Free Essay

Lasse

In: English and Literature

Submitted By lasseduus
Words 371
Pages 2
Projekt Fremlæggelse 9.

To-do inden publikum kommer ind: Rul gardiner ned, gør alle filer klar på smartboardet (power points & produkt) & hæng “?” op. Start også baggrundsdiasshowet.

Introduktion: Hvilket emne vi har valgt & hvorfor vi har valgt det (kort). (1 min.) (Tobias)

Spørgsmål til publikum: Spørg en tilfældig (blank) person, om ting som “Hvem er du?”, “Hvad er meningen med livet?” osv. (hurtigt). Glid derefter ind I næste punkt. (1 min.) (Lasse)

Gammel tid: Fortæl om “Survival of the fittest”/overlevelse og formering, vigtigheden af fællesskabet -“den eneste sanhed”, mangelen på forskellige menninger i samfundet, og Kristendommens store indflydelse og magt. (3 min.) (Tobias om det ikke kristne, Lasse om det kristne)

Produkt: Hold kæft, sluk lyset og rul (for guds skyld) gardinerne ned! (3,5 min.) (For sig selv)

Overgang til nutid: Folkets krav om rettigheder, førte til bl.a. Grundloven (1849), og mange andre ting. Andre menninger end Kristne blev ikke længere straffet på samme niveau. (1 min.) (Tobias)

Rawls ligheds-teori: Vis “Model A”, og lad publikum indrømme, at det ligner et samfund som de gerne ville leve i. Vis derefter “Model B” og beskriv (og provoker dem til at at forstå) hvorfor den er den bedste. (3 min.) (Lasse Model A, Tobias Model B)

Diagrammer: Vis diagram-powerpointen, og fortæl om hvad de forskellige diagrammer viser (forandring fra før til nu). (2 min.) (Lasse om det konkrete, Tobias om dets betydning)

Konklusion: Samfundet som vi lever i den dag i dag kaldes et “veldfærds samfund” og anses for at være meget nyt. Men i virkeligheden, har der altid været nogle af de samme bagtanker i samfundet, som netop velfærds samfundet bygger på. Det mener i hvert fald alle de kilder som vi i denne opgave har indraget. Men er det i virkeligheden ikke lidt morsomt, at vi stræbber så meget efter det rigtige veldfærdssamfund, når lige netop dette kun fylder 9 sider i denne bog om Samfundsfilosofi, som i alt er knapt 700 sider lang. Betyder det måske, at veldfærdssamfundet ikke er det rigtige, og at vi den dag i dag stadig er på en rejse imod det endelige mål?(1 min.) (Lasse)

Spørgsmål: Fra publikum og ikke mindst lærerne (1,5 min.) (Skiftes)…...

Similar Documents

Premium Essay

Betting Against Beta

...Betting Against Beta Andrea Frazzini and Lasse H. Pedersen* This draft: October 9, 2011 Abstract. We present a model with leverage and margin constraints that vary across investors and time. We find evidence consistent with each of the model’s five central predictions: (1) Since constrained investors bid up high-beta assets, high beta is associated with low alpha, as we find empirically for U.S. equities, 20 international equity markets, Treasury bonds, corporate bonds, and futures; (2) A betting-against-beta (BAB) factor, which is long leveraged lowbeta assets and short high-beta assets, produces significant positive risk-adjusted returns; (3) When funding constraints tighten, the return of the BAB factor is low; (4) Increased funding liquidity risk compresses betas toward one; (5) More constrained investors hold riskier assets. * Andrea Frazzini is at AQR Capital Management, Two Greenwich Plaza, Greenwich, CT 06830, e-mail: andrea.frazzini@aqr.com; web: http://www.econ.yale.edu/~af227/ . Lasse H. Pedersen is at New York University, AQR, NBER, and CEPR, 44 West Fourth Street, NY 10012-1126; e-mail: lpederse@stern.nyu.edu; web: http://www.stern.nyu.edu/~lpederse/. We thank Cliff Asness, Aaron Brown, John Campbell, Kent Daniel, Gene Fama, Nicolae Garleanu, John Heaton (discussant), Michael Katz, Owen Lamont, Michael Mendelson, Mark Mitchell, Matt Richardson, Tuomo Vuolteenaho and Robert Whitelaw for helpful comments and discussions as well as seminar participants...

