Free Essay

Good Manufacturing Processes

In: Science

Submitted By elifunllu
Words 5042
Pages 21
İYİ İMALAT UYGULAMALARI
KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE

Flyo0L0116 LMo/LMo

1

İÇİNDEKİLER
Point on EU Regulation.
Neden ISO 22716?
İ.İ.U. ISO 22716’ya giriş
Terimler ve Tanımlar

Personel
Organizasyon (Örgüt)
Anahtar Sorumluluklar
Eğitim
Personel Hijyen ve Sağlığı

Taşınmaz Mallar ve Ekipman (Aletler)
Akış
Temizlik ve Hifzısıhha (Sağlık koruma hizmetleri)
Haşere Kontrolu

Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri
Üretim (İmalat)
Paketleme (Ambalajlama)
Kalite Kontrol Laboratuvarı
Örnekler
Şartname Dışında Kalanlar
Reaktifler, çözeltiler, referans standartları
Muhafaza Örnekleri

Dokümantasyon
Taşeronluk
Atıklar
Kalite Yönetimi
Serbest Bırakım (Tahliye)
Değişiklik kontrolü
Sapmalar
Şikayetler ve Geri Almalar
İç Denetim

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

1

İYİ İMALAT UYGULAMALARI
KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE
Kapsam, Terimler ve Tanımlar

Flyo0L0116 LMo/LMo

1

İYİ İMALAT UYGULAMALARI
KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE

Giriş
Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

1

2

KOZMETİK – ESKİ KULLANIMI
Milattan Önce 3500: Romalılar ve eski Mısırlılar, genellikle zehirli cıva ve kurşun ihtiva eden güzellik ürünleri, göz farı ve sürme kullanırlardı.
13. yüzyılda alkol temelli parfümler Haçlı askerlerince Ortadoğu’dan Avrupa’ya taşındı.
16. yüzyılda Elizabeth devri soylulari, soluk benizli görünmek için uyguladıklari beyazlatma - deri soyma (peeling) işlemleri için cıva sülfit ve beyaz kurşun kullanırlardı.
17. yüzyılda Fransa’da bileşenlerin (hammaddelerin) harmanlanması yoluyla yeni parfümler elde edildi.
19. yüzyılın ortasında, dünya genelinde yaygın kullanım.

Flyo0L0116 LMo/LMo

MEVZUAT
Kanunlar:
Avrupa Birligi Yönergesi 76/768/EEC.
Kozmetik Ürünleri (Güvenlik) Yönetmeliğinden
Birleşik Krallık hukukuna aktarılmıştır.
Kozmetik Ürünleri İçin İyi İmalat Uygulamaları:
ISO EN 22716.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

3

76/768/EEC - Üye Devletlerin kozmetik ürünlerle ilgili yaklaşımına
76/768/EEC
dair 27 Temmuz 1976 tarihli (AB) Konsey Yönergesi

Onaylanma Tarihi: 27 Temmuz 1976
Amaç:
Avrupa Birliği’ndeki Kozmetik, Banyo Ürünleri & Parfümeri endüstrisi için uyumlu hukuki mevzuat sağlamak.
Kozmetik ürünlerinin insanlar tarafından kullanımının güvenilirliğinin temini.
Piyasaya güzellik ürünü sürmekten sorumlu olan üretici, dağıtıcı ve ithalatçı tarafından uyulması gereken yükümlülükleri belirlemek.

Flyo0L0116 LMo/LMo

(AB) KOZMETİK YÖNERGESİ 76/768/EEC
Felsefe:

Yönergede belirtilen gereksinimleri karşılayan her ürünün piyasaya eşit ve doğrudan erişimi sağlanmalıdır.
(piyasaya sunuş öncesi ruhsatlandırmaya ihtiyaç duymadan)
Avrupa Birliği genelinde, kozmetik ürünlerinin serbest dolaşımının kolaylaştırılması.
Avrupalı tüketicilerin Kozmetik, Banyo Malzemeleri ve Parfümeri endüstrisindeki bilimsel gelişmelerden ivedilikle yararlanmasını sağlamak.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

4

(AB) Kozmetik Yönergesi 76/768/EEC
Şu konularda yükümlülükler belirlemektedir:

Kozmetik ürünlerinin tanımlanması
Bileşenler ve terkip
Etiketleme
Ürün bilgi dosyası (PIF)
Piyasaya sürme bildirisi (ayrıca zehir merkezine)
Piyasa gözetim
Hayvan deneyleri
Komitoloji (komite aracılığıyla sorun çözme)

Flyo0L0116 LMo/LMo

AB KOZMETIK URUN TANIMI
Kozmetik ürünü, insan vücudunun çeşitli bölgeleri (üst deri, saç sistemi, tırnaklar, dudaklar ve dış genital organlar) veya ağız boşluğundaki mukoz dokular ve dişler üzerine uygulayarak kullanılması maksadıyla hazırlanmış olan ve münhasıran yahut ağırlıklı olarak bunları temizlemek, güzel kokutmak, görünümlerini değiştirmek ve/veya korumak, vücut kokularını gidermek veya bu bölgelerin koşullarını uygun tutmak amacı güden her türlü madde ve preperattır.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

5

BU BİR GÜZELLİK ÜRÜNÜ MÜ?
Üç Önemli Soru

:

Ürünün amacı bütünüyle temizleme, güzel kokutma, görünüm değiştirme, vücut kokusunu iyileştirme, koruma, uygun koşul larda tutma mı?
Ürün şu vücut organlarından birine uygulama maksatlı mı: üst deri, saç sistemi, tırnaklar, dudaklar, dış cinsel bölgeler, dişler, ağız boşluğu mukoz dokusu.
Ürünün esas amacı nedir?

Flyo0L0116 LMo/LMo

BU BİR GÜZELLİK ÜRÜNÜ MÜ?
Bir beneğe tedavi maksadıyla sürülmek üzere hazırlanmış bir ürün.
Bir beneğe gizleme maksadıyla sürülmek üzere hazırlanmış bir ürün.
Bir beneği gizlemek için sunulan fakat ilaveten, daha fazla benek oluşmasını engelleme maksatlı bir ürün.
Takip eden slayttaki örnekleri deneyin………..

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

6

BU KOZMETİK ÜRÜNLERİ ...
Doğru veya Yanlış?
Ürün

Doğru

Yanlış

El Dezenfeksiyon Jeli
Duş Jeli

Nemlendirici Krem
Hassas Dişler İçin Diş Macunu
Sıvı Sabun
Hidrojen Peroksit
Güneş Kremi
İyileştirici Merhem

Flyo0L0116 LMo/LMo

ETİKETLEME
Tüm ürünler asgari olarak şunlara sahip olmalıdır:
İçerik listesi.
Üretici veya tedarikçinin ismi ve adresi.
Asgari raf ömrü (son kullanım tarihi) veya “Açıldıktan
Sonraki Süre” (PAO).
Örnekler:
36M

24M

Uyarı ibareleri ve ihtiyati bilgi.
Parti numarası veya lot (parti) kodu.
Münasip hallerde, ürün işlevi.
Menşei ülke (ithalat için).

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

7

ETİKETLEME
İlaveten:
1985 nolu Ağırlıklar ve Ölçüler Kanunu ve ilgili mevzuat içerik miktarlarının beyanını gerektirmektedir.
Tüm Yazışmalar görünür, silinmez ve kolay okunur olmalıdır.
Ayrıca tüketici tarafından kolayca anlaşılması için şunlar yerel dilde olmalıdır:
Uyarı ibareleri;
İhtiyati bilgi;
“Asgari raf ömrünü” belirtmek için “son kullanma tarihi”;
“Açıldıktan sonraki süreyi” belirtmek için“ay” ve
“yıl” ;
Ürün işlevi.
Flyo0L0116 LMo/LMo

ÖZETLE ETİKETLEME

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

8

ÜRÜN BİLGİ DOSYASI
‘PIF’ - Ürün Bilgi Dosyası
”Yetkili merci” tarafından kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
(Birleşik Krallık Ticaret Standartları).

İçerik :
Kantitatif formül.
Bileşenler ile nihai ürünün fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ve ilgili analiz yöntemleri.
Üretim yöntemi ile ilgili detaylı bilgi ve ilişikte İİU
(GMP) ile uyumlu yürütüldüğüne dair beyan.
Nihai ürünün insan sağlığı için güvenlik değerlendirmesi ve bu değerlendirmeyi yapan kalifiye personelin isim ve adres bilgileri.

