Free Essay

Medical Signal

In: Science

Submitted By snooby7588
Words 1916
Pages 8
Laborator 6 EIM ELECTROCARDIOGRAMA ŞI ÎNREGISTRAREA PULSULUI PERIFERIC AL SÂNGELUI
1. Scopul lucrării: lucrarea îşi propune următoarele obiective experimentale: familiarizarea principiile pletismografiei şi a utilităţii acesteia în analiza calitativă a schimbărilor care apar în volumul de sânge la nivel periferic; observarea şi înregistrarea schimbărilor care apar în volumul de sânge la nivel periferic şi a pulsului în diferite condiţii, atât experimentale cât şi fiziologice; determinarea aproximativă a vitezei undei pulsului de la inimă la deget (periferie); ilustrarea activităţii electrice asociate cu activitatea ritmului cardiac normal şi a relaţiei cu circulaţia sângelui prin corp.

2. Introducere. Concepte fiziologice
Ciclul cardiac reprezintă o secvenţă ritmică de evenimente electrice, a cărei înregistrare se numeşte ECG (electrocardiogramă), care iniţiază o secvenţă ritmică de evenimente mecanice numite “sistolă” şi “diastolă”. „Sistola” reprezintă contracţia muşchiului cardiac, iar „diastola” reprezintă relaxarea acestuia. Deoarece ventriculul stâng este cel care pompează sânge în sistemul circulator arterial, producând astfel un puls de presiune periferic, în continuare se va descrie acţiunile ventricului stâng. (pentru mai multe detalii vezi Laborator 4) În timpul ciclului cardiac activitatea electrică a ventriculului, reprezentată de complexul QRS din ECG, produce evenimentul mecanic de contracţie a muşchiului ventricular (sistolă). Pentru frecvenţe normale ale pulsului (bătăilor inimii), sistola începe cu vârful undei R şi se termină la sfârşitul undei T. Unda T, ce reprezintă repolarizarea ventriculelor, apare în timp ce ventriculele se află în sistolă. Diastola ventriculară, perioada de relaxare a muchiului, începe la sfârşitul sistolei şi durează pană la următorul vârf al undei R. Deoarece ciclul cardiac conţine o sistolă ventriculară urmată imediat de o diastolă ventriculară, durata unei bătăi a inimii poate fi măsurată ca timpul dintre două unde R succesive.

1

Contracţia ventriculelor împinge un volum de sânge (puls de sânge) în artere. Ventriculul stâng pompează sânge în aortă şi prin intermediul ramficaţiilor aortei sângele ajunge în tot corpul. Fiecare volum de sânge se „izbeşte” de cel pompat anterior şi astfel se facilitează curgerea sângelui. Aorta şi celelalte vase de sânge au pereţii elastici, ce permit acestora să se „dilate” pentru a primi volumul de sânge şi apoi se restrâng pentru a ajuta la „împingerea” sângelui în tot sistemul circulator cât timp ventriculul se află în diastolă. Presiunea arterială din timpul ciclului cardiac este principala forţă ce ajută la curgerea sângelui. Acţinuea de pompare a ventriculelor iniţiază de asemenea o undă de presiune ce e transmisă prin intermediul pereţilor arteriali. Presiunea creşte în timpul sistolei şi scade în timpul diastolei. Rigiditatea pereţilor vaselor ajută la transmiterea undei de presiune; cu cât pereţii sunt mai rigizi cu atât mai rapidă este transmisia undei de presiune, dar este nevoie si de un efort mai mare al inimii pentru a mişca acelaşi volum de sânge din cauza elasticităţii reduse a pereţilor arteriali. Notă: viteza de curgere a sângelui este mai mică decât transmiterea undei de presiune. Aorta are viteza cea mai mare de curgere a sângelui de aproximativ 40-50cm/s, în timp ce viteza undei de presiune este mult mai mare. Viteza de transmitere a undei de presiune de la inimă la periferie este determinată de mulţi factori intercorelaţi, incluzând abilitatea inimii de a se contracta puternic, presiunea sângelui, elasticitatea relativă a arterelor, diametrul vaselor de sânge etc. Unii dintre aceşti factori sunt dependenţi de poziţia corpului, de activitatea sistemului nervos simpatic, emoţii, boli etc. De exemplu, s-a demonstrat că viteza de transmitere a undei de presiune este corelată cu acitivtatea sistemului nervos simpatic şi preisunea sistolică a sângelui. Când unda de presiune este transmisă spre periferie (ex. la vârful degetelor), există un puls generat de o creştere a volumului de sânge. Ţesuturile şi organele îşi schimbă volumul când vasele de sânge se dilată sau contractă ,deci când pulsurile de sânge trec prin vasele de sânge în timpul unui ciclu cardiac. Astfel atunci când presiunea sângelui creşte, pereţii vasului de sânge sunt mai întinşi şi viteza undei puls creşte, deci dacă timpul de transmitere a pulsului creşte rezultă că presiunea sângelui scade. Schimbările care apar în volumul de sânge al organelor pot fi generate de sistemul nervos autonom ce acţionează asupra sistemului cardiovascular, de factori de mediu (cum ar fi temperatura), acitvitatea metabolică a unui organ, si o varietate de alte variabile. De exemplu, regularea temperaturii implică controlul curgerii sângelui la nivelul pielii. Când temperatura trebuie conservată, circulaţia sângelui la nivelul pielii

