Free Essay

Mgla

In: Computers and Technology

Submitted By davidodalis
Words 420
Pages 2
* Human Resources

The Human Resources Department has a wide range of functions and tasks involving the recruitment, training, motivation and retention of employees. In addition, the HR department ensures compliance with labor laws and administers the conflicts within the organization. The human resources department is responsible for attracting the right people to grow the company. People who are part of the organization may require additional training to better perform its functions and there's where the human resources department. Over time, it is also necessary to offer space to keep them motivated and updated

* Human Capital

Human capital is a term used in some economic concepts of growth to designate a suppositional production factor dependent not only on the quantity but also the quality and degree of training and productivity of the people involved in a production process.
From that initial technical use has spread to designate the pool of human resources having a company or financial institution. Also spoken informally of enhanced human capital with increasing degree of skill, experience or training of persons of such economic institution.

* Motivation (leadership)

Motivation is internal and specific to each individual process, which involves the implementation of behaviors in staff to a purpose that the company deems it necessary and desirable. It is a process caused by the result of an evaluation of the individual performs a given situation. Leadership is the set of managerial skills or policies that an individual has to influence the lifestyle of people or a certain group of people, making this team work enthusiastically in achieving goals and objectives. Both go hand in hand.

* ROI

The return on investment is a financial ratio that compares the profit or the profit obtained in relation to an investment, is a tool for analyzing the performance of the company has from the financial point of view. The ROI allows us to quantify economically if our investment had the predicted monetary success or if it was unsuccessful.

* Human Resources Management Challenges

Challenge 1: Responding Strategically to Changes in the Marketplace To be updated to market share changes to plan strategic actions that fit their changes. Challenge 2: Competing, Recruiting, and Staffing Globally Being always first to know market changes, recruit the right people that will help company growth and have a diverse staff. Challenge 3: Setting and Achieving Corporate Social Responsibility and Sustainability Goals To have professional ethics with other companies and society, being a transparent company and that cares for social issues that are involved with the determined company.…...

Similar Documents

Free Essay

Ognisty Lod

...pasażerowie. Kapitan schował pieniądze do wewnętrznej kieszeni kurtki. - Ilu ich będzie? Fiodorow zerknął na dwóch marynarzy, którzy weszli do knajpy i usiedli przy stoliku. Zniżył głos. - Kilkunastu. W kopercie są dodatkowe pieniądze na prowiant. Niech pan zrobi zakupy w różnych miejscach, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Muszę już iść. Wstał i podniósł głos, żeby wszyscy słyszeli. - Mam nadzieję, kapitanie... - powiedział surowo - że teraz lepiej rozumie pan nasze przepisy celne. Żegnam. W dniu wypłynięcia z portu Fiodorow przyszedł po południu na statek, żeby powiedzieć kapitanowi, że plany się nie zmieniły. Pasażerowie przyjadą w nocy. Na pokładzie ma być tylko kapitan. Krótko przed północą Towrow spacerował samotnie po pokładzie zasnutym mgłą. Przy trapie zahamował z piskiem samochód. Po odgłosie silnika można było poznać, że to ciężarówka. Zgasły światła. Trzasnęły drzwiczki. Rozległy się przyciszone głosy i kroki na mokrym bruku. Po trapie wspięła się wysoka postać w pelerynie z kapturem. Weszła na pokład i zbliżyła się do kapitana. Towrow poczuł na sobie świdrujące spojrzenie. Spod kaptura odezwał się głęboki, męski głos. - Gdzie są kajuty pasażerów? - Pokażę panu - odrzekł Towrow. - Nie. Niech pan powie. - Na górnym pokładzie. - A gdzie pańska załoga? - Śpi. - Niech pan dopilnuje, żeby zostali w kojach. I proszę tu zaczekać. Mężczyzna podszedł cicho do trapu i wspiął się na górny pokład. Po kilku minutach wrócił z inspekcji. - Niewiele lepiej niż w......

Words: 86356 - Pages: 346

Free Essay

Wocabulary

...ˈfɪgə | liczba geeky | dziwaczny, o wyglądzie kujona essentially | w zasadzie estate | lit. stan first and foremost | przede wszystkim Gemini ˈdʒɛmɪnʌɪ / ˈdʒɛmɪni | Bliźnięta eventually | w końcu first-hand | z pierwszej ręki ever since | od tamtej pory fleet | flota genre ˈʒɒ̃rə/ ˈ(d)ʒɒnrə | gatunek (literacki, muzyczny) evil | zły, podły flight | lot exact | dokładny, precyzyjny focus area | obszar zainteresowania; obszar, na którym chcemy się skupić exaggeration ɪgˌzadʒəˈreɪʃ(ə)n | przesada genuine ˈdʒɛnjʊɪn | prawdziwy genuinely ˈdʒɛnjʊɪnli | rzeczywiście given name | imię glance | spojrzenie, rzut oka focused | skupiony gleeful | radosny exceptional | wyjątkowy fog | mgła goddess | bogini excessive | nadmierny following | zwolennicy goings-on | wydarzenia, perypetie excitable | pobudliwy food poisoning | zatrucie pokarmowe gossip | plotka exception | wyjątek excitedly | w podekscytowaniu excitement | podekscytowanie, dreszczyk emocji footage | nagranie forces | siły zbrojne government | rząd gracious | uprzejmy exercise regime | plan treningowy forecaster | prognosta gradually ˈgradʒʊli/ ˈgradjʊəli | stopniowo exhilarating | zabawny,emocjonujący foreigner | obcokrajowiec great-grandfather | pradziadek former | były growth | wzrost existing | istniejący formerly | wcześniej, poprzednio guidance | wskazówki, porady expense |......

Words: 5160 - Pages: 21