Flyo0L0116 LMo/LMo

ÜRÜN BİLGİ DOSYASI
İçerik (devamı) :
Kozmetik ürünün kullanımının insan sağlığı üzerinde oluşturduğu istenmeyen etkiler ilgili mevcut veriler.
Kozmetik ürününe atfedilen etkiler ile ilgili delil.
Dosya, yetkili mercinin dilinde hazırlanmalıdır.
Piyasaya sürümden önce başvurunun dosyalandırılması şart değildir fakat üretim yerinin adresi Üye Devlet’in yetkili mercisine bildirilmelidir (bildirime dair kurallar halihazırda farklıdır). Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

9

YETKİLİ MERCİLER
Mevzuatın kontrolünü kim sağlıyor?

Flyo0L0116 LMo/LMo

19

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİNİN SORUMLULUKLARI
Kozmetik Ürünler Yönergesi’nin ulusal hukuka aktarımı.
Her üye devlet “kozmetik ürünler yörüngesinin” yürütülmesi sorumluluğunu kendi ülkesindeki bir “yetkili merciye” tahsis eder.
Uyumluluk denetimi için piyasa gözetim sistemi. Korunma maddesi

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

10

YETKİLİ MERCİLER
Örnekler:
Fransa, AFFSaPS, DGCCRF
İngiltere, Ticari Girişim & Düzenleyici Reform Bakanlığı
(yerel olarak Ticaret Standartları)
Yunanistan, Ulusal İlaçlar Organizasyonu (EOF)

Tüm ülkelerin yetkili mercileri için internet bağlantı adresleri: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_member_states_contacts.htm Flyo0L0116 LMo/LMo

ULUSAL YETKİLİ MERCİLER
Sorumluluklar:
Kozmetik ürünlerinin üretim, etiketleme ve reklamcılığının
AB hukukuna uygunluğunu temin etmek.
Tüketici sağlığına dair tehlikeler ile ilgili bilgileri paylaşmak amacıyla diğer AB mercileri ile işbirliği.

Yetkiler:
Her türlü tesis ve mülke giriş.
Dokümanlar ile ürünleri inceleme ve kayıtların oluşturulmasını talep etme.
Dokümanlar ile mallara el koyma ve alıkoyma.
Akredite test laboratuvarlarından bağımsız testler talep etme..
Faaliyetlere kısıtlamalar getirme.
Ürün geri çağırma.
Bir ürün yahut faaliyetin askıya alınması veya yasaklanması.
Bir tesisin üretim lisansının askıya alınması..
Cezalar ihlalin ciddiyetine göre değişmektedir fakat hapsetme seçenekler arasındadır!
Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

11

BIS KOORDİNESİNDE
DTi ->
BERR ->
BIS, ‘bir başka deyişle’ bir devlet organı
LACORS (İngiltere Yerel İdarelerin Hizmetlerini Düzenleme Otoritesi)
Ticaret Standartları (yerel konsey düzeyinde)

Flyo0L0116 LMo/LMo

EĞİTİM STANDARTLARININ ROLÜ
The Trading Standards Service enforces consumer related legislation as determined by central government. The variety of this legislation is vast and is always evolving. The 203 local Weights and
Measures (Trading Standards) departments in England, Scotland and Wales enforce more than 80 Acts of
Parliament, and more than 1,000 Regulations and Orders.

Kozmetik için üç maruziyet:
Ürün güvenliği
Pazarda, normal kullanım sonucu risk oluşturabilecek bir problem tespiti.
Yerel ticari standart bürolarınca rastgele yapılan testler sonucu.

Ağırlıklar ve Ölçüler
Ticarette kullanılan ölçüm ekipmanlarının doğru çalıştığından emin olunması.
Eksik tartılmış veya ölçülmüş ürünlerin satışının engellenmesi .

Yanlış veya Yanıltıcı İddialar
Üreticiden iddialarının doğruluğunu destekleyen kanıtlar talep edilebilir. Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

12

1987 TARİHLİ TÜKETİCİ KORUMA YASASI
TİCARİ STANDART HÜKÜMLERİ
Gayrı resmi
Ticari standart büroları genellikle tavsiye, destek ve rehberlik hizmeti sunarlar.
Muhtemel uygunsuzlukların sonucuna dair gayrıresmi uyarı bildirileri yayınlanması.

Resmi
Akredite test laboratuvarlarından bağımsız testler talep etme.
Her türlü tesis ve mülke giriş.
Dokümanlar ile ürünleri inceleme ve kayıtların oluşturulmasını talep etme..
Dokümanlar ile mallara el koyma ve alıkoyma.
Faaliyetlere kısıtlamalar getirme.
Ürün geri çağırma.
Bir ürün yahut faaliyetin askıya alınması veya yasaklanması.
Bir tesisin üretim lisansının askıya alınması.

Cezalar
Hapsetme.
Ağır para cezaları.
Olumsuz tanıtım.
Flyo0L0116 LMo/LMo

TİCARİ STANDARTLAR
Yakın çalışılacaklar:
Polis Kuvveti
Gümrük Memurları
Çevre Sağlık Memurları
Lisanslama Memurları
İlgili diğer icra kurumları
Üye devletler arasında bilgi geçişi için sistem: RAPEX

Uzmanlığından faydalanılacaklar:
Uzman tanıklar
Akredite test laboratuvarları
Fikri Mülkiyet Hak Sahipleri

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

13

GIDA DIŞI ÜRÜNLER İÇİN (AB) ERKEN UYARI SİSTEMİ
(RAPEX)
RAPEX; gıda, ilaç ve tıbbi cihazlar hariç tüm tehlikeli tüketici ürünleri için AB hızlı alarm sistemidir. Bu sistem, merkezi irtibat noktaları aracılığıyla üye ülkeler arasında hızlı bilgi alışverişine ve tüketici güvenlik ve sağlığı açısından ciddi risk arz eden ürünlerin pazarlanmasını ve kullanımını engellemek veya sınırlandırmak için alınan önlemleri yürürlüğe almaya imkan verir. Hem ulusal otoriteler tarafından emredilen, hem de üreticiler ve dağıtıcılar tarafından gönüllü olarak alınan önlemler
RAPEX kapsamındadır.

Flyo0L0116 LMo/LMo

RAPEX GERİ ÇAĞIRMALARI: ÖRNEKLER (31/07/09)
Ürün: Şampuan - Classic Gray
Markası: American Crew. Tanım: Gri saçlar için erkek şampuanı. Hacim:
250 ml.
Menşei Ülke: Birleşik Devletler
Sebep: İçindekiler listesinde, 76/768/
EEC nolu Kozmetik Yönergesi tarafından yasaklanmış olan “Basic
Blue 7” mad-desi bulunduğu için, ürün kimyasal bir risk arz etmektedir.

Eylem: Üretici tarafından gönüllü olarak piyasadan geri toplama.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

14

RAPEX GERİ ÇAĞIRMALARI: ÖRNEKLER (31/07/09)
Ürün: Hidrokinon içermeyen renk açıcı vücut kremi.
Marka: Bio Claire
Tanım: Beyaz kutuda beyaz kapaklı beyaz tüp.
Menşei ülke: Fransa
Sebep: Glikokortikosteroid ve klobetasolpropiyonat (%0,029) içerdiği için, ürün kimyasal bir risk arz etmektedir.
Ürün 76/768/EEC nolu Kozmetik
Yönergesi ile uyumlu değildir.
Eylem: Ürünün bir dağıtıcı tarafından gönüllü olarak piyasadan toplanması ve satışının durdurulması.

Flyo0L0116 LMo/LMo

RAPEX GERİ ÇAĞIRMALARI: ÖRNEKLER (31/07/09)
Sıvı temizleyici - Saugella Poligyn – pH nötr - Marka: Saugella
Tip/Model numarası: 06308361; 07309198.
Tanım: Laktik asit ve kamomil ekstraktından mamul, özellikle kişisel hijyen amacına yönelik sıvı temizleyici. Hacim: 250 ml.
Menşei ülke: İtalya

Ürün:

Sebep: İçindekiler listesinde, 76/768/ EEC nolu Kozmetik Yönergesi tarafından kozmetik ve kişisel hijyen ürünlerinde kullanımı yasaklanmış olan metildibromo glutaronitril maddesi bulunduğu için, ürün kimyasal bir risk arz etmektedir.

Eylem: Yetkili merciler tarafından satış yasağı konmuş ve piyasadan toplatılması emredilmiştir.
Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

15

HAYVAN DENEYLERİ VE 7. YASA DEĞİŞİKLİĞİ
1996’da Birleşik Krallık’ta hayvanlar üzerinde deneyin yasaklanması.

Eylül 2004 tarihli AB yönergesi, nihai kozmetik ürünlerinin hayvanlar üzerinde denenmesini tüm üye ülkelerde yasaklamıştır.
Bileşenleri veya nihai halleri, dünyanın herhangi bir yerinde hayvanlar üzerinde test edilmiş* olan kozmetik ürünlerinin (4a bendi) AB sınırlarında ticaretini 11 Mart 2009’dan itibaren yasaklamıştır.
*11 Mart 2013’ten sonra yasaklanacak olan tekrarlanan doz toksisitesi, üreme toksisitesi ve toksikokinetik testleri hariç.
Sonunda, geçerli yeni in vitro yöntemler talep edilecektir.

