Free Essay

Nothing Yet

In: Other Topics

Submitted By ajde
Words 684
Pages 3
Dansk terminsprøve Essay

Natali Josevski 3.a

Menneskets behov for fortællinger Fortællinger er som et stykke kunst, der i mange år har eksisteret i form af mundtlighed, såvel som skriftlighed. Men det at skulle læse og kunne fortolke et værk, falder ikke alle lige naturligt, mange mennesker mener, det at skulle sætte sig ned og indleve sig i 150 siders tekst, er spild af tid, mens det for andre bruges som afslapning og et break fra den virkelige verden. Men selvom vi alle har forskellige holdninger, til det at skulle sidde ned og fortolke en hel bog, hvordan ville det så se ud, hvis vi alle besluttede os for at læse den samme bog, ville vi kunne få den samme forståelse? Derudover ville det så være muligt for det enkelte individ, at identificere sig selv med bogens personer samt dens handling?

Se det er et stort spørgsmål, som jeg tvivler på de færreste kan svare på, men hvorfor er det sådan? Mit bud lyder på, at det skyldes, at vi som enkelte individer har forskellige måder at opfatte verden samt livet på, da vi alle ligger inde med forskellige interesser, uddannelser såvel som livserfaringer. Det siges at en fortælling kun kan leve i det omfang den bliver læst og opfattet på. Mange læsere føler en stor trang til, at investere deres følelser og drømme i en bogs handling, i håb om at de sidst i fortolknings processen kan identificere sig med hovedpersonen samt fortællingens handling.

Mathilde Walther Clark er forfatteren bag teksten Genkendelsen ligger i marven, ifølge hende så er læsning noget personligt og tilhører kun det enkelte individ, men ikke nok med det, så er læsning også en oplevelse for mange læsere. Flere læsere har oplevet og oplever stadig, at kunne sidde tilbage efter at have læst en bog og sige, hold da op hvor minder jeg om hovedpersonen, eller det andet scenarie kan være at man læser bogen i håb om at finde noget glæde i ens eget liv, når man tydeligvis godt ved, at man selv går og altid har drømt om det liv der udspiller sig i bogens handling.

Men hvad er det der gør, at mange vælger at blive så fascinerende af en fortælling?

Hvad er det der gør det så spændende, og ikke mindst lærerigt, fordi ifølge mig selv så kan jeg ikke se nogen mening i at skulle læse en bog OVERHOVEDET, da jeg bare ikke føler for at skulle bruge min tid på at læse og fortolke og ikke mindst indlevede mig i en fortælling, hvor hele oplevelsen hurtigt forsvinder væk, efter bogen er lagt tilbage på hylden.

Dansk terminsprøve Essay

Natali Josevski 3.a

”Jeg tror meget på fortællingen, på det behov for at fortælle og for at høre andres fortællinger”

Det siges at man lærer noget nyt hverdag, også selvom det omhandler at man skal sidde og lytte til andre, så er det stadig noget man ikke skal tage for givet, fordi man lærer meget af, at lytte til andre, da man oftest lærer at få en anden forståelse for deres tankegang og hvorfor de netop tænker og handler som de nu gør.

”Vores drømme er vores personlige myter. Når vi bliver ved med at fortælle hinanden f.eks. H.C Andersens eventyr, eller Karen Blixens fantastiske fortællinger, så tror jeg, det er fordi de ligner vores drømme. De går dybt ”

Ifølge Mathilde Walther Clark så er vores drømme i realiteten en bunke personlige myter, men hvad mener hun egentlig med det? Skal det betyde, at de drømme vi går med er så fascinerende og uvirkelige, at vi ikke kan gøre andet end at lade dem være en myte? Fordi i dagligsproget så er vi bekendt med ordet myte, som værende en betegnelse for en kollektiv illusion, altså noget som vi alle går og drømmer om, men som vi i virkeligheden ikke kan opnå. Betyder det så at alle dem der har de uopnåelig drømme, er dem der har lettest ved at se og finde den dybere mening i en fortælling? Eller det bare en myte.