Words: 29988 - Pages: 120

Premium Essay

Procurement Project

...PROJECT MANAGEMENT INTRODUCTION TO RESEARCH TERM PAPER A report on the impact of Economic Stimulus Programme in Western Region Assignment Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for Award of a Master of Science Degree in Project Management (MSc. Project Management) Olympia Muhanga Musonye Admission Number HD317-C004-2419/2013 23rd June 2013. 1.0 BACKGROUND 1.1 backgrounds The history of government implementation of economic stimulus to receive the economy goes back to the mid – 1930s, following the Great Depression, when Franklin D. Roosevelt of the US attempted to alleviate unemployment and national financial and business failures. During this time, many banks collapsed and consumer confidence became low (Lasse B. 2009). The Kenya Economic Stimulus Program (ESP) was initiated by the Government of Kenya to boost economic growth and lead the Kenyan economy out of a recession situation brought about by economic meltdown. The Kenyan ESP was introduced in the 2009/2010 Budget speech in parliament by the finance minister. Its main aim was to jumpstart the Kenyan economy towards long term growth and development, after the 2007/2008 post election violence that affected the Kenyan economy, prolonged drought, a rally in oil and food prices and the effects of the 2008/09 global economic crisis (Gok, 2009). The Kenyan development can only be sustainable if it is pursued based on principles of equity, good governance, environmental sustainability, and the......

Words: 1044 - Pages: 5

Premium Essay

Dfvsdf

...___________________________________(hereinafter called the PREMISES) and the First Party has agreed to the Second Party on the following terms and conditions. NOW THIS WITNESS AS UNDER:- 1. That the First Party of the above premises shall commence _______to _____________________for a period of _____month from the date of tenancy. 2. That the Second party shall pay the monthly rent of Rs______________/-(Rupees______________________only)per month to the First party by cash on or before 7th day of each English Calendar month 3. That the Second party have paid Rs___________/-(Rupeees___________only)advance____month rent/Security will be paid by the Second party to the first party without interest which will be refunded to the lasses when the premises are vacated. 4. That the electricity ,water charge bills,if any,will be paid by the Second party on monthly basis to the concerned authorities. 5. That the Second party will hand over the possession after vacation and damage of the structure,taps electricity points etc.the repair charges will be borne by the Second party. 6. That the tenancy may be renewed with the mutual consent of both the parties after of the above said tenancy period 7. That the Second party shall have no right to make any addition alteration in it without the written permission from the First party. 8. That the Second party use demised premises for _________purpose only. 9. That the Second party shall no right ot let out......

Words: 402 - Pages: 2

Free Essay

Svenska

...konstigt att vårt ordförråd ändras då det hela tiden även kommer nya uppfinningar, nya saker och ting att sätta namn på. Dator och mobiltelefon är två exempel på ting som inte fanns när de första orden skrev ner i den svenska ordboken. Ulf Teleman berättar i en artikel att 20 % av alla nya ord som tillkommit inom de senaste femton åren övertagits från engelskan. Dock menar Telemark att den stora boven till förändringen i vårt språk ligger hos tv-tittandet. Nu för tiden uttrycker man sig enkelt i tv-program så att folk ska förstå och denna enkelhet leder till att vårt skriftspråk allt mer börjar likna vårt talspråk. Vi byter ut standarspråket mot ett ”enklare” och det blir allt svårare att veta om man skriver rätt. Detta är något som även Lasse Mannheimer tar upp i en intervju med språkvetaren Susanna Karlsson. Hon berättar att vi får allt svårare att veta om vi kan skriva så som vi säger ord och meningar, just eftersom vi säger det så. Dock menar hon att detta inte kommer vara något problem i framtiden då rätt och fel inte kommer spela någon större roll. Även Karlsson förklarar, precis som Telemark, att vi fått in många engelska ord i svenskan på grund av teknikens upptåg men hon nämner att det är svårt att säga vilket språk som vi näst ska låna ord utav. I en artikel av Karl Dahlén nämns det återigen att tekniken inte ska vara något hot mot det svenska språket. Människor skriver idag mer än någonsin tidigare och eftersom fler skriver så blir vårt skriftspråk alltmer......