Flyo0L0116 LMo/LMo

76/768/CEE NOLU AB YÖNERGESİ
27 üye devletin tamamında kabul edilebilir bir düzenlemeye dönüştürülme aşamasında.

Avrupa Parlementosu tarafından 2009 Mart ayında kabul edilmiştir.
Bu düzenleme, İİU ile uyumlu üretimi zorunlu hale getirmiştir. Hayata geçirme zaman çizelgesi KARMAŞIK!
2013’ten itibaren tam manasıyla yürürlükte olacaktır.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

16

KOZMETİK MEVZUATI DÜZENLEMELERİ - ÖZET
Amaçlar?
Hukuki belirsizlik ve tutarsızlıkların giderilmesi.
Ulusal hukuka aktarımlarda oluşacak farklılıkların engellenmesi.
İdari yükü azaltmak.
Güvenli ürünler sağlayarak yenilikçi AB pazarında güvenliğin artırılması.

Flyo0L0116 LMo/LMo

KOZMETİK MEVZUATI DÜZENLEMELERİ - ÖZET
Önemli Değişiklikler:
Piyasa içi denetimin ve üretici sorumluluğunun güçlendirilmesi. Kozmetik ürün dağıtıcıları için yeni sorumluluklar.
Nanomalzemeler: Etiketleme, tanım ve güvenlik değerlendirmesi ile yeni bir üründe kullanımdan 6 ay önce komisyonun bilgilendirilmesi gerekmektedir..
Emniyet raporu: Güvenlik değerlendirmesi için daha fazla detay ve göz önünde bulundurulması gereken bilgiler sağlar.
Ürünlere dair iddialar: Reklam ve etiketleme konularına dair ihtiyaç duyulan genel kriterlerin belirlenmesi.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

17

KOZMETİK MEVZUATI DÜZENLEMELERİ - ÖZET
Önemli Değişiklikler:
CMR (kanserojen, mutajen ve üreme için toksik) maddelerin kullanımınına ilişkin kuralların sıkılaştırılması.
Zehir merkezleri bildirisi ile birlikte, “piyasaya ürün sunma” için merkezi elektronik tebliğ sistemi.
Personel kullanımı ve harcama (SUE) raporlama sistemi.
Yetkili merciler arasında artırılmış işbirliği.

Uyumlu hale getirilmiş standartlara göre uygulanan İİU: ISO 22716

Flyo0L0116 LMo/LMo

YENİ AVRUPA KOZMETİK MEVZUATI
(Avrupa Parlementosu tarafından 24 Mart 2009’da kabul edilmiştir)
- Madde 8
İyi imalat uygulamaları.
1. Kozmetik ürünlerinin imalatı, 1. Madde’nin amaçlarını yerine getirme amacıyla, iyi imalat uygulamaları ile uyumlu olmalıdır.
2. Referansları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olan, uyumlu hale getirilmiş ilgili standartlara uygun imalat yapılan yerlerde, iyi üretim uygulamaları ile uyumlu üretim olduğu varsayılmalıdır.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

18

İYİ İMALAT UYGULAMALARI
KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE
NEDEN ISO 22716
Flyo0L0116 LMo/LMo

19

NEDEN ISO 22716?
Uluslararası standart: ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü).
CEN (Avrupa Standartlar Örgütü) tarafından onaylanmış Avrupa Standardı: EN ISO 22716.
ISO CEN standartlarının iki etkisi (doğurgusu) vardır:
Tüm üye devletler metnin çevirisini yaptırmalı ve bunu kendi ulusal standartlar koleksiyonlarına eklemelidirler.
Önceden var olan tüm çelişkili standartlar kaldırılmalıdır.

Dolayısıyla 27 AB üyesi ülkelesinin ulusal diline çevrilmiştir ve mevcuttur.
İlaveten:
Kozmetik ürünleri için İİU’ya dair YEGANE uluslararası standarttır. Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

19

İYİ İMALAT UYGULAMALARI
KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE

Kapsam

Flyo0L0116 LMo/LMo

19

KAPSAM

ISO 22716 ürünün kalite cihetini kapsar.

Aşağıdaki hususları söz konusu etmez: tesis çalışanlarının güvenliğiyle ilgili konular çevrenin korunması ile ilgili konular araştırma ve geliştirme faaliyetleri nihai ürünün dağıtımı

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

20

İYİ İMALAT UYGULAMALARI
KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE

Flyo0L0116 LMo/LMo

38

İY İ İ M AL AT U YG UL A MA LA RI N ED İR ?
GMP; bir organizasyonun üretim sürecinde, malzeme alımından başlayıp nihai ürünün sevkiyatına kadar oluşabilecek kontaminasyon, karışıklık ve hata gibi durumları en aza indirmesini yahut ortadan kaldırmasını sağlayan bir “kalite” yaklaşımıdır. Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

21

ISO 22716’YA GÖRE İİU
İİU’nun Amaçları:
Ürünün beyanata uygunluğunun sağlanması Tüm partinin türdeşliğini garanti altına almak.
Bir partinin diğer parti kullanılarak yeniden üretilebilirliğinin sağlanması.

Partinin kaydının ve izlenebilirliğinin sağlanması.

Flyo0L0116 LMo/LMo

KOZMETİK İİU TATBİKİ
RİSK ANALİZİ

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

41

22

İİU
Tatbikat: Risk Analizi

ADIMLAR

TEHLİKE

RİSK

KONTROL İÇİN
KORUYUCU
ÖNLEMLER

SEBEP

ISO 22716’NIN İLGİLİ
KISMI

Flyo0L0116 LMo/LMo

ISO 22716:2007’DE İİU FAALİYETLERİ
Dokümantasyon

Personel
Tesisler

İç Denetim

Değişim Kontrolü

Ekipman

Şikayetler &
Geri
Çağırma

Ambalajlama &
Hammaddeler

Sapmalar

Üretim

Nihai
Ürünler

Taşeronluk
Atıklar

Uygun Olmayan
Ürün Muamelesi

KK Lab.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

46

23

KOZMETİK İİU
TERİMLER VE TANIMLAR

Flyo0L0116 LMo/LMo

41

TERİMLER ve TANIMLAR
36 tanım kabul kriterleri denetim parti parti numarası dökme ürün kalibrasyon değişim kontrolü temizlik şikayet kontaminasyon sarf malzemesi sözleşme muhatabı kontrol sapma nihai ürün işlem esnasında kontrol iç denetim ana ekipman

bakım imalat işlemi spesifikasyon dışı ambalajlama işlemi ambalajlama malzemesi tesis taşınmaz mülkler üretim kalite güvencesi hammadde geri çağırma yeniden işleme iade örnek örnekleme temizleme (sanitasyon) nakliyat atık

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

24

TERİMLER VE TANIMLAR parti (kazan, seri) bir veya bir dizi işlemden geçtiği için türdeş olması beklenen tanımlanmış miktarda hammadde, ambalajlama malzemesi veya ürün

parti numarası rakam, harf ve/veya sembollerin, özel olarak bir partiyi tanılayan belirgin bileşimi

Flyo0L0116 LMo/LMo

TERİMLER VE TANIMLAR kontaminasyon kimyasal, fiziksel ve/veya mikrobiyolojik maddeler gibi istenmeyen her türlü maddenin ürün içinde bulunması. atık üretim faaliyetleri, çevrim veya kullanımdan kaynaklanan her türlü artık; sahibinin atmaya niyet ettiği her türlü madde, malzeme ve ürün.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

25

TERİMLER VE TANIMLAR temizlik kimyasal etki, mekanik etki, sıcaklık, uygulama süresi gibi faktörlerin, değişken oranlarda birlikte kullanımı yoluyla genellikle görünür olan yüzey kirleticilerini ortadan kaldırmayı ve ayrıştırmayı da kapsayan; belirli bir temizlik mertebesine erişime olanak tanıyan her türlü faaliyet.

temizleme (sanitasyon) kontamine olmuş inert (reaksiyona girmeyen) yüzeylerdeki istenmeyen mikroorganizmaları belirlenen hedeflere bağlı olarak azaltma işlemi.

