Free Essay

Gwapo Ko

In: Computers and Technology

Submitted By jadeaian
Words 572
Pages 3
Youjizz.com Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com
Youjizz.com…...

Similar Documents

Free Essay

Bakit Kailangan Ko Pang Mag Log in : Isang Pananaliksik

...nakakaafekto sa mabisang pagkaunawa ng estudyante. Iba’t-iba rin ang paraan ng pagkakatuto na angkop sa isang estudyante. May gusto ng hands-on, may gustong kumopya lang ng notes, may gusto ng nakikinig lang nang walang hawak na lapis, at may gusto na ang aklat na lamang ang sanggunian imbis na ang guro mismo. Kung hindi sumasang-ayon ang sistema ng guro sa learning style ng estudyante, maaaring hindi agad makukuha ang punto ng aralin. Magkakaroon ng estado ng “pagkawala”: hindi maiintindihan ang leksiyon, babagsak, samakatwid lilitaw ang malinaw na pag-ayaw sa matematika. Kawalan ng Pagpapahalaga. “Magchechef ako, kaya hindi ko na kailangang pagaralan kung paano makukuha ang value ng x.” “’Pag nanganak ba ako, matutulungan ako ng mga trigonometric identities?” “Hindi mababalik ng cubic function ang cellphone na kinupit nila sa akin, aanhin ko pa yan?” Isang beses sa iyong buong buhay ng pagaaral, malamang naitanong mo na sa sarili mo ang isang tanong halintulad ng mga nasa itaas. Kapag hindi natatagpuan ng isang estudyante ang kahalagahan ng kaniyang pinagaaralan, lumalago naman ang pagkamuhi. Kung sa bagay, bakit mo pa pagaaralan ang isang bagay na walang naidulot na maganda sa iyo? Wala namang mali sa mga katwirang iyan, kaso, may nakaligtaan ka lang na magandang maidudulot sa iyo ng matematika. Kailangan mo nga lang munang maintindihan na hindi lang puro delubyo at pabagsakbagsak na grado ang “biyaya” ng asignaturang ito. Hindi mo namamalayan,......

Words: 716 - Pages: 3

Free Essay

Akala Ko

...AKALA KO Akala ko tayo na, akala ko ikaw na. Akala ko ako lang….akala ko hindi ka bibitaw…..akala ko nga lang lahat ng iyon…… Magta-tatlong buwan na simula ng iwan ako ng boyfriend ko. Pero bakit habang mas tumatagal, mas sumasakit, mas lalong humihirap sa akin na tanggapin na ipinagpalit niya ako sa mismong bestfriend ko pa! Sinayang niya ang tatlong taon at tatlong buwan na relasyon naming. Ang sakit! Sobrang sakit! Iyong bang plinano niyong dalawa ang future niyo tapos hindi naman pala kayo pagdating sa dulo. Sabi niya sakin, papakasalan niya ako, magkakaanak kami, tapos sabay kaming tatanda at sa dulo kami pa rin. “I try not to miss you, I try to let go, but in the end you’re always on my mind.” Hawak ko ang cellphone ko at nagpapatugtog ng biglang tumunog iyong themesong naming dalawa. Mahal na mahal ko siya. Since sakaniya lang ako tumagal ng 3 taon at 3 buwan, away bati kami noon. Pero inintindi parin niya ako hanggang sa dulo. Akala ko noong nag cool-off kami babalik pa siya, iyon pala ay hindi na. Tuluyan na kaming nagbreak sa kadahilanan na may iba na siyang mahal. Tandang –tanda ko pa tatlong buwan na ang nakakaraan nang maghiwalay kami. Hindi na daw niya matiis ang pagiging childish ko. Hindi na daw niya makaya ang kaartehan na meron ako. Nakipag break siya sakin in person. Deep inside ang sakit non ahh! Awwwwtsssuuuuu. Iyon na ang pinakamsakit na break up na natanggap ko. Kasi hindi ako nagkaroon ng official break up sa mga nagging ex ko noon, puros......

