Premium Essay

Nhat

In: Business and Management

Submitted By danhnhat
Words 5339
Pages 22
Evaluating company resources and competitive capabilities
In the previous chapter we descrbed how to use the tools of industry and competitive analysis to assess a company’s external situation. In this chapter we discuss the techniques of evaluating a company’s resource capabilities, relative cost position, and competitive strength versus rivals. Company situation analy’external market circumstances and to its internal resources and competitive capabilities. The sopotlight of company situation analysis in trained on five questions: 1. How well is the company’s present strategy working? 2. What are the company’s resource strengths and weaknesses and its external opportunities and threats? 3. Are the company’s prices and costs compaetitive? 4. How strong is the company’s competitive position relative to its rivals? 5. What strategi issues does the company face?
To explore these questions, four new analytical techniques will be introduced: SWOT analysis, value chain analysis, strategic cost analysis , and competitive strength assessment. These techniques are basic stragic management tools be-cause they expose the ccompany’s resource strengths and deficiencies, its best market opportunities, the outside threats to its future profitability, and its compertitive standing relative to rivals. Insightful company situation analysis is a precondition for identifying the strategic issues that management needs to address and for tailoring strategy to company resources and competitive capabilities as well as to industry and competitive conditions.
Organizations succeed in a competitive marketplace over the long run because they can do certain things their customers value better than can their competitor
Robert Hayes, Gary Pisano and David Upton
The greatest mistake managers make when evaluating their resources is failing to assess them relative to…...

Similar Documents

Free Essay

Duy Vat Bien Chung

... quan điểm siêu hình coi sự tồn tại của các sự vật và hiện tượng trong thế giới là những cái tách rời nhau, giữa chúng không có sự liên hệ tác động qua lại, không có sự chuyển hóa lẫn nhau và nếu có chỉ là sự liên hệ mang tính chất ngẫu nhiên, gián tiếp. Ngược lại, phép biện chứng duy vật cho rằng, sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng của thế giới không phải là sự tồn tại tách rời và cô lập lẫn nhau, mà chúng là một thể thống nhất. Trong thể thống nhất đó những mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, ràng buộc và phụ thuộc, qui định lẫn nhau, chuyển hoá cho nhau. Ví dụ: tự nhiên theo nghĩa rộng, là toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan. Xã hội chỉ là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên. Sự xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển của xã hội một mặt, phụ thuộc vào các qui luật tự nhiên, nhưng mặt khác còn phụ thuộc vào những qui luật xã hội, trong đó con người là chủ thể của lịch sử xã hội. Do đó, xã hội không thể là cái gì khác, mà chính là một bộ phận đặc thù, được tách ra hợp qui luật của tự nhiên, là hình thức tổ chức vật chất cao nhất của vật chất trong quá trình tiến hoá liên tục, lâu dài của tự nhiên. Tính chất của mối liên hệ: tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng phong phú. Tính khách quan của mối liên hệ là mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng trong thế giới, dù thể hiện dưới hình thức nào cũng cũng là sự qui định, tác động và chuyển hoá lẫn nhau của các sự vật, hiện tượng độc lập và không phụ thuộc vào ý thức con người; con người chỉ có......