Flyo0L0116 LMo/LMo

TERİMLER VE TANIMLAR ana ekipman (teçhizat) üretim ve laboratuvar dokümanlarında belirtilmiş olan, işlemler için olmazsa olmaz kabul edilen teçhizat. kalibrasyon
Bir ölçü aletinin veya ölçme sisteminin belirttiği yahut bir malzeme ölçümünün ortaya çıkardığı değerler ile mütekabil bir referans standardının bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi tespit eden işlemler dizisi.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

26

TERİMLER VE TANIMLAR taşınmaz mallar makbuzlama, depolama, üretim, paketleme; ürün, hammadde ve ambalaj malzemelerinin sevk ve kontrolü işlerini yürütmek için kullanılan binalar, destek yapıları ve fiziki konum. bakım taşınmaz malları ve teçhizatı uygun çalışma şartlarında tutmak için tasarlanmış olan her türlü periyodik yahut plansız destek ve doğrulama işlemi. Flyo0L0116 LMo/LMo

TERİMLER VE TANIMLAR yeniden işleme kabul edilmez kalitedeki bir parti nihai yahut dökme ürünün tümünün veya bir kısmının, bir veya birkaç ek işlemden daha geçirilerek kabul edilebilir bir kalite seviyesine ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, üretimin belirli bir aşamasından itibaren yeniden işleme alınması. spesifikasyon dışı tanımlanmış olan kabul edilebilirlik kriterlerini karşılamayan inceleme, ölçüm veya test sonucu. geri çağırma bir firma tarafından verilen, piyasaya sürülmüş bir parti ürünün geri alınması kararı.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

27

TERİMLER VE TANIMLAR hammadde dökme ürün üretim sürecine giren ya da bu süreçle ilintili her türlü madde. ambalaj malzemesi nakliye için kullanılan her türlü dış ambalaj hariç olmak üzere, bir kozmetik ürününün ambalajlanmasında kullanılan her türlü materyal. sarf malzemeleri temizlik ajanları ve yağlayıcılar gibi temizlik, sanitasyon veya bakım işlemlerinde kullanılan materyaller. Flyo0L0116 LMo/LMo

TERİMLER VE TANIMLAR üretim imalat ve paketleme işlemleri. imalat faaliyeti hammaddelerin tartımından dökme ürün oluşumuna kadarki işlemler dizisi. paketleme işlemi doldurma ve etiketleme de dahil olmak üzere, dökme ürünün nihai ürün haline gelmeden önce geçirdiği her türlü paketleme işlemi. nakliyat bir siparişin hazırlanması ve nakliye aracına konulması ile ilgili işlemler dizisi.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

28

TERİMLER VE TANIMLAR dökme ürün son paketleme işleminden önceki tüm imalat basamaklarından geçmiş, fakat paketlenmemiş her türlü ürün. nihai ürün tüm üretim aşamalarından geçmiş ve nakliye için son konteynırına konmuş kozmetik ürünü.

Flyo0L0116 LMo/LMo

TERİMLER VE TANIMLAR kabul kriterleri nümerik limitler, aralıklar ve test sonuçlarının kabul edilebilmesi için konmuş diğer uygun ölçütler. kontrol kabul kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığının sınanması

sapma planlanlı veya planlanmamış ve her durumda geçici olan, İİU kapsamındaki bir veya birçok faaliyet ile ilgili durumlar sebebiyle belirlenen gereksinimlerden sapma için yetkilendirilmesine dair iç organizasyon ve sorumluluklar

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

29

TERİMLER VE TANIMLAR işlem esnasında kontrol ürünün tanımlanmış kabul kriterlerini karşıladığının sağlamasını yapmak için işlemin gözlenmesi ve uygunsa ayarlanması maksadıyla üretim sırasında uygulanan kontroller

değişim kontrolü imal edilen, paketlenen, kontrol edilen ve depolanan ürünlerin tanımlanmış kabul kriterlerini karşıladığının sağlamasını yapmak amacıyla İİU kapsamındaki bir veya birçok uygulamada yapılması planlanmış her türlü değişim ile ilgili dahili organizasyon ve sorumluluklar.

Flyo0L0116 LMo/LMo

TERİMLER VE TANIMLAR denetim kalite faaliyetlerin ve ilgili sonuçların planlanmış düzenlemeler ile uyumlu olup olmadığının, bu düzenlemelerin etkili biçimde uygulanıp uygulanmadığının ve hedeflere ulaşmak için uygun olup olmadığının belirlenmesi için sistematik ve bağımsız inceleme iç denetim bu yönergelerde belirtilen faaliyetlerin ve ilgili sonuçların planlanmış düzenlemeler ile uyumlu olup olmadığının, bu düzenlemelerin etkili biçimde uygulanıp uygulanmadığının ve hedeflere ulaşmak için uygun olup olmadığının belirlenmesi maksadı güden, firma dahilindeki ehil personelce yürütülen sistematik ve bağımsız inceleme.
Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

30

TERİMLER VE TANIMLAR şikayet bir ürünün, tanımlanmış kabul kriterlerini karşılamadığını iddia eden dış kaynaklı bilgi iade kusurlu yahut kusursuz nihai kozmetik ürünlerinin tesise geri yollanması sözleşme muhatabı bir başka kişi, kurum ya da örgüt adına bir faaliyet yürüten kişi, kurum ya da harici örgüt

Flyo0L0116 LMo/LMo

TERİMLER VE TANIMLAR örnek bir dizi içinden, o dizi ile ilgili bilgi edinmek için seçilmiş bir ya da daha çok temsilî unsur örnekleme örneklerin alınması ve hazırlanması ile ilgili işlemler silsilesi tesis kozmetik ürünlerinin üretildiği konum kalite güvencesi bir ürünün, sunulan kabul edilebilirlik kriterlerini karşıladığına dair güven tesis etmek için gerekli olan planlı ve sistematik faaliyetlerin tümü
Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

31

ISO 22716’YA GÖRE İİU

PERSONEL

Flyo0L0116 LMo/LMo

44

PERSONEL
İlke:
Bir kalite güvence sistemi oluşturmak ve idame ettirmek,
Kozmetik ürün üretiminin kalitesi,

HERKESİN sorumluluğudur!

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

32

PERSONEL
Başlıca gereklilikler:
Organizasyon şeması,
İş tanımı,
İlgili özellikler,
Eğitim,
Hijyen programı.

Flyo0L0116 LMo/LMo

PERSONEL
Eğitim:
İİU dahilindeki tüm personel için zorunlu eğitim.

Bireylerin iş ve sorumluluklarına göre özel ayarlanmış.

Periyodik değerlendirme (sınav veya hafıza tazeleyiciler, …).

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

33

PERSONEL
Eğitim:
Teorik kısım:
Tip, süre, program, eğitimci, tarih, eğitim yoklama kaydı.

Tatbiki kısım:
İşte harcanan zaman, program, eğitimci, tarih.

Sonuçlar:
Teori sınavı, tatbiki sınav, « hafıza tazeleyici ».

K KİŞİNİN EĞİTİM KAYITLARINDA TUTULACAKTIR

Flyo0L0116 LMo/LMo

PERSONEL
Kişisel hijyen:
Temiz eller
Vücut hijyeni

Yemek, içmek, çiğnemek veya sigara içmek yok. Hiçbir üretim alanında yiyecek, içecek, tütün mamülü veya kişisel ilaçlar bulundurmak yok!!!!! Hasta olma durumunda bunu bildirme.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

34

EL YIKAMA
Elleri ısla ve bir miktar sabun al.

1

Avuç içleri ve ellerin üstünü yıka.

2

Parmak aralarını yıka (ellerin üstü ve altı) 5

4

3

Parmak uçlarını ve tırnakları temizle

Elleri durula ve ovmadan kurula

7

6

8

Flyo0L0116 LMo/LMo

İNSAN KAYNAKLI KONTAMİNASYON

Sabunla yıkama sonrası eller
(eğitim olmadan)

Sabunla yıkama sonrası eller
(eğitimden sonra)

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

35

BİLİYOR MUSUNUZ?
Ellerinizi düzgün bir biçimde yıkamak için gerekli asgari süre nedir?

Flyo0L0116 LMo/LMo

BİLİYOR MUSUNUZ?
Ellerinizi düzgün bir biçimde yıkamak için gerekli asgari süre nedir?

Cevap: 1 dakika

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

36

İŞ KIYAFETLERİ

54

Flyo0L0116 LMo/LMo

ÜRETİM ALANLARINDA İŞ KIYAFETLERİ

Tek kullanımlık mı değil mi

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

37

İŞ GİYSİSİ (TULUM)
Neden?
Ürünü korumak için.
İşletmeciyi korumak için.

Bunu başarmak için kıyafetler şu şekilde olmalıdır:
Düzgünce giyilmiş ve iliklenmiş.
Temiz.
İstisnasız herkes tarafından giyilmiş.