Words: 665 - Pages: 3

Premium Essay

S. K. Ko: the Reluctant Visionary

...Textbook: Becoming A Master Manager: A Competing Values Approach Assignment: ANALYSIS S. K. Ko: The Reluctant Visionary Date: Aug 25, 2013 1. How effective was Ko in defining and framing a vision for Motorola Penang? In what ways were her efforts similar to and different from the example of Charles Schwab citied earlier? * How did Ko resolve the dilemma of where visions come from? Where did she find her vision? S. K. Ko struggled with the most effective way of making her vision a reality. She engaged many of her top team in discussions about the challenges of the future of the facility. She had many specific and concrete ideas but didn’t want to seem to be imposing them on the group. She wanted to get most involvement possible to ensure all relevant information was considered that would be tasked with making the vision a reality. Ko’s philosophy reflects a positive, familial, celebrate every accomplishment kind of work environment. Ko treated her people with respect. No yelling, no shouting, no finger pointing. Always gave visible rewards for achievers. She shared every success story. She preached the importance of the knowledge, and advances in technology. Charles Schawb anticipated a need in the middle class. His vision led him the unique path. It took his organization to places other organizations could not go. When market conditions change, he adjusts its business model and tactics. His original vision was to build a company driven by the best......

Words: 780 - Pages: 4

Free Essay

Pogie Ko

...* Value Added Tax is a uniform tax imposed on person, who in the course of trade or business sells, barters, exchanges or leases goods or properties or renders services and on any person who imports goods. * Who are liable? * Any individual , trust, estate, partnership, corporation, joint venture, cooperative or association who in the course of trade or business: a. Sells, barters, exchanges goods or properties b. Sells or renders services c. Leases properties 4. Importation * Nature and Characteristics -VAT is a tax on consumption levied on the sale, barter, exchange or lease of goods or properties and services in the Philippines. -Seller is the one statutorily liable for the payment of tax but the amount of the tax may be shifted or passed on to the buyer, transferee or lessee of the goods, properties or services. Business Taxes Abolished by the Introduction of VAT 1. Advance sales tax 2. Compensating tax 3. Sales tax on the original sales 4. Subsequent sales tax 5. Contractor’s tax 6. Broker’s tax 7. Miller’s tax 8. Tax on cinematographic film owner’s, lessors and distributors 9. Excise tax on matches, solvents and video tapes 10. tax on hotel and motel 11. Tax on lending investors 12. Tax on dealer’s in securities 13. Caterer’s tax 14. Tax on insurance premiums on non-life insurance companies (except crop insurance) 15. Franchise tax (except on radio and television broadcasting companies whose annual gross receipts do not exceed......

Words: 569 - Pages: 3

Free Essay

Ko-K

...Pengenalan Kecergasan merupakan keupayaan individu dalam melakukan kerja seharian dengan menggunakan tenaga yang minima tanpa berasa lesu dan masih mempunyai tenaga untuk digunakan semasa kecemasan. Konsep kecergasan merangkumi aspek fizikal, mental, emosi, social dan rohani. Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menghadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan. Kecergasan mental adalah keupayaan individu untuk berfikir dan menggunakan maklumat untuk meningkatkan kualiti hidup seharian dan berfungsi secara optimal. Kecergasan sosial adalah keupayaan individu untuk berinteraksi dengan orang lain bagi mewujudkan perhubungan yang bermakna supaya dapat meningkatkan kualiti hidup semua pihak yang terlibat dalam hubungan ini. Kecergasaan emosi adalah keupayaan individu menangani kehidupan harian serta perasaan kendiri secara membina, proaktif, dan optimistik. Kecergasan rohani adalah keupayaan individu untuk membentuk satu sistem nilai dan bertindak berlandaskan kepercayaan serta menetapkan dan melaksanakan matlamat kehidupan yang bermakna dan konstruktif. Latihan kecergasan (berlarian). Tarikh : 26/11/2011- 2/12/2011 (7 hari) Masa yang diambil : 30 minit Peringkat 1: Memanaskan badan Latihan memanaskan badan ialah sejenis aktiviti yang dijalankan sebelum sesuatu jenis sukan dijalankan. Tujuan memanaskan badan ialah......

