan (2) santai (11) sharing of knowledge (1) Sinar Harian Edisi Utara (1) special birthday cupcakes (2) special cupcakes (5) special fondant cupcakes (7) teddy bear cakes (1) teddy bear cupcakes (1) thank you cupcakes (2) thank you hamper (3) Titanic love boat (1) trinket gift (1) Tsara' (1) valentine Special (1) vanila cupcakes (3) variety (4) walk down memory lane (1) wedding cakes (21) wedding cupcakes and brownies (5) wedding favours (1) wedding gift cuppies (2) wedding hantaran cuppies (16) Wedding hantaran set (18) weekend thingy (1) what's on Batrisyia's mind (1) willy (3) ......

Words: 3582 - Pages: 15

Free Essay

Metodos

...se ocupan de muchas tareas personalmente, con ayuda del cónyuge, un ayudante a tiempo parcial o un contable. Sin embargo, a medida que la empresa consultiva crece, sus servicios administrativos y de apoyo alcanzan un volumen que justifica un personal permanente y una sólida organización. Fiabilidad, flexibilidad e iniciativa son las cualidades esenciales requeridas, además de la competencia técnica y la discreción. Los consultores que se ocupan de asuntos de los clientes, y que a menudo están ausentes de sus propias oficinas durante largos períodos, deben estar absolutamente seguros de que pueden confiar en sus auxiliares administrativos y otros colaboradores en lo que respecta a men722 Estructuración de empresas consultivas sajes, organización de los viajes, contactos de clientes, elaboración y transmisión de informes, búsqueda de información y muchos otros servicios que no pueden o no deben ser prestados directamente por los profesionales. Personal de oficina Como la mayoría del personal profesional —es decir, los consultores operativos— puede utilizar los servicios administrativos que prestan sus clientes y son cada vez más los consultores que utilizan sus propias computadoras personales cuando trabajan con clientes, las empresas consultivas sólo necesitan normalmente un reducido número de empleados de oficina en su sede. Cuanto más reducido sea el personal, más necesario será que sus miembros quieran contribuir a la realización de parte del trabajo......

Words: 371135 - Pages: 1485

Free Essay

Mcdonald Marketing Al

...Klientet me te medhenj te zinxhireve te hamburgerave jane drive – through customers apo bleres pa dale nga makina (65% te shitjeve), ndaj kompanite i kane kushtuar nje rendesi te vecante, duke vendosur timer per punonjesit, duke ofruar trajnime per pergatitje me te shpejta ushqimesh, pajisje me kuzhina te vecanta apo edhe paisje elektronike qe e faturojne automatikisht bleresin. Shitjet per bleresit pa dale nga makina pritet te rriten 3 here me teper se shitjet ne dyqan. Nje tjeter segment i ushqimeve te shpejta, eshte ai jo hambureger. Lojtaret kryesor ketu jane Pizza Hut, KFC & Taco Bell, te gjitha ne pronesi te Tricon Global restourants, te cilat vitet e fundit jane rritur me shpejtesi me te madhe se rrjetet e hamburgerave. Kjo ne saje te trendit te konsumatoreve per te konsumar sandwich pa hamburger. Keto ushqime/sandwich jane te gatshme dhe ofrohen neper supermarket, dyqane te vogla e pika karburanti. Nje tjeter pike e dobet e fast food eshte se konsumatoret besink te tyre, qe perbejne edhe 60% te konsumatoreve jane meshkuj, nen 30 vjec, beqar, dhe qe i perkasin klases puntore. Konkurente te zinxhireve me ushqime te shpejta jane restorantet qe ofrojne ushqime me cilesore se ushqimet tradicionale fast food dhe qe sherbehen ne restorante me te kendshem. Por me recesionin, njerezit te dalin per te ngrene jashte me rralle se me pare. Persa i perket zinxhireve me ushqime te shpejta, nje pike e dobet eshte se te rinjte, qe jane edhe grupmosha me e madhe......

