Free Essay

John F Kennedy

In: Historical Events

Submitted By mort9083
Words 2615
Pages 11
indholdsfortegnelse Indledning 2 Abstract 2 Vejen til præsidentposten 3 Den kolde krig 4 Ich bin ein Berliner 5 Hvem var Eisenhower? 6 Hvad opnåede de? 7 Myten om Kennedy 9 Konklusion 10 Litteratur liste: 11

Indledning

I 1960 bliver John F Kennedy taget i ed som præsident af USA. Kennedy og hans charme faldt i god jord hos Amerikanerne. Og hans popularitet blev ikke mindre da han lovede at han nok skulle få gang i Amerika igen, efter forgængeren Dwight D. Eisenhower. Men hvad opnår Kennedy i virkeligheden? Jeg vil i denne opgave prøve at belyse nogle af hovedepunkterne i hans præsident karriere, samtidig vil jeg forsøge at gå i dybten med måde Kennedy førte sin udenringspolitik. hvilket han senere hen skulle blive specielt kendt for. I opgaven vil jeg også kommer ind på hvordan Kennedy skilte sig ud fra tideligere præsidenter, og på den måde opnår den popularitet han fik. Til sidst vil jeg så på hvorvidt Kennedy levede op til de forventninger der var fra befolkningen. Altså om den kennedy befolkning mødte og så, og var den Kennedy der styrede USA bag det hvide hus' lukkede døre.

Abstract

in this paper, i am going to analyze and interpret the conflicts revolving the foreign policy in America during the period John F. Kennedy was president. I am also going to give a short account of John f. Kennedys way to becoming President. I have researched the aspects of the cold war revolving John F. Kennedy and his part in it, during the time period of 1961-1963. By doing that I can analyze his actions and choices, and find out how he differs from his predecessor.

Vejen til præsidentposten

John Fitzgerald Kennedy, bedre kendt som John F Kennedy blev født i 1917. Allerede i en tidelig alder sigtede han højt med sit liv, i 1940 dimitterede han fra Havard universitet med en bachelorgrad i jura. Året efter gik han ind i flåden, hvor han gjorde tjeneste under 2. Verdenskrig tjeneste i Stillehavet og modtog en tapperhedsmedalje for sin indsats. Efter krigen blev John F. Kennedy´s politiske karrierer for alvor skudt i gang. Fra 1947-53 sad han som demokrat i repræsentanternes hus. I perioden som medlem af Repræsentanternes Hus mødte Kennedy Jacqueline Bouvier, som han giftede sig med 1953.

Fra 1953-1960sad John F. Kennedy som senator for Massachusetts en post han overtog fra Henry Cabot Lodge, Jr. Kennedy blev genvalgt til Senatet i 1958, og i 1960 blev han opstillet som demokraternes præsidentkandidat. Ved det amerikanske præsidentvalg i 1960 vandt han over Eisenhowers vicepræsident Richard Nixon, i et meget tæt valgkamp, hvor Kennedy opnåede 49,7% af stemmerne mod Nixons 49,5%. Grundet det amerikanske valgsystem opnåede Kennedy imidlertid 303 valgmænd mod Nixons 219, og Kennedy kunne således blive valgt som præsident, selvom 14 demokratiske valgmænd nægtede at støtte Kennedy på grund af hans støtte til Borgerrettighedsbevægelsen