Words: 494 - Pages: 2

Free Essay

Ko Sonhs

...Jatt di pasand ( surjit bindrakhia) jaggo (jassi siohal) mitrran di chatri ( babbu mann ) jhanjhar ( jihne mera dil lutiya) baki taah bach( heroine) fevicol se ( dabang -2) chakini chameli ( katrina kaif) beedi ja le ( bipasha basu ) oh la la ( dirty picture) aja bhangra pa layie ( saadi love story) main wari ( jee aayean nuu ) punjabi biloyan ( aloo chat ) akh ladh gayi ( gippy grewal ) mundya ch ki ( inderjeet nikku ) nachan tooh pehla ( hans raj hans ) yaar anmule , dhol remix ( sheery mann ) tere darshan di bhukh na kalje ( amrinder gill) julfa de naag ( master salim) suhe suhe cherrey waliya ( nachatar gill) de de gehra ( hostal) saddi gali ( tanu weds manu) aaya main gadi mod ke ( jazzy b) maharajs ( jazzy b) maag 2 +naag(jazzy b ) kabootri (babbu mann) back back ke (jazzy b ) ik tera hasna marda (jazzy b) churiyan (jelly) rumal (jelly) fatto (daljit) daaru na peenda hove (amrinder gill) billo nack nach ke ( geeta zaildar) aajo jihne nachna ( jazzy b ) nai reesa punjabio (jassi sidhu) rahhe rahhe jaan waliye ( jassi sidhu) mitraan da naam chalda ( harjit harman) pyaar bada karda gabhroo(honey singh) aaj......

Words: 279 - Pages: 2

Premium Essay

Need Ko Lang

...Psalm 100:1-5 ESV / 22 helpful votes A Psalm for giving thanks. Make a joyful noise to the Lord, all the earth! Serve the Lord with gladness! Come into his presence with singing! Know that the Lord, he is God! It is he who made us, and we are his; we are his people, and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise! Give thanks to him; bless his name! For the Lord is good; his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Psalm 150:1-6 ESV / 21 helpful votes Praise the Lord! Praise God in his sanctuary; praise him in his mighty heavens! Praise him for his mighty deeds; praise him according to his excellent greatness! Praise him with trumpet sound; praise him with lute and harp! Praise him with tambourine and dance; praise him with strings and pipe! Praise him with sounding cymbals; praise him with loud clashing cymbals! Psalm 147:1-20 ESV / 19 helpful votes Praise the Lord! For it is good to sing praises to our God; for it is pleasant, and a song of praise is fitting. The Lord builds up Jerusalem; he gathers the outcasts of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He determines the number of the stars; he gives to all of them their names. Great is our Lord, and abundant in power; his understanding is beyond measure. Psalm 148:1-14 ESV / 15 helpful votes Praise the Lord! Praise the Lord from the heavens; praise him in the heights! Praise him, all his angels; praise him, all his......

Words: 4992 - Pages: 20

Free Essay

Yo, Ko, Do

...Stesen Keretapi Kuala Lumpur merupakan sebuah stesen kereta api yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Selepas siap dibina pada tahun 1910 untuk menggantikan sebuah stesen yang lebih lama pada tapak yang sama, stesen ini pernah dijadikan hab keretapi di bandaraya ini bagi Keretapi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Keretapi Tanah Melayu, sebelum Kuala Lumpur Sentral mengambil alih banyak peranannya pada tahun 2001. Arthur Benison Hubbock, seorang pembantu arkitek British adalah orang bertanggungjawab mereka bentuk stesen ini.Stesen keretapi ini telah direka bentuk pada tahu 1900 dan mengandungi dua bahagian,iaitu platform dan bangunan terminal depan pejabat,kaunter ticket,hotel dan restoran dengan jumlah kos lebih daripada 1 juta. Seni bina yang diketengahkan bagi stesen ini adalah berasakan kepada seni bina banguan tradisi Timur Tengah.Stesen ini berbentuk seni bina Moorish dan Moghul.Terdapat juga unsure-unsur ‘gothic’ dan Greek.Kebijaksanaan arkitek telah Berjaya menjadikan ianya satu banguanan yang berkarisma dan berindentiti kepada negara. Selepas era British, bangunan stesen ini kekal menjadi nadi kepada sistem pengangkutan negara terutama untuk membawa barang dagangan seperti getah. Pada tahun tahun 1911 stesen ini telah digunakan sebagai pengangkutan awam bagi perkhidmatan jarak jauh antara bandar yang menghubungkan destinasi tertentu dan menjadi pusat rangkaian kereta api utama bagi Persekutuan Keretapi Tanah Melayu (Federated Malay States Railway) dan......