Words: 8067 - Pages: 33

Free Essay

Xa Em

...nước eurozone, 10,8% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Đây là mức cao nhất kể từ khi khu vực đồng euro được thành lập năm 1997 Để giải quyết cần cắt giảm phúc lại xã hội, tăng tuổi về hưu để tiết kiệm ngân sách đi cùng tạo thêm công ăn việc làm để giải quyết nạn thất nghiệp. Tuy nhiên vấn đề tạo công ăn việc làm rất khó do thanh niên châu Âu và Mỹ chấp nhận thất nghiệp thay vì các công việc mức lương thấp và ngắn hạn. Trong khi với việc thắt chặt chi tiêu, cắt giảm phúc lợi xã hội sẽ làm lung lay vị trí của Đảng cầm quyền, gây ra nguy cơ bất ổn chính trị 2/ Với kinh tế các nước đang phát triển như VN và TQ: Ta có thể thấy những điểm tương đồng trong tình hình kinh tế Trung Quốc, Việt Nam và kinh tế tiền khủng hoảng ở Nhật. Trong khi khủng hoảng ở Mỹ và châu Âu do bong bóng tiêu dùng, thì khủng hoảng Nhật do bong bóng sản xuất gây ra. Khủng hoảng của Nhật bắt nguồn từ những năm 1980, khi họ chuyển sang mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng đẩy mạnh đầu tư. Đặc biệt là kể từ Hiệp ước Plaza, kinh tế Nhật rơi vào trạng thái đầu tư quá mức. Kết quả là, đến những năm 1990, Nhật đối mặt với “thập kỷ mất mát” sau khi bong bóng bất động sản vỡ tung. Từ năm 1981-1991, giá đất thương mại tại 6 thành phố lớn nhất của Nhật tăng 500 lần. Sau khi “bong bóng” nổ, giá đất này sụt dưới mức của năm 1981 và cho tới năm 2007, mức giá này vẫn chỉ bằng 83% mức giá đỉnh ở năm 1991. Tại Nhật, trong giai đoạn khủng hoảng những năm 1990, tỷ lệ thu nhập thực tế của hộ gia......

Words: 2670 - Pages: 11

Free Essay

Peace Is Every Step Paper

...Kayla Turmel Eastern Religions Peace is Every Step Paper Thich Nhat Hanh is a Vietnamese Zen Buddhist monk, teacher, author, poet and peace activist. He lives in the Plum Village Monastery in the Dordogne region in the South of France, travelling internationally to give retreats and talks. He has published more than 100 books. He was born in central Vietnam in 1926; At the age of 16 he entered the monastery at a Temple near Hue, Vietnam, where his primary teacher was Dhyana Master Thanh Quy Chan That. A graduate of Bao Quoc Buddhist Academy in Central Vietnam, Thich Nhat Hanh received training in Zen and the Mahayana school of Buddhism and was ordained as a monk in 1949. He lived through the Vietnam War, seeing all of the terrors of war. Nhat Hanh taught Buddhist psychology and Prajnaparamita literature at the Van Hanh Buddhist University, a private institution that focused on Buddhist studies, Vietnamese culture, and languages. At a meeting in April 1965 Van Hanh Union students issued a Call for Peace statement. It declared: "It is time for North and South Vietnam to find a way to stop the war and help all Vietnamese people live peacefully and with mutual respect." Nhat Hanh left for the U.S. shortly afterwards. That’s just the beginning of Thich Nhat Hanh’s life story, his life is a very active and involved one. Nhat Hanh's novel "Peace is Every Step" is a work that centers on the concept of meditation and enlightenment. Hanh bases his discussion on Zen Buddhism,......

Words: 659 - Pages: 3

Free Essay

Nhat

...Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, Clarkson Lumber Company, vào mùa xuân năm 1996, kỳ vọng một sự tăng trưởng lớn trong doanh thu. Mặc dù đạt được lợi nhuận cao, công ty đã trải qua giai đoạn thiếu hụt tiền mặt và cảm thấy việc tăng số tiền vay từ Suburban National Bank lên 399,000 USD trong mùa xuân năm 1996 là cần thiết. Khoản vay tối đa mà Suburban Natonal Bank cung cấp cho một khách hàng là 400,000 USD và Clarkson nằm trong giới hạn này bằng việc dựa nhiều vào tín dụng thương mại. Thêm vào đó, Suburban đề nghị ông Clarkson đảm bảo khoản vay bằng tài sản cá nhân. Vì vậy, Keith Clarkson, chủ sở hữu duy nhất và là chủ tịch của Clarkson Lumber Company, tìm kiếm những ngân hàng khác để có thể vay nhiều hơn mà không cần phải đảm bảo khoản vay. Một người bạn đã giới thiệu George Dodge, nhân viên của Northrup National Bank – một ngân hàng lớn hơn, cho ông Clarkson. Hai người này bàn bạc về việc Northrup Bank cung cấp một hạn mức tín dụng 750,000 USD cho Clarkson Lumber. Ông Clarkson nghĩ rằng khoản vay này sẽ giúp tăng lợi nhuận của công ty vì nó cho phép ông ta tận dụng triệt để những khoản chiết khấu thương mại. Sau cuộc bàn bạc này, ông Dodge đã sắp xếp cho phòng tín dụng của Northrup National Bank xác minh ông Clarkson và công ty của ông ta. Clarkson Lumber Company thành lập năm 1981 bởi ông Clarkson và Henry Holtz, anh rể của ông Clarkson. Năm 1994, ông Clarkson mua hết phần vốn góp của ông Holts với giá trị 200,000 USD. Ông Holtz cho phép ông......