2

este minimizat, în schimb atunci când este generată căldură în exces, ciruclaţia sângelui la nivelul pielii creşte cu scopul de a disipa căldura. Studiul schimbărilor ce apar în volumul de sânge, dintr-un organ sau organism, se numeşte pletismografie. Atfel de schimbări pot fi detectate mecanic sau fotoelectric, şi semnalul poate fi transformat într-un curent electric, ce poate fi amplificat şi înregistrat în timp. Detecţia şi înregistrarea semnalului se realizează cu un dispozitiv numit pletismograf şi înregistrarea schimbărilor de volum în timp se numeşte pletismogramă. Un exemplu de traductor folosit în pletismografie este un cirstal piezoelectric (familiar celor pasionaţi de radio sub numele de „cristal radio”). Cristalul piezoelectric este sensibil la presiune, emiţând un semnal electric slab atunci când stuctura cristalului este deformată. Dacă cristalul este fixat pe suprafaţa degetului arătător, schimbările în volumul de sânge din deget asociat cu fiecare ciclu cardiac distorsionează d.p.d.v mecaninc suprafaţa cristalului sensibilă la presiune, determinând generarea unui semnal electric ce poate fi amplificat şi înregistrat mecanic. Un al tip de traductor folosit în pletismografie funcţionează prin conversia energiei luminoase în energie electrică (traductor foto-electric). Traductorul foto-electric generează un fascicul de lumină prin piele şi măsoară cantitatea de lumină reflectată. Cu cât densitatea de sânge este mai mare cu atât este absorbită mai multă lumină şi deci mai puţină lumină se reflectă. Traductorul foto-electric converteşte lumina reflectată în semnal electric, care apoi poate fi procesat şi afişat. În acest laborator se va folosi traductorul foto-electric cuplat la sistemul Biopac pentru a înregistra pletismograma şi pentru a observa cum pletismografia poate contribui la întelegerea factorilor ce înfluenţează distribuţia periferică a sângelui.

3. Desfăşurarea lucrării
3.1 Componente hardware necesare:
• • • • • • • unitatea de achiziţie MP150; modulul UIM100C; 1 amplificator ECG100C; 1 amplifiactor PPG100C; 110W/R/B cabluri pentru conectarea amplificatoarelor la electrozii plasaţi pe corp electrozi de unică folosinţă; gel pentru electrozi; 3

• •

MEC110C cablu prelungitor; TSD200 traductor foto-electric.

3.2 Conectarea componentelor hardware:
• se conectează modulele UIM100C, ECG100C, PPG100C la unitatea de achiziţie MP150; • se selectează adresele canalelor pentru amplificatoarele ECG100C şi PPG100C; • se conectează traductorul TSD200 la amplificatorul PPG100. Senzorul trebuie să se afle pe buricul degetului. Traductorul nu trebuie strâns foarte tare pe deget pentru a nu bloca circulaţia sângelui; • se conectează cablurile 110W/R/B/ la amplificatorul ECG100C; • se conectează cablurile 110W/R/B/ la electrozii plasaţi pe corp;

3.3 Conectarea electrozilor:
Electrozii se plasează pe corp astfel încât să se măsoare derivaţia II pentru ECG(conform laboratorului 4).

