Free Essay

Kata Kata Pujangga

In: Novels

Submitted By khainecron
Words 462
Pages 2
Apabila Anda Benar : Anda tak perlu marah. Apabila Anda Salah : Anda tak boleh Marah
-Mahatma Gandhi-
Bercakap-cakap Adalah Bertukar Fikiran, Bertukar Pendapat Dan Bertukar Pengalaman. Rahsia Bercakap ialah Pandai Bicara, Pandai Bertanya Dan Pandai Mendengar.
-Pythatoras-
Perbaiki Diri Anda, tetapi JANGAN JATUHKAN ORANG LAIN
-I. Salanter Lipkin-
Diri manusia itu hanya kecil sahaja tetapi dalam diri yang kecil itu terdapat satu alam yang besar.
-Saidina Ali Abi Talib r.a-
KEJAYAAN TIDAK DATANG KEPADA MANUSIA YANG LEKA
-Charles Cahier-
Jadikanlah suatu keyakinan bahawa apa yang anda cita-citakan pasti tercapai dan apa yang anda usahakan pasti berhasil
-Thomas Alva Edison-
Semua yang dicapai oleh manusia dan yang gagal dicapai olehnya adalah kesan langsung pemikirannya
-James Allen-
Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah
-Lao Tze-
Tidak ada kecerdasan yang lebih baik daripada kecerdasan yang lain. Kecerdasan terbaik bagi anda ialah kecerdasan yang anda miliki bukan yang dimiliki oleh orang lain
-Alias Haji Muda-
Nilai manusia adalah semahal nilai matlamatnya
-Marcus Aurelius-
Persahabatan adalah perkara yang paling rumit untuk diperjelaskan. Ia bukan dipelajari di sekolah tetapi jika kamu mempelajari erti persahabatan maka kamu sebenarnya tidak mempelajari apa-apa.
-Muhammad Ali-
Anda tidak boleh mencipta pengalaman. Anda mesti menghadapinya.
-Albert Camus-
Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu: dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau ; hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau ; hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau ; adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya.
-Saidina Abu Bakar r.a-
Tidak ada kecerdasan yang lebih baik daripada kecerdasan yang lain. Kecerdasan terbaik bagi anda ialah kecerdasan yang anda miliki bukan yang dimiliki oleh orang lain.
-Alias Haji Muda-
Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah.
-Lao Tze-
Semua yang dicapai oleh manusia dan yang gagal dicapai olehnya adalah kesan langsung pemikirannya.
-James Allen-
Orang yang tidak berkemahuan untuk terus belajar dan membangunkan dirinya samalah seperti insan kerdil yang sememangnya tidak boleh membesar lagi.
-Bestari-
Tiada manusia yang Berjaya dalam semua yang dilakukannya dan kewujudan kita ini sebenarnya mesti menempuh kegagalan. Yang penting ialah kita tidak menjadi lemah semasa kegagalan itu terjadi dan kekalkan usaha hingga ke akhir hayat.
-Joseph Conrad-
“Kehidupan ini dipenuhi dengan seribu macam kemanisan tetapi untuk mencapainya perlu seribu macam pengorbanan” ~Pujangga
“Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat” –Khalifah Abdul Malik bin Marwan

“Kalaulah anda tidak mampu untuk menggembirakan orang lain, janganlah pula anda menambah dukanya.” ~Pujangga~
“Manusia tak akan tahu semua perkara, justeru tahu banyak perkara lebih baik dari tidak suka mengambil tahu walaupun satu perkara.” ~Pujangga~
“Sekali anda terjatuh, jangan jatuh untuk berkali-kali” ~ Pujangga~…...