Flyo0L0116 LMo/LMo

İNSANLAR TARAFINDAN TAŞINAN
BAKTERİYEL KONTAMİNASYONLAR
EN BÜYÜK KONTAMİNASYON KAYNAKLARINI TESPİT EDİN

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

38

SAÇ FİLESİNİN GİYİMİ

Saç filesinin düzgün giyiliş biçimi: Açıkta saç kalmamalı

Lastik bant kulakların üstünde

Flyo0L0116 LMo/LMo

ISO 22716’YA GÖRE İİU
TAŞINMAZ MALLAR VE EKİPMAN

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

39

ISO 22716’YA GÖRE İİU
İlkeler

Flyo0L0116 LMo/LMo

İLKELER
Taşınmaz mallar şunları sağlayacak biçimde yerleştirilmeli, inşa edilmeli ve kullanılmalıdır: a) ürünün emniyetini sağlamak;
b) etkili temizliğe ve gerekli ise, sanitasyon ve bakıma izin vermek
c) hammaddelerin, ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin karışma ihtimalini asgariye indirmek. Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

40

İLKELER

Dizayn kararları şunlara dayanmalıdır: üretilen kozmetik ürünün türü, mevcut koşullar, temizlik, eğer gerekli ise, kullanılan sanitasyon yöntemi.

Örneğin, kozmetik ürününün türü şunlar olabilir:
a) Mikro hassas ürünler
b) Mikro hassas olmayan ürünler

Flyo0L0116 LMo/LMo

TAŞINMAZ MÜLKLER
Akış:
Üretim faaliyetlerinin mantıki sırasına göre ayarlanmış,
Materyal, personel ve ürün akışları belirlenmiş olmalıdır.

Ki ürün üzerinde herhangi bir istenmeyen etki oluşmasın.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

41

İLKELER
Başlıca Kurallar:
:
Erişim yetkili personel haricinde sınırlandırılmalı,
Prosedürlere uygun olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli
Mikroplardan arındırmak için bir temizlik programı oluşturulma lı,
Çevrenin kontrolü uygun şekilde yapılmalı:
Işıklandırma,
Sıcaklık,
Nem.

Depolama, üretim, kalite kontrol alanı, yıkama ve tuvaletler için ayrılmış alanlar sağlanmalıdır.

Flyo0L0116 LMo/LMo

TAŞINMAZ MALLAR
Yıkama ve tuvalet tesisleri:

Yıkama ve tuvalet tesisleri ile üretim alanı ayrı tutulmalı. Duş alma ve kıyafetlerin değiştirilmesi için yeterli alan ve imkanlar sağlanmalı.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

42

TAŞINMAZ MALLAR
Işıklandırma:
:
Şunlara olanak sağlamak için yeterli ışıklandırma olmalıdır: Ekipmanların kullanımı,
Bakımı,
Temizliği,
Kontrolü,
Işıkların kırılması sonucu oluşacak döküntülere karşı koruma.

Havalandırma:
Eğer gerekli ise, ürünü korumak için.

Flyo0L0116 LMo/LMo

TAŞINMAZ MALLAR
Işıklandırma:
:

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

43

ANA EKİPMAN
Belirlenmiş:
Tip,
Durum.

Prosedürler:
Operasyon için,
Temizlik için.

Belirli aralıklarla kalibre edilmeli
Bakımı yapılmalı (belirlenmiş bakım programı)
Teknisyenler ekipmanı kullanma yetkisine sahip olmalı
IT (bilgi teknolojisi) sistemleri tanımlanmış olmalı.

Flyo0L0116 LMo/LMo

İMALAT

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

44

TAŞINMAZ MALLAR
Üretim Alanları

:

Yüzeyler :
Kolay temizlenebilir:
Pürüzsüz yüzeyler,
Yuvarlatılmış köşeler (kir tuzaklarından kurtulmak için),
Aşındırıcı temizlik ve sanitasyon ajanlarına dirençli.

Havalandırmanın yeterli olduğu yerlerde, açılmayacak şekilde tasarlanmış camlar.
Dışarıya açılıyorsa yakından izlenmeli.

Flyo0L0116 LMo/LMo

TAŞINMAZ MALLAR
Üretim Alanları:

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

45

TAŞINMAZ MALLAR
Depolama Alanları:
Temiz ve düzenli (tip: hammadde, ambalaj malzemesi, dökme gibi, durum: kontrol bekleyen, kabul edilmiş, reddedilmiş gibi).
Hammaddelerin örneklendirilmesi tayin edilmiş (ve gerekli ise korunmuş) bir alanda yapılmalı.
Reddedilmiş, geri çağrılmış ve iade edilmiş ürünlerin fiziki ayrımı.
Sıcaklık ve nem gibi depolama şartlarının sürekli gözlemi. Flyo0L0116 LMo/LMo

TAŞINMAZ MALLAR
Depolama Alanları

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

46

TAŞINMAZ MALLAR
Su tesisatı, atık su yolları ve kanallar
Kurulumları yoğuşma veya damlama yoluyla kontaminasyonu engelleyecek biçimde yapılmalıdır.
Drenaj sistemi temiz tutulmalı ve geri akış engellenmelidir.

Dizayn:
Açıkta kalan su borusu, atık su yolu ve havai (başüstü) kiriş olmamalı, Eğer açıkta boru varsa temizliğe elverişli olmalı ve temizliği yapılmalıdır.

Flyo0L0116 LMo/LMo

TAŞINMAZ MALLAR
Su tesisatı, atık su yolları ve kanallar:

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

47

TAŞINMAZ MALLARIN İŞARETLENDİRİLMESİ
Tip ve faaliyetler.
Kıyafet gereksinimleri için işaretler.

Güvenlik kuralları.
Sınırlı erişim.
Durum (temiz, çalışma devam ediyor...).

Flyo0L0116 LMo/LMo

ODA TASFİYESİ
Tüm ürün tartımlarının arasında bir kez yapılmalıdır.

Önceki ürünle ilgili her şeyin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar
(ürün, örnekleme ekipmanı, ürün dokümantasyonu)
Bu işlem kayıt altına alınmalıdır.
Ayrıca başka biri tarafından kontrol işareti konmalıdır.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

48

TEMİZLİK VE SANİTASYON

Flyo0L0116 LMo/LMo

MİKROBİYAL KONTAMİNASYON
4 çeşit mikrop :
Bakteriler
Virüsler,
Mayalar,
Küfler (mantarlar).
VİRÜS < BAKTERİ < MAYA < KÜF
0,01µm
1µm
5µm
10µm to several cm

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

49

MİKROBİYAL KONTAMİNASYON
Büyümeyi destekleyen faktörler?
Nemlilik (su),
Sıcaklık,
Besinler, Hava (oksijen).

Flyo0L0116 LMo/LMo

MİKROBİYAL KONTAMİNASYON hücre büyümesi
CROISSANCE BACTERIENNE

Bakterijel büyüme

20 mn

20 mn

20 dakikada bir yeniden bölünme (yeğlenen koşullarda)

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

50

MİKROBİYOLOJİK
KONTAMİNASYON KAYNAKLARI
Birincil kaynak = İnsanlar
Kafa derisinde 1 milyon bakteri / cm2

Alında 10,000 ila 100,000 bakteri / cm2

Burun akıntısında 10 milyon bakteri / gram

Ellerde 100 ila 1 000 bakteri / cm2

Tükürükte 100 milyon bakteri / gram
Koltuk altlarında 1 ila 10 milyon bakteri / cm2

Fekal maddede 100 milyon / gram’dan fazla bakteri

Flyo0L0116 LMo/LMo

MİKROBİYAL KONTAMİNASYON
İnsanlar tarafından taşınan kontaminasyon

Yerleşik
• Doğal,
• Patojenik olmayan,
• Tamamen yok etmek imkansız, • Aktarımı zor,
• Deride ürer.

Taşınan
• Çevreden gelir,
• Muhtemelen patojenik,
• Tamamen yok edilebilir,
• Kolaylıkla aktarılır,
• Deride üremez

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

51

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON KONTROLÜ

Flyo0L0116 LMo/LMo

ÇALIŞMA ALANLARININ TEMİZLİK VE
DEZENFEKSİYONU

Endüstride genellikle biyo-arındırma’dan bahsedilir:

Biyo-arındırma = temizleme + dezenfeksiyon.

Temizliğin Amacı: ekipmanın görsel temizliğini sağlamak.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

52

DEZENFEKTANLAR

Temizlik ve sanitasyon ajanları belirli ve etkilidirler.

Her alan için belirlenmiş bir program.

Flyo0L0116 LMo/LMo

DEZENFEKTANLAR

Kullanım şartları:
Dezenfektan yüzeyleri etkilememelidir,
Dezenfektanın etkinliği, standartlara göre değerlendirilir ve bilinir,
Alternatif olarak kullanım için bir başka dezenfektan,
Dezenfektan, tespit edilen mikroorganizmalara göre, kullanım koşulları bilinerek belirlenir.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

53

DÖKME ÜRÜNÜN DETERJAN KALINTILARI VE/VEYA
DEZENFEKTANLAR TARAFINDAN OLUŞTURULAN
KİMYASAL KONTAMİNASYONU

Sonuç: Formülde «beyan edilmemiş» bir bileşenin eklenmesi.
Koku kirliliği (pis kokulu!).
Formülasyon kararsızlığı riski.
Pusluluk riski (görünüm konuları), vs……..