3.4 Setări software:
• • • din meniu MP150, se alege Set up Channels şi se selectează canalele corespunzătoare adreselor amplificatoarelor; se etichetează canalele cu ECG, respectiv PPG; de asemenea se setează 4 canale de calcul: o C0 - Peak Time pentru canalul A1 (ECG) din opţiunea RATE; o C1 - Peak Time pentru canalul A2 (PPG)din opţiunea RATE; o C2 - Peak Time Delta (C1-C0) din opţiunea MATH; o C3 - Timpul de transmitere al pulsului (maximum C2) din opţiunea RATE. din meniu MP150, se alege Set up Aquisition şi se setează frecvenţa de eşantionare la 1000Hz, iar timpul de achiziţie la 2 minute.3.5 Achiziţionarea datelor:
Se vor realiza 3 aplicaţii în care se va înregistra ECG si pulsul pletismografic în diferite condiţii: Aplicaţia 1 ‐ subiectul este aşezat relaxat pe un scaun; ‐ se apasă butonul Start, după ce subiectul se află în corespunzătoare, şi se achiziţionează date timp de 15 de secunde; poziţia

4

Aplicaţia 2. ‐ ‐ ‐ ‐ subiectul este aşezat relaxat pe un scaun; subiectul introduce mâna pe care NU este plasat nici un electrod / traductor într-un recipient (care nu este metalic) cu apă rece; se apasă butonul Start, după ce subiectul se află în poziţia corespunzătoare, şi se achiziţionează date timp de 30 de secunde; după ce s-a încheiat achiziţia subiectul îşi va usca mâna şi va aştepta 5 minute pentru ca temperatura la nivelul mâinii să revină la normal.

Aplicaţia 3 ‐ subiectul este aşezat relaxat pe un scaun; ‐ subiectul trebuie să ridice mâna pe care este plasat traductorul fotoelectric deasupra capului şi să menţină poziţia fără să se mişte; ‐ se apasă butonul Start, după ce subiectul se află în poziţia corespunzătoare, şi se achiziţionează date timp de 60 de secunde;

3.6 Analiza datelor: A. Date ECG şi Puls de Presiune
a) se setează căsuţele de măsurători astfel Canal ECG ECG PPG PPG PPG Măsurătoare Delta T BPM Delat T BPM P-P

b) se măreşte patru sau cinci cicluri cardiace corespunzătoare Aplicaţiei 1; c) se selectează porţiunea dintre două unde R. Se introduc valorile pentru Delta T şi BPM (canal ECG) în Tabel 6.1. Se repetă măsurătorile pentru încă două cicluri cardiace; d) se selectează porţiunea de semnal dintre două vârfuri succesive ale pulsului din Aplicaţia 1. Se introduc vaolorile Delta T şi BPM (canal PPG) în Tabel 6.1. e) se selecteză un vârf al unui puls individual şi se determină amplitudinea ce se trece în Tabel 6.1; f) se repetă paşii b) - e) pentru Aplicaţia 2 şi respectiv Aplicaţia 3.

B. Calculul vitezei undei de presiune
a) se selectează intervalul dintre un vârf R si vârful pulsului următor. Se introduce valoare Delta T în Tabel 6.2. Acest timp va fi folosit pentru a calcula viteza pulsului de la inimă până la vârful degetului. Unda R aproximeanză sistola ventriculară, adică momentul

5

când pulsul a fost generat. Vârful pulsului de presiune înregistrat cu traductorul fotoelectric la nivelul degetului aproximează timpul la care de sosire a undei. b) Cu ajutorul unei rigle se măsoară distanţa de la sternul subiectului la umărul drept şi se trece în Tabel 6.2; c) Se măsoară distanţa de la umărul drept la deget şi se trece în Tabel 6.2; d) Se adună datele de la punctele b) şi c) şi se trec în Tabel 6.2;

6

Laborator 6 EIM ELECTROCARDIOGRAMA ŞI ÎNREGISTRAREA PRESIUNII PERIFERICE A SÂNGELUI

Fişă de evaluare

I.