Den kolde krig

Kennedy´s tid på præsident posten var bestemt ikke en stille periode. Højdepunktet er uden tvivl Cubakrisen, som siges at være det tætteste vi nogensinde har været på en atomkrig mellem to atommagter. I juli-august 1962 modtog den amerikanske regering efterretninger om sovjetisk militæroprustning på Cuba, men Sovjetunionens leder, Nikita Khrusjtjov, forsikrede amerikanerne om, at der udelukkende var tale om defensive våben. Den 14. oktober afslørede et amerikansk
U-2-spionfly imidlertid en rampe til affyring af offensive mellemdistanceraketter. Den Amerikanske krigstab blev hurtigt enige om at USA måtte tage en konfrontation med Sovjet for at få raketterne fjernet, men der var ikke enighed om midlerne. Præsident John F. Kennedy endte med at forkaste militære løsninger og iværksatte i stedet en blokade som senere hen blev ændret til en "karantæne" af Cuba fordi det efter internationale regler er ulovligt at lave en blokade af lande. I en tv-tale den 22. oktober 1962 meddelte han offentligheden, der da for første gang blev gjort bekendt med krisen, at alle skibe på vej mod øen med raketter, atomladninger og andet offensivt materiel ville blive opbragt. I talen siger han blandt andet:
"Neither the United States of America nor the world community of nations can tolerate deliberate deception nor offensive threats on the part of any nation, large or small”
Kennedy giver altså her stærkt udtryk for at hverken han eller regeringen ønsker at krisen skal udvikle sig til en krig. Cubakrisen og Kennedys tale finder sted ca. 3 uger før det amerikanske midt valg, det var derfor ikke nok blot at informere befolkningen om krisen, man skulle have både krisen og håndteringen af den præsenteret på sådan en måde at det ikke ville skade, men derimod gavne partiet politisk standpunkt.
Kennedy modtog den 26. oktober et telegram fra den sovjetiske leder Khrusjtjov, hvori der stod, at hvis USA garanterede, at landet aldrig ville deltage i et angreb på Cuba, ville missilerne blive fjernet. Inden, amerikanerne nåede at svare på tilbuddet, kom der imidlertid et nyt telegram fra Sovjet, hvori der stod, at raketterne på Cuba kun ville blive demonteret, hvis amerikanernes ditto i Tyrkiet blev det samme.
Kennedy havde imidlertid is i maven. Han lod som om, han slet ikke havde modtaget telegram nummer to og svarede blot bekræftende på det første. 28. oktober 1962 accepterede Khrusjtjov det amerikanske svar. To uger, hvor verden havde været på renden af en atomkatastrofe, var nu slut. I den efterfølgende tid blev de cubanske missiler pillet ned og blev fragtet tilbage til Sovjetunionen. Til gengæld har USA lige siden været forpligtet af løftet om aldrig at angribe Cuba.

Ich bin ein Berliner

Efter anden verdenskrig sluttede blev Tyskland opdelt i fire besættelseszoner mellem sejrherrerne, som blev administreret af hver af magterne USA, England, Frankrig og Sovjet. På samme måde blev hovedstaden Berlin, der ellers befandt sig langt inde i sovjetbesættelseszonen, inddelt i fire områder, der blev styret af de samme fire nationer.
I Juni 1961 rejste Kennedy til Vienna I Østrig, for at have et topmøde med den sovjetiske leder Nikita Khruschev. Topmødet var ikke kun en fiasko, i dets forsøg på at opbygge tillid, det øgede også spændingerne mellem de to supermagter - specielt omkring diskussionen det omhandlede opdelingen af Berlin. Under mødet truede Khruschev flere gange med at afskære de allieredes adgang til Vest Berlin.
Kennedy var overrasket over Khruschev´s aggressive stil og tone, og var urolig over truslen fra Khruschev.
I en tale til det Amerikanske folk i Juni 25. 1961, meddelte præsident Kennedy at Amerika måske blev nød til at forsvare dets rettigheder i Berlin med militære midler:
"So long as the communists insist that they are preparing to end by themselves unilaterally our rights in West Berlin and our commitments to its people, we must be prepared to defend those rights and those commitments. We will at times be ready to talk, if talk will help. But we must also be ready to resist with force, if force is used upon us. Either alone would fail. Together, they can serve the cause of freedom and peace."
Han siger altså at hvis tidspunktet er rigtigt, så vil de være til at tale med, men de vil også stå klar med militære midler for at forsvare sig mod et angreb fra Sovjetunionen. Dog vil han ikke selv angribe, kun forsvare hvis det bliver nødvendigt. i de tidelige morgentimer den 13. august 1961, blev folket i Østberlin vækket af støj og larm fra tungt maskineri ude på gaden. Kennedy valgte med vilje ikke at gøre noget ved opførelsen af muren, men forsatte i stedet modvilligt med testningen af atomvåben.
Kennedy nåede ikke selv at løse krisen mellem Amerika og Sovjetunionen før hans død i November 1963, hvor han blev skud af Lee Harvey Oswald under en kortege kørsel på Elm Street i Dallas.

Hvem var Eisenhower?

Forgængeren for John F. Kennedy var præsident Dwight D. Eisenhower.
Eisenhower var general i det amerikanske militær og senere hen og politiker, for til sidst at blive præsident i perioden 1953-61. Eisenhower tog i 1915 afgangseksamen fra West Point militærakademiet og begyndte herefter en militær karriere i Krigsministeriet. I december 1941 blev han brigadegeneral i generalstaben med ansvar for logistik, i januar 1942 blev han forfremmet til generalmajor og samme år generalløjtnant, for i 1943 at blive firestjernet general. Han udnævntes i juni 1942 til chef for de amerikanske styrker i Europa og ledede i november samme år de allieredes landgang i Nordafrika samt indtagelsen af Sicilien og dele af Syditalien i juli 1943. i december 1943 bliver han udnævnt til øverstbefalende for de allierede styrker og ledede invasionen af Normandiet. Med strategisk overblik og udpræget organisatoriske samt diplomatiske evner var han i stand til at samordne de allieredes militære. Efter krigen blev Eisenhower stabschef og leder af den amerikanske demobilisering i Europa; 1950-52 var han NATO's øverstkommanderende Både Demokraterne og Republikanerne ønskede den populære krigshelt som præsidentkandidat, og efter at have erklæret sig for republikaner nomineredes Eisenhower i 1952 af Det Republikanske Parti. Han sejrede stort over demokraten Adlai Stevenson ved valgene i 1952 og 1956
Den da 70-årige tidligere krigshelt blev betragtet som en passiv, uinspirerede præsident sammenlignet med sin energiske efterfølger, den kun 43-årige John F. Kennedy. Den amerikanske offentlighed huskede hans mange fiske- og golfture samt hans fumlende svar til pressemøder, og mange historikere betragtede hans præsidentembede som en fiasko. Eisenhower blev især kritiseret for at have svigtet den amerikanske borgerrettighedskamp, for at have undladt at bremse mccarthyismen samt for at have ladet Moskva tage føringen i atomvåben- og rumkapløbene. Kennedy adskilte sig politisk fra Eisenhower både på udenrigspolitik og indenrigspolitik. Kennedys udenrigspolitik var anti-kommunistiske og neo - fascistisk, hvor Eisenhowers var højreorienteret. På indenrigspolitikken adskilte de to herre sig også fra hinanden. Kennedys indenrigspolitik var langt mere liberal, hvor Eisenhowers var yderst højreorienteret.

Hvad opnåede de?
Eisenhower afsluttede Koreakrigen uden at gå ind i andre krige. Han stabiliserede, og eskalerede ikke, den sovjetisk-amerikanske rivalisering. Han styrkede de europæiske alliancer, alt imens han fjernede støtte til europæisk kolonialisme. Han reddede det republikanske parti fra isolationisme og mccarthyisme. Han bevarede velstanden, afbalancerede statsbudgettet, promoverede teknologisk innovation, hjalp (omend modvilligt) borgerrettighedsbevægelsen og advarede, i den mest mindeværdige afgangstale siden Washingtons, mod et ’militært-industrielt kompleks’, der kunne sætte nationens friheder i fare,
Kennedy gennemførte foruden den succesfulde aftale med russerne og afslutningen på Cuba-krisen og den efterfølgende aftale om nedrustning med Sovjetunionen og Storbritannien er især oprettelsen af Fredskorpset en af Kennedys politiske succeser. Programmet skulle få amerikanske frivillige til den tredje verden og hjælpe dem med blandt andet uddannelse og udvikling, og det har vist sig at være et meget succesfuldt program, der har haft flere 100.000 mennesker sendt af sted til over 100 lande
Eisenhower og Kennedy forvaltninger både styret Amerika i en periode med stigende indenlandsk velstand og international Kolde Krig. Kennedy administrationen reducerede skatter og var mere villige til at konfrontere de sovjetiske i Den Kolde Krig. Eisenhower administrationen var villig til at lade nationale og internationale begivenheder indtræffer , da de skete. Kennedy administrationen ønskede landet at bevæge sig fremad hurtigere og lovet at sætte en mand på månen inden udgangen af 1960'erne. Vi fik til månen i 1969.
De to formandskaber havde både ligheder og bemærkelsesværdige forskelle . Mens Eisenhower opretholdt en mere stiv tilgang fra administration , han indrømmede, at han ikke kunne lide virksomhed som politik. Han fortalte engang reporter:
‘the word “politics ”…I have no liking for that.” Omvendt selvom Kennedys tilgang var langt mindre formelle og organiseret, Så nød han de udfordringer han blev fremstillet for i hverdagen. Kennedy lavede på et pressemøde et lille personligt angreb mod Eisenhower, da han udtalte:
“I do have a great liking for the word politics! It’s the way a president gets things done. ”
Kennedy formandskab markeret ny epoke, en æra af forandring og en splittelse mellem det gamle og det nye.

Myten om Kennedy

Da Kennedy i 1960 bliver valg til som Amerikas 35. præsident, bringer det nyt håb ind i de amerikaske hustande. Her kommer den hidtil yngste præsident som afløste den ældste. Det var en hel ny generation der kom til magten. Kennedy kom med en ny tilgang til problemerne. Her kommer en ung mand med masser af gå på mod og en vilje til at føre landet mod endnu bedre tider. Sådan ser det i hvert fald ud. Myten om Kennedy går på, at datidens borgere så Kennedy som en frelser, men var han virkelig det? Hvor meget opnår Kennedy i virkeligheden i sin korte tid som leder af supermagten Amerika, og hvor meget var bare snak?

Under sin valgkampagne til præsidentposten ligger Kennedy meget vægt på at Amerika har stået stille under Eisenhower tiden, og at Sovjetunionen havde overhalet dem både økonomisk og militært. Han lovede Amerikanerne at hane ville få gang i Amerika igen. Og der skal ikke herske nogen tvivl om at Kennedy fik sat skub i mange ting, Bla startede han i foråret 1961 trådte den længste uafbrudte økonomiske vækstperiode i USA i 100 år, En fremgang der først standses med Richard Nixons valgsejre i 1969.

I en improviserede tale ved University of Michigan, talte han til 10.000 studerende, han spurgte dem hvor mange af dem som skulle være læger, var villig til at bruge deres dage i Ghana. Han spurgte også hvor mange teknikkere og ingeniøren der var villige til at arbejde fremmede steder, og bruge deres liv på at rejser rundt om jorden og hjælpe fremmede lande. Præsidentens spørgsmål Til de studerende var inspirationen bag "the Peace Corps" Kennedy var ikke en mand, som man løb om hjørner med. Hvilket han i 1962 beviste da storkoncernen United states steel hævede stålprisen 6 dollars pr ton, en ændring mange andre firmaer sprang med på. Kennedy blev rasende og beordrede forsvarsministeren Robert McNamaratil kun at placere ordre hos små firmaer der ikke havde hævet prisen. Et par dage efter meddelte den næststørste producent Betlehem Steel at man opgav prisforhøjelsen. Derpå faldt de øvrige til føje.
Konklusion
Kennedy var på mange måder et frisk pust i den Amerikanske præsident række. Han var den hidtil yngste præsident, og den første katolik nogensinde til at blive taget i ed som præsident, hvilket adskilte ham fra hans forgænger. Både Kennedy, og hans forgænger var højreorienteret konservativ. Men der slutter ligheden også, Kennedys udenrigspolitik var anti-kommunistiske og neo - fascistisk, hvor Eisenhowers udenrigspolitik var højreorienteret. Kennedys Hans indenrigspolitik var dog overraskende langt mere liberal, hvor Eisenhowers indenrigspolitik var yderst højreorienteret. Ud fra ovennævnte scenarier fra Kennedys præsident periode kan det også konkluderes at Kennedy var en man med is i maven, og som ikke lod sig løbe om hjørner med.

Litteratur liste:

Den store danske. John F kennedy: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_efter_1945/John_Fitzgerald_Kennedy
Wikipedia. John f. Kennedy: http://da.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy Den store danske. Cubakrisen http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_efter_1945/Cubakrisen JFK tale d. 22/7-1961 http://www.youtube.com/watch?v=WYVPx3x3oCg Den Store Danske. Cubakrisen http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_efter_1945/Cubakrisen john F Kennedy library http://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/The-Cold-War-in-Berlin.aspx Dwight D. Eisenhower. Den store danske http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_efter_1945/Dwight_David_Ike_Eisenhower Kristlig dagblad. john F Kennedy http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/520755:Historie--Eisenhower--Den-vagtsomme-koldkriger www.altinget.dk/kennedy http://www.altinget.dk/usa/artikel/kennedy præsidentens fredskorps http://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/Peace-Corps.aspx --------------------------------------------
[ 1 ]. Den store danske. John F kennedy
[ 2 ]. Wikipedia. John f. Kennedy
[ 3 ]. Den store danske. Cubakrisen
[ 4 ]. Den Store Danske. Cubakrisen
[ 5 ]. JFK tale d. 22/7-1961
[ 6 ]. John F Kennedy library
[ 7 ]. john F Kennedy library
[ 8 ]. Dwight D. Eisenhower. Den store danske
[ 9 ]. Kristlig dagblad. John F Kennedy
[ 10 ]. Kristlig dagblad. John F Kennedy
[ 11 ]. www.altinget.dk/kennedy
[ 12 ]. presidentens fredskorps…...

Similar Documents

Premium Essay

John F. Kennedy

...COMM 1053 013 John F. Kennedy Critique Being one of the most influential speakers John F. Kennedy shows his great speaking skills by easing into topics and getting attention from his audience. During his speech John F. Kennedy expresses great the great power he has to convince people to believe his views and support him. Even though he was looking down on the podium, his eye contact to the audience was clear and well done. Kennedy's tone of voice is something that always helped him through out his campaign, his serious tone and strong voice caught the attention of the citizens and convinced many to vote on his behalf. Non verbal communication helps his speech look very serious and very convincing. His confindence and security while speaking makes his presidential speech very powerful. Another thing that plays a role in Kennedys speech is his posture and his clothing, wearing a suit makes a speech very formal. Eye contact and a serious face also plays a role in the giving of the speech. Although there was not much body movements or moving around, his speech was powerful just by standing and using verbal communication. The closing of his speech was probably the most important part. When closing he spoke about what he would do for the people and what they would gain with him as president. Kennedy also pointed out what the people of the United States and the world would lose if the election would not go in his favor. Overall the speech was well performed and proved......

Words: 284 - Pages: 2

Premium Essay

John F Kenedy

...John Fitzgerald Kennedy is credited as being one of America’s greatest speakers. That is why, when asked to choose a speech to do a rhetorical analysis on from the Top 100 American Speeches on www.americanrhetoric.com, I had to choose his “Inaugural Address” from January 20, 1961. This speech is ranked second, under Martin Luther King Jr.’s, “I Have a Dream.” President Kennedy utilized many of the tools typically used in rhetorical or persuasive writing. He took full advantage of Aristotle’s three areas of rhetorical speech writing: Ethos, Pathos, and Logos, paired along with other literary tools such as repetition, rhythm, and comparison. President Kennedy opens his speech by establishing credibility, or ethos, “For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and three-quarters ago.(Americanrhetoric.com)” This excerpt tells the American people that he has followed the rules and has a legitimate responsibility to the American public as did the Presidents in the past. He is official. Then, a few moments later, JFK begins to capitalize on the emotions of the people, tying himself to them, identifying with them by using words such as “we.” This is the pathos part of his speech, “the torch has been passed to a new generation of Americans -- born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human......

Words: 663 - Pages: 3

Free Essay

John F Kennedy

...The Assassination of President Kennedy - Two Points of View One of the greatest tragedies in our nation’s history, the assassination of President John F. Kennedy, has also been one of the greatest mysteries of the past forty-seven years. There have been two deeply contested beliefs regarding how the assassination was completed. One is that this was the action of a single gunman and the other that their were two or more gunmen. Another key debate has been who was behind the assassination. This debate carries a wide spectrum of possibilities; was this done by one single demented man, a domestic organized crime ring, an opposing foreign government, or could it have even been carried out by high powered domestic politicians. The years since the assassination have seen countless investigative reporters, everyday citizens, government agencies and special commissions, and members of the scientific community study those precious moments in Dallas, Texas when our President was killed at such an early age. Yet, little has been discovered to pinpoint exactly who was responsible and how the assassination was carried out, until now. Doctor G. Paul Chambers is a scientific and ballistic expert that contracts with the NASA Goddard Optics Branch and with Bellatrix, Inc., he is also a former research physicist for the Energetic Material and Detonation Science Department of the Naval Surface Warfare Center in Maryland and with the Condensed Matter and Radiation Sciences Division...

Words: 1165 - Pages: 5

Premium Essay

Kennedy Speech

...this time in history. The American people must have been concerned with the state of their country and the seemingly never-ending possibilities of yet another devastating war. However, they were optimistic about the young president they had elected a few months earlier to lead their country. John Fitzgerald Kennedy was sworn into office on January 20, 1961 at the age of 43. John F Kennedy promised to unite the people in a way never done before. He wanted to start fresh, wipe the slate clean, and focus on building instead of tearing apart. His inaugural address to the American citizens that morning gave the people a sense of comfort and confidence in their young leader that was desperately needed. It was not, however, an easy era to give such a speech in. “Heavy snow fell the night before the inauguration, but the thoughts about canceling the plans were overruled.” (Bartlby.com, 1989) During the time of the early 1960’s the United States was dealing with the oppression of African Americans and their civil rights. Sits in’s had begun and many African Americans including Martin Luther King Jr. had started to emerge as popular figures within the community and the world. John F. Kennedy no doubt believed in equal rights for all, in his inaugural address he even stated “And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe—the belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of......

Words: 1068 - Pages: 5

Premium Essay

John F Kenedy

...John F. Kennedy On November 22, 1963, when he was hardly past his first thousand days in office, John Fitzgerald Kennedy was killed by an assassin's bullets as his motorcade wound through Dallas, Texas. Kennedy was the youngest man elected President; he was the youngest to die. Of Irish descent, he was born in Brookline, Massachusetts, on May 29, 1917. Graduating from Harvard in 1940, he entered the Navy. In 1943, when his PT boat was rammed and sunk by a Japanese destroyer, Kennedy, despite grave injuries, led the survivors through perilous waters to safety. Back from the war, he became a Democratic Congressman from the Boston area, advancing in 1953 to the Senate. He married Jacqueline Bouvier on September 12, 1953. In 1955, while recuperating from a back operation, he wrote Profiles in Courage, which won the Pulitzer Prize in history. In 1956 Kennedy almost gained the Democratic nomination for Vice President, and four years later was a first-ballot nominee for President. Millions watched his television debates with the Republican candidate, Richard M. Nixon. Winning by a narrow margin in the popular vote, Kennedy became the first Roman Catholic President. His Inaugural Address offered the memorable injunction: "Ask not what your country can do for you--ask what you can do for your country." As President, he set out to redeem his campaign pledge to get America moving again. His economic programs launched the country on its longest sustained expansion since World War II;......

Words: 585 - Pages: 3

Premium Essay

Analyzing John F. Kennedy’s Inaugural Address

...Ashley Freeman Dr. Earnest United States History II 1302 December 3, 2013 Analyzing John F. Kennedy’s Inaugural Address Even though we are not sure if John F. Kennedy wrote his own speeches or not, what we can tell from his Inaugural Address, is that the person was well educated and was definitely a political individual. At first, the audience was just the citizens that had ended up showing up for the speech and the ones who watched the address on the television, but then he starts his speech. He was not just talking to everyone in America but also everyone in the world. In the address, President Kennedy talks about the conflict with Russia and weapons during his speech. This speech was written because John wanted other countries, mainly Russia, what to expect with his years while he was a president. The key points of his speech had a lot to do with the growing troubles that the country was having with Russia. John F. Kennedy talked about how he did not only want to help people who lived in America but also the ones over the sea, who had wanted to get rid of the iron tyranny that plague their colonies. He then talks to Mexico, saying how he wanted to help set them free of poverty and that we would always have an alliance for the progress. Not only did President Kennedy support the United Nations, he wanted to renew our support. After that, he goes on to talk about how the countries that were against the United States and others, should take a pledge for peace, instead......

Words: 519 - Pages: 3

Premium Essay

John F. Kennedy Assassination

...Who Killed John F. Kennedy? November 22nd is a day of recognition and remembrance for an important man in American history. This year will have been the 50th anniversary dedicated to great John F. Kennedy and his unfortunate assassination. However, after 50 years why are we still questionable to of who is actually responsible for his death. For me personally the charge against Lee Harvey Oswald doesn’t cut it for me. A six story shot from a building at angle that “the best gun man” now can’t mimic seems more of a cover up for what was really going on. Now, I personally cannot tell you who did it because I obviously wasn’t present on the day of the assassination. To be frank I wasn’t even a thought, but I can give my input in who I believe is responsible for it, and I believe that it wasn’t a single person. With all the conspiracy theories about Mr. Kennedy’s murderer, I believe it would be okay to rule out the ones about someone poisoning a salad, or sandwich and giving it to him because that’s obviously not what happened on the day of his assassination. I mean, it could have happened earlier, not saying that anything is possible, but there’s no reliable source that we can look back to. Plus, his face didn’t explode from a chemical reaction or poison… It was more of a bullet to the face approach. But sandwich and salads aside, one of the conspiracy theories that do capture my attention with convincing evidence is the fact that the ones truly responsible for his...

Words: 848 - Pages: 4

Premium Essay

John F. Kennedy Quotes Essay

...Inspiration of One Man “Our problems are man-made; therefore, they may be solved by man. No problem of human destiny is beyond human beings.” This is one of the most independent sayings I have heard by John F. Kennedy, the 35th president of the United States. Although, John may not be around today, is famous quotes and speeches are still changing the lives of others. His sayings provide great advice for anyone; along with many others like Einstein, Franklin, and Roosevelt. One of the most motivated, and educated sayings is, “Let us think of education as the means of developing our greatest abilities, because in each of us there is a private hope and dream which, fulfilled, can be translated into benefit for everyone and greater strength for our nation” (Kennedy, John). To explain, this expression means if you try hard enough at succeeding your goal, it will come true and many benefits will come from it. If you take this advice, one day you shall too reach higher and touch the stars. So, when you’re struggling in school, or even at work look to this for inspiration and hope. Another great one of JFK’s is, “So, let us not be blind to our differences - but let us also direct attention to our common interests and to the means by which those differences can be resolved” (Kennedy, John). At a time of war people tend to fight over ridiculous matters, like each other’s differences, but with common interest you can settle those matters to forgive and become friends, is what this......

Words: 403 - Pages: 2

Premium Essay

John F. Kennedy Quotes Essay

...Inspiration of One Man “Our problems are man-made; therefore, they may be solved by man. No problem of human destiny is beyond human beings.” This is one of the most independent sayings I have heard by John F. Kennedy, the 35th president of the United States. Although, John may not be around today, is famous quotes and speeches are still changing the lives of others. His sayings provide great advice for anyone; along with many others like Einstein, Franklin, and Roosevelt. One of the most motivated, and educated sayings is, “Let us think of education as the means of developing our greatest abilities, because in each of us there is a private hope and dream which, fulfilled, can be translated into benefit for everyone and greater strength for our nation” (Kennedy, John). To explain, this expression means if you try hard enough at succeeding your goal, it will come true and many benefits will come from it. If you take this advice, one day you shall too reach higher and touch the stars. So, when you’re struggling in school, or even at work look to this for inspiration and hope. Another great one of JFK’s is, “So, let us not be blind to our differences - but let us also direct attention to our common interests and to the means by which those differences can be resolved” (Kennedy, John). At a time of war people tend to fight over ridiculous matters, like each other’s differences, but with common interest you can settle those matters to forgive and become friends, is what this......

Words: 403 - Pages: 2

Premium Essay

Historical Significance of the Assassination of President John F. Kennedy

...Significance of the Assassination of President John F. Kennedy My early childhood memory of growing up in Korea is vague but for some unknown reason I remember the day President John F. Kennedy was assassinated. I don’t know why I remember this event at the early age of 6, but I clearly recall I was walking down the street from my house passing a store that sold electronic devices such as radios and televisions. The store had large speakers outside that played radio programs and a loud emergency news broadcast stated President Kennedy had been assassinated. People were gathered around the speakers and the TV displayed in the window watching and listening to a long news broadcast in grief, sorrow, and disbelief over the assassination of the American President. The grief, sorrow, and disbelief felt in Korea must have been felt all over the world and it must have been much worse in America. President Kennedy was popular, highly respected, and liked all over the world. To be assassinated in public view in front of the world changed the USA in many ways and still impacts the USA today. President Kennedy’s assassination is considered by many to be the start of the loss of America’s innocence. It represented the end of an innocent time and the coming of turbulent times. The race relations, the Vietnam War, the threat of Communism, and the distrust of government all combined together to make it a time of anxiety. President Kennedy represented hope and the prospects of a "new......

Words: 491 - Pages: 2

Free Essay

John F Kennedy Essay

...John F. Kennedy Inaugural Address By Leah Albright John F Kennedy delivered one of the most memorable speeches on January 20, 1961 after being sworn into office. His inauguration speech was so powerful that it captured the entire nation’s attention, and quotes from it are still remembered by people today. It is one of the finest speeches ever written. People who never heard the speech can quote lines from it. Being that JFK was the youngest president to ever be in office there is no doubt that he encountered a lot of skepticism. This speech had many purposes but most importantly it gave him positive recognition. The inaugural address was written to encourage the American public to get actively involved with their country. It also reassured them that it was not a contest that he won but rather a chance at a new beginning. This speech reassured the voters that they made the right choice and informed a country that they were going to see some changes. The inaugural speech was structured so that it flowed. There is a lot of comparison and contrast in the first paragraph of the speech. For example “We observe today not a victory of a party but a celebration of freedom—symbolizing an end as well as a beginning—signifying a renewal as well as change.” There is also some cause and effect in the paper. I think that this is to be expected because of all the discussions on war. He made it sound like it was our moral responsibility that we should go to war. These are...

Words: 695 - Pages: 3

Free Essay

John F Kennedy

...John F. Kennedy was the 35th president of the United States. He delivered a great speech on January 20, 1961 after he was sworn into office. His speech was very powerful and quotes are still remembered till this day. His speech had many purposes but most importantly he got positive recognition. The speech was written to encourage the American people to get involved with their country. The speech basically reassured voters that they made the right choice and informed the country that they were going to see some changes. John F Kennedy at the beginning of the speech made it sound like because it was our moral responsibility that we should go to war. He said, “We observe today not a victory of a party but a celebration of freedom, symbolizing and end as well as a beginning, signifying a renewal as well as change.” (Kennedy, 1961) Statements such as, “If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich.” (Kennedy, 1961), demonstrate how Kennedy appealed to the citizens by using reason. The use of logos in his speech was minimal compared to the use of pathos, and ethos. But in the few areas where it is evident it is used so well that even the minute usage of it made it better speech. JFK used common sense and common knowledge and the use of it in writing strengthens speeches and better establishes the writer. The Kennedy’s were a well-known political family with high morals and good character. So it was normal in john F Kennedy’s inaugural......

Words: 474 - Pages: 2

Premium Essay

John F. Kennedy and Reagan's Debate

...The two speeches that were discussed in Germany about the berlin wall are similar but also different from each other. John f. Kennedy’s speech focuses on how he has never heard of a wall being put up to keep the people of Germany a divided continent. He also states that his people in his country take pride in being able to meet the people of West Berlin. To add on he also says “I know of no town, no city, that has been besieged for 18 years that still lives with the vitality and the force, and the hope and the determination of the city of West Berlin”. With that statement it lets people know that berlin is a strong and determined country. John demands freedom and in one of the lines from his speech he says “Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free.” To me that is a strong statement because not only is West Berlin closing in the people but they are a divided country and not known as a country as a whole. Ronald believes that if they take the wall down, that Germany will be the great continent of Europe, and to live in peace and prosper. Ronald Reagan’s speech focuses more on the history of Germany and how they have come so far and still manage to be a strong country. He then makes a greeting to East Berlin by saying “To those listening in East Berlin, a special word: Although I cannot be with you, I address my remarks to you just as surely as to those standing here before me. For I join you, as I join your fellow countrymen in the West, in this...

Words: 824 - Pages: 4

Premium Essay

John F. Kennedy

...History 112 | John F. Kennedy | A Brief Biography of a Great and Good President | Lam Bui 12/11/2011 | Being the youngest and first catholic president; John Fitzgerald Kennedy (JFK) brought a new perspective into the White House. His upbringing and experiences, from school to World War two, are what contributed to his future decisions made as president. During his administration, he was successful in creating and promoting the Civil Rights Act of 1964, which helped encourage Americans to leave racism in the past. Another significant legislative for Kennedy was the Alliance for Progress in whom mission lies in providing aid and creating a better standard of human rights in different regions. Daily choices made by any individual are based on values they’ve accumulated throughout their alive. John F. Kennedy values can be said to have accumulated from his years as a youth in Choate Rosemary Hall in Connecticut to attendance at Harvard University. Then in World War 2, he demonstrated grit and perseverance as his rescues his fellow shipmate by tugging him back to land with his bare teeth. Born and raised in the wealthy neighborhoods of Brookline, Massachusetts with eight other siblings. His father, Joseph Kennedy was the chairman of United States Securities and Exchange Committee (SEC), and Rose Fitzgerald Kennedy was a homemaker. Rose family had a lineage of popular politicians such as John Francis Fitzgerald, mayor of Boston. His father, Joseph Kennedy came......

Words: 1642 - Pages: 7

Premium Essay

John F. Kennedy and the Flexible Response

...John F. Kennedy and the Flexible Response Stephen D. Burston Prof. Nicholas Bergan POL 300 International Problems 6 November 2011 John F. Kennedy and the Flexible Response During John F. Kennedy’s presidency the United States was seriously concern with stopping the spread of communism throughout the world and there where hot spots that sparked the Kennedy administrations attention. Containment was the United States foreign policy doctrine that proclaimed that the Soviet Union needed to be contained to prevent the spread of communism throughout the world. This containment policy meant that the United States needed to fight communism abroad and promote democracy worldwide. During President Kennedy’s time in office he was faced with the Bay of Pigs Invasion of 1961, the Berlin Wall Erecting in 1961, the Cuban Missile Crisis and the escalation the United States involvement in Vietnam. John F. Kennedy implemented his own version of the Containment policy with the Flexible Response policy. Kennedy’s Flexible response was the doctrine implement and used during political situations that occurred under his watch. The Bay of Pigs was the first situation John F. Kennedy had to deal with as president. The Bay of Pigs was an unsuccessful attempt to overthrow the Cuban government of Fidal Castro. The Central Intelligence Agency (CIA) trained a force of Cuban exiles to invade southern Cuba all with the support and encouragement of the United States government. ......

Words: 546 - Pages: 3