Flyo0L0116 LMo/LMo

ÜRETİM ALANLARININ TEMİZLENMESİ VE
DEZENFEKSİYONU
Temizleme / dezenfeksiyon işleminde ustalığa 5M kontrolü ile erişilir:
M Metotlar : kullanılan temizleme yöntemleri,
M Materyaller : deterjan ve dezenfektanlar,
M Makineler : temizlik ekipmanı,
M Ortam (Medium) : temizlenecek alanlar,
M İşgücü (Manpower) : temizleme işini yürüten elemanlar.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

54

TEMİZLEME DEZENFEKSİYON OPERASYONU
Temizleme sırasında
Hijyen uygulamalarında doğru tavır
İşi organize edin,
Doğru tavırları belirleyin,
Yapılması gereken işi düşünün,
Kirli ile temizi birbirinden ayırın,
Kontaminasyon eklemeyin.

Kesin bir sıralamaya sadık kalın
Yukarıdan aşağıya,
En temizden en kirliye.

Flyo0L0116 LMo/LMo

TEMİZLEME DEZENFEKSİYON OPERASYONU
Sonrasında
Alanı kontaminasyondan koruyun,
Temizlik faaliyetini kayıt altına alın,
Tanımlayın,
Yaptığınız işi kontrol edin.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

55

BAKIM - ONARIM

Flyo0L0116 LMo/LMo

111

BAKIM - ONARIM
İlke :
Taşınmaz malların iyi halde tutulması gerekir,
Uygun aletler,
Üretim alanlarında bakım - onarım işlemlerini yürütme vasfına sahip, eğitimli bakım elemanları,
Ürün ile temas ihtimali olan sarf malzemeleri gıda sınıfı (food grade) olmalıdır,
İşlemlerin geriye dönük takip edilebilirliği,
Değişim kontrolü.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

56

HAŞERE KONTROLÜ
İlke :
İyi dizayn edilmiş,
İnşa edilmiş,
Bakımı yapılmış.

Böcek, kuş, kemirgen, haşerat ve zararlı hayvanların erişimini engellemek için.

Flyo0L0116 LMo/LMo

HAŞERE KONTROLÜ
İşlem :
Haşere kontrol programı,
Uygun tuzakların kullanımı,
Tuzak haritası,
Tuzakların sağlamlığını denetlemek için sık sık keşif,
Kayıtlar,
Taşeronluk söz konusu ise, hizmetleri kapsayan bir sözleşme,
Haşeratı cezbetmenin veya barındırmanın engellenmesi maksadıyla .dış alanların kontrolü için önlemler

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

57

ISO 22716’YA GÖRE İİU
HAMMADDELER VE AMBALAJ
MALZEMELERİ

Flyo0L0116 LMo/LMo

SATIN ALMA
Hammaddelerin ve ambalaj malzemelerinin alımı şunlara dayandırılmalıdır: değerlendirme tedarikçi seçimi; teknik hükümlerin belirlenmesi anketler ve denetimler.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

58

HAMMADDELERİN KABULÜ
Teslimat (alım siparişi) ile uyumlu olmalı.
Kalite Kontrol tarafından kontrolü yapılır: karantinaya alınır.
Malzeme KK tarafından kabul veya red edilir.
Malzeme depolama kuralları (ürüne ve temizlik durumuna göre guruplandırma...).

Flyo0L0116 LMo/LMo

HAMMADDE DEPOLAMA ALANINDAN TRANSFER
KK tarafından kabul edilir.
FIFO kurallarına riayet (ilk giren ilk çıkar).
Malzemeler geçerlilik mühleti içinde.
Tedarik edilen miktar doğru.
Bütün konteynırlar etiketlenmiş (isim, kod, miktar, parti, durum).

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

59

İMALAT

68

Flyo0L0116 LMo/LMo

ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI
Kabul

Hammadde
Ambalaj Malz.

D Depolama
HM+AM
Tartım

K KONTROLLER

Üretim

Paketleme
N Nakliyat
D Depolama
N Nihai ürünler

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

60

ÜRETİMDE ETİKETLEME
Şunları etiketleme zorunluluğu vardır:
Ürünler,
Materyaller,
Ekipman,
Taşınmaz mallar.

Flyo0L0116 LMo/LMo

ÜRÜN ETİKETLENDİRMESİ
Üretimin herhangi bir aşamasında :
Ürün adı,
Parti numarası,
Geçerlilik süresi,
Saklama şartları,
Durum, miktar …...

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

61

ÜRÜN ETİKETLENDİRMESİ
Okunaklı.
Karalamadan, üstünü çizmeden.
Tam olarak doldurulmuş (isim, parti, tarih, aşama, kod, geçerlilik, durum, ...).
Konteynırın büyüklüğüne uygun.

Flyo0L0116 LMo/LMo

ÜRÜN ETİKETLENDİRMESİ
Asla kapak üstüne değil.
Sağlam bir biçimde iliştirilmiş.

Eski tüm etiketlerin çıkarılması.
Tüm konteynırlar.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

62

EKİPMAN ETİKETLENDİRMESİ
Tip ve tanımlama.
Son kontrol tarihi baş harfler.
Bir sonraki kontrol tarihi (kalibrasyon, onaylama….).
Durum (temiz, dolu, sanitize edilmiş).

Flyo0L0116 LMo/LMo

DOKÜMANTASYON
İki işlev:
Bilgilendirmek için:
Teknik özellikler,
Prosedürler …
Üretim siparişi evrakları

Bilgi toplamak için :
Dönen siparişler,
Laboratuvar defterleri…

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

63

DOKÜMANTASYON
İlke :
Yaptıklarınızı not alın,
Not aldıklarınızı yapın,
Yaptıklarınızı kayıt altına alın = Delil.
Çünkü kalan HERŞEY söylentiden ibarettir!

Flyo0L0116 LMo/LMo

PROSEDÜRLER
Tanım :
Yapılacakların kesin bir tanımı,
Şu sorulara cevap içerir :
Kim, nerede, ne zaman, nasıl ve neden, ne yapacak?

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

64

PROSEDÜRLER
Neden ?
Görevlerin yeniden üretilebilirliğini sağlamak,
Know-how’ın (teknik bilgi ve becerinin) korunması,
Ortak operasyonlarda departmanlar arası farklılıkları ortadan kaldırmak,
Yeni başlayanlar için eğitimin temellerini oluşturmak .
Bu yüzden prosedürlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncel tutulması önemlidir.

Flyo0L0116 LMo/LMo

PROSEDÜRLER
Temel unsurlar:
Başlık,
Referens numarası,
Model (Versiyon),
Yazım tarihi,
Yazan / Doğrulayan / Kabul eden.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

65

PROSEDÜRLER
Kullanım :
Mevcut (Bulunur) : İş istasyonlarında,
Kesin : Eğitimli personel tarif edilen işlemleri gerçekleştirebilmelidir ,
Açık : Eğer anlaşılamazsa, idareye bildirilmelidir.

Prosedürlerin fotokopi ile çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Personel prosedürler için yönetim sistemi içinde eğitilmelidir .

Flyo0L0116 LMo/LMo

KAYIT TUTMA
İlke:
Yapılan işlere tanıklık etme,
Yapılan herşey,
Sadece yapılan şeyler.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

66

KAYIT TUTMA
Düzeltme kuralları :
Yanlış girdinin üzerine basit tek bir çizik atın,
Doğru veriyi girin,
İmzalayın, tarih atın ve düzeltmenin sebebine dair bir not düşün.

Kesinlikle silgeç (kapatıcı kalem) kullanmayın ve gereğinden fazla etiketleme yapmayın.

Flyo0L0116 LMo/LMo

KAYIT TUTMA
Tamamlama kuralları :
Gerçek zamanlı : Hiçbir bilgi, olaydan sonra, zihinden kayda aktarılmaz .
Okunaklı: Kayıtlar ileriki bir zamanda okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır.
1,4 ve 7 rakamları standardize edilmiş bir formda yazılmalıdır.

Sabit : Kurşun kalem yok, sadece kalıcı mürekkep.
Kararlı : Termal kağıt.

Flyo0L0116 LMo/LMo

Flyo0L0116 LMo/LMo

67

ÖRNEK
İLK KASA

İKİNCİ KASA

7,35
98,5

7,35
7,30…...