Words: 349 - Pages: 2

Free Essay

Ewan Ko

...Case Study – Chronic Bronchitis Admitting History A 68 year old retired geologist arrived in the emergency room with his daughter. Well known to the respiratory care consult team, he has a 40 year history of smoking 1.5 packs of cigarettes a day, is widowed, lives alone, and has difficulty managing his daily activities. For the past week the man has experienced increased dyspnea and cough and has been unable to care for himself. On observation, his personal hygiene appeared to have deteriorated. The man stated that he has been unable to get his breath or inhale deep enough to cough up secretions. He complained of mild nausea without abdominal pain or vomiting. His physician had given him an unknown oral antibiotic 3 days before this admission. The man was diagnosed with severe chronic bronchitis approximately 6 years ago and had an acute myocardial infarction 2 years ago. His pulmonary function studies 1 year before this admission showed severe airway obstruction and air trapping. He has a history of high blood pressure, congestive heart failure, chronic dyspnea on exertion, and chronic cough and he experienced two episodes of pneumonia within the last year. In recent months, according to a neighbor, he has become increasingly depressed. According to his daughter, his physical activity is minimal. He generally spends most of his days watching television, smoking, and napping. All his children, none of whom live in the immediate area, have tried to coax...

Words: 1104 - Pages: 5

Premium Essay

Ganda Ko

...Chapter 3 Principle of Marketing CHAPTER 3 Jerica Robison Discussing the Concepts 1. Describe the elements of a company’s marketing environment and why marketers play a critical role in tracking environmental trends and spotting opportunities. a. A company’s marketing environment consists of the actors and forces outside marketing that affect marketing management’s ability to build and maintain successful relationships with target customers. Like Xerox, companies constantly watch and adapt to the changing environment. b. More than any other group in the company, marketers must be environmental trend trackers and opportunity seekers. Although every manager in an organization should watch the outside environment, marketers have two special aptitudes. They have disciplined methods-marketing research and marketing intelligence-for collecting information about the marketing environment. They also spend more time in customer and competitor environments. By carefully studying the environment, marketers can adapt their strategies to meet new marketplace challenges and opportunities. 2. List some of the demographic trends of interest to marketers in the United States and discuss whether these trends pose opportunities or threats for marketers. a. Changing Age Structure of the Population Changing American Family Geographic Shifts in Population A better-educated, more white-collar, more professional population ...

Words: 282 - Pages: 2

Free Essay

Pasan Ko Ang Daigdig

...Pasan Ko Ang Daigdig depicts the life of a poor girl who undergoes several hardships throughout her life and suddenly receives an opportunity to become a professional singer and improve her family’s life. Viewers may come up with one of two insights from watching the movie. First, one may be led to thinking that despite severe suffering and despair, there will always be a happy ending. For this person, the movie seems to reinforce the rags-to-riches archetype. Forget all problems at present; everything will turn out well in the end. “Mapalad ang mga inaapi.” Lupe, portrayed by Sharon Cuneta, has to endure different problems happening all at the same time – “working” as a beggar, living with a mother who doesn’t seem to have any faith in her, being visited by her abusive uncle almost everyday, demanding that they give him money for gambling, even getting impregnated by a man she doesn’t know. Her luck begins to turn around, however, when her talent for singing is discovered at a local singing contest. Things begin to go well for her, despite a few problems with her uncle and the death of her mother, and she ends up engaged to a wealthy man who also happens to offer her a record deal. At the end of the movie, of course, she chooses the man she loves and the father of her child, and they live a fortunate life, thanks to her singing career. Personally, I think that this perspective can be quite problematic, especially when one actually incorporates it in his/her everyday......

Words: 753 - Pages: 4

Premium Essay

Gwapo Si Jp

...My Christian Profile Name: Joshua Philippe D. Evangelista Parents: Violeta D. Evangelista Arvin T. Evangelista Religion: Roman Catholic Parish Church: San Carlos Borromeo Cathedral Parish Priest: Most Rev. Nicolas Mondejar Date of Baptism: May 15,2001 Priest: Rev Fr. Ronnie C. Verina Sponsor: Sonia Racaza Date of First Communion: December 18, 2008 MY FAVORITES: 1.Bible Character in OT : God 2.Bible Character in NT : Jesus of Nazareth 3. Book in the Bible : Genesis 4. Psalm : Blessed is the one  who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, 5: Liturgical Season : Christmas 6: Parable of Jesus : The Lost Sheep 7: Miracle of Jesus : Raising of Lazarus 8: Christian Value : Hope 9: Saint : St. Francis Of Assisi 10: Beatitude : Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. 11: Commandments : Thou shall not steal 12: Teaching of Jesus : “I am the bread of life” 13: Biblical Passage : 1 Corinthians 13 WITNESSING: The 10 best things I’ve done as a Christian 1. I attend mass every Sunday. 2. Helped the poor. 3. Fed the needy. 4. Donated clothes to the homeless. 5. Gave food to the hungry. 6. I pray to God everyday and ask for guidance. 7. Treat the less fortunate with respect. 8. Gave the thirsty something to drink. 9. Prayed for those who need God’s help. 10. I obey God. My Christian......