Date şi calcule:
Nume_______________________________ Vărstă______ Sex : M / F Înălţime_______ Greutate______

Profilul subiectului:

A. Tabelul 6.1.
Aplicaţie Măurătoare Delta T BPM Canal ECG ECG PPG PPG PPG ECG ECG PPG PPG PPG ECG ECG PPG Ciclu 1 Ciclu 1 Ciclu 1 Mean

1.

Delta T BPM P-P Delta T BPM

2.

Delta T BPM P-P Delta T

3.

BPM Delta T

7

BPM P-P

PPG PPG

B. Tabelul 6.2.
Distanţa dintre sternul subiectului şi umărul drept Distanţă Distanţa dintre umărul drept şi deget Distanţa totală de la sternul subiectului la deget Timp Viteza Timpul dintre unda R şi următorul vârf al pulsului Viteza=distanţă/time = ..............cm/.................sec cm cm cm sec cm/sec

C. Întrebări 1. Sunt valorile din Tabelul 6.1 ale frecvenţei bătăilor inimii similare cu cele ale frecvenţei pulsului pentru fiecare aplicaţie? Argumentaţi 2. Comparaţi amplitudinea pulsului din Tabelul 6.1 pentru cele trei aplicaţii. Cu cât la sută diferă amplitudinea pulsului din Aplicaţia 2 respectiv 3 faţă de amplitudinea pulsului din Aplicaţia 1? 3. Sunteţi de părere că vitezele undei puls pentru ceilalţi studenţi diferă sau este foarte aproape cu cea măsurată? Argumentaţi 4. Explicaţi schimbările amplitudinii undei puls şi / sau a frecvenţei acesteia atunci când mâna este ridicată deasupra capului. 5. Care este componenta ciclului cardiac ce iniţiază pulsul?

8…...

Similar Documents

Premium Essay

Checkpoint: Signals

...CHECKPOINT: SIGNALS Explain the differences between data, voice, and video signals in 200 to 300 words. Include a description comparing the differences between a private branch exchange (PBX) and Voice over Internet protocol (VoIP). The three types of signals data, voice, and video. Besides the obvious differences between these three signals there is more to them. The first signal I will describe is the video signal. Like the name suggest a video signal transmits videos from one point to another. They come in both analog and digital. These can be used by business to transmit videos to video monetors around a business to transmit information to employees. The next type of signal is the voice signal. According to the last weeks required reading, the voice signal, or audio signal, is responsible for supporting applications based on sound, usually of the human voice. (8text) What this basically means is that the audio that goes through a network through a Voice over Internet Protocol (VoIP) or a private branch exchange (PBX) is a voice signal. One of the differences between a PBX and a VoIP is basic function. A PBX is a system that in essence it is an internal telephone network that enables one office to call another office within the company. The company would only need to by one or two main telephone lines to connect to an outside line. So a business would save on money not having to supply each office with an outside line. A VoIP is similar to the PBX, but a......

Words: 324 - Pages: 2

Free Essay

Signals and System

...Introduction The signal in communication system is constitute a basic ingredient, but it plays a major role in achieving communication between sender and receiver. The transmitted signal carries one or other form of information, to achieve successful communication we have to obtain and interpret the signal. By examining the transmitted signal we get to learn about the source of the signal and the medium through which the signal was travelled. it can be elaborated by understanding this example: The mobile communication is achieved by using GSM technology in which the signal used for communication purpose carries voice information (conversation between mobile users). The signal In communication system to achieve successful communication between sender and receiver we have to obtain and interpret the signal. By examining the “signal”, we hope how to learn something about the source of the source of the signal or the medium through which the signal travelled. We always want to get the most “bang for the buck” ' i.e. we therefore want to be able to pull the most usable information from a signal we are measuring. Thus, the signal processing is an attempt to extract the information of interest out of a signal, i.e. from the results of measurement and analysis. 1.1 Definition of Signal A signal is formally defined as a function of one or more variables, which conveys information on the nature of a physical phenomenon. Analytical frame work Signals may describe......