Dansk terminsprøve Essay

Natali Josevski 3.a…...

Similar Documents

Premium Essay

Nothing Yet

...Crime Rate versus Arrest Rate CJA/204 December 10, 2012 Judge Troy Webber The most common error involving the relationship between crime rates and arrest rates occurs when the statistics claimed have been contradicted by the factual information readily available. Another common error, whether intentional or accidental, is to compare the raw number of reported crimes without adjusting for the expected baseline of the crimes that were committed. Not adjusting for this happens consistently. Also the crime data does not contain any information on repeat offenders. One would have to focus and observe the offenders criminal behavior over time to truly get a good status on these rates. Crime agencies report the number of offenses and crime data in the following categories: murder and non-negligent manslaughter, forcible rape, robbery, aggravated assault, burglary, larceny, motor vehicle theft and arson. This data is known as Part One offenses. Part Two offenses include all crimes not classified as Part 1 crimes. (FBI, UCR Handbook 2004) The arrest rates for Part One and Part Two offenses are obtained according to age, sex and race of the alleged offender. It is extremely hard to correlate race with sex or age because this information is secured independently by the agencies, which in turn limits the capability to analyze it. Also each individual arrest cannot be related precisely to the number of crimes being cleared because the arrest totals count each offender......

Words: 604 - Pages: 3

Free Essay

Nothing

...NothingAssertiveness Assertiveness is the emphasis of a person’s needs or thoughts in a manner that is respectful, direct and firm. Communication styles exist on a continuum, ranging from passive to aggressive, with assertiveness falling neatly inbetween. People who are passive and communicate in a passive manner tend to be good listeners, but rarely speak up for themselves or their own needs in a relationship. People who are aggressive and communicate in an aggressive manner tend to be good leaders, but often at the expense of being able to listen empathetically to others and their ideas and needs. People who are assertive strike a balance where they speak up for themselves, express their opinions or needs in a respectful yet firm manner, and listen when they are being spoken to. Becoming more assertive is one of the most desired communication skills and helpful defense mechanisms most people want to learn, and would benefit in doing so. EXAMPLES of ASSERTIVENESS 1. As we have already stated, respect both yourself and the other person (or people) involved. It all starts here. This is the foundation. Respect of everyone is necessary. 2. Always begin with a disarming statement. Begin with any of the following statements. You may find a few others along the way, but these will always work. Choose any one of these depending on the situation and your personal preference. In some instances, you may use more than one, but usually one will suffice: * Compliment the other......

Words: 1234 - Pages: 5

Free Essay

Nothing

...2008 181 미니텝스-12.indd 181 2008-12-12 오전 9:24:10 Part Ⅰ Questions 1--15 Read the passage. Then choose the option that best completes the passage. 1. Identity theft has unfortunately become an increasingly common problem. The police department’s commercial crime branch estimates that it costs the economy at least one million dollars a day. While it is already a crime to use someone’s personal data to commit fraud, it is currently legal to compile others’ personal information for a possible future unlawful purpose. Police can only charge someone with a crime after they’ve committed fraud and ____________________ if they discover that a person is collecting personal information or banking documents from others. (a) can do nothing (b) can hold them accountable (c) can arrest them (d) can bring them to justice 2. This discount applies only to train passes purchased outside of Europe, at any participating Travel Companion office. The train pass is valid over a period of 180 days from the date of activation, and can be used for unlimited travel within this time frame. The pass costs $675 per adult, a savings of over 40% compared with train passes ____________________. Please note: this offer is only valid while quantities last. Please call your nearest Travel Companion office to purchase your ticket early. (a) purchased outside of Europe (b) bought within Europe (c) used daily in Europe (d) sold outside of Europe 182 월간 TEPS 미니텝스-12.indd......