Words: 2308 - Pages: 10

Free Essay

Vhkd in Japan

...“Ở Nhật tất cả các nhóm, công ty, quốc gia đều nằm trong những cái hộp, và có thể lý giải dễ dàng hành động của người Nhật”. (Người Nhật trong cái hộp - nhà kinh tế học Robert March) Lời nhận xét của ông Robert March gần như đã tổng kết đầy đủ đặc trưng tính cách con người Nhật bản. Đó là tính tập thể, chủ nghĩa tuyệt đối và coi trọng giao tiếp. 1. Tính tập thể. Biểu hiện trước hết của tính tập thể chính là tinh thần đoàn kết Nếu Một người Việt Nam có thể hơn 1 người Nhật Bản nhưng 3 người Việt Nam chưa chắc đã hơn 3 người Nhật. Tại sao 3 người việt nam lại khó mà thắng nổi 3 người Nhật? Nhật Bản-1 nền văn hóa thống nhất: 99% dân số là 1 dân tộc vì thế chỉ có 1 ngôn ngữ duy nhất, 98% theo 2 đạo Phật và Shindo. Nhật là quốc gia duy nhất ở phương Đông có sự đồng nhất gần như tuyệt đối về dân tộc và ngôn ngữ. Uớc muốn được hoà mình vào nhóm là phần căn bản trong tính cách người Nhật. vì nó mang lại cho họ cảm giác an toàn khi được thuộc về một nhón nào đó. Và chính họ đã đặt mình vào 1 trong những cái hộp ở trên. Thứ hai, sống trong 1 tập thể họ sẽ đặt 2 chữ “chúng tôi” lên trên “tôi”, và có vẻ như cái tôi rất là mờ nhạt, cái tôi bên trong phải được kiềm chế hoặc che giấu. Họ luôn thảo luận và quyết định với sự nỗ lực của cả một tập thể. Họ phải đảm bảo tất cả mọi người đều có tiếng nói chung, phân chia công việc đều để mọi người không so đo, dù hơi chậm một chút. Và cũng chính vì tất cả đều nằm trong những cái hộp nên người nhật có thể dễ dàng hiểu được cách......

Words: 1199 - Pages: 5

Free Essay

Thithi

...Từ những tranh luận này, tại sao chúng ta không xem xét thêm nhiều ví dụ đáng kể nữa của sự hội nhập đối với nền kinh tế thế giới? 3. Ảnh hưởng nào là sự hình thành một thị trường và một đồng tiền duy nhất trong EU gần như tạo ra sự cạnh tranh trong EU? Tại sao? 4. Bạn có nghĩ rằng thật chính xác khi Ủy ban châu Âu hạn chế các sự sáp nhập giữa các công ty Mỹ kinh doanh ở châu Âu không?(ví dụ, Ủy ban châu Âu bác bỏ đề xuất sáp nhập giữa WorldCom và Sprint, cả hai công ty Mỹ, và nó cẩn thận xem xét việc sáp nhập giữa AOL và Time Warner, một lần nữa cả hai công ty Mỹ). 5. Một công ty Mỹ hiện đang chỉ xuất khẩu đển các nước ASEAN nên ứng phó thế nào với việc hình thành một thị trường duy nhất trong nhóm khu vực này? 6. Một công ty với các cơ sở sản xuất tự cung tự cấp ở một số nước ASEAN ứng phó thế nào với sự hình thành một thị trường duy nhất? Các hạn chế về khả năng ứng phó của nó theo cách thức giảm thiểu chi phí sản xuất là gì? 7. Sau một khởi đầu đầy hứa hẹn, MERCOSUR, hiệp định thương mại lớn của Mỹ Latin, đã chùn bước và ít tiến bộ kể từ năm 2000. Những vấn đề nào đang gây tổn hại đến MERCOSUR? Có thể làm gì để giải quyết những vấn đề này? 8. Việc thành lập Khu vực tự do mậu dịch châu Mỹ (FTAA) có lợi cho hai nền kinh tế tiên tiến nhất trong bán cầu, Hoa Kỳ và Canada không? Việc thành lập Khu vực tự do mậu dịch châu Mỹ có thể tác động như thế nào đến chiến lược của các công ty Bắc Mỹ ? 9. Đọc lại các trường hợp quản lí tập trung ......