Words: 268 - Pages: 2

Free Essay

Signal and System

...ECE 2610 Introduction to Signals and Systems Spring Semester 2011 Instructor: Dr. Mark Wickert Office: EB-292 wickert@eas.uccs.edu http://www.eas.uccs.edu/wickert/ece2610/ Phone: 255-3500 Fax: 255-3589 Office Hrs: Required Text Optional Software: Grading: M&W 12:45-1:15am, M&W 3:05pm-4:00pm, others by appointment. James McClellan, Ronald Schafer, and Mark Yoder, Signal Processing First, Prentice Hall, New Jersy, 2003. ISBN 0-13-090999-8. The student version of MATLAB 7.x available under general software in the UCCS bookstore. Other specific programming tools will be discussed in class. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Graded homework worth 20%. Quizzes worth 15% total Laboratory assignments worth 20% total. Mid-term exam worth 15%. Final MATLAB project worth 10%. Final exam worth 20%. Topics Text 1.1–1.4 2.1–2.9 3.1–3.9 4.1–4.6 5.1–5.9 6.1–6.9 7.1–7.10 8.1–8.12 9.1–9.10 10.1–10.6 11.1–11.11 12.1–12.4 Weeks 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 (exam) 1.0 2.0 1.5? 0.5? 1.5? 1.5 (project) 1. Course Overview and Introduction 2. Sinusoids 3. Spectrum Representation 4. Sampling and Aliasing 5. FIR filters 6. Frequency response of FIR filters 7. z-Transforms 8. IIR Filters 9. Continuous-Time Signals and Systems 10. Frequency Response 11. Continuous-Time Fourier Transform 12. Filtering, Modulation, and Sampling Note: that topics 9–12 will most likely only be overviewed at the end of the semester. ...

Words: 276 - Pages: 2

Premium Essay

Wireless Signals

... When we think of cellular technology, we mostly think about being on the go and needing to make a phone call with a wireless phone. Cellular signals use connected transmitters or cells as Michael Cox calls them to enable clients and customers to be mobile yet maintaining connection to the network (Cox, 2013). Cellular networks have many things that comprise their make-up, including a base station, switching offices, and the mobile devices themselves. Cellular technology uses a radio waves with 50 MHz allocated to bands that are broken down further in to channels allowing simultaneous access to the networks. Another newer form of Wireless Signal is Bluetooth. Bluetooth is rapidly becoming important. Many devices like Bluetooth earpieces and Bluetooth headphones are used every day. In many states, there are laws that prohibit using a wireless phone or hand held device while operating a moving vehicle. Bluetooth technology has stepped up the game with automobile manufacturers. Ford, Chevrolet and Honda have all followed suit by adding Bluetooth technology to their cars, so that phone calls can be made as well as streaming music directly from your wireless phone to your car. There are even Bluetooth printers and scanners that can be connected to a network. Wireless Broadband or WiMAX is the newest form of Wireless Signal. WiMAX boasts delivery rates of 30 – 40 Mbps and data rates of 6 Mbps. A good example of WiMAX is 4G wireless. WiMAX represents the IEEE......

Words: 725 - Pages: 3

Free Essay

Smoke Signals

...October 26, 2013 There are several things that are important about the line, “He didn’t mean to Thomas,” that Victor speaks in the movie, “Smoke Signals.” The first thing that needs to be discussed is the fact that when this statement was made, Thomas and Victor had just returned to the Reservation from a trip to Arizona to retrieve the belongings of Victor’s father who had just passed away. This seems normal, but in fact, it was the last thing Victor wanted to do. You see, Victors father left the family years before he passed away when Victor was a young boy. This, coupled with the fact that Victor’s father was an alcoholic, was abusive to his wife and to Victor, left Victor with extreme anger issues towards his father on the one hand, yet on the other hand, a love that he kept inside of himself for his father also. Native American culture has many things passed along through the oral tradition of story telling. The story of what happened when Victor and Thomas were babies is a story that has been told over and over. Victor’s father was a hero; he saved Thomas’s life when, as an infant he was thrown from a burning house. To most people he was a great hero although Victor did not see his father as a hero, only as a drunk, and as abusive. While in Arizona getting his fathers belongings, Victor found out many stories about his father that he was unaware of. He did not know that his father had saved not only Thomas, but also Victor. He did......

