Premium Essay

Economice

In: Business and Management

Submitted By jfoste155
Words 835
Pages 4
Jordan Foster
4-27-14
ECON 2020, Spring 2015 Critical Thinking Assignment, worth 20% of your final grade * Carefully read each question and determine each thing you are asked to address in your response * Write as full and complete a response as possible not a sentence or two. * Use complete sentences and paragraphs in Standard English. * Use a word processor to prepare your response. * Format your responses in the writing standard you used in your English composition class.
This Assignment is due by April 30, 2015. You need to submit both hard and electronic copies by the due date.
No assignment will be accepted after April 30, 2:25 p.m.
Hand written responses are not accepted, and will receive an “F” grade

In Metropolitan City the demand for rental housing is given by the demand equation P=1000-0.1Qd, while the supply for rental housing is given by the equation P=200+0.3Qs. Use this basic information to answer the question below.
Questions

1. What is the equilibrium price for rental housing in Metropolitan City?$800.00

2. What is the equilibrium quantity of rental housing in Metropolitan City? 2000

3. If the government sets the price for rental housing in Metropolitan City at $500.00 what problem or issue of concern is likely to arise in the rental housing market in Metropolitan City?
There will be a shortage because the demand for rental housing will exceed the quantity supplied. $500.00 is less than the equilibrium price of $800.00 and shortages occur when the price is below its equilibrium level.

4. As an expert in demand and supply analysis, what basic information or facts would you need in order to explain your concern about the government’s pricing policy for rental housing to the government officials in Metropolitan City?
Some information that’s needed would be the equilibrium price, the prices that…...

Similar Documents

Free Essay

Management

...Evolutia industriei panificatiei in contextul crizei economice Influenta cererii derivate in contextul crizei economice Motivare Painea este considerat a fi, alaturi de alimente precum carnea, laptele si ouale, aliment de baza………….. Cererea este o categorie economica ce exprima, in anumite conditii social-istorice nevoia sociala. Cererea depinde de capacitatea de cumparare a populatiei si de dorinta de a cumpara un anumit bun. Capacitatea de cumparare a consumatorilor depinde de resursele banesti disponibile si de marimea preturilor, acesta determinand cererea solvabila. Dorinta de cumparare exprima latura subiectiva a cererii si depinde de intesitatea si structura nevoilor, anticiparile referiroare la evolutia preturilor si veniturilor, factori de conjunctura, influenta mass-media etc. Cererea reprezinta, deci, cantitatea de servicii si bunuri care pot fi cumparate intr-o anumita perioada de timp la un pret unitar dat. In functie de natura bunurilor ce fac obiectul cererii, aceasta poate fi: • pentru bunuri substituibile ( de exemplu ulei de masline – ulei de floarea soarelui) • pentru bunuri complementare (autoturism - benzina) • derivata ( cerere pentru faina determinata de cererea pentru paine) In acelasi timp, cererea poate fi individuala sau cerere de piata. Cererea individuala reprezinta cantitatea dintr-un bun pe care un agent economic este dispus s-o achizitioneze intr-o perioada de timp, in conditii concrete. Cererea de......

Words: 431 - Pages: 2

Free Essay

President

...Strategii de diminuare a economiei paralele în România în sectorul de comerţ şi turism Lector univ. dr. Marcel Isac Noile realităţi ale evoluţiei vieţii politico – sociale şi economice româneşti de după 1989, caracterizate îndeosebi prin accederea la democraţie şi tranziţia către economia de piaţă funcţională, au generat transformări profunde ale sistemelor politic, instituţional, juridic, social, economic şi a valorilor din ţara noastră. După mai bine de 20 de ani de la schimbarea vechii orânduiri, România şi-a regăsit identitatea europeană, echilibrul şi stabilitatea socială, precum şi garanţia prosperităţii economice. Îndeplinirea acestor deziderate naţionale majore a fost însă rezultatul unui proces de tranziţie, nu numai îndelungat, dar şi deosebit de dificil şi anevoios, caracterizat nu de puţine ori prin incertitudini, acutizarea problemelor şi a conflictelor de toate felurile, convulsii sociale şi nu în ultimul rând, de dificultatea de a înţelege şi gestiona corect provocările izvorâte din dinamica accelerată a dezvoltării tuturor domeniilor de activitate în contextul globalizării. În acest cadru general deosebit de complex şi circumstanţiat de multe elemente cu grad sporit de specificitate, trebuie înţeleasă şi dezvoltarea economiei în România, precum şi a ansamblului de activităţi derulate în sectorul neoficial, cunoscute generic sub denumirea de economie paralelă. Economia paralelă în ţara noastră cuprinde o paletă......