Words: 818 - Pages: 4

Free Essay

Dienstleistungen

...Zugverbindungen - Fußwege - Straßenverhältnisse/Straßenverbindungen (indirekte/direkte Wege) - Fahrservice • Verwaltung 1. Allgemeine Verwaltung:       Hauptamt, Personalamt, Statistisches Amt, Presseamt, Rechnungsprüfungsamt   ( 2. Finanzverwaltung:       Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt, Liegenschaftsamt, Amt für Verteidigungslasten) Bei Punkt 2 würde ich sagen brauchen wir nichts von. Aber ist nur meine persönliche Meinung.    3. Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung:       Rechtsamt, Ordnungsamt, Einwohner- und Meldeamt, Standesamt, Versicherungsamt, Feuerwehr, Zivilschutz Hier finde ich nur Rechtsamt, Einwohner- und Meldeamt und vll Standesamt wichtig. Aber wieder nur subjektiv und deshalb lasse ich mal alles stehen.    4. Schul- und Kulturverwaltung:       Schulverwaltungsamt, Kulturamt, Bibliothek, Volkshochschule, Musikschule, Museum, Theater, Archiv Hier wären vll das Archiv und die Bibliothek wichtig.    5. Sozial-, Jugend- und Gesundheitsverwaltung:       Sozialamt, Jugendamt, Sportamt, Gesundheitsamt, Krankenhäuser, Ausgleichsamt Sozialamt, Gesundheitsamt, Jugendamt würde ich hier nennen, wobei ich das sehr schwer finde. Da finde ich passt nicht wirklich was zur Post    6. Bauverwaltung:       Bauverwaltungsamt, Stadtplanungamt, Vermessungs- und Katasteramt, Bauordnungsamt, Wohnungsförderungsamt, Hochbauamt , Tiefbauamt, Grünflächenamt Ja genau das Gleiche hier. Meiner......

Words: 358 - Pages: 2

Free Essay

Study in Malaysia

...INTEGRATED STUDIES There is lots of natural beauty with trees and • HIGH SCHOOL ROGRAM • COMMUNITY • HIGH SCHOOL COMPLETION • OPPORTUNITY •PROGRAM • COMMUNITY mountains, and that makes COMPLETION • OPPORTUNITY me feel good. The other reason is because I would learn NVIRONMENTAL STEWARDSHIP • BEST OF AMERICA • AFFORDABLE • STUDENTENVIRONMENTAL STEWARDSHIP • BEST OF AMERICA • AFFORDABLE • STUDEN LUBS • TECHNOLOGY • GLOBAL AWARENESS • RIGOROUS CURRICULUM •CLUBS • English quickly; I’d be able to GLOBAL AWARENESS • RIGOROUS CURRICULUM TECHNOLOGY • practice all the time with TUDENT SUCCESS • PACIFIC NORTHWEST • STUDENT-CENTERED • SMALLSTUDENTother students and with my American homestay family.” • STUDENT-CENTERED • SMA SUCCESS • PACIFIC NORTHWEST LASSES • HANDS-ON LEARNING TOP UNIVERSITY TRANSFER • SUSTAINABILITYCLASSES Wallace – Hong KongLEARNING TOP UNIVERSITY TRANSFER • SUSTAINABILI • HANDS-ON ENGAGING FACULTY • LEARN • IDEAL LOCATION • EXPERIENCE • ACADEMIC• ENGAGING FACULTY • LEARN • IDEAL LOCATION • EXPERIENCE • ACADEM XCELLENCE • ENGLISH LANGUAGE PROGRAM • DIVERSITY • INTEGRATEDEXCELLENCE • ENGLISH LANGUAGE PROGRAM • DIVERSITY • INTEGRATE LEARN TUDIES • LEARNING OUTCOMES • INTERNATIONAL PROGRAM • COMMUNITY •STUDIES • LEARNING OUTCOMES • INTERNATIONAL PROGRAM • COMMUNITY At Cascadia, the focus is on your future with small classes, IGH SCHOOL COMPLETION • OPPORTUNITY • ENVIRONMENTAL STEWARDSHIPHIGH SCHOOL COMPLETION • OPPORTUNITY • ENVIRONMENTAL STEWARDSH CASCADIA CAMPUS......