Words: 1933 - Pages: 8

Free Essay

Math

...thi Toán học. Tham gia group http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ để cập nhật các tài liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia và Luyện thi ĐH 2015 http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ Tài liệu ôn thi Toán học. Tham gia group http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ để cập nhật các tài liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia và Luyện thi ĐH 2015 http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ Tài liệu ôn thi Toán học. Tham gia group http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ để cập nhật các tài liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia và Luyện thi ĐH 2015 http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ Tài liệu ôn thi Toán học. Tham gia group http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ để cập nhật các tài liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia và Luyện thi ĐH 2015 http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ Tài liệu ôn thi Toán học. Tham gia group http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ để cập nhật các tài liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia và Luyện thi ĐH 2015 http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ Tài liệu ôn thi Toán học. Tham gia group http://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ để cập nhật các tài liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia và Luyện thi ĐH......

Words: 351 - Pages: 2

Free Essay

Global Issues

...bất ngờ: Trái đất vừa có mùa đông ấm nhất trên lịch sử Mặc dù điều này có thể đến là một cú sốc cho cư dân của vùng đông bắc, những người vẫn còn đào mình từ số lượng hồ sơ của tuyết, dữ liệu mới cho thấy mùa đông bắc bán cầu 2014-15 — xác định kỳ từ tháng mười hai đến tháng hai — là khoảng thời gian nóng nhất từng được ghi lại. Ngoài ra, the năm qua cho đến nay là nóng nhất đã được ghi lại theo Quốc Gia Đại Dương và Khí Quyển Hành Chính (NOAA). Cả các dữ liệu cộng với thông tin từ NASA và các nhà nghiên cứu, chứng tỏ rằng chúng ta rất may mắn vì kỷ lục-ấm năm 2014 đã không xảy ra. Trong thực tế, năm 2015 có một cơ hội vượt quá kỷ lục năm 2014, tạo ra một chuỗi kỷ lục nhiệt đọ ấm liền tiếp nhau. NASA cũng xếp hạng tháng hai năm 2015 là tháng nóng nhất thư hai trong cơ sở dữ liệu, chỉ xếp hạng sau tháng hai năm 1988. NOAA và NASA theo dõi những trạm thời tiết tượng tự như nhau, nhưng xử lý thông tin và xếp hạng tháng và năm theo những cách hơi khác nhau, điều này có thể dẫn đến sự khác biệt trong bảng xếp hạng. Đáng chú ý, theo trung bình toàn cầu, nhiệt độ bề mặt trong thời gian tháng mười hai đến tháng hai qua là 2.63 độ Fahrenheit nóng hơn thên mức trung bình của thế kỷ 20. Có nghĩa ràng thời gian vừa qua cùng với năm 2007là khoảng thời gian có nhiệt độ cao nhất kể từ khi công cụ hồ sơ bắt đầu vào năm 1880. Nhiệt độ bề mặt đạt được mức nóng nhất mặc dù cực lạnh trong suốt phía......