Words: 4687 - Pages: 19

Free Essay

Doc, Docx, Pdf

...për transport ajror. Një intuitë unik teknike në treg që lejon prodhimin e paneleve me avantazhe të jashtëzakonshme edhe gjatë instalimit, ose kur bimore është i aktivizuar.Thelbi i inovacionit është panel: nuk ka fletë më të izoluar e galvanizuar, të rënda për të trajtuar gjatë instalimit, të shpërndarjes së zhurmshme dhe të nxehtit, por densitet të lartë poliuretani zgjeruar përballet me alumin. Prona të Paneli: teknik drita: handiness konsiderueshme gjatë uljes grumbulluar, të kohës në rritje dhe stafin e kërkuar para-izoluar: no izolimin shtesë ose punon në rritje dhe e komplikuar, pagesat e rrezikshme apo të shtrenjta janë të nevojshme thjeshtë për të ruajtur: sipërfaqe të përsosur të qetë nuk e mbaj grimca dhe qasja në kanal është në sajë të thjeshtë për të portholes shkëlqen inspektimit dhe sistemi i lëvizshëm kanal Mjedisit përçueshmëri të ulët: shpërndarje minimale termike dhe optimizimin e AHU punojnë për ruajtjen e temperaturës së ajrit, me kursimin e energjisë pasuese rezistencë të lartë mekanike: sistemi mund të lehtë të arrijnë maksimumin e difuzionit shpejtësia e ajrit që rezulton më efikas zhurmë minimale: ndotje të ulët akustike dhe përfitime për liveability shtëpie. DPM Teknologjia lejon ndërtimin e "mik teknikisht" dhe "ekologjikisht përgjegjës" kanalet: në një fjalë: inteligjent Kontraktorët dhe këshilltarët kanë në dispozicion një teknologji tradicionale që tregon kufijtë interesante e ndërhyrjes dhe përmirësim. Efikasiteti i sistemit është një nga......

Words: 512 - Pages: 3

Premium Essay

Marketing Research

...ond users Wllh those assigned to decision ona lysis supporl Vories from 1 fo many meetings and t day to several months, depending on number of users, timing needs, and complexity I -3 months 3-6 months Depends on complexity of project; could be lengthy Product engineering Tecfinicoi staff Product design Ouality/reliobilitvsloft Sales management Producf/service planning Outside experts A few hours to several months, depending cn when oufpuf is required Users ono reseorchers musf understond each ottier's requirements Co I !a bo ration Required Involvement o( usei gfoups plus liaison with martlet reseatcti (unction and with management review Producf engineering Technical stoff Product design Quality/reliability sfott SaJes managemenf Producf/service planning Olher statts, including pubiic rsiations, government relations, linanciol, and environmental activities Strategic planners Marketing plannets Economists Designers Engineers Data Required Information relevani to the decision at hond, determined during the analysis Clearly defined plan or objectives with identified uncertainties thot can be reduced Cleor reiotioh between reducing uncertainty and resuiting change Image rotings from fingncioi leoders, and politicians Competitors' plans Trends in demographic, psychographic, economic, environmental, regulaton/ ond legislative (octors Company capabilities ossessment Data containing signals plus qualitative data fo interpret them......

Words: 4013 - Pages: 17

Free Essay

Public Administration

...Overnight Celebrity Perfect Two Acoustic Ray Of Light Revolving Doors Run This Town Jay Z Rihanna & Kanye West Save The World Radio Mix Shes Got Nothing on Adrian Lux Remix Orignal Version Slow Starry Eyed Surprise Stars Are Blind Still Got The Blues Sweat David Guetta Remix The Ballad Of Mona Lisa The Show Goes On The Sound Of Sunshine Album Version Tonight UBerlin Violin Viva Las Vegas Whats Luv Where Them Girls At Instrumental Where Them Girls At Who Dat Girl feat Akon Hardwell Club Mix Aaj Joytsna Raate Shrabai Aajo Badhu Fire Elo Na Aamar Ganer Bhasha Aamar Ganer Sur Aamar Ganer Bhasha Aamar Raat Pohalo Sharad Aamra Sob A Juger Bekar Aare Dekho Dekho Akasher Joto Tara Asha Mukul Ashohay Nari Baba Mayer Sneher Gehera Baddya Baje Ghungroo Saje Baje Re Baje Re Mono Bina Banshi Hate Bashoriya Dole Bhishon Bathya Sara Ange Bidhire Bidhire Sad Bidhire Bidhire Song Code 5551596 5551597 5551598 5551599 5551600 5551601 5551602 5551622 5551603 5551604 5551605 5551606 5551607 5551608 5551609 5551610 5551611 5551625 5551612 5551613 5551626 5551614 5551615 5551616 5551036 5551628 5551629 5551630 5551039 5551632 5551633 5551634 5551635 5551636 5551637 5551638 5551639 5551640 5551641 5551642 5551643 Artist/Movie/Album Tell Me Kamikaze Perfect Two Celebration The Fall Run This Town Jay Z Rihanna & Kanye West Save The World She s Got Nothing On AL & AR Mixes Seasons Of My Soul Happy Love Sick Paris The Best Of The Blues Sweat David Guetta Remix Vices And Virtues Lasers The Sound of......

Words: 100551 - Pages: 403