Words: 2202 - Pages: 9

Premium Essay

Acc 400 Week 1 Assignment

...or altered stakes. At the point when positioning claims on holdings, liquidity alludes to how rapidly the case against the organization develops. Transient or current liabilities develop rapidly. Middle, and afterward long haul liabilities would be recorded next. At times as more term liabilities move to development, the divide that develops is moved into current liabilities ( Viral Acharya and Lasse Heje Pedersen, 2005). Keep going on the cases parcel of the monetary record would be the value accounts. For an enterprise, the favored stock records would be recorded before regular value accounts. The keep going petitioners on an organization's advantages are the normal stockholders. References:- * Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. p. 272. * J. G. Siegel, N. Dauber & J. K. Shim, "The Vest Pocket CPA", Wiley, 2005. * Yakov Amihud and Haim Mendelson, “Asset Pricing and the Bid-Ask Spread.” Journal of Financial Economics 17, 1986. * Viral Acharya and Lasse Heje Pedersen, “Asset pricing with liquidity risk.” Journal of Financial Economics 77, 2005....

Words: 974 - Pages: 4

Free Essay

Lolo

...det svært at se lyst på tingene. Det er dog ikke kun ens egne forventninger som kan blive en slags stopklods, det er også andres forventninger. Man vil gerne leve op til det, som andre også tror om en. Det er blevet et stort problem i dag, som er svært at se bort fra, når der bliver talt og debateret så meget om det. Så sent som i morges så jeg et interview på TV2 netop omkring unges store trang til at være online hele tiden istedet for at tale med hinanden. Men i udsendelsen blev der ikke kun nævnt alle konsekvenserne af det, der blev også talt om postiverne. Nogle af de postive sider af sagen bliver også nævnt i den artikel af Lasse Lavrsen. Det kan jo diskuteres om det kun er en dårligere ting, da det åbner om for mange andre muligheder. Hvis man nu bare tager et kig på Artiklen “Mig, mig, mig! er du klar til at se dig selv i øjnene”, så skriver Lasse Lavrsen: “Vi har nye muligheder for at opnå berømmelse, lettere adgang til at publicere os selv via lyd, billeder, video og blogs og større muligheder for at indgå i mange forskellige sociale sammenhænge på utallige netværkssider.” Men er berømmelsen og de sociale ting man får ud af det egentlig så også det værd? Jeg ved ikke om det skænderi med R ligefrem var det værd. Vi bliver desværre bare måske nødt til i den her tid, at dyrke vores selvbilleder. Jeg har flere gange hørt om arbejdspladser som tjekker jobansøgere ud på Facebook inden de ansætter dem. Hvis man så selv er herre over hvad der står på sin profil og man har......

Words: 1198 - Pages: 5

Free Essay

An Inconvenient Truth

...Lasse Lindh – Run To You Lyrics Add Comment (5) Send "Run To You" Ringtone to your Cell English Translation/Romanized: With you Everything seems so easy With you My heartbeat has found its rhythm With you I’m so close to finding my home With you I dont care if I’m a little bit crazy Cause with you nothing’s wrong I was broken I was wasted Then you came like an angel in the rain Love used to slip trough me like waters slips trough hands But with you it changed I know I feel I’m closer to your heart I am run run running to you And I’ll keep you safe forever Through the tears trough the love and all the nights we share I am run run running to you And I’ll keep you safe forever Don’t you know my love don’t you know two hearts can beat as one Love used to slip trough me like water slips trough hands but no more No more lonely nights no more no more So c’mon c’mon hold on hold on hold on I am run run running to you And I’ll keep you safe forever Through the tears trough the love and all the nights we share I am run run running to you And I’ll keep you safe forever Don’t you know my love don’t you know two hearts can I am run run running to you And I’ll keep you safe forever Through the tears trough the love and all the nights we share I am run run running to you And I’ll keep you safe forever Don’t you know two hearts can beat as one...