Words: 615 - Pages: 3

Free Essay

Ww1 - War World 1

...Chiến Tranh Thế Giới thứ nhất World War I Tó tắt bà dạy / Unit Summary m i Cá học sinh trung học học mô Lịch sử bắt đầu cuộc hà trì khá phácâ c n nh nh m u trả lời cho câ hỏi bà học: Cóphải “ Chiến tranh để kết thú tất cả cá cuộc chiến u i c c tranh” này cóthể đã được ngăn chặn khô ng? bằng cá nghiê cứu cá nguyê ch n c n nhâ của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cá em học sinh tạo ra một tờ bá màsẽ n c o trả lời Bộ câ hỏi nội dung: Bốn nguyê nhâ chí của Cuộc chiến tranh thế u n n nh giới thứ nhất làgì (chủ nghĩa quâ phiệt, sự liê minh, chủ nghĩa đế quốc, chủ n n nghĩa dân tộc )? VàNhững sự kiện gì dẫn đến sự bù nổ của Cuộc chiến tranh ng thế giới thứ nhất ? Sau đó, các em học sinh sử dụng cô cụ sắp xếp trực quan ng để xếp những nguyê nhâ nà làcóảnh hưởng nhất châ ngò cho cuộc chiến n n o m i tranh vàchứng minh các nguyên nhân đó. Sau khi lớp thảo luận về cá nguyê c n nhâ của cuộc Chiến tranh, cá em hoà thà một bản đồ Châu âu trước khi xảy n c n nh ra Cuộc chiến tranh, sử dụng chương trình đồ họa Paint (trong Window của má y tí để kýhiệu và tô màu đánh dấu các nước theo cá bê tham chiến. Cá em nh) c n c sử dụng thô tin từ cá nguồn do các binh sĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ ng c nhất ghi ché lại. Sau đó, các em tham gia vào một hoạt động của cuộc chiến p tranh tại chiến hào được môphỏng. Dựa và những trải nghiệm nà cá em sẽ o y, c ghi nhật kýhọc tập hoặc viết thư gửi cho một thành viên trong gia đình như thể các em đang là những quân nhân đang chiến đấu tại cá chiến hà......

Words: 14557 - Pages: 59

Free Essay

Sơ LượC Về CáC Thế Hệ Shinkansen

...Shinkansen 1. Đoạn đường ray phân nhánh chế tạo đặc biệt khó 2. Hệ thống chống sét tốt nhất thế giới Phần 3 – Các thế hệ Shinkansen của Nhật (được sản xuất từ 1964 đến hiện tại) 1. JR Tokai, JR miền Tây Nhật Bản và JR Kyushu 2. JR miền Đông Nhật Bản Phần 4 – N700 series NOZOMI và E5 series HAYABUSA 1. Đầu tàu 2. Bộ phận unit, động cơ 3. Thân tàu 4. E5 series với Granclass Phần 5 – Linear Chuo Shinkansen – Phương tiện giao thông tương lai của nhân loại 1. Sự tồn tại thầm lặng của tàu maglev tại Nhật 2. Linear Shinkansen đối đầu với Transrapid 3. Tại sao Nhật vẫn gọi tàu maglev của họ là Shinkansen? 4. Chi phí xây dựng và lợi ích Kết ------------------------------------------------- Shinkansen – Niềm tự hào của châu Á trong ngành công nghiệp đường sắt thế giới (Phần 1) April 14, 2012 aikoku2027 Phần 1 – Lịch sử tổng quát về Shinkansen Trước khi viết bài này, tôi còn nhớ lại khoảng thời điểm nữa đầu thập niên 90 thế kỷ trước, tại Sài Gòn lúc bấy giờ có bán các loại tập vở (con nai?) cho học sinh mà bìa phía sau in các loại tàu cao tốc của thế giới. Thời đó tôi chỉ có thể nhìn những tấm hình đó cùng các con số về tốc độ của nó mà mơ tưởng một ngày nào đó mình sẽ được ngồi lên các con tàu cao tốc đó. Do hoàn cảnh may mắn mà ít lâu sau tôi được du học sang Nhật, nhưng cũng phải hai năm sau khi đặt chân tới Nhật, tôi mới chính thức ngồi lên một chuyến tàu cao tốc Shinkansen của Nhật trong chuyến đi từ Tokyo xuống Kyoto. Cảm nhận đầu tiên của tôi lúc đó là......