Similar Documents

Premium Essay

Manufacturing

...Manufacturing: A brief global look by ??? April 9, 2011 Manufacturing is a key component of any country’s economy and many comparisons have been made between the United States (U.S.) and other countries. Since World War II the U.S. has been the leader of the manufacturing sector due mainly to the fact that the U.S. industrial plants were not devastated by the destruction of war as where most of Europe and Asia. This paper is a team effort and will give a brief look at the state of manufacturing and some of the incentives each government has used to entice the growth of manufacturing within their respective countries. The countries to be examined are the United States, China, Germany and Japan. You hear it on the news, read it in the newspapers and see the results in the stores that manufacturing is dead in the (U.S.); however, if you do a little research you find the U.S. is still the leader in manufacturing production. As Stephen Manning of the Associated Press acknowledged in a rare “just the facts” story in mid-February, the U.S. “by far remains the world’s leading manufacturer,” producing goods valued at a record $1.6 trillion in 2007 — nearly double the $811 billion produced a decade earlier. Indeed, the AP writer noted, “For every $1 of value produced in China’s factories [in 2007], America generated $2.50.” Not bad for a country that doesn’t produce anything anymore. Some other facts about U.S. manufacturing are: •The United States is the world’s...

Words: 4474 - Pages: 18

Premium Essay

Manufacturing Overhead

...Manufacturing Overhead Name Institution Manufacturing Overhead Manufacturing overhead costs play a vital role in determining final cost of the product. Manufacturing overhead represents all the costs that the company incurs indirectly and not related to the cost of direct labor, direct materials or direct cost of machines (Donald, 2010). In short, companies are not able to trace these costs to individual items during the manufacturing process. Examples of overhead costs include factory supplies, costs emanating from compliance with local, state and federal regulations as well as certain type of equipment and machinery costs (Donald, 2010). Other manufacturing overhead costs include quality assurance costs, property insurance premiums and clean-up costs. Companies may assign to each process a predefined share of manufacturing overhead costs. Companies develop predetermined overhead costs because they do not have the capability to accurate determine the cost of these miscellaneous products. By adding the manufacturing overhead cost to direct labor, companies are able to arrive at the Conversion Cost, which is crucial in informing management on the cost of converting raw materials into the final product that will be destined for the market (Donald, 2010). Furthermore, the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) demands that the company factors in direct materials costs, direct labor as well as factory or manufacturing......

Words: 905 - Pages: 4

Premium Essay

Analysis and Optimization of the Manufacturing Processes Within a Truss Manufacturing Company Through the Application of Industrial Engineering, Environmental Engineering, and Occupational Safety Principles and Techniques

...ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF THE MANUFACTURING PROCESSES WITHIN A TRUSS MANUFACTURING COMPANY THROUGH THE APPLICATION OF INDUSTRIAL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING, AND OCCUPATIONAL SAFETY PRINCIPLES AND TECHNIQUES by ROSMARDY FLORES NARANJO ABSTRACT In spite of remarkable improvements in recent decades, the construction industry and areas related continue to be one of the industries with the poorest safety records. Low statistics in environmental improvements can be also noticed. Organizations that have implemented improvements have integrated big efforts of owners, contractors, subcontractors, and designers. The truss industry is not an exception to this problematic. This industry, which is related directly to the home building industry and has boomed in recent decades, seems to have a lack of controls and regulations. Many of these problems may be linked, for example, to the lack of interest from management to improve and regulate such important areas as occupational safety and environmental hygiene. While past studies on occupational safety, environmental control, and quality control have been conducted in different areas of the construction industry, the truss industry and the owner’s impact on construction safety have not been previously investigated. This paper presents the results of a study within a truss manufacturing company, which was evaluated and studied in the areas of occupational safety, environmental control, and quality control. Data were......

Words: 16750 - Pages: 67

Premium Essay

Manufacturing Myopi

...Manufacturing myopiSUMMARY. MANUFACTURING MYOPIA. During the past few decades, many industrial companies have attempted to achieve manufacturing excellence. They have had at their disposal any number of methodologies and theories, quality initiatives, and cost-reducing concepts. Programs intended to improve performance, such as “total quality management,” “lean production,” and “Six Sigma”, seem to ebb away, without producing the desired results. Sometimes it seems as though the harder manufacturers try to improve, the worse they perform. Consider, for example, the case the GmbH, a Europe-based consumer goods manufacturer, in 2003. Household’s market share in hygiene products, one of its flagship divisions, had recently tumbled in such cities as Cairo and Abu Dhabi. When Household’s regional managers investigated, they discovered that a private-label producer based in Egypt had begun to aggressively undercut the shelf price of Household’s products. At first glance, it seemed as if Household could easily win a price war with any local private label. But the private-label manufacturer refused to go away, and its prices remained low while its market share kept rising. Household’s managers had assumed that their competitor was selling under cost. In short, Household’s ostensible manufacturing advantage its distinctive technology had become its biggest disadvantage. To make matters worse, Household had nearly completed a new factory in Ukraine, which had......

Words: 2899 - Pages: 12

Premium Essay

Manufacturing

...MANUFACTURING Manufacturing is the production of merchandise for use or sale using labor and machines, tools, chemical and biological processing, or formulation. The term may refer to a range of human activity, from handicraft to high tech, but is most commonly applied to industrial production, in which raw materials are transformed into finished goods on a large scale. Such finished goods may be used for manufacturing other, more complex products, such as aircraft, household appliances or automobiles, or sold to wholesalers, who in turn sell them to retailers, who then sell them to end users – the "consumers". FACTS ABOUT MANUFACTURING IN THE PHILIPPINES: * Manufacturing accounts for nearly 24% of the Philippines' total GDP, while manufactured goods comprise 90% of Philippine exports, including furniture and fixtures, transport equipment, petroleum products, miscellaneous manufactures, electrical machinery, leather products, beverages, paper and paper products, basic metal, fabricated metal products, non-metallic mineral products, rubber and plastic products, textiles, and many more. * The Philippines is now considered one of the most competitive areas for manufacturing. After the unfortunate events in Japan, flooding in Thailand, the rising costs of countries such as Vietnam and China, the Philippines now is in position to lead manufacturing growth in the Asia. * The bulk of the Philippine manufacturing industry is concentrated in Manila, the capital.......

Words: 1924 - Pages: 8

Premium Essay

Business Processes

...Information Systems and their Business Processes Information Systems and their Business Processes In day to day functions within numerous organizations, corporations, industries, and the common workplace, companies strive every day to meet increasing demands. Most companies use methods or tools to redefine their daily processes to lower their budget, to increase the quality of their products, or to simply come up with an easier means to carry out assignments and tasks. As production and demands increases managers are faced with decisions of making the best choice to run their organizations in order to gain or maintain a competitive edge. Some of these decisions are simple and many are quite complex. To aid managers in decision making processes, many businesses employ the use computer-aided decision support systems. To help businesses with data and processing information many organizations turn to different information systems, from excel, FileMaker, to quick books. With the rapid change in technology businesses have to be competitive in this environment, businesses cannot be static, but need to grow and change to meet the needs of the market place. To do this, businesses need to make good decisions and have to look for the best information systems that fit their needs. In this essay, I will talk about the business processes in my company. How managers deal with decision making. How information systems plays a role in the day to day work load, the way information......

Words: 1054 - Pages: 5

Premium Essay

Manufacturing

...Vol. 3, No. 5 Modern Applied Science A Study of an Evaluation Model on Manufacturing Execution System in Paper-making Enterprises Zhihong Xu Key Lab for Paper Science and Technology of Ministry of Education Shandong Institute of Light Industry Shandong 250353, China E-mail: xzh1385@163.com Feng Huang The State Key Laboratory for Microbial Technology Shandong University, Shandong 250100, China Jiachuan Chen & Guihua Yang Key Lab for Paper Science and Technology of Ministry of Education Shandong Institute of Light Industry Shandong 250353, China Abstract Manufacturing execution system (MES) is a production management technology and real-time information system which lies between the enterprise upper layer (ERP) and the bottom layer (PLC/DCS) and faces to workshop layer. MES's concept, its functional model and its important status in the manufacture industry are introduced in this article. Based on the production practice in Kunshan Banknote Paper Mill, an evaluation model of EMS is set up. The model also has a certain reference value to the construction of management information system (MIS) for the relative industries. Keywords: Pulp and paper industry, Manufacturing execution system, Furzzy evaluating method 1. Introduction The construction of informationization has made considerable progress with years of development in domestic paper industry. Large and medium-sized paper-making enterprises has widely adopted Enterprise Resource Planning (ERP) for enterprise......

Words: 3133 - Pages: 13

Premium Essay

Global Manufacturing

...Essay #1—Global Manufacturing In this essay, I will be discussing the emerging trends that will affect manufacturing in the upcoming years. I will begin with focusing on the global nature of manufacturing and supply chain. One major issue concerning global manufacturing is the cost of manufacturing. Looking at Exhibit 1 from a study by the Boston Consulting Group titled, “The Shifting Economics of Global Manufacturing”, we can see the top 25 export economies as well as their cost of manufacturing. Considering all of the 25 countries mentioned in this study, the highest cost in each of these economies is labor. Labor is a huge expense for many companies around the world, which drives the global trend of outsourcing labor to countries where it is cheaper in an attempt to lower this cost. The cost of manufacturing in each of these countries is constantly changing since there are so many factors involved. Labor for example is constantly changing and generally becoming more expensive as a country’s economy begins to grow, since workers are becoming more skilled and demanding more rights and higher wages. There are many changes going on in manufacturing and supply chain processes. Particularly, there are 4 forces that are setting countries apart from each other and allowing them to be more competitive. Those are wages, exchange rates, labor productivity, and energy. In my opinion these forces are areas that countries need to focus on improving and maintaining in order to be......