Similar Documents

Free Essay

Uuuuu

...begitu, Malaysia masih mempunyai permata berkualiti untuk dijadikan idola contohnya, para peserta Imam Muda yang sangat berkaliber dari segi semua aspek. Antara ciri remaja berwawasan ialah cinta dan sayang akan ilmu pengetahuan. Remaja yang bermatlamat sangat mementingkan ilmu kerana akan kepentingan ilmu dalam kehidupan seharian. Selain itu, darjat seseorang yang berilmu sangat tinggi di sisi Maha Pencipta, malah dengan ilmulah Islam dapat dikembangkan dan terbentuknya tamadun. Golongan remaja cemerlang ini juga berpendapat bahawa dengan memiliki pendidikkan yang tinggi, masa depan dapat diubah. Di samping itu, untuk mengesan identiti remaja berwawasan, kita dapat lihat, mereka sangat berdisiplin dan menepati masa sesuai dengan kata pujangga, masa itu emas. Mereka tidak leka dengan perkara yang sia-sia seperti merokok, melepak dan merempit. Bagi mereka, masa itu ibarat pedang yang sangat tajam dan sentiasa mengejar kita dari belakang, jika kita alpa, pedang itu akan menikam diri sendiri. Perumpamaan syurga terletak di telapak kaki ibu sudah cukup menggambarkan betapa agungnya kasih sayang daripada ibu bapa. Tidak terkecuali, guru yang mencurahkan pelbagai jenis ilmu turut memberi impak besar. Remaja terpuji tidak akan sesekali melupakan jasa insan-insan mulia yang telah banyak mengasuh, mendidik dan memberi tunjuk ajar dalam menempuh onak duri kehidupan. Akhir sekali, patuh pada ajaran agama merupakan ciri remaja berwawasan yang sangat dititikberatkan.......

Words: 8462 - Pages: 34

Free Essay

Bm Notes

...BIL | TANDAKAN ATAU | 1. 2. 3.4.5. | KATA BILANGAN(B:1 atau 1:B) 1. semua murid-murid ( ) 2. semua murid ( ) 3. para pelajar ( ) 4. semua kanak-kanak ( ) 5. ramai budak ( ) 6. kebanyakan pelajar ( ) 7. guru-guru semua ( ) 8. beberapa buah rumah-rumah ( )IMBUHAN “BER….”(“ber…..” ulang dua kali) 1. berpuluh tahun ( ) 2. berpuluh-puluh tahun ( ) 3. beribu-ribu penonton ( ) 4. beribu penonton ( ) 5. ribuan penonton ( )IMBUHAN “KE….”(“ke…..” =2X tak perlu penjodoh bilangan;beberapa) 1. kedua-dua anaknya ( ) 2. kedua anaknya ( ) 3. anaknya yang kedua ( ) 4. ketiga-tiga ekor kucing itu ( ) 5. ketiga-tiga kucing itu ( )PECAHAN(ditulis di akhir bukan di tengah) 1. dua setengah kilogram ( ) 2. dua kilogram setengah ( )SETENGAH ( ½ )SESETENGAH (jumlah / bilangan) 1. setengah orang ( ) 2. sesetengah orang ( ) 3....

Words: 1599 - Pages: 7

Free Essay

Adfs

...Right Word Apakah menggunakan kata yang tepat benar-benar penting? * Kata yang tepat membantu Anda terlihat baik dan mendapatkan respons yang Anda inginkan. * Menggunakan kata yang tepat merupakan bagian dari cara Anda menunjukkan bahwa Anda adalah bagian dari komunitas wacana. * Menggunakan kata-kata sederhana adalah bagian dari cara Anda menciptakan image diri Anda dan organisasi Anda yang ramah. * Menggunakan kata-kata yang merupakan bagian dari standar edit bahasa Inggris, membantu Anda membangun kredibilitas dan menunjukkan profesionalisme Anda. * Mendapatkan maksud Anda tercapai * Ketika kata-kata pada halaman tidak mengatakan apa yang Anda maksud, pembaca harus bekerja lebih keras untuk mencari tahu maksud Anda. Terkadang audiens Anda dapat mencari tahu apa yang Anda maksud. * Denotasi : makna literal atau kamus dari sebuah kata. Sebagian besar kata umum dalam bahasa Inggris memiliki lebih dari satu denotasi. * Bypassing : terjadi ketika dua orang menggunakan kata yang sama untuk mengartikan, atau menunjukkan, hal yang berbeda. * Denotasi yang akurat dapat membuatnya lebih mudah untuk memecahkan masalah. * Menggunakan kata-kata yang akurat mendefinisikan kembali masalah dan memungkinkan jalur produksi baik untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya perbaikan. * Mendapatkan Respon yang Anda Inginkan * Konotasi : pewarna emosional atau asosiasi yang menyertai kata. * Kata-kata juga dapat berkonotasi......

Words: 1980 - Pages: 8

Free Essay

16 Tenses

...BAHASA INGGRIS 16 TENSES Oleh: Yohanes Sutedja (31.11.4048) Universitas 17 Agustus 1945 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen 2011-2012 KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Makalah ini tepat pada waktunya yang berjudul “16 TENSES ” Makalah ini berisikan tentang informasi Pengertian 16 Tenses yang ada dalam Bahasa Inggris, cara penggunaannya dan juga disertakan beberapa contoh dalam kalimat. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang 16 Tenses di dalam Bahasa Inggris. Penulis menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan Makalah ini. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati segala usaha kita. Amin. Banyuwangi, 10 Januari 2012 Penulis i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................................................................ i DAFTAR ISI..................................................................................................................... ii PENDAHULUAN................

Words: 4862 - Pages: 20

Premium Essay

Part of Speech

...Speech Pengertian, Bentuk-bentuk dan Macam-macam Nouns Pengertian Nouns Nouns (kata benda atau nomina) adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama orang, tempat, hal, benda mati/ hidup, kualitas, gagasan, dll. Noun merupakan salah satu bagian dari parts of speech yang merupakan salah satu elemen dalam grammar bahasa inggris (tata bahasa inggris). Bentuk-bentuk Nouns 1.  Concrete Nouns Concrete nouns yaitu kata benda yang berwujud, dapat dilihat atau disentuh. Contohnya: gold, iron, table, chair, dog, cat, book, pencil, pen, car, etc. Contoh kalimat: I bought a new book. She washes her car every afternoon. He borrows my pencil. I really love this cat. The chair in my room is broken. 2.  Abstract Nouns Abstract nouns yaitu kata benda yang tak dapat dilihat atau di sentuh. Contohnya: agreement, kindness, statement,honesty, complaint, etc. Contoh kalimat: Thank you for your kindness. His statement is very explicit We have new agreement with our client from Dubai. I appreciate your honesty, you are a loyal man. I have a complaint from my customer. Macam-macam Nouns 1.  Proper Nouns (Kata Benda Nama Diri) Contohnya: Adam, Surabaya, Medan, New York, Miami, New Orleans, Detroit, etc. Contoh kalimat: I go to Surabaya twice a week. New York is a big city. I visit my grandmother in New Orleans today. She gives Adam a new car. They have lived in Detroit for 4 years. 2.  Common Nouns (Kata Benda Umum) Contohnya: stone (batu), iron (besi), diamond (berlian), sand (pasir),...

Words: 3247 - Pages: 13

Free Essay

Bahasa

...satunya adalah koran. Penulisan koran hendaknya memerhatikan penulisan kata atau morfem sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengetikan dan informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh para pembaca. Penelitian tentang analisis kalimat yang salah dalam surat kabar sudah pernah diteliti oleh beberapa orang, tetapi penelitian surat kabar prioritas pada tanggal 6 Mei belum pernah diteliti oleh siapapun. Oleh sebab itu saya memilih untuk menganalisis surat kabar pada edisi ini. 1.2 Rumusan masalah a. Apakah terdapat kalimat yang salah dalam surat kabar prioritas ? b. Bagaimana perbaikan kalimat yang benar? 1.3 Tujuan Penelitian a. Mengetahui kesalahan yang terjadi dalam surat kabar prioritas. b. Mengetahui bagaimana kesalahan itu bisa terjadi dalam surat kabar prioritas c. .Memperbaiki kesalahan tersebut sehingga menjadi kalimat yang benar. 1.4 Kerangka Teori 1.5 Sumber Data a. Surat kabar prioritas 10 mei 2012 edisi 69 b. Buku Bahasa Indonesia “Sebagai mata kuliag pengembangan kepribadian” karya E. Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai c. Kamus Baku ; kamus pokok utama yang dapat menjadi pegangan bagi pemakain kata- kata baku dalam suatu bahasa 1.6 Metode dan Teknik a. Kajian dan literature dari buku sumber, kamus, dan data dari internet b. Diskusi dengan teman BAB II ANALISIS 2.1 Deskripsi Surat Kabar Prioritas Soal kata prioritas Senin 6 Mei 2013 memiliki beberapa rubrik ,......

Words: 1474 - Pages: 6

Premium Essay

Kata

...Everything will be OKAY. In the end, If it’s not OKAY, It’s not the end. Everything will be OKAY. In the end, If it’s not OKAY, It’s not the end. Tetap percayalah!! Dari setiap USAHA. Tidak aka nada yang SIA-SIA. Semua akan menjadi indah PADA WAKTUNYA Tetap percayalah!! Dari setiap USAHA. Tidak aka nada yang SIA-SIA. Semua akan menjadi indah PADA WAKTUNYA Start where you are. Use what you have. Do what you CAN.. Start where you are. Use what you have. Do what you CAN.. I may not be there yet, But I’m closer than I was yesterday I may not be there yet, But I’m closer than I was yesterday Success doesn't happen overnight. Keep your eye on the prize and don't look back. Success doesn't happen overnight. Keep your eye on the prize and don't look back. I’m not telling you it’s going to be easy, But I’m telling you it’s going to be worth it. I’m not telling you it’s going to be easy, But I’m telling you it’s going to be worth it. Kegagalan bukan bererti terjatuh tapi menolak untuk bangkit.. Kegagalan bukan bererti terjatuh tapi menolak untuk bangkit.. If you don’t go after what u want, You’ll never have it. If u don’t ask, The answer is always no. If u don’t step forward, u’r always in the same place If you don’t go after what u want, You’ll never have it. If u don’t ask, The answer is always no. If u......

Words: 913 - Pages: 4

Free Essay

Cluster vs Share Nothing

...pembobotan TF-IDF pada sistem temu kembali informasi. Notasi TF-IDF yang digunakan pada penelitian ini adalah anc.ntc, lnc.ltc dan ltc.ltc. Pada Model Ruang Vektor, pembobotan term dilakukan disisi dokumen dan query. Pembobotan yang dihasilkan pada algoritma TF-IDF akan menjadi variabel dalam perhitungan cosine similarity. Hasil dari cosine similarity pada masing-masing dokumen terhadap query akan diurutkan secara descending, sehingga hasil pencarian akan menampilkan dokumen yang paling mendekati kata kunci. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dokumen yang digunakan sebagai data uji sebanyak 50 artikel berita yang penulis kutip dari beberapa situs di internet. Penelitian ini telah berhasil mengimplementasikan vector space model dan tiga notasi pembobotan TF-IDF. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tiap notasi pembobotan TF-IDF memiliki karekteristik yang berbeda-beda dan menghasilkan urutan dokumen relevan yang berbeda, antara notasi satu dengan notasi lainnya. Kata Kunci : Model Ruang Vektor, TF-IDF, Sistem temu kembali informasi ABSTRACT Information retrieval system is a system used to automatically find some relevant information based on query, from the information collections. This study aims to identify some of the characteristics of the TF-IDF weighting notation and implement a vector space model using some notation on the TF-IDF weighting method in information retrieval. Notation used in this study is anc.ntc, lnc.ltc and ltc.ltc. In......

Words: 2248 - Pages: 9

Free Essay

Buya Hamka

...salah satu jendelanya menghadap ke laut. Di sanalah seorang anak muda yang berusia kira-kira 19 tahun duduk termenung seorang dirinya menghadapkan mukanya ke laut. Meskipun matanya terpentang lebar, meskipun begitu asyik dia memperhatikan keindahan alam di lautan Mengkasar, rupanya pikirannya telah melayang jauh sekali, ke balik yang tak nampak di mata, dari lautan dunia pindah ke lautan khayal. Ia teringat pesan ayahnya tatkala beliau akan menutup mata, ia teringat itu, meskipun dia masih lupa-lupa ingat. Ayahnya berpesan bahwa negerinya yang asli bukanlah Mengkasar, tetapi jauh di seberang lautan, yang lebih indah lagi dari negeri yang didiaminya sekarang. Di sanalah pendam pekuburan nenek moyangnya; di sanalah sasap jeraminya. Jauh ..... kata ayahnya, jauh benar negeri itu, jauh di balik lautan yang lebar, subur dan nyaman tanamannya. Ayahnya berkata, jika Mengkasar ada Gunung Lompo Batang dan Bawa Kara Eng, di kampungnya pun ada dua gunung yang bertuah pula; ialah gunung Merapi dan Singgalang. Di gunung Merapi ada talang perindu, di Singgalang ada naga hitam di dalam telaga di puncaknya. Jika disebut orang keindahan Bantimurung di Maros, di [10] negerinya ada pula air mancur yang lebih tinggi. Masih terasa-rasa di pikirannya keindahan lagu "Serantih" yang kerap kali dilagukan ayahnya tengah malam. Ia tak tahu benar apakah isi lagu itu, tetapi rayuannya sangat melekat dalam hatinya. Ada pantun-pantun ayahnya yang telah hapal olehnya lantaran dinyanyikan dengan nyanyi......

Words: 53387 - Pages: 214

Free Essay

Agree

...(thatkid20@yahoo.com) Desain Sampul Tepte (teple@imatrekkie.com) Foto Dissy Ekapramudita Penerbit Truedee Books X Patrakomala no. 57, Bandung 40113, Indonesia Tel/Fax. 62-22-4213691 http://www.truedee.com E-mail: Dooks@truedee.com Hotfine Customer Service: 081-22141015 Pre-press Polar Repro Bandung Percetakan Gpta Cekas Grafika - Bandung Osakanl : Februari 2001 /CefakanU -Maret 2001 hafalan IH : April 2001 Cetakan IV :Juni2001 **«anV ; November 2001 Katalog Dalam Terbitan i ¦fe^'S ^ Bi,Mn* BMK,un8: T»*, Books; 200. $&96257-0-X JudulEngkaulah getar pertama yang meruntuhkan gerbang tak berujungku mengenal Hidup.Engkaulah tetes embun pertama yang menyesatkan dahagaku dalam Cinta tak bermuara.Engkaulah matahari Firdausku yang menyinari kata pertama di cakrawala aksara. Kau hadir dengan ketiadaan. Sederhana dalam ketidakmengertian. Gerakmu tiada pasti. Namun aku terus di sini. Mencintaimu. Entah kenapa. (catatan di satu pagi buta di atas atap rumah tetangga) Sanksi Pelanggaran Pasat 44: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 Tentanq Hak Cipta Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 8p 100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran......

Words: 53406 - Pages: 214

Free Essay

Sejarah

...| 2014 | | Disusun oleh :Guntur Iqbal Kelana SuryadiX IPA 1 32017 | [Masuknya AGAMA Hindu Buddha ke Indonesia] | Disusun untuk memenuhi Tugas Mandiri Sejarah Wajib Semester I | KATA PENGANTAR             Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “MASUKNYA AGAMA HINDU BUDHA KE INDONESIA” untuk menyelesaikan Tugas Mandiri Mata Pelajaran Sejarah Wajib Semester I tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Dalam makalah ini saya menuliskan sejarah perkembangan kebudayaan zaman hindu-budha di Indonesia. Saya berharap bahwa makalah saya dapat berguna bagi orang-orang yang membacanya. Saya menyadari betul bahwa makalah saya masih memiliki banyak kekurangan, maka kritik dan saran dari pembaca sangat saya butuhkan guna mengembangkan isi dari makalah ini.                                                                                    Bandung,                                                                                                    Penulis, Guntur Iqbal Kelana Suryadi DAFTAR ISI Kata Pengantar............................................................................. 1 Daftar Isi...................................................................................... 2 BAB I Pendahuluan...........................................................................

Words: 6661 - Pages: 27

Free Essay

Kata Bijak

...Kata Kata Bijak Albert Einstein Terlengkap 1. Hakikatku adalah yang aku pikirkan, bukan apa yang aku rasakan 2. Selagi ada cinta tidak perlu ada lagi pertanyaan 3. Aku Berpikir terus menerus berbulan-bulan dan bertahun tahun, sembilan puluh sembilan kali dan kesimpulannya salah. Untuk yang keseratus aku benar. 4. Kalau mereka ingin menemuiku, aku ada disini. Kalau mereka ingin bertemu dengan pakaianku, bukalah lemariku dan tunjukkan pada mereka. (Ketika istrinya memintanya berganti untuk menemui Duta Besar Jerman) 5. Kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang melahirkan seorang ilmuwan besar. Mereka salah, karakterlah yang melahirkannya. 6. Tanda kecerdasan sejati bukanlah pengetahuan tapi imajinasi. 7. Imajinasi lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Logika akan membawa Anda dari A ke 8. Imajinasi akan membawa Anda kemana-mana. 9. Tidak ada eksperimen yang bisa membuktikan aku benar, namun sebaliknya sebuah eksperimen saja bisa membuktikan aku salah. 10. Orang-orang seperti kita, yang percaya pada fisika, mengetahui bahwa perbedaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan hanyalah sebuah ilusi yang terus menerus ada. 11. Dunia ini adalah sebuah tempat yang berbahaya untuk didiami, bukan karena orang-orangnya jahat, tapi karena orang-orangnya tak perduli. 12. Mencari kebenaran lebih bernilai dibandingkan menguasainya. 13. Hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. 14. Sudah saatnya......

Words: 286 - Pages: 2

Free Essay

Kata-Kata Motivasi

...Adalah baik untuk merayakan kesuksesan, tp adalah penting untuk mengambil pelajaran dr kegagalan.*Bill Gates Keberhasilan sebenarnya adalah apabila Anda dihantam hinga bertekuk lutut,tetapi mampu bangkit kembali. (Anonim) ”Kunci SUKSES sebenarnya ada didalam DIRI dan PIKIRAN anda, Jika anda berpikir SUKSES, maka kesuksesan akan menghampiri anda” . Nggak ada yang salah buat belajar, itu untuk menambah pengalaman kok. Hilangkan semua pikiran NEGATIF dalam diri anda, Kejarlah IMPIAN dan RAIH kesuksesan anda... Jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak bisa! Ketika kamu tidak percaya bahwa kamu bisa, dari situlah kamu harus belajar percaya kepada dirimu sendiri. Sesungguhnya Tidak Ada Kata Gagal jika anda tidak memutuskan untuk berhenti terlalu cepat . Tidak ada yang rugi jika kamu berkata jujur kepada setiap orang. Doa adalah kumpulan kata2 terbaik terindah yg disusun pemohonnya. Ia akan terkabul bila niat tulus ikhlas timbul saat dipanjatkan. Jangan pernah bosan untuk membaca, karena membaca akan menambah wawasan untuk dirimu. Kegagalan bukan berarti kamu tidak mencapai apa2, tapi kamu telah mempelajari sesuatu . Jangan pernah bosan untuk membaca, karena membaca akan menambah wawasan untuk dirimu. Secerdas apapun seseorang, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar, karena dari belajar kamu tidak pernah kehabisan akal. Ketakutan, keraguan, kegalauan hanya akan membuat hidupmu mundur.. Jangan takut untuk maju.. Ingat ada Tuhan......

Words: 870 - Pages: 4

Free Essay

6 Magic Words

...Seringkali, lidah kita salah dalam berucap atau berkata-kata. Bahkan, ada orang-orang yang cenderung memilih untuk tidak berkata-kata karena takut salah. Seringkali hal itu terjadi karena kita tidak tahu bagaimana menghadapi orang yang hendak kita ajak bicara. Pada dasarnya orang senang berbicara tapi bingung mulai darimana. Di bawah ini ada 5 kata ajaib yang dapat digunakan untuk berbicara: -  Tolong.   Dengan kata "tolong", orang merasa dihargai, dijadikan sebagai teman/sahabat bukan sebagai bawahan. Kata TOLONG dapat dipakai ketika kita hendak meminta bantuan orang lain. Seringkali kita melupakan kata-kata ini ketika meminta bantuan dari orang lain. Ketika kata ini terucap dari mulut kita ketika meminta bantuan dari orang lain niscaya orang tersebut akan bersedia membantu kita. -  Maaf.  Ucapkan kata maaf jika ada kesalahpahaman. Karena kata maaf adalah kata jembatan yang baik untuk menjembatani kesalahpahaman. Ucapkan kata MAAF dengan tulus niscaya permintaan maaf akan diterima. - Terima kasih.    Dengan kata "terima kasih" membuat orang lain merasa dihargai. Kata TERIMA KASIH sering kita lupakan. Padahal dengan kata ini, orang yang telah membantu kita akan merasa bantuannya diterima dan ketika kita hendak meminta bantuannya lagi niscaya ia akan membantu kembali. -  Kamu hebat.   Kata "kamu hebat" adalah kata pujian yang diharapkan banyak orang. Semua orang, pada prinsipnya senang menerima pujian. Ucapkan kata-kata ini dengan tulus niscaya orang yang......

Words: 362 - Pages: 2

Free Essay

Rencana

... Kalau tidak kerana bintang, Tak akan bulan kelihatan tinggi , Kalau tidak kerana pidato, Tak akan saya berada disini. Datang bahtera dari Medan , Singgah sebentar di laluan Kerai, Salam satu Malaysia saya hulurkan , Kepada warga dewan pembuka tirai. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis ,barisan panel Hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya ,penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para perserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Hadirin dan hadirat yang dihormati Cogan kata ‘Hidup Muafakat Membawa Berkat’ merupakan antara cogan kata yang dicipta untuk menyedarkan orang ramai akan peri pentingnya muafakat dalam kehidupan masyarakat yang berbilang kaum seperti di negara kita. Kata orang, permuafakatan bererti perpaduan. Saya yakin bahawa perpaduan penting dalam sesebuah negara. Dalam usaha melonjak status negara berpendapatan tinggi dan bagi merealisasikan dasar transformasi kerajaan, soal perpaduan tidak boleh dipandang enteng kerana bukan mudah untuk membina identiti bangsa dan mendaulatkan maruah bangsa. Usaha membina negara bangsa yang bersatu padu ini sebenarnya boleh dilakukan jika setiap rakyat mengerti akan kepentingan bahasa kebangsaan sebagai tonggak perpaduan setiap rakyat di Malaysia. Oleh itu, izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang wacana ilimiah kita pada hari ini yang......

Words: 714 - Pages: 3