Words: 4035 - Pages: 17

Free Essay

Business Economices

... [pic]East West University ENG102 Term Paper: Concept of God Course Title : Composition & Communication Skills Section : 04 Submitted to : Farhana Farid Senior Lecturer Department of English Submitted by : Mahmudul Haque ID: 2008-2-10-049 Concept of God Whenever we get into any trouble, especially when we face it alone, and feel helpless, we remember and want help from someone, someone very powerful. Again, when we commit any crime, we feel guilty from our conscious mind but we also get a little frightened that someone is watching and that we will have to pay the cost of our actions to that someone. This super power being is God who is called by different names in different tribes but the concept is somewhat similar. For example, one thing common in all the Major Religions of the world is that the God they worship, they believe He is the same God for them as well as for the others. Initially, we will discuss the concept of God in major religions. First we will try to see the concept from the angle of the general followers of those religions. Then we will try to get a general concept according to the authentic sources of those religions. Concept of God in Hinduism: Hinduism is not actually the name of the religion. It is a geographical name but the British put this name forward for the religion to make a division. The actual name for the religion is ‘Veda’ or ‘Brahmanism’. It is a Non-Semitic, Aryan, Vedic......

Words: 3239 - Pages: 13

Free Essay

Analiza Economico Financiara

...in vederea identificarii cauzelor finale care explica o anumita stare de fapt, un anumit nivel de performanŃa sau o evoluŃie a lor. Analiza economica studiaza activitaŃile economice din punct de vedere economic: Analiza economica poate avea ca obiect nu numai o activitate economica, ci i una tehnica, sociala, administrativa, financiara, concurenŃiala, aspecte care sunt in directa legatura cu rezultatele finale obŃinute de intreprindere i care pot explica i completa concluziile rezultate in urma anlizei. Analiza economicofinanciara reprezinta un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee i instrumente care asigura tratarea informaŃiilor interne i externe in vederea: formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situaŃia economicofinanciare a unei firme; identificarii factorilor, cauzelor i condiŃiilor care au determinat acea situaŃie economica a firmei; identificarii rezervelor interne de imbunataŃire a activitatii acesteia, din punct de vedere al utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale i financiare. Analiza economicofinanciara se realizeaza in sensul invers evoluŃiei reale a fenomenului cercetat i anume de la rezultatele activitaŃii economice catre elemente i factori. 1.2. Tipologia analizei economicofinanciare Caracterul complex al fenomenelor economice determinat de complexitatea relaŃiilor cauzaefect reclama utilizarea mai multor tipuri de analiza, structurate dupa diverse criterii: a. In funcŃie de raportul dintre......

Words: 656 - Pages: 3

Free Essay

Efectele Crizei Economice Asupra Comerțului Internațional

...Efectele crizei economice asupra comerțului internațional Comerțul internațional, care s-a contractat brusc, atât în volum cât și ca valoare, a constituit principalul canal prin care criza s-a răspândit pe plan mondial. Volumul comerțului internațional s-a prăbușit cu mai mult de 13% în 2009. Având în vedere scăderea generală în prețuri unitare a mărfurilor (aproape 11 procente), declinul în valoarea comerțului în dolari a fost și mai pronunțat, ajungând la aproape 23 de procente. Scăderea cererii interne, amplificată de natura sincronizată a încetinirii globale a creșterii încă din 2008, a constituit principal cauză a contractării comerțului internațional în 2009. Scăderea bruscă în veniturilor și așteptările gospodăriilor și firmelor a făcut ca acestea să-și reducă sau amâne cheltuielile, mai ales pe bunuri de folosință indelungată și investiții de capital, ce constituie un segment important al comerțului global. În plus, o producție industrială mai scăzută a determinat o cerere mai mică pentru energie și materii prime. Ca rezultat, toate țările și regiunile au înregistrat declinuri semnificative în exporturile de bunuri, cu scăderi mai semnificative în volum în țările dezvoltate și în tranziție, decât în cele în curs de dezvlotare. Din moment ce criza a afectat mai întîi cererea pentru bunurile de folosință îndelungată și investițiile de capital, nu e de mirare ca impactul a fost mai mare pentru țări ca Germania și Japonia. Totuși, dacă vorbim de valoarea......