Words: 18426 - Pages: 74

Free Essay

HoạT độNg NgoạI Khóa

...thời kì đổi mới hội nhập với Quốc tế, sự năng động, nhiệt tình, sáng tạo lại càng được đề cao. Có lẽ chính vì điều này mà việc tham gia các HĐNK trở thành vấn đề được hầu hết các bạn sinh viên quan tâm, dành nhiều thời gian, nhất là đối với sinh viên năm thứ nhất khi vừa mới bước chân vào cánh cổng trường đại học-nơi chuẩn bị hành trang bước ra xã hội. HĐNK tưởng chừng như là một vấn đề rất bình thường nhưng những kiến thức thực tế và các kĩ năng mềm mà nó mang lại thật sự rất có ích trong cuộc sống. Không chỉ giúp các bạn sinh viên hiểu biết hơn về kiến thức thực tế, xã hội mà HĐNK còn mang đến sự nhạy bén trong các vấn đề về sáng tạo, sự tự tin đầy cuốn hút trong cách giao tiếp và rất nhiều các kĩ năng khác mà các bạn sinh viên khó có thể học được ở trường lớp. Hơn thế nữa, HĐNK sẽ giúp các bạn sinh viên mở rộng các mối quan hệ, phát triển được năng lực của bản thân, nâng cao tính tự giác, tinh thần trách nghiệm để từ đó có được những định hướng phù hợp cho mình về công việc trong tương lai. Nó chính là cách giáo dục từ thực tiễn sinh động, thực hiện với phương châm “học đi đôi với hành” giúp hình thành và phát triển những năng lực, thiên hướng ở bản thân đồng thời tạo ý thức trách nghiệm cho mỗi sinh viên ngay từ khi họ còn đang học từ những năm thứ nhất. Vì vậy, chúng tôi tin là hoạt động ngoại khóa sẽ là một yếu tố vô cùng quan trọng, thiết thực và hỗ trợ không nhỏ cho các bạn sinh viên. Từ đó, chúng tôi quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu về thực trang tham gia HĐNK......

Words: 7160 - Pages: 29

Free Essay

Excel

...Chuẩn mực số 11 HỢP NHẤT KINH DOANH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán việc hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua. Bên mua ghi nhận tài sản, nợ phải trả có thể xác định được, các khoản nợ tiềm tàng theo giá trị hợp lý tại ngày mua và ghi nhận lợi thế thương mại. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho việc hạch toán hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua. 03. Chuẩn mực này không áp dụng đối với: a) Hợp nhất kinh doanh trong trường hợp các doanh nghiệp riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt được thực hiện dưới hình thức liên doanh; b) Hợp nhất kinh doanh liên quan đến các doanh nghiệp hoặc các hoạt động kinh doanh cùng dưới một sự kiểm soát chung; c) Hợp nhất kinh doanh liên quan đến hai hoặc nhiều doanh nghiệp tương hỗ; d) Hợp nhất kinh doanh trong trường hợp các doanh nghiệp riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt được hợp nhất lại để hình thành một đơn vị báo cáo thông qua một hợp đồng mà không xác định được quyền sở hữu. Xác định hợp nhất kinh doanh 04. Hợp nhất kinh doanh là việc kết hợp các doanh nghiệp riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt thành một đơn vị báo cáo. Kết quả của phần lớn các trường hợp hợp nhất kinh doanh là một doanh nghiệp (bên mua) nắm được quyền kiểm soát một hoặc nhiều......

Words: 10592 - Pages: 43

Free Essay

Terakoya

...CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC TIẾNG NHẬT 11 THÁNG ) * TRANG 2 Trung tâm Terakoya hiện nay đang thực hiện chương trình học tiếng Nhật và làm thủ tục du học với chi phí tiết kiệm dành cho các bạn có nguyện vọng du học Nhật tháng 04 / 2017. GÓI 1 * Được tham gia lớp tiếng Nhật 6 tháng miễn phí * Được tham gia khóa du học Nhật ( 5 tháng ) với mức học phí : 8,000,000 đồng * Dịch vụ làm hồ sơ du học ( dịch thuật, xử lý hồ sơ, phí bưu điện gửi hồ sơ đến Nhật) : 10,000,000 đồng * Thời gian học 6 buổi 1 tuần ( 1 buổi = 90 phút ) * Điều kiện : Đặt cọc 20,000,000 đồng( sẽ hoàn trả lại khi học viên đến Nhật) GÓI 2 * Được tham gia lớp tiếng Nhật 6 tháng miễn phí * Được tham gia khóa học du học Nhật ( 5 tháng ) với mức học phí : 4,000,000 đồng * Dịch vụ làm hồ sơ du học ( dịch thuật , xử lý hồ sơ ,phí bưu điện gửi hồ sơ đến Nhật):10,000,000 đồng . * Thời gian học là 6 buổi 1 tuần ( 1 buổi = 90 phút ) * Điều kiện : Hoàn tất thủ tục chọn trường và đóng học phí 1 năm của trường tiếng Nhật GÓI 3: * Được tham gia lớp tiếng Nhật ( 6 tháng ) miễn phí * Được tham gia khóa học du học Nhật ( 5 tháng ) : miễn phí * Dịch vụ làm hồ sơ du học ( dịch thuật , xử lý hồ sơ ,phí bưu điện gửi hồ sơ đến Nhật):10,000,000 đồng . * Thời gian học là 6 buổi 1 tuần ( 1 buổi = 90 phút ) * Điều kiện : Hoàn tất thủ tục chọn trường và đóng học phí 2 năm của trường tiếng Nhật Điều kiện * Có nguyện vọng du học Nhật tháng 4/2017 ......