Words: 1770 - Pages: 8

Premium Essay

Advance Manufacturing

...Advanced Manufacturing Competency Model Updated April 2010 Employment and Training Administration United States Department of Labor 1 www.doleta.gov Updated April 2010 Advanced Manufacturing Competency Model Table of Contents About the Model 3 Tier One: Personal Effectiveness Competencies 4 Interpersonal Skills 4 Integrity 4 Professionalism 4 Initiative 4 Dependability & Reliability 4 Lifelong Learning 4 Tier Two: Academic Competencies 6 Science 6 Basic Computer Skills 6 Mathematics 7 Reading 7 Writing 7 Communication—Listening and Speaking 8 Critical & Analytical Thinking 8 Information Literacy 8 Tier Three: Workplace Competencies 10 Business Fundamentals 10 Teamwork 10 Adaptability/Flexibility 11 Marketing and Customer Focus 11 Planning and Organizing 12 Problem Solving and Decision Making 12 Working with Tools and Technology 13 Checking, Examining, and Recording 13 Sustainable Practices 14 Tier Four: Industry-Wide Technical Competencies 15 Entry-Level 15 Manufacturing Process Design/Development 15 Production 15 Maintenance, Installation, and Repair 17 Supply Chain Logistics 17 Quality Assurance and Continuous Improvement 18 Sustainable and Green Manufacturing 19 Health, Safety, Security, and Environment 19 Technician Level 21 Manufacturing Process......

Words: 6430 - Pages: 26

Free Essay

Apple Manufacturing

...Apple Manufacturing: Should More Apple Products Say “Assembled in the USA”? Production and Operations Management, BUS 5461 Abstract Apple, Inc. is a $170B global corporation that designs, markets and sells consumer electronic products such as the iPhone, iPad, and the Mac computer. Apple has structured their manufacturing and supply chain processes to take advantage of China’s cheap and plentiful labor. However, Apple has made an innovative decision to have the new ultra high-end Mac Pro partially manufactured and assembled in the US. This report includes research and analysis on the benefits available to Apple by expanding production in the US. Recommendations are presented that will help ensure apple succeeds in moving production to the US, and help reduce the risks Apple faces as a global corporation. Tables of Contents Chapter I – An Introductory Look at Apple, Inc………………………………………. 5-6 Chapter II – The Issues Facing Apple…………………………………. ……………… 6-8 Chapter III – Analysis: A Closer Look into Apple..…………………………………… 8-15 Chapter IV – Recommendations..……………………………………………………… 15-20 Chapter V – Summary ……………………….………………………………………… 20-22 References……………………………………………………………………………… 23-26 List of Figures Figure 1:Average Hourly Compensation Costs in Manufacturing, U.S. Dollars, 2002-2009….....9 Figure 2: Average Hourly Compensation Costs in Manufacturing, U.S. Dollars,......

Words: 5618 - Pages: 23

Premium Essay

Lean Manufacturing

...Lean Manufacturing “Lean” is a term that was coined in the late 1980s based on a study of the Toyota production system. It is based on the concept of continuous improvement of both the process and the product, while eliminating non-value added aspects of the process. Focusing on the value added parts of the process, a set of principles and tools for reducing waste (“muda”) in production process was developed. Lean also identifies the waste created by overburden (“muri”) and uneven flow (“mura”). Improving the “flow” creates a more efficient process. By creating better flow, problems surface, and waste is eliminated by eliminating inefficiencies. Eliminating waste and creating efficient processes improves quality and reduces production time and cost. Muri can be eliminated in the preparation and planning process. It concentrates on what work can be avoided by designing an efficient process. During implementation, the focus is on eliminating fluctuations in scheduling or operations or mura. Once the process is in place muda is discovered and addressed by determining the root causes of the waste. These are then viewed in the context of the process and tied back to muri and muda and remedies are planned and implemented for the next project and the cycle is repeated. Seven types of waste are identified: 1. Defects The cost of replacing or reworking products is enormous. The goal should be to identify defects before the customer receives the products, thus......

Words: 2081 - Pages: 9

Premium Essay

Manufacturing Strategy

... Manufacturing Strategy Shavone Homer OPS/571 June 01, 2015 Professor W. Page Manufacturing Strategy Intro Summary of Concepts TOPIC I: SAM Enter Text Metrics and Supplier Relationship Periodical review of supply chain performance is essential to developing efficient processes to meet the demand for products manufactured by Riordan. Performance evaluations enable managers to benchmark goals, organize workload and analyze cost efficient processes within each phase of the supply process. Metrics establish standards of efficiency and an adequate median to accommodate for the product demand. The Supply Chain Cycle Time and Inventory Analysis will be evaluated to measure the efficiency of the electric fan supply chain. Analysis and improvements of the Supply Chain Cycle Time and Inventory Analysis can result increase the competitive advantage of Riordan with other businesses in the industry. The analysis of the Supply Chain Cycle Time allows managers to identify the time to fill a customer order in the absence of an existing inventory. A short cycle time may be a strong indication of an efficient time to manufacture the product. The time needed to meet the demand of customers is essential to establishing a customer base and increasing revenues. Products must be manufactured within sufficient time to meet the demand of customers to avoid cancelled orders and excess inventory. Riordan manufactures standard and custom bottles based on an annual contract consisting of......

Words: 539 - Pages: 3

Free Essay

Processes

...Processes MGT615 AIU Processes Processes MGT615 AIU September 27, 2015 Abstract After encouragement to write a brief article about "CEOs and presidents" for a management journal by a colleague, this paper will compare the leadership styles of three leaders: Ursula Burns, Rodney O’Neal, and Kenneth Chenault will be compared. It will include an introduction to the concept of influence processes, a summary of the various types of influence processes and the factors that can affect them, and an analysis of the processes used by the three leaders.   Influence Processes Influence processes are the processes a leader will use to influence their employees. There are four types of influence processes which are high-control innovator, status quo guardian, participative innovator, and process manager. There are six factors that could affect these influence processes, which are environment, structure, leadership, technology, strategy, and culture (Nahavandi, 2006). Ursula Burns, Rodney O’Neal, and Kenneth Chenault are three leaders with different leadership skills. The influence processes leaders use to impact their organization are direct decisions, allocation of resources, reward systems, selection of other leaders, promotions, and role modeling. The direct decisions that a leader will deal with include various aspects of the organization’s shape, vision, mission, and culture. The allocation of resources is one of the most powerful effects of top managers; a leader......

Words: 1119 - Pages: 5

Premium Essay

Processes

...Processes for Students with Learning Disabilities Many college students have different processes for many different things. We are going to focus on the processes that students with learning disabilities deal with. Just a few of these processes have to do with oral language, study skills, and social skills that they may have to cope with. One process that these students have to go through is the process of oral language. Students with learning disabilities might have trouble with spoken languages. In order to get through this difficulty, they would need a process to follow. For example, one student might overcome this diversity by taking on the challenge of speaking with someone for help. This can also be very difficult for this particular person. Another thing that might need assisting by a process would be expressing their individual ideas. They could do this very thing by first thinking of their idea, they then might take their surroundings into consideration. By this I mean that they will feel more comfortable to express their ideas if their surroundings are gentle and calm. One more thing that may require a process involving oral language would be grammar. Grammar is probably one of the most difficult things to focus on if a learning disability is present. They can go about this problem by first talking it over with someone. After that, they can get a little practice and review over their work with a teacher or another experienced person. ...

Words: 692 - Pages: 3

Free Essay

Environmental Aspects of Lubricants and Cooling Liquids Used in Manufacturing Processes.

...| | Environmental aspects of lubricants and cooling liquids used in manufacturing processes. | | | | | Contents 1. Introduction..................................................................................................... 3 1.1 Background theory....................................................................................................................3 1.2 History.......................................................................................................................................5 2. Lubricants in manufacturing processes.............................................................5 2.1 Mineral oils...............................................................................................................................5 2.2 Synthetic lubricants..................................................................................................................6 2.3 Boundary lubricants – natural oils and fats........................................................................6 3. Health issues...................................................................................................7 4. Old methods of Lubricant removal and waste treatment.................................7 5. Modern methods of Lubricant removal and waste treatment. ........................7 6. Comparison of old and new.............................................................................8 7. Environmental impact......

Words: 5547 - Pages: 23