Words: 278 - Pages: 2

Free Essay

Global Finance

...loopholes are sealed in time. Executive Summery Global Finance, Inc. network is constructed by sets of routers and switches. The network switches and routers are designed with unique typologies including different sizes of meshes. The network adopted packet switching and circuit technologies. Packet switches are effective transfer paths and sharing carriers. The network system allows sharing with clients and other management teams. There are also virtual circuits connected to the main path to serve various needs. Additionally, the network has circuit system, which facilitates data transfer only when needed. Global Finance, Inc. has employed Integrated Services Digital Network (ISDN), which only transfer data when initiated (Acharya, Lasse, Thomas & Matthew, 2011). Apart from Wide Area Network (WAN) and Local Area Network (LAN) connections, Global Finance, Inc. has utilized other forms of connections such as different internet ISPs, private networks and telephone connections. The design has also incorporated Virtual Private Network (VPN) for in public switched networks (PSTN) to enhance information privacy and security. Global Finance, Inc. developed an encrypted network system as a security measure against its data (Dana & Arkin, 2010). The expansion of Global Finance, Inc. has created openings for new threats, risks and vulnerabilities. Some of these network challenges were not envisioned during network structure development. Despite the expansion, Global Finance,......

Words: 3346 - Pages: 14

Premium Essay

Compare and Contrast

...almost 20 years ago, when she immigrated to the United States. Having lived in the Middle East all her life, the USA introduced new customs to every aspect of her life, including the food she ate, her occupation, and even the way she dressed. A married woman in Jordan exclusively wore fancy dresses and classy attire when in public. My mother then saw how nearly every woman here wore more casual clothing, such as jeans and sweatpants, apparel my mother had never seen a married woman wear freely. My mother having to adjust to a completely different environment affected her in similar ways as other cultures affected civilization in certain pieces of fiction. In the novel Things Fall Apart, by Chinua Achebe, and the film Chocolat, directed by Lasse Hallstrom, the influences of new culture on an existing society shows that actions carry consequences. In both pieces, each society experiences a similar influence caused by new cultures. When these new cultures present themselves, both stories include a sort of abandonment to old traditions in replacement for these new ones. In Things Fall Apart, many people living in Umuofia, including Okonkwo’s son, convert to Christianity when the missionaries introduce the new religion. Okonkwo feels a deep shame towards these converts for betraying their gods and their customs, so deep that he ultimately disowns his own son, commanding him to never come back home. Similarly, in Chocolat, Vienne opens a Chocolaterie during the weeks of Lent,......

Words: 1064 - Pages: 5

Free Essay

Pelle Erobreren

...til overs for den lavere samfundsklasse. Som førnævnt var Nexø kommunist, hvilket kan være grunden til at landsvæsenseleven skildres som et ondskabsfuldt individ. Han skal symbolisere den overklasse, som skal nedkæmpes af den fremadstormende arbejderklasse. Forholdene på gården er som i et feudalsamfund med et hierarki, hvor Pelle og Pelles far Lasse er nederst. De er proletarister, der ikke ejer andet end deres gode hjerter og humør, og derfor ser landsvæsenseleven dem som undermennesker. I forlængelse af Nexøs kommunistiske tankegang, gik han stærkt ind for, at der endelig ikke måtte opstå intern uenighed i arbejderklassen. Alle skulle stå sammen mod overklassen, ellers kun kampen ikke vindes. Dette fremvises også i uddraget af ”Pelle Erobreren” gennem Pelle og Lassefars sammenhold, og den hjælp Pelle får af malkepigen Karna, da han lider under landsvæsenseleven. Citat: ”Den sværlemmede Karna kom stormende op fra kælderen og trængte sig skældende frem. Hun var ildrød i hovedet af vrede, […]. Hun sendte sin tøffel svirrende lige i synet på den lange elev, og svøbte Pelle ind i sit sækkelærreds forklæde og bar ham ned i kælderen. Da Lasse hørte hvad der var overgået drengen, tog han en hammer og gik rundt for at slå landsvæsenseleven ihjel.” Her ses det tydeligt, hvordan de fattige på gården står sammen og hjælper hinanden. De er udmærket klar over, at de er placeret nederst i hierarkiet, og derfor forsøger de at holde sig gode venner med hinanden. I tekstens sidste afsnit......

Words: 1273 - Pages: 6

Premium Essay

Duration

...Risk Professor Lasse H. Pedersen Prof. Lasse H. Pedersen 1 Outline Interest rate sensitivity Duration Cash-flow matching Duration matching: immunization Convexity Prof. Lasse H. Pedersen 2 Interest-Rate Sensitivity First order effect: Bond prices and yields are negatively related Maturity matters: Prices of long-term bonds are more sensitive to interest-rate changes than short-term bonds Convexity: An increase in a bond’s YTM results in a smaller price decline than the price gain associated with a decrease of equal magnitude in the YTM. Prof. Lasse H. Pedersen 3 Duration The duration (D) of a bond with cashflows c(t) is defined as minus the elasticity of its price (P) with respect to 1 plus its yield (y): dP 1 + y T c(t ) D=− = ∑ f (t ) t , where f (t ) = dy P (1 + y ) t P 1 We see that the duration is equal to the average of the cash-flow times t weighted by f(t), the fraction of the present value of the bond that comes from c(t) ! The relative price-response to a yield change is therefore: ∆P ∆y D modified P ≅ −D 1+ y =− 1+ y { ∆y = − D ∆y modified duration Prof. Lasse H. Pedersen 4 Example: Duration of a Coupon Bond What is the duration of a 3-year coupon bond with a coupon rate of 8% and a YTM of 10% ? If the YTM changes to 10.1%, what would be the (relative) change in price ? If the YTM changes to 11%, what would be the (relative) change in price ? Prof. Lasse H.......

Words: 871 - Pages: 4

Premium Essay

Memo

...as cervical dysplasia, the treatment of which may prevent cancer from developing” (Lasse). Moreover, it can help doctor know their patients’ health condition as well as their living habits. Thus, doctors can act as roles of consultants for their patients to advice them a healthy lifestyle (Bonnie). Moreover, annual physical is necessary for people who have cancer to receive in order to track the disease and prevent it from spreading. In addition, annual physicals are also suitable for old people who generally have health issues such as diabetes, who need to go to get a health check annually. “As for the cost effectiveness of such a consultation, Hansen says that catching medical issues early saves significant health care spending down the road” (Warchol). In addition, the American Medical Association also suggests that people should get health check up in order to find out the risk and family health history (Warchol). Medical Evidence Against Annual Physical “The White House's Office of Management and Budget opposes annual physicals, arguing it would cost $600 million over five years while not really improving readiness. Current law, requiring a physical every five years, is sufficient, White House officials said” (Maze). Indeed, some research has actually proved the unnecessary of annual physicals for certain people. The research of annual physicals analysis conducted by Dr. Lasse T. Krogsboll and his teammates concludes that “General health checks did not......

Words: 1285 - Pages: 6

Premium Essay

Short Story - the Trash

...The Trash He looked out of the dirty window, which was covered with fingerprints and dead insects all over. He was sweating in the torn shirt he had put on this morning, before his long journey back to Denmark. He was already excited about his next lunch, rye bread with liver pâté and beetroot, just the way he liked it, just the way he knew it. It reminded him, that he had to go to the grocery before they closed. He had sold his house to fulfill the dream of his life; to become a tour-guide in Africa together with his best friend. His friend, Lasse Henriksen, left back home the week before, when he received a call from his mother, telling him that his dad was found shot on Nørrebrø. Lasse’s dad was a cop, recently celebrating his 30-year anniversary on the force. Lasse had to make it to the funeral, and support his family during the hard time. He hadn’t heard from Lasse since. He had tried reaching him on his cell, but with no luck. Wednesday d. 16th of April 15.09 o’clock Smallville Sigurd was pulled out of his thoughts, when the bus driver announced the final stop threw the speakers of the bus. Sigurd dragged his luggage out of the backdoor of the bus, and the bus went on along the empty and quiet road. He inhaled the fresh air, and felt his stomach sizzling of joy. He finally had reached his destination after a long journey. He had rented a weekend cottage in the edge of the small town of Smallville in the Northern part of Sjælland. He found the description of...

Words: 2169 - Pages: 9