Words: 925 - Pages: 4

Free Essay

Dong Luan Chuyen Tien Te

...Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường - vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác Phiên bản 2.5 Dự án khởi nghiệp 1$ Cho đi - nhận lại Hệ thống luân chuyển sự giàu có Mình vì mọi người - mọi người vì mình M5 System 1 Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác Phần 1 Mục lục Phần 1: Dự án Khởi Nghiệp 1$ ……………………………………3 Phần 2: Quy chế của cộng đồng M5 - VPHP…………………..…13 Phần 3: Công thức 1 tuần lên M5……………………………..……18 Phần 4: 4 Cách phát triển……………………………………………21 Phần 5: Hướng dẫn quy trình PD - GD……………………….……24 Phần 6: Hướng dẫn thao tác trong website……………………….26 Phần 7: Hướng dẫn cách sử dụng USD-Bitcoin để mua PIN..…58 2 Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường - vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác Phần 1: Dự án khởi nghiệp 1$ Phần 1: Dự án khởi nghiệp 1$ 3 Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác Phần 1 Nguồn gốc Bắt nguồn từ cộng đồng Do Thái “Hệ thống luân chuyển sự giàu có” là hệ thống vận dụng dòng tiền hiệu quả bằng cách sử dụng “Lòng tin” và “sự giúp đỡ lẫn nhau” như cơ sở cốt lõi, cung cấp cho các thành viên trong cộng đồng đủ......

Words: 9931 - Pages: 40

Free Essay

Report

... Quiz 5 “Nơi làm việc tốt nhất: Cần tạo văn hóa khác biệt” Để thương hiệu doanh nghiệp nổi bật, trở thành nơi làm việc tốt nhất cần tạo ra sự khác biệt trong văn hóa của công ty. “Một câu nói về sự thay đổi mà tất cả nhân viên của Samsung đều biết, đó là câu nói của Chủ tịch công ty “Chúng ta phải thay đổi tất cả mọi thứ, trừ vợ con”, đó chính là sự khác biệt, Giám đốc nhân sự Samsung Việt Nam - nơi làm việc tốt nhất ngành điện tử, điện, thiết bị điện Việt Nam chia sẻ. Samsung Việt Nam - Nơi làm việc tốt nhất ngành điện tử, điện, thiết bị điện Việt Nam.Trong các tiêu chí có ảnh hưởng tới độ hấp dẫn của doanh nghiệp trong thu hút lao động, thì “văn hóa và giá trị” là tiêu chí không thể thiếu.  Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng cho mình một nền văn hóa riêng. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của Anphabe cho thấy có 9 nét “văn Hóa & giá Trị” có ảnh hưởng tới độ hấp dẫn của nhà tuyển dụng gồm: chuyên nghiệp, công bằng và tôn trọng, ghi nhận và tưởng thưởng, tin cậy và minh bạch, tuyển dụng và đãi ngộ nhân tài, tinh thần đồng đội, môi trường làm việc năng động và sáng tạo, con người thân thiện. Theo Anphabe, khi tiến hành khảo sát trên diện rộng,”công bằng và tôn trọng” là nét văn hóa quan trọng nhất. Đây chính là điều kiện cần để thu hút và giữ chân nhân tài. Chỉ có trên nền của công bằng và tôn Trọng, tùy từng doanh nghiệp, các nét văn hóa khác mới tạo nên sự khác biệt.  Trong số các doanh nghiệp nằm trong top 100 nơi làm việc tốt nhất, nhiều doanh nghiệp đều tạo......

Words: 706 - Pages: 3