Words: 316 - Pages: 2

Free Essay

Ewan Ko

... 1-2. Skill Development among females is ofte n hindered due to a lack of: * Opportunity * Technology- 3-6. Greater education capital may improve the returns to investments in health * Public health programs need knowledge learned in school * Basic hygiene and sanitation may be taught in school * Education needed in training of health personnel 7-10. Greater health capital may improve the returns to investments in education * Health is a factor in school attendance * Healthier students learn more effectively * A longer life raises the rate of return to education * Healthier people have lower depreciation of education capital 11-12. Two types of Human of “human capital”? * Education * Health 13-16. Improving gender inequality can reduce poverty and reap significant rewards: * Falling infant & child mortality * Improved nutrition & health standards * Increased visibility & lower corruption * Faster economic growth 17-20. Diseases in Poor Countries * HIV/AIDS * Malaria * Tuberculosis * Malnutrition Identification: 1. _ Human Development Index (HDI)_ _Measures average achievement of a country in basic human capabilities. 2. Gender-Related Development Index (GDI) Measures achievement in the same basic capabilities as the HDI does, but does take note of inequality in achievement between women and men. 3. Gender Empowerment Measure (GEM)......

Words: 388 - Pages: 2

Free Essay

Ewan Ko Lng

...Essays about: "factors that affect study habits" Found 5 essays containing the words factors that affect study habits. 1. Communicating to consumers in Sweden with eco-labels : Is the message getting through? University essay from Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet AUTHOR : Annie Lefébure; Rafael Rosales Muñoz; [2011] KEYWORDS : Eco-label; Marketing Communications; Green Marketing; Environmental Friendly Products; ABSTRACT : Sustainable consumption has become a crucial factor to consider for both consumers and manufacturing firms. Green marketing practices, or marketing activities aimed at decreasing the impact on the environment, have been incorporated into many business plans to combat old habits of wastefulness and pollution. READ MORE 2. University essay from Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen AUTHOR : Caroline Nyberg; Julia Arnesson; [2010] KEYWORDS : young men; youths; anabolic androgenic steroids; attitude; influence; ABSTRACT : This is a study about gym training young men (age 18-20) and their attitude against anabolic androgenic steroids, AAS. In our study we examine if the muscular ideal in our society have any effect on young men and the young men’s attitude against their body and their training. READ MORE 3. Helstryp kontra sele - en studie om dess påverkan på hunden University essay from SLU/Dept. of...

Words: 435 - Pages: 2

Free Essay

Buhay Ko O Buhay Mo

...bang may nakatutok na kutsilyo sa aking leeg at ako’y papatayin, ngunit wala naman. Natagpuan ko ang aking sarili na naglalakad kasama ang dalawang malaking lalaki na naka-amarikanang itim. Nakahawak sila nang napakahigpit sa aking mga braso’t balikat na para bang ako’y tatakas. Sinusundan namin ang isang daan na yari sa malalaking parisukat na bloke ng semento. Hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin kaya siguro ako natatakot. Hindi ako nangahas na tingnan ang kanilang mga mukha sa takot na saktan nila ako. Umaga ito dahil mahamog…malamig…hindi gumagalaw ang sariwang hangin…umumugong sa akin pandinig ang ganap na katahimikan ng paligid…mababa pa ang araw sa aming likod. May mga kalat-kalat na batang puno ng Acacia na nagsasala ng kaunting liwanag at gumagawa ng mahahabang puting guhit sa ere sa ibabaw ng malawak at madamong loteng ito. Hindi kalayuan mula sa lugar kung saan simula kong malaman ang mga pangyayari, may nakita akong pitong parihabang hukay sa kaliwa ng daan. Naisip kong maaaring magkasya sa isa doon ang isang tao kung nakahiga! Saka nagtanong sa aking sarili, “Para saan kaya ang mga ito?” Sa ‘di kalayuan, may naaaninag akong isang malaki at maitim na bahay na napapalibutan ng matatandang puno ng Acacia. Siguro, doon kami tutungo. Natatakot ako… Habang lumalapit kami, mas malinaw kong naaaninag ang bahay sa mas numinipis na hamog. Hindi ko maintindihan kung ito ay luma o bago dahil sa nakakaasiwa nitong anyo. Pumasok kami sa......

Words: 2155 - Pages: 9