Free Essay

Prijn Invatie

In: Computers and Technology

Submitted By rubenstigter
Words 1085
Pages 5
Opdracht en Case
Marketing Week 5

bij:
Prijsbeleid (H11)
Concurrentievoordeel creëren (H18)

Instructie * Werk de opdrachten en case uit met je groepje (ca. 3 studenten). Gebruik hiervoor het bijgevoegde antwoordformulier. * Lever jullie uitwerking vóór het werkcollege van 110 min. in op Sharepoint, door het te uploaden in de inleverbox (indien de docent dit wenst). * Neem ieder een print van de antwoorden mee naar de les en bereid gezamenlijk voor hoe jullie je uitwerking gaan presenteren (volgens instructies van de docent). * N.B. Het betreft groepswerk. Dat betekent dat elk groepslid verantwoordelijk is voor het ingeleverde werk en dat elk lid gevraagd kan worden een willekeurig onderdeel van de uitwerking toe te lichten.

Overzicht Opdracht en Case:

Opdracht Week 5:
(In totaal 60 punten)

Kies met je groepje een merk en geef daarvan het volgende aan:

Vraag 1 (10 punten)
Welke prijszetting wordt naar jullie idee gevolgd?
Is dit vraaggeoriënteerd, kostengeoriënteerd en/of concurrentiegeoriënteerd?
En is er sprake van specifieke prijsaanpassingsstrategieën, zoals prijsdiscriminatie of dynamische prijszetting? Licht het antwoord toe.
Gebruik hierbij H11.

Vraag 2 (10 punten)
In hoeverre onderscheidt het door jullie gekozen merk zich van andere, vergelijkbare merken, op het gebied van product, service/dienstverlening en/of prijs?
Licht je antwoord toe.
Gebruik hierbij H11 en H18.

Vraag 3 (10 punten)
Wat zijn de belangrijkste concurrentievoordelen van jullie bedrijf/merk?
(Zie ook § 7.3.3 van het boek.)

Vraag 4 (10 punten)
Maak een concurrentie-analyse voor jullie bedrijf/merk, d.m.v. de volgende stappen: (20 punten)
a) stel 3 belangrijke concurrenten vast.
b) welke concurrentiestrategie denk je dat elke concurrent volgt? (zie § 18.2.2)
c) noem van elke concurrent én van jullie eigen bedrijf/merk enkele sterke en zwakke punten.
d) welke concurrent is, op grond van het voorgaande, de grootste bedreiging voor jullie bedrijf/merk?

Vraag 5 (20 punten)
5a. Maak een positioneringsgrafiek, op basis van twee voor het publiek relevante dimensies (zet steeds twee uitersten van één en dezelfde dimensie op een as). Plaats jullie eigen bedrijf/merk hierin en de drie concurrenten. (Zie ook § 7.3.3 van het boek.) (10 punten)

5b. Licht de keuze voor de door jullie weergegeven dimensies toe. De dimensies kunnen bijvoorbeeld prijs en service zijn, maar wellicht is een andere dimensie voor jullie bedrijf/merk interessanter. Geef ook een toelichting op de positionering van de verschillende spelers op de markt. (10 punten)

Case Week 5: Bugaboo
Lees de case in het boek op pag. 392-397 en maak de bijbehorende vragen.

(In totaal 40 punten)

Vraag 1: Bespreek de factoren die van belang zijn bij het vaststellen van de prijzen voor de producten van Bugaboo (zie figuur 11.1 en paragraaf 11.1.2). (5 punten)

Vraag 2: Beschrijf de producten van Bugaboo met behulp van de indeling in productniveaus zoals vermeld in paragraaf 8.1.1. (5 punten)

Vraag 3: Geef een invulling van de merkwaarde van Bugaboo aan de hand van de definitie van dit begrip en de beschrijving daarvan in paragraaf 8.3.1. (5 punten)

Vraag 4: Hoe creëert Bugaboo waarde? Betrek je antwoorden op de voorgaande vragen en de tekst van de case bij dit antwoord. (5 punten)

Vraag 5: Leg uit hoe Bugaboo erin slaagt een premiumprijs te rekenen voor zijn kinderwagens. (5 punten)

Vraag 6: Geef aan welke prijsstrategie voor de introductie van de Bugaboo Bee is toegepast. (5 punten)