Words: 1209 - Pages: 5

Free Essay

Contractul de Lohn

...Afaceri economice internationale prin prelucrare in lohn Operatiunea de prelucrare in lohn, numita si productie la comanda, s-a dezvoltat mai ales pe relatiile din Vest-Est si Nord-Sud, prin delocalizarea de catre firmele occidentale a unor productii industriale intensive in manopera in tari din Europa Centrala si de Est sau din regiuni in curs de dezvoltare. Prelucrarea in lohn consta intr-o afacere economica internationala desfasurata pe baza contractuala intre doua firme din tari diferite, in care una executa lucrari la comanda (prelucreaza materii prime, materiale, produse semifabricate), dupa modele, desene si sub marca celeilalte firme, acesta din urma preluand produsul finit in scopul desfacerii sale pe piata. Atat in teoria economica, cat si in practica, in conditiile in care exportatorul prelucreaza materialele ordonatorului se apreciaza ca luhnul este activ. Fara aceasta conditie, lohnul este pasiv. Operatiunile de prelucrare in lohn angajeaza raporturi de colaborare si in productie, in tehnica, si, ca atare, ele pot fi luate in considerare drept actiuni de cooperare economica internationala, indeosebi in formula cunoscuta sub denumirea de “productie la comanda”, insa si sub denumiri precum “comert de monopol” sau “export de manopera”. Intr-o anumita masura, lohnul constituie o sursa de promovare a reexporturilor, deoarece importatorul, de regula, vinde produsele respective in principal pe piete straine. Operatiunea de......

Words: 1326 - Pages: 6

Free Essay

R. Moldova

...sau de a examina unele oportunităţi pentru Republica Moldova în cooperarea economică cu ţările membre la Pact, este important să facem o diagnoză a stării lucrurilor în acest domeniu la momentul actual. Aceasta va conduce nu numai la structurarea eventualelor decizii ale instituţiilor statale implicate, ci şi la o eficienţă în implementarea scopurilor propuse. Atît aspectele legale, cît şi cele economice, sînt în egală măsură importante în definitivarea cadrului de cooperare al Republicii Moldova în regiune. De aceea, pornind de la descrierea regimului comercial cu statele-participante la Pact, vom trece şi la o succintă prezentare a dinamicii şi structurii schimburilor comerciale ale Republicii Moldova cu aceste ţări. În acelaşi timp, analiza comparativă a economiilor statelor participante, precum şi a interacţiunii lor în domeniul comercial şi investiţional ne vor ajuta să avem un tablou integru al priorităţilor ce ar trebui să domine în relaţiile noastre cu statele din regiune, precum şi al dezvoltării în continuare a politicii comerciale. Evaluarea performanţelor economice actuale în unele ţări din Europa de Sud-Est a fost dificilă din cauza lipsei unei statistici adecvate. De asemenea, examinarea nivelului deschiderii pieţelor UE pentru statele Pactului ne va arăta cauzele diferitelor strategii de integrare economică pe care le adoptă statele participante la Pact. Deoarece, în diverse surse, citate cu diferite ocazii, lista statelor Pactului de......

Words: 9881 - Pages: 40

Free Essay

Analiza Rentabilitatii

...Universitatea “ Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea „ Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică” Specializarea “Administrarea Afacerilor” Anul II Analiza ratei rentabilității economice și financiare a întreprinderii Studentă: Coleadinschi Mariana 1.0 Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii Funcţia - scop a oricărei societăţi comerciale este de a maximiza averea acţionarilor. Realizarea acestui obiectiv este posibilă numai prin desfăşurarea unei activităţi rentabile, profitul net obţinut putând servi pentru remunerarea imediată a acţionarilor, prin dividende, sau pentru remunerarea la termen prin creşterea valorii firmei ca urmare a alocării acestuia pentru autofinanţare. Rentabilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea unei întreprinderi de a obţine profit prin utilizarea factorilor de producţie şi a capitalurilor, indiferent de provenienţa acestora. Rentabilitatea este una din formele cele mai sintetice de exprimare a eficienţei întregii activităţi economico-financiare a întreprinderii, respectiv a tuturor mijloacelor de producţie utilizate şi a forţei de muncă, din toate stadiile circuitului economic: aprovizionare, producţie şi vânzare. Eficienţa economică este o categorie economică mai cuprinzătoare decât rentabilitatea. În acest sens menţionăm şi următoarea afirmaţie “eficienţa economică reprezintă cea......

Words: 868 - Pages: 4

Free Essay

Sefie

...evoluate. Activitatea umană are drept formă fundamentală de manifestare munca, proces conştient prin care omul se defineşte pe sine ca specie şi în care sunt concentrate cunoştinţele şi deprinderