Free Essay

I Am Real

In: People

Submitted By cavallinamai
Words 881
Pages 4
Đóng vai Sơn Tinh kể lại chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh

I/ Mở bài : Giới thiệu nhân vật và câu chuyện

- Ta tên là Sơn Tinh , nhà ở núi Tản Viên quanh năm mây trắng , hoa trái xanh tươi , muông thú vui vầy .

- Nghe tin vua Hùng Vương mở hội thi tài , kén chổng cho con gái Mị Nương xinh đẹp , nết na , ta liền cùng tùy tùng lên đường tham dự .

II/ Thân bài : Diễn biến câu chuyện
1/ Quang cảnh cuộc thi .

- Kinh đô Phong Châu đông nghịt người , chàng trai nào dự thi trông cũng khôi ngô tuấn tú .

- Các cô gái thì diện những bộ váy áo đẹp nhất ,đeo những chiếc vòng đá lịch lãm , cười nói giòn giã , cô nào trông cũng phơi phới như như hoa mùa xuân .

- Nhưng Mị Nương , con gái vua Hùng lại đẹp hơn cả , da trắng má hồng , ánh mắt ấm áp , vừa sâu thẳm vừa trong veo , như hút hồn người ta vào đó . Vì thế , bao chàng trai đua sức trổ tài , chỉ mong lấy được Mị nương làm vợ .

- Hôm ấy , hai người lọt vào vòng cuối cùng có ta và một người đến từ miền sông biển , tướng mạo hung dữ , mắt sắc như dao , râu vểnh ngược , mọi người gọi hắn là Thủy Tinh .

2/ Cuộc đua tài

- Thủy Tinh có tài hô mưa , mưa đến , gọi gió gió về , trời đang nắng chang chang , chỉ cần hắn vẫy tay một cái là mây đen kéo đến rầm rầm , gió xoáy ầm ào , mưa dổ như trút , khiến ai nấy đều kinh hãi .

- Đến lượt ta , ta trổ tài vẫy tay về phía Đông – phía Đông nổi lên từng cồn bãi , vẫy tay về phía Tây , phía Tây mọc lên từng dãy núi đồi .

- Thấy cả hai có vẻ ngang sức ngang tài , vua Hùng thật khó chọn , bèn mời các tướng đến họp bàn , sau đó phán truyền : “ Cả hai đều xứng làm con rể ta , nhưng Mị nương chỉ có một , ta chẳng biết gả cho ai . Thôi thì , ngày mai ai đem sính lễ tới trước , người ấy cưới được Mị Nương . Sính lễ gồm : Một trăm ván cơm nếp , một trăm nẹp bánh trưng , voi chín ngà , gà chín cựa , ngựa chín hồng mao” .

- Nghe xong lời truyền , ta vội về sai tướng tá và người nhà bủa đi các ngả kiếm tìm lễ vật . Thật chẳng dễ gì tìm được những báu vật đó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy . Nhưng do người nhà của ta nóng lòng muốn giúp ta sớm yên bề gia thất , đông con nhiều cháu nên ai ai cũng cố sức giúp đỡ .

- Kết quả là chỉ vừa sang ngày mới một lát , mọi lễ vật nhà vua yêu cầu ta đã có đủ đặt trước bệ rồng . Lúc đó vẫn chưa thấy bóng dáng Thủy Tinh đâu .

- Nhà vua tuyên bố ta là người thắng cuộc , dắt tay Mị Nương đặt vào tay ta , dặn dò và chúc phúc cho ta cùng nàng sống lâu , hạnh phúc vui vầy . Mị Nương bước lên kiệu , trông nàng càng muôn phần xinh đẹp , nụ cười tươi rạng rỡ .

3/ Thủy Tinh trả thù

- Kiệu hoa vừa đi được một đoạn thì Thủy Tinh cùng tùy tùng mới khiêng đồ lễ đến . Biết mình không lấy được Mị Nương , hắn hằm hằm tức giận , giở quyền phép hô mưa gọi bão , sấm chớp đùng đoàng . Chẳng mấy chốc , cả thành Phong Châu đã bị hắn dìm trong biển nước .

- Mị Châu ngoái lại , nức nở thương cha già cùng muôn dân đang hỗn loạn tìm chỗ trú chân .

- Ta bèn an ủi nàng , sai tùy tướng bảo vệ rồi quay lại dùng phép thuật của cha ông để lại , xẻ núi đắp ụ , dựng đập đất đá chắn dòng nước xiết đang phăng phăng cuốn trôi mọi thứ .

- Các tùy tướng của ta thì cũng ra sức dùng đá tảng , thân cây ném vào lũ thủy quái , thuồng luồng đang reo hò dâng theo dòng nước .

- Thủy Tinh thấy vậy càng hăng máu dâng nước cao hơn , gọi mưa nhiều hơn , thúc nước vào những con đập ta mới dựng . Nhưng , không hề nao núng , hắn dâng nước đến đâu , ta dựng núi chắn đến đấy . Từng dãy núi cao sừng sững mọc lên , thách thức sự hung bạo của Thủy Tinh .

- Ta với hắn đánh nhau ròng rã mấy tháng trời , khiến trời đất bị một phen kinh động . Cuối cùng , không thắng nổi ta , Thủy Tinh mệt mỏi đành rút quân về . Đất lại khô tạnh , chim muông lại ríu rít , nhân dân lại cấy trồng đông vui . Đất Phong Châu lại được xây dựng ngày một giàu có , trù phú hơn .

III/ Kết bài : Nêu kết cục câu chuyện

- Sau cuộc chiến đó , ta và Mị Nương sống hạnh phúc trên núi Tản Viên .

- Nhưng Thủy Tinh không quên được thù cũ , cứ mỗi năm lại dâng nước đánh ta một lần .

- Nhân dân được ta truyền cho cách khắc chế Thủy Tinh bằng những con đê , kè nên mùa màng , nhà cửa vẫn được bảo vệ , Thủy Tinh đánh mãi mà vẫn chẳng thắng nổi trận nào .
( Sưu tầm ) .…...

Similar Documents

Premium Essay

Why I Am Where I Am

...years of schooling I have always had the worst exsperience. I was teased all my years of elementry, middle school I was ignored, high school I was the "GEEK" who wore her mothers and sisters clothing. It seems like I have never had a break. I was never able to concentrate on school because I was just always worried about what everyone was saying about me. I was in and out of school, skipping class, hiding in bathrooms just to ignore the akward step of walking into a classroom. I never had anyone to talk to about these things, so I just kept everything inside of me. My mother "then", was not focused on us. She didnt wake us up in the mornings, she didnt get us ready for school, she wouldnt take us to school if we missed the bus. My second oldest sister did all of those things. If we missed the bus I remember having to run across the highway, and this is elementry and middle school days, to catch the bus before it went around the turn around. I never had someone forcing me to go to school or help me through my troubled years. I had to learn to coop on my own and get through things on my own. By the time I got into highschool i just didnt care anymore, I started hanging out with the wrong people doing things that I shouldnt have been doing having to switch schools countless times all eventually led me to just dropping out of high school. By this time, I was 18 and I was forced to live with my boyfriend and his family because of my mother kicking me out right when I turned 18.......

Words: 1027 - Pages: 5

Premium Essay

Who Am I

...audiologist said. The voice I remember hearing was heartless. “Would you rather be deaf and mute and signing the whole time? Not being aware of your surrounding? Or would you rather be able to hear and talk in the normal world?” The audiologist says it with no emotions. I thought my world died when Cincinnati Children’s audiologist told my Father and me. My diagnosis at the age of two revealed a profound and unexplainable hearing loss; however, I continued to function normally as I still do today. My hearing loss is severe to profound, so I was fitted with my first hearing aids. When I heard my first sound, I was amazed at the difference between my silence world and my new hearing world. I see that people take so much for granted because hearing is so natural, but I understand the challenge of matching words to sounds to communication which wasn’t fun at all. I was “muted” for a really long time. My mother would tell me that people would get in my face talking loudly, and I would get upset. I was just starting to talk at the age of 5. English is not my first language; American Sign Language is. I attended St. Rita’s School for The Deaf for about three years and is where I became fluent in ASL. As a Kindergartener, I went to a mainstream school, Clifton Elementary. I couldn’t understand the fact that all my friends who were hearing impaired like me had to stay in a room with a teacher who knew signs. They would always tell me that I didn’t need to be there, I would have to......

Words: 1506 - Pages: 7

Premium Essay

I Think I Am/Am Not an Entrepreneur. I Am a ... Entrepreneur Because...

..."I think I am/am not an entrepreneur. I am a ... entrepreneur because...” 15/9/201 Introduction In this assignment, I will explain as to why I think I am a lifestyle entrepreneur and the reasons as to why I think I am classified as this type of entrepreneur. I will discuss what a lifestyle entrepreneur is as well as the major motivations that form an integral part of the lifestyle entrepreneur’s choice to follow the specified path. The following motivations of autonomy, family and leisure time, passion and intrinsic reward and satisfaction as well as life quality will be discussed at different stages of my assignment. I will also show how some of these motivations integrate together to form a basis for the lifestyle entrepreneur. What is a lifestyle entrepreneur? As noted by Henderson (2002:49), to support a desired lifestyle or provide a family income is reasons as to why a lifestyle entrepreneur will start a new venture. These entrepreneurs also seek independence and control over their own schedule. Whilst Mottiar (2007:67) argues that a lifestyle entrepreneur is concerned with maintaining income at a level sufficient enough to provide them and their family with adequate funds to allow them to enjoy their chosen lifestyle. As can been seen in the above, lifestyle entrepreneurs aim to make as much money as they require to live and maintain the lifestyle of their choice (Janssen-Selvadurai, 2010:187). Important components to the lifestyle entrepreneur that act as......

Words: 1768 - Pages: 8

Premium Essay

I Am What I Am

...“I Am What I AM” is a musical which was on shown in January in Sheung Wan Civic Centre. The story of the musical is actually a real-life story adapted from a Singapore transgender person, Abigail, about making a tough decision of being loyal to her true gender. Abigail’s frustration of whether to take the Sex Reassignment Surgery (“SRS” for short) or not was exquisitely presented in the musical, so as to communicate with the audience and encourage them to have an in-depth review about the related issue. Why Abigail hopes to be a female rather than a male? To uncover the underlying reasons, let’s start with knowing more about her life in early stage. Being born as a boy, Abigail felt that he was a girl deeply inside his mind. Liked other normal little girls, he loved playing Barbie dolls and doll’s houses. Presenting girls’ characteristics in his childhood gave him a derogatory nickname, “Girlish Boy”, which was frequently called by his classmates in primary school. Trying to conceal his female mind, Abigail always made himself looks like stronger, self-reliant through behaviors, thoughts but seems that was not successful. His classmates continued to laugh at him with offensive languages. When he grew up, he felt much more natural and comfortable to play with girls while sensed shy to play with boys. In Singapore, boys who aged 18 had to serve their duty in military. During that period, Abigail took baths in late evening after all the other soldiers took their baths. It......

Words: 1100 - Pages: 5

Free Essay

Who Am I

...We say a great many things in church (and out of church too) without thinking of what we are saying. For instance, we say in the Creed " I believe in the forgiveness of sins." I had been saying it for several years before I asked myself why it was in the Creed. At first sight it seems hardly worth putting in. "If one is a Christian," I thought " of course one believes in the forgiveness of sins. It goes without saying." But the people who compiled the Creed apparently thought that this was a part of our belief which we needed to be reminded of every time we went to church. And I have begun to see that, as far as I am concerned, they were right. To believe in the forgiveness of sins is not so easy as I thought. Real belief in it is the sort of thing that easily slips away if we don't keep on polishing it up. We believe that God forgives us our sins; but also that He will not do so unless we forgive other people their sins against us. There is no doubt about the second part of this statement. It is in the Lord's Prayer, it was emphatically stated by our Lord. If you don't forgive you will not be forgiven. No exceptions to it. He doesn't say that we are to forgive other people's sins, provided they are not too frightful, or provided there are extenuating circumstances, or anything of that sort. We are to forgive them all, however spiteful, however mean, however often they are repeated. If we don't we shall be forgiven none of our own. Now it seems to me that we often...

Words: 1349 - Pages: 6

Premium Essay

No Its Not a Real One I Am Sorry

...of mass communication have been identified by Cambridge University's John Thompson:[7] * "[C]omprises both technical and institutional methods of production and distribution" This is evident throughout the history of the media, from print to the Internet, each suitable for commercial utility. * Involves the "commodification of symbolic forms", as the production of materials relies on its ability to manufacture and sell large quantities of the work. Just as radio stations rely on its time sold to advertisements, newspapers rely for the same reasons on its space. * "[S]eparate contexts between the production and reception of information" * Its "reach to those 'far removed' in time and space, in comparison to the producers". * "[I]nformation distribution" - a "one to many" form of communication, whereby products are mass-produced and disseminated to a great quantity of audiences. Mass vs. mainstream "Mass media" is sometimes used as a synonym for "mainstream media", which is distinguished from alternative media by the content and point of view. Alternative media are also "mass media" outlets in the sense of using technology capable of reaching many people, even if the audience is often smaller than the mainstream. In common usage, the term "mass" denotes not that a given number of individuals receives the products, but rather that the products are available in principle to a plurality of recipients.[7] Mass vs. local Mass media is distinguished from local media......

Words: 7189 - Pages: 29

Free Essay

I Am a Man of Vision

...I AM A MAN OF VISION by Salome F Baria I am a man of vision. I dream to pursue every single strand of my aspirations. I desire to live in an atmosphere where I could enjoy my rights and privileges as a youngster, and liberty to do what I know is best for me and my generation. Thus, I have a mission. Mission to preserve my present world wherein I could satisfy my hunger and thirst for real freedom. My province Apayao is my world…my cherished place. Young ever as it is yet power packed with countless bounties. Patiently waiting for the perfect moment to be made known. Here I am! I stand and advance with much vigor and vigilance. I shall conquer the dynamo concealed within each corner of this region…for its own glory and for my advantage. Everything is perfectly beautiful in this place. The resources endowed by God. Vast mountain ranges and plains monopolized by income-generating privileges and reigned by exotic creatures. Matched by crystal clear streams and rivers inhabited by fellow living things. Oh how can I preclude myself from adoring this place? Nothing is to be compared absolutely. For from dawn to twilight, its radiance shall never fail. The culture of this place is a priceless treasure. It transcends through towns and villages and it is a unifying factor among all ages: be it young or old, fortunate and the less. Culture reflects the past, uniquely empowers the present, and foretells what life looks life ahead. It is indeed more than the tadek, baag,......

Words: 386 - Pages: 2

Premium Essay

I Hope I Am Not Dreaming

...assignment 4 I Hope I Am Not Dreaming On one sunny spring morning, I stepped out of my bed and thought to myself, when does all this end. I knew that I had to pick extra shifts at work because my mother needed some money. My mother had exactly one month to come up with 80 thousand shillings, and if not she would lose her house, that she had used as a collateral for a school loan in order for my younger brother to go to school. Mother had always taught me to be patient with time and that “Gods time wasn’t our time.” At this very minute however, it was almost impossible to still believe, “I have issues of my own, you know” I need a larger apartment, my car sounds like its going to quit any minute now, I need to see a dentist but my company has dropped my insurance coverage. I have invested my time and money into an undergraduate degree that really never change my standard of living, in fact, I am left paying off student loans with money from my old part time job. I walked to the mirror and to my shock; I could not recognize the person in the mirror. I thought this had to be a dream. I stood there for a good ten minutes thinking, how easier life would be for me if I was the woman in the mirror, Paris Hilton. She is an heir to a multimillion dollar establishment. Oh my, I love her blonde hair and skinny body, she is tall, beautiful, not too smart and not college educated but, who cares; she is wealthy. I thought to myself, I could really get used to this. I......

Words: 1281 - Pages: 6

Premium Essay

I Am Too

...numberof influential figures, particularly through literature. These figures remained strong through the struggles and tough times, and was responsible for influencing the hope of many others during their everyday battles as African-Americans. Among these figures are Dr. Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Maya Angelou and Langston Hughes. Martin Luther King Jr., made speeches to end segregation, Rosa Parks stood up for her rights as she stayed seated in her seat on a bus, Maya Angelou wrote poems about how beautiful black women are and their strength. Langston Hughes, however, was the most influential leader of them all. He was a leader during the Harlem Renaissance, a leader through his literature, and through his independent thinking in real life situations. On February 1st, 1902, a leader was born. James Mercer ‘Langston Hughes’ was the second of five children and the second child for James Nathaniel Hughes and Caroline Mercer Langston. Soon after his birth, his parents faced many marital differences, which eventually led to their separation.As a result of the separation, his father left the United States and Hughes grew up with little to no contact with his father until his mid-teens and was forced to adjust around different living conditions. Hughes has no permanent place to call home as his mother often traveled, trying to obtain a stable job. The majority of his time and childhood was spent with his grandmother, Mary Patterson Langston. His grandmother was a major......

Words: 1022 - Pages: 5

Free Essay

I Am Me

...in the beauty of natural sounds, like the chirping of birds, the babbling of water from a brook, waterfall, etc. These natural echoes are known to enhance intuition and psychic abilities. But most importantly, expect the unexpected! Psychic abilities allow you to have perceptions beyond the physical body. They are part of the daily life of many. You will find countless references in books, movies and the internet for phenomena such as telepathy, clairvoyance, intuition and premonition, which are some types of non-physical (or extraphysical) perception. But how do I know if I have psychic abilities? Most of us have most likely thought about this question at some point in our lives. Maybe one day you find you have very clear intuition, another day you may experience déjà vú, at another time you experience a lucid dream or even clairvoyance, maybe when you were younger. We are All Psychic So; how to know if I have psychic abilities after experiencing one or more of these? The answer is really simple: we are all psychic. Some of us are more psychic than others. When it comes to developing psychic abilities have them more developed than others; but we all possess the ability of being a proper psychic with the right training and techniques. Psychic abilities are in fact a ‘kind of intelligence’; you learn them in the same way you learn how to play the piano or drive a car. You simply learn how to become psychic. But it is important to understand there are people that......

Words: 2404 - Pages: 10

Free Essay

Am I Talking to Me

...Am I Talking to Me? By Izzy Gesell The Power of Internal Dialogue to Help or Hinder Our Success Good communication skills are high on everyone's list of relationship "must-haves." Successful communication can be described as the transmission of thought, feeling or action so that is satisfactorily understood. Usually, the skills referred to are of the interpersonal variety. I think it's just as important to understand your internal communication, referred to as your self-talk, Self-talk is defined as the ongoing dialogue we have with ourselves that determines our behavior and it turns out we talk to ourselves all the time. This self-talk both reflects and creates our emotional states so when the self-talk is negative we become more stressed, less confident and more concerned with what other people think. We often tend to believe our self-talk is real and objective, not always aware that it comes from a feeling or belief we have. The good news is that we can transform our life experiences by learning how to defuse the power of negative self-talk. This entry will look at what self talk is, how it works and describe 5 kinds of negative self-talk. Part 2 will describe 5 additional kinds of negative self talk and offer a way to turn negative self talk around into positive action. HOW SELF-TALK WORKS In the memorable subtitle scene of the movie "Annie Hall." Woody Allen ("Alvy" and Diane Keaton ("Annie") are on the balcony off Annie's apartment. With a cityscape in the......

Words: 1974 - Pages: 8

Premium Essay

Who Am I? Why Am I Here?

...Who Am I? My name is xxxxxxxxx and I am a woman originally born in the city of xxxxxx, xxxxx. I came to the United States at age five and I recently became xxx years old on my birthday, this past xxxx x, xxxx. As a woman of Hispanic origin, I am very rich in Latin and Central American Indian culture. I grew up with my mom and aunts speaking a derivative of Pig Latin. I have a Spanish style of cooking and mostly all my plates are xxxxxx dishes. I may have grown up in the states all my life, but I’m almost 100% rooted in Spanish customs. As a person, I identify myself as a child of God. Spiritually, I am always seeking knowledge and wisdom since I believe it comes from God. My faith is deeply rooted in my confession, that I am a spirit who will one day return to my maker. Holding such a belief has its advantages. For example, I generally do not abide by society’s norm of what I should be, or my role in life. I also believe that if I’m still here, there’s work to be done. I love to explore Biblical concepts and beliefs. As a mother I am an attentive soul. I’m always looking out for my children and their personal interest. I like to give them their space, but yet hold them accountable. I tend to be conservative with my children and do not try to push them beyond their limits. To me, being who we are and doing what we do, just as we choose whether to build a relationship with God, is a very personal matter. While most people do not like my parenting style, I think it’s......

Words: 734 - Pages: 3

Premium Essay

Why Am I

... | |Chapter 2: Business Ethics and Social Responsibility (pp. 28–70) | |Chapter 3: The Judicial System (pp. 76–102) | |Read Marianne Jenning's article, "Why an International Code of Ethics Would be Good," which can be found in Doc Sharing. | |Discussion: | |Introduce yourself to your professor and the rest of the class (not graded but required). | |Thread over TCO A/I (graded) | |Ethics and Patent Rights Post 9/11 (graded) | |Q & A Forum for your questions and comments (not graded) | |. | |[pi|Week 1: Business Ethics and International Responsibility - Lecture | | |[pic]|Help |[p| |c][| ...

Words: 32680 - Pages: 131

Free Essay

Who Am I

...Who Am I 8/1/2015 This self-analysis gives an idea of who I am, what I believe in, what kinds of behaviors I have, what my gender roles are, what social influences I have, what I see as my group dynamics, and how I feel about relationships. This is all about me and who I am inside as a person, my very own self- analysis. I have changed a lot over the last few years so if I had written this a few years ago I am sure it would have been answered differently. I am a survivor. I believe myself to be a survivor because I have brought myself to a place in my life that will keep me alive. I have battled with drugs and alcohol for most of my life and have been clean for 7 years now, all of my own doing. I have lived on the streets and fought battles with myself teaching myself to live independent of others to survive. I am independent. I can live on my own and take care of myself and my family without the help of others. I have been to the bottom of the worst places in life and that has taught me to not be carless with what I have, and know that I can lose it all again in the blink of an eye. I am happy. I enjoy life. I have lived my life in dark places for so long. I love life so much now. I enjoy family and friends and all of the time I have with them, knowing that every day I wake is another blessing to me. I have to say I believe myself to be both independent and interdependent. I think independent because of all that I have achieved in my life because of all of the......

Words: 1847 - Pages: 8

Premium Essay

Who Am I

...April 2016 Who Am I? I am Gwayshala Campbell, a seventeen year old girl. I am a very optimistic student who makes bad decisions, cries when she is happy, smiles when she is sad, and is willing to work. Each day I grow as a person. Every experience in my life good or bad, happy or sad makes me stronger. Each passing moment is a new life experience for me and makes me grow into the person I want to be. Day by day, hour by hour I take a new step in my life, a step towards another, into a world full of knowledge. Knowledge is all around me, waiting for me to learn new things and process new information that will teach me through life. I am a student throughout life, not just in the classroom. I am a person who makes many mistakes, but have the courtesy to learn from them and not make them twice. I am a person who laughs so hard that I have tears running down my cheeks. I am an emotional person who cries whenever I need to and is not embarrassed to express myself that way. I express whatever I am feeling so I don't have to hold it inside until I explode. I need hugs and kisses from my loved ones and I give them back with no hesitation. I am that person who tries to light up the room with a smile. I am that person who tries to pick you up when you are down, laugh when you want to cry, and is there when you want to talk. I have a great shoulder for people to lean on and see myself as an excellent friend. I am a good listener and will shut up until you are finished. I give good......

Words: 326 - Pages: 2