Words: 12170 - Pages: 49

Free Essay

Nothing

...------------------------------------------------- Philosophy Western philosophy Some would consider the study of "nothing" to be foolish, a typical response of this type is voiced by Giacomo Casanova (1725–1798) in conversation with his landlord, one Dr. Gozzi, who also happens to be a priest, “ | As everything, for him, was an article of faith, nothing, to his mind, was difficult to understand: the Great Flood had covered the entire world; before, men had the misfortune of living a thousand years; God conversed with them; Noah had taken one hundred years to build the ark; while the earth, suspended in air, stood firmly at the center of the universe that God had created out of nothingness. When I said to him, and proved to him, that the existence of nothingness was absurd, he cut me short, calling me silly.[3] | ” | However, "nothingness" has been treated as a serious subject worthy of research for a very long time. In philosophy, to avoid linguistic traps over the meaning of "nothing", a phrase such as not-being is oftenemployed to unambiguously make clear what is being discussed. Parmenides One of the earliest western philosophers to consider nothing as a concept was Parmenides (5th century BC) who was a Greek philosopher of the monist school. He argued that "nothing" cannot exist by the following line of reasoning: To speak of a thing, one has to speak of a thing that exists. Since we can speak of a thing in the past, it must still exist (in some sense) now and......

Words: 2165 - Pages: 9

Free Essay

Nothing

...Friend, that yelled at her shows up at her house. Arnold has flies all around him and tells her all about her family like what they are wearing and where they went even though he has not met them. Arnold tells her that he will not come into the house to get her unless he is invited or she reaches for the phone to call the cops. She eventually gives in to the temptation and goes with him wherever they are going. Critics argue that the true meaning behind Oates’ story is actually sexual and not biblical. Mark Robson also believes that there is biblical meaning to this story, but he believes that the meaning is sexual. Robson says “the numbers that Arnold yells out—33, 19, 17—add up to sixty-nine are a secret code should be interpreted as yet another indication of Arnold Friend’s sexual deviancy, the secret code underscores Arnold’s intention of raping and murdering Connie whom he allegedly wants to take “just for a ride”.” In other words what Robson is saying is that since the numbers add up to sixty-nine, it is a secret code because he does not just come out and say “69.” Robson believes that Arnold is trying to hide his true intentions behind trying to get her to go for a ride. Robson argues that the secret code comes from Judges 19:17 in the Old Testament, which reads “When he raised his eyes he got to see the man, the traveler, in the public square of the city. So the old man said: ‘Where are you going, and where do you come from?’” Judges 19 talks about how a man from......

Words: 1504 - Pages: 7

Premium Essay

Nothing Yet

...Acquisition Valuation Aswath Damodaran Aswath Damodaran 1 Issues in Acquisition Valuation I Acquisition valuations are complex, because the valuation often involved issues like synergy and control, which go beyond just valuing a target firm. It is important on the right sequence, including • When should you consider synergy? • Where does the method of payment enter the process. I I Can synergy be valued, and if so, how? What is the value of control? How can you estimate the value? Aswath Damodaran 2 Steps involved in an Acquisition Valuation I I I I I Step 1: Establish a motive for the acquisition Step 2: Choose a target Step 3: Value the target with the acquisition motive built in. Step 4: Decide on the mode of payment - cash or stock, and if cash, arrange for financing - debt or equity. Step 5: Choose the accounting method for the merger/acquisition purchase or pooling. Aswath Damodaran 3 Step 1: Motives behind acquisitions (1) Simplest rationale is undervaluation, i.e., that firms that are undervalued by financial markets, relative to true value, will be targeted for acquisition by those who recognize this anomaly. (2) A more controversial reason is diversification, with the intent of stabilizing earnings and reducing risk. (3) Synergy refers to the potential additional value from combining two firms, either from operational or financial sources. • • Operating Synergy can come from higher growth or lower costs Financial......