Words: 448 - Pages: 2

Free Essay

Signal and System

...Signal and system are the two major components in Signal Processing. The term signal refers to a physical quantity having the characteristic of varying with respect to time and space. Signal may be either continuous-time or discrete-time, with either analog or digital values [1]. The signals which are represented by a continuous function are called continuous signals and those which are described by number sequences are called discrete signals [2]. We have seen about a signal in brief. The second component in signal processing is a system which is a process whose input and output are signals. Signal processing is a vast area comprising the concepts of electrical engineering, systems engineering and applied mathematics that deals with both the analog and discrete time signals, represented by variation in time or spatial physical quantities. Precise statistical depiction is required for the development of improved signal processing algorithms of natural signals [3]. The major operations of Signal processing includes 1) signal acquisition and reconstruction, 2) Quality improvement including filtering, smoothing and digitization, 3) feature extraction 4) signal compression and 5) prediction [4] [5]. Analog signal processing, Discrete-time signal processing, Non-linear signal processing and Digital signal processing are the four major categories of signal processing. The signal processing performed over analog signals for the purpose of any of the major operations of signal......

Words: 280 - Pages: 2

Free Essay

Signal Processing

...Ali Rizwan - Calvez Fabien 4.1 - Localization of the source during the time 4.2 - Estimation of the instantaneous speeds 5- Signal Processing Project Signal Processing Project 2D location tracking radar by using sound waves Fourth step: Real-time monitoring of a sound wave 5.1 - Acquisition of a real sound signal 5.2 - Merging of information with another group 6 - Conclusion Ali Rizwan and Calvez Fabien Table of contents: 12Introduction First step: Estimation of arrival direction of sound waves 2.1 - Limits of the detection 2.2 - First method Annex: 7 - Figures 2.3 - Second method 82.4 - Conclusion about the two methods 3Second step: Localization of wave sources in a plane Matlab programming 3.1 - Localization of a sound wave 3.2 - Estimation of the performances 4Third step: Tracking of a sound wave ENSEIRB-MATMECA 1/16 2009-2010 Ali Rizwan - Calvez Fabien 1Introduction Signal Processing Project 2 - First step: Estimation of arrival direction of sound waves The most widespread localization system used by common people is the Global Positioning System (GPS). Yet we cannot use it inside buildings, because of the low reception level of the signals. Instead Wi-Fi waves can be used or even sound waves. This is the second method that is introduced in this project. The goal of this project is to localize a sound source in a simple but realist example the implied issues linked to the design of this system. In this project an......

Words: 3046 - Pages: 13

Free Essay

The Signal Man

...The signal man The Story “The Signal-Man” describes an eerie encounter between two men, the anonymous narrator of the story and a railway signalman. The signalman confides to the narrator that he has seen some disturbing sights that he believes are ghostly apparitions. The story reflects the narrator's initial skepticism, which turns to horrified belief at the conclusion. The story opens as the narrator is taking a walk in the country. He sees a signalman by the train track at the bottom of a steep cutting. He calls to the signalman, makes his way down a zigzag path to the track, and converses with him. The signalman is strangely fearful of the man, revealing that the man's greeting reminded him of a disturbing supernatural apparition he has seen—and heard—at the mouth of a nearby tunnel. The narrator wonders briefly if the signalman himself is a spirit because of his strange manner. The signalman invites the narrator to return and meet him at his signal box on the following night. At that time, the signalman tells his visitor more about the apparition. It took the form of a man who appeared in front of the tunnel waving desperately and crying, “Look out! Look out!” The signalman telegraphed warnings to other stations along the line but to no avail. Six hours later, a terrible train accident occurred. On another day, the figure reappeared and assumed an attitude of extreme grief. A few hours later, a woman died on one of the trains going by the signalman's post. The......