Vraag 7: Welke marktvorm is van toepassing op Bugaboo? Motiveer je antwoord. (5 punten)

Vraag 8: Is prijsdiscriminatie mogelijk bij de distributiekanalen die Bugaboo gebruikt? Motiveer je antwoord. (5 punten)

Antwoordformulier Marketing Week 5
Namen: ………………………………………………………………….. Klas …………………….. ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………

Opdracht Week 5 (60 punten)

Gekozen merk: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 1 (10 punten)
Welke prijszetting wordt naar jullie idee gevolgd?
Is dit vraaggeoriënteerd, kostengeoriënteerd en/of concurrentiegeoriënteerd?
En is er sprake van specifieke prijsaanpassingsstrategieën, zoals prijsdiscriminatie of dynamische prijszetting? Licht jullie antwoord toe.
Gebruik hierbij H11.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vraag 2 (10 punten)
In hoeverre onderscheidt het door jullie gekozen merk zich van andere, vergelijkbare merken, op het gebied van product, service/dienstverlening en/of prijs?
Licht je antwoord toe.
Gebruik hierbij H11 en H18.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vraag 3 (10 punten)
Wat zijn de belangrijkste concurrentievoordelen van jullie bedrijf/merk?
(Zie ook § 7.3.3 van het boek.)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vraag 4 (10 punten)
Maak een concurrentie-analyse voor jullie bedrijf/merk, d.m.v. de volgende stappen: (20 punten)
a) stel 3 belangrijke concurrenten vast.
b) welke concurrentiestrategie denk je dat elke concurrent volgt? (zie § 18.2.2)
c) noem van elke concurrent én van jullie eigen bedrijf/merk enkele sterke en zwakke punten.
d) welke concurrent is, op grond van het voorgaande, de grootste bedreiging voor jullie bedrijf/merk?

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vraag 5 (20 punten)

5a. Maak een positioneringsgrafiek, op basis van twee voor het publiek relevante dimensies (zet steeds twee uitersten van één en dezelfde dimensie op een as). Plaats jullie eigen bedrijf/merk hierin en de drie concurrenten. (Zie ook § 7.3.3 van het boek.) (10 punten)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

5b. Licht de keuze voor de door jullie weergegeven dimensies toe. De dimensies kunnen bijvoorbeeld prijs en service zijn, maar wellicht is een andere dimensie voor jullie bedrijf/merk interessanter. Geef ook een toelichting op de positionering van de verschillende spelers op de markt. (10 punten)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Case Week 5: Bugaboo (40 punten)

Lees de case in het boek op pag. 392-397 en maak de bijbehorende vragen.

Vraag 1: Bespreek de factoren die van belang zijn bij het vaststellen van de prijzen voor de producten van Bugaboo (zie figuur 11.1 en paragraaf 11.1.2). (5 punten)

-------------------------------------------------
Bij Bugaboo kun je goed zijn dat ze gekozen hebben voor een kostengeoriënteerde prijszetting. Je kunt lezen dat Max zelf een kinderwagen wilde ontwerpen die functioneel zowel in de stad als recreatief te gebruiken was. Zodra dit ontwerp gerealiseerd

Vraag 2: Beschrijf de producten van Bugaboo met behulp van de indeling in productniveaus zoals vermeld in paragraaf 8.1.1. (5 punten)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vraag 3: Geef een invulling van de merkwaarde van Bugaboo aan de hand van de definitie van dit begrip en de beschrijving daarvan in paragraaf 8.3.1. (5 punten)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vraag 4: Hoe creëert Bugaboo waarde? Betrek je antwoorden op de voorgaande vragen en de tekst van de case bij dit antwoord. (5 punten)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vraag 5: Leg uit hoe Bugaboo erin slaagt een premiumprijs te rekenen voor zijn kinderwagens. (5 punten)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vraag 6: Geef aan welke prijsstrategie voor de introductie van de Bugaboo Bee is toegepast. (5 punten)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vraag 7: Welke marktvorm is van toepassing op Bugaboo? Motiveer je antwoord. (5 punten)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vraag 8: Is prijsdiscriminatie mogelijk bij de distributiekanalen die Bugaboo gebruikt? Motiveer je antwoord. (5 punten)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------…...

Similar Documents