Words: 4969 - Pages: 20

Premium Essay

Nothing Yet

...Interested in learning more about security? SANS Institute InfoSec Reading Room This paper is from the SANS Institute Reading Room site. Reposting is not permitted without express written permission. Conducting a Penetration Test on an Organization This document is decided to give readers an outlook on how a penetration test can be successfully done on an organization. A methodology has been drawn out in this document to allow readers to be acquainted with the process that penetration testers go through to conduct a penetration test. Copyright SANS Institute Author Retains Full Rights AD Conducting a Penetration Test on an Organization TABLE OF CONTENTS PAGE Abstract 2 Bibliography ut ho Conclusion rr Limitation of Penetration Testing eta ins The Process and Methodology Planning and Preparation Key fingerprint = AF19 FA27 2F94 998D FDB5 DE3D F8B5 06E4 A169 4E46 Information Gathering and Analysis Vulnerability Detection Penetration Attempt Analysis and Reporting Cleaning Up fu ll r igh ts. What is a Penetration Test? 2 3 3 4 6 7 9 9 10 10 11 12 14 Appendix A: Netcraft (www.netcraft.com) results on www.sans.org Key fingerprint = AF19 FA27 2F94 998D FDB5 DE3D F8B5 06E4 A169 4E46 Chan Tuck Wai (twchan001) © SA Full name: Chan Tuck Wai GIAC userID: twchan001 Course: Security Essentials Version: First (Original Submission) Conference Location:......

Words: 5729 - Pages: 23

Free Essay

Nothing

...in a bid to overcome their protein deficiency, 34the midgets set forth to slaughter everything that moved on the face of the earth. 35For they did slaughter the armadillo, the antelope, the aardvaak and all other animals between the letters A-Z. 36And Egbert did thus say: "Doode-a, keelling ell thuse-a creetoores soore-a beets zee hell oooot ooff grooeeng beseel und herbs." 37And there was great noodly happiness on the slopes of Bobby Mountain. 38For theirs was the Kingdom of Protein!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chapter II The Great Boredom Incantation and the Coming of the Midgits 1Following the great Midget reconciliation, the FSM did but enter a great period of self satisfaction. 2For his subjects were omnivorous and yet retained their venerable Midgetness. 3And in the great void feeling pretty damn pleased with himself, he put his many tentacles upon his great celestial recliner rocker and mellowed right out. 4But following many years of relaxation, the Great Noodly One did become very bored. 5Despite the presence of his beloved Midgets he was very much alone. 6Being the only supreme being, there was little or no chance of him meeting an FSM babe for a bit of red hot action. 7And absolutely no chance of him hoisting the if the Universe is rockin', don't come a knockin' sign on his celestial door. 8And in his solitude, the FSM did begin the Great Boredom Incantation, 9that boomed across the sky and shook the little folk from their midget high chairs.......

Words: 75775 - Pages: 304

Free Essay

Nothing

...BREATHING by Aristotle translated by G. R. T. Ross 1 WE must now treat of youth and old age and life and death. We must probably also at the same time state the causes of respiration as well, since in some cases living and the reverse depend on this. We have elsewhere given a precise account of the soul, and while it is clear that its essential reality cannot be corporeal, yet manifestly it must exist in some bodily part which must be one of those possessing control over the members. Let us for the present set aside the other divisions or faculties of the soul (whichever of the two be the correct name). But as to being what is called an animal and a living thing, we find that in all beings endowed with both characteristics (viz. being an animal and being alive) there must be a single identical part in virtue of which they live and are called animals; for an animal qua animal cannot avoid being alive. But a thing need not, though alive, be animal, for plants live without having sensation, and it is by sensation that we distinguish animal from what is not animal. This organ, then, must be numerically one and the same and yet possess multiple and disparate aspects, for being animal and living are not identical. Since then the organs of special sensation have one common organ in which the senses when functioning must meet, and this must be situated midway between what is called before and behind (we call 'before' the direction from which sensation comes, 'behind' the opposite),......

Words: 10709 - Pages: 43

Free Essay

Nothing

...Nothing In old American Western movies, black is the color worn by the antagonist while white represents the purity and goodness of the hero. While the scenarios and dialogue of Western films may be archaic, the symbolism of light and dark colors is still prevalent today; the connotations of a dim corner or a black cat contrast sharply against white images of angels or wedding brides. Evolutionally, humans view the sun, the most basic source of food and thus survival, as a crucial source of light, warmth, and protection. With darkness comes coldness and a fear of the unknown. In the dark, man is reminded of how alone and insignificant a life is in the vast universe. Ernest Hemingway often employs darkness in his works to convey the meaningless of existence that looms over man. Not totally void of optimism, his stories also present rays of hope that reach the reader often through literal descriptions of light. Such is the case in Hemingway’s short story, “A Clean, Well-lighted Place,” which focuses on two waiters at a café. The young waiter impatiently hurries along the last customer, an old man drinking alone, while the older waiter sympathizes with the perceptibly forlorn man. What appears to be a tale of despair and loneliness actually offers hope and strength through a quiet hero. Hemingway’s “A Clean, Well-lighted Place” focuses on the nothingness of existence and invokes in the reader a grim realization of the inevitable loneliness of life. However, hope......

Words: 2642 - Pages: 11

Premium Essay

Nothing

...BELOVED Toni Morrison ← Analysis of Major Characters → Sethe Sethe, the protagonist of the novel, is a proud and noble woman. She insists on sewing a proper wedding dress for the first night she spends with Halle, and she finds schoolteacher’s lesson on her “animal characteristics” more debilitating than his nephews’ sexual and physical abuse. Although the community’s shunning of Sethe and Baby Suggs for thinking too highly of themselves is unfair, the fact that Sethe prefers to steal food from the restaurant where she works rather than wait on line with the rest of the black community shows that she does consider herself different from the rest of the blacks in her neighborhood. Yet, Sethe is not too proud to accept support from others in every instance. Despite her independence (and her distrust of men), she welcomes Paul D and the companionship he offers. Sethe’s most striking characteristic, however, is her devotion to her children. Unwilling to relinquish her children to the physical, emotional, and spiritual trauma she has endured as a slave, she tries to murder them in an act that is, in her mind, one of motherly love and protection. Her memories of this cruel act and of the brutality she herself suffered as a slave infuse her everyday life and lead her to contend that past trauma can never really be eradicated—it continues, somehow, to exist in the present. She thus spends her life attempting to avoid encounters with her past. Perhaps Sethe’s fear of the past......

Words: 8254 - Pages: 34

Premium Essay

Nothing

...human beings can remember, they have always been interested in what makes them who they are and what aspects of their being set each of them apart from others of their species. The answer according to behaviorists is nothing more than the world in which they grew up. Behaviorism is the theory that human nature can be fully understood by the laws inherent in the natural environment. As one of the oldest theories of personality, behaviorism dates back to Descartes, who introduced the idea of a stimulus and called the person a machine dependent on external events whose soul was the ghost in the machine. Behaviorism takes this idea to another level. Although most theories operate to some degree on the assumption that humans have some sort of free will and are moral thinking entities, behaviorism refuses to acknowledge the internal workings of persons. In the mind of the behaviorist, persons are nothing more than simple mediators between behavior and the environment (Skinner, 1993, p 428). The dismissal of the internal workings of human beings leads to one problem opponents have with the behavioral theory. This, along with its incapability of explaining the human phenomenon of language and memory, build a convincing case against behaviorism as a comprehensive theory. Yet although these criticisms indicate its comprehensive failure, they do not deny that behaviorism and its ideas have much to teach the world about the particular behaviors expressed by humankind. The Theory......

Words: 3684 - Pages: 15

Premium Essay

Nothing

...actuality, is it not Fortunato who has crushed this snake, Montresor, under his heel? Obviously so, for Montresor’s “heart grew sick” (432.) He blames it on the catacombs, but how can that be? They had been constantly walking the catacombs with him having no mention of unease until after he exacted his revenge. Guilt has already begun to consume him and impair his judgment. In actuality it seems as though Fortunato has won because his death haunts Montresor for fifty years and then he finally cracks under the pressure of guilt and confesses. Even though death caught Fortunato, it caught Montresor as well. In constructing the wall that would be Fortunato’s tomb, which is also ironic in that Fortunato was a Mason and Montresor was not yet he used a Masonic format to kill Fortunato, Montresor sort of made that same place his burial ground. Montresor tried to repress that grim deed, but for fifty years that deathly guilt tore at him, which inevitably led him to a confession. This confession was the un-walling of both Fortunato who has been dead for fifty years, and the mental death of Montresor that he walled in along with Fortunato. Montresor could not escape the fact that he was not the calm and collected villain that he thought himself to be, but instead just a normal human who fell prey to his conscious. “why will you say I am mad?” (Poe, “Heart” 281) is the basis of “The Tell-Tale Heart”. It is the story of a man who claims sanity over insanity. The irony is......

Words: 2682 - Pages: 11

Premium Essay

Nothing

...Nothing Western philosophy Some would consider the study of "nothing" to be foolish, a typical response of this type is voiced by Giacomo Casanova (1725–1798) in conversation with his landlord, one Dr. Gozzi, who also happens to be a priest, “ | As everything, for him, was an article of faith, nothing, to his mind, was difficult to understand: the Great Flood had covered the entire world; before, men had the misfortune of living a thousand years; God conversed with them; Noah had taken one hundred years to build the ark; while the earth, suspended in air, stood firmly at the center of the universe that God had created out of nothingness. When I said to him, and proved to him, that the existence of nothingness was absurd, he cut me short, calling me silly.[3] | ” | However, "nothingness" has been treated as a serious subject worthy of research for a very long time. In philosophy, to avoid linguistic traps over the meaning of "nothing", a phrase such as not-being is often employed to unambiguously make clear what is being discussed. [edit] Parmenides One of the earliest western philosophers to consider nothing as a concept was Parmenides (5th century BC) who was a Greek philosopher of the monist school. He argued that "nothing" cannot exist by the following line of reasoning. To speak of a thing, one has to speak of a thing that exists. Since we can speak of a thing in the past, it must still exist (in some sense) now and from this concludes that there is no such......

Words: 343 - Pages: 2

Premium Essay

Nothing

...against these militants been extremely costly for Pakistan in men and treasure, but they have also provoked lethal retaliation from groups such as Tahrik-e-Taliban in the form of suicide bombings and other attacks. Pakistan's internal security situation is now dire, and its economy gravely damaged. It is wrestling with a soaring budget deficit, frequent power cuts and a growing danger of political and social chaos.” (Zakaria, 2011) The relationship between the United States and Pakistan is strained considerably. It is strongly held that Pakistan’s corrupt government is not to be entirely trusted nor is its intentions sincere. Only 12% of Pakistanis have a favorable opinion of the US. However, the United States and Pakistan has a long, yet torrent history together. The United States supported militants stationed within Pakistan with weapons and financially in the fight against the Soviet Union’s occupancy of Afghanistan. Pakistan and its people especially benefited from this influx of cash. The US committed billions of dollars in the fight for democracy of country that has now become the focus of the United States’ own aggression. Once the Soviet Union left Afghanistan the money from the US and other countries stop flowing to Pakistan. This left the Pakistani economy in a downward spiral of despair. This is a perfect example of Pakistanis’ unfavorable opinion of America. This is not the first time this has happened. The United States has been dubbed......

Words: 1328 - Pages: 6