Words: 1264 - Pages: 6

Free Essay

Signal Processing

...Samer Abboud Signal Processing Final Report 29/5/2014 There are there objectives to this report, as we will see in the three following problems. The first objective is to build a VI to find the magnitude response of each filter while changing the 5 designs of filters(Elliptical, Chebychev, Inverse Chebychev, Butterworth and Bessel) and changing the filter types (Lowpass, Highpass, Bandpass, Bandstop). The second objective which is seen in problem 2 is to generate a pulse with uniform white noise, passing it through a median type filter. Theoretical Part 1: In problem 1 we have a case structure for the 4 different types of filters. Those four types ( Lowpass, Highpass, Bandpass, Bandstop) require nearly the same input, changing slightly. the inputs are filter design, filter type, impulse response, high and low frequencies, the order of the filter, sampling rate and the attenuation and ripples in those filters that need those inputs. At the output of the case structure, we are transforming the signal into a Fourier transform and passing it through an array subset, multiplying with a logarithm of base 10, passing it through a bundle to finally be displayed on the waveform graph. All this is put inside a while loop with a 50 ms wait. Theoretical Part 2: In problem 2 we are inserting a certain number of samples into a pulse VI as well as a uniform white noise VI, while specifying some characteristics like width and delay and noise level. After we add the pulse to......

Words: 427 - Pages: 2

Premium Essay

Signals

...Signals IT/242 May 29, 2014 Sokly Vann Signals Today’s technology will use the old, the new and a combination of the two to achieve the desired results. Society has become dependent on this technology and the many types of signals that support it. Data, Voice and Video Signals all play a major role in the daily lives of millions of people around the world. They all seem to be alike but different. The Difference Data is a binary type signal that is be used in many different ways. Data is used in pictures, web sites, emails, programs and many other applications and software. Voice can be in the form of analog or digital signals. Depending on the application or use the frequency and bandwidth required may change to acquire the desired performance. Video signals also can be in the form of analog and digital (William Stallings/Pearson Education, Inc., 2009). VIOP and PBX Voice over Internet Protocol (VIOP) is the new technology in telephone systems. VIOP uses a packet switched network similar to the internet. VIOP passes digitized voice data. The advantage is more communication through the same amount of bandwidth. Public Branch Exchange (PBX) is a small telephone network within a company. This network has several lines to a local phone service to allow calls to go in and out of the company. The PBX internal calls are routed internally, and any calls to the outside take one of the available outside lines. VOIP can be used in a PBX system. This could be an......

Words: 297 - Pages: 2

Premium Essay

The Signal

...weaknesses 13. Explain - to give facts that elucidate 14. Fact – something that can be proven to be true 15. Illustrate – to give examples 16. Infer – to make a conclusion based on fact 17. Interpret – to offer an explanation 18. Justify – to give good reasons 19. Opinion – belief based on what a person thinks or feels 20. Predict – to make a guess about the future 21. Prove – to show something is true by giving facts 22. Question – to ask 23. Reflect – to think about 24. Relate – to show how things are alike or connected 25. Sequence – to put in the correct order 26. State – to give the main points or reasons\ 27. Summarize – to briefly cover the main points 28. Trace – to tell about the progress or growth Transition and Signal Words for Essays   Sequence and Chronological Order Stems After Afterwards Ago Already At last At the same time As Before During Eventually Even now Finally (the) final First, first of all Following For a time Further, furthermore Immediately Initially In the first place In the meantime Last, lastly Later Long after Meanwhile Next Now Not long after Once On (date) Preceding Presently Second, secondly Several Sometimes Soon, soon after Some Subsequently Suddenly Then Thereafter Third To begin with Today Until While   Compare and Contrast Stems   Although Also As opposed to As well as But By comparison Compared with Conversely Despite Different from Either…or Even......

Words: 999 - Pages: 4

Premium Essay

Signals

...Explain the differences between data, voice, and video signals in 200 to 300 words. Include a description comparing the differences between a private branch exchange (PBX) and Voice over Internet protocol (VoIP).     Solution: Data signal is a mode of physical data transmission usually in binary code in signals or pulses from one source point to one or more destination point. Data is transformed into electromagnetic signals prior to transmission across a network. Data and video signal are typically encoded utilizing a digital methodology where voice is typically encoded utilizing an analog format. In analog technology, sound is recorded in its original form. Therefore, for instance, if making a recording of the sound, the audio is taken straight from the microphone and stored onto the storage media. The wave from the microphone is an analog wave, and therefore the wave on the tape is analog as well. That wave on the tape can be read, amplified and put through a sound system to produce the original sound. In digital technology, the video or data is turned into numbers that are stored on a digital device such as a computer. The more samples that are taken the more closely the digital data reflect the original data or video signal. Another option is that the data and video are directly encoded into digital format to start with and does not require sampling. In addition to this, Voice signals are generally less data intensive as only the audio part is captured and is......

Words: 648 - Pages: 3

Premium Essay

Wireless Signals

...SIGNALS Wireless Signals xxxxxxxx IT/242 xxxxxxxxx xxxxxxxxx Wireless Signals There are many different types of wireless technologies accomplishing a wide variety of solutions as we trend toward a wireless world. The electromagnetic spectrum is being exploited like no other time in history. With so many choices of wireless technologies to discuss, it is difficult to narrow them down to four. The four different types of wireless technologies to be discussed are cellular, satellite, Radio Frequency Identification, and Wireless Fidelity. Cellular communications are rapidly changing as more wireless applications are realized. The potential for cellular use has transcended mere phone communication use as developers delve into other cellular applications. Cellular technology works on the premise of radio communications through lower power base stations known as cells (Brain, Tyson, & Layton). The world has built an extensive and reliable cellular infrastructure and is now midst of significant improvement. With third generation (3G) and forth generation (4G) cellular communication, it is now possible to have mobile broadband technology. Other applications include WAN backup and alarm system transmission. An example of this is the use of 3G backup devices used in all State Farm agencies. This device is connected to the router in lieu of a dial backup. Satellite is another form of wireless technology. This digital signal......

Words: 582 - Pages: 3

Premium Essay

Wireless Signals

...Individual: Wireless Signals Erwin Pancho IT/242 June 17, 2012 Wireless Signals First of all lets define what a wireless signal is. Wireless internet/technology creates a network by sending radio-frequency signals between your computers to share information. This allows wireless networking technology to happen without the use of wires and makes it easier for other computers on the same network to communicate with one another. In wireless networking, a peer-to-peer or in other words point-to-point wireless network means that each computer can communicate with every other computer on that same network. Wireless networks that use client/servers have an access point. An access point is a wired controller that receives and transmits data to the wireless adapters installed in each of the computers. There are four main types of wireless technologies which include but not limited too are Bluetooth, IrDA, HomeRF, and Wi-Fi (wireless Fidelity). Bluetooth wireless technology allows users to enable links between their mobile computers, mobile phones, portable handheld devices, and Internet connectivity, which require no wires to be involved or that is needed. It is mostly used for devices such as cell phones, PDAs, wireless headsets, computer hardware, headphones, MP3 players, etc. Bluetooth technology is supported by application and product development in a broad range of market subdivisions, which include software......

Words: 672 - Pages: 3

Free Essay

Wireless Signals

...Wireless Signals June 29, 2011 IT242 Wireless Signals There are four different types of wireless signals in the spectrum. These are radio signals, microwave, satellite, and infrared signals. Each of these types has their proper uses as well as limitations. Radio frequencies include VHF, UHF, and shortwave radio. These are used to get a station on your car radio or to tune into a television station. Limitations of radio frequencies include distance degradation compared to bandwidth space in low frequencies. High frequencies tend to need a direct line-of-sight to get a good signal. Electrical equipment can interfere with all frequencies of radio signals. Microwave signals use electromagnetic energy to send signals at a higher frequency than radio. These signals are used in telecommunication, WIFI, and Bluetooth technology. As with radio communication, microwaves are also susceptible to interference from other electrical equipment. Satellite signals are relatable to microwave transmissions. A satellite is in orbit that sends and receives signals to receivers. The most common use for people are television, internet, and mobile telephone services. A major limitation that I run into is stability. When a storm comes through we can loose our signal due to line-of-sight issues. The final wireless transfer style is Infrared. IR systems use light to send signals. This type is used in remote controls, Palm devices, and laptops. The......

Words: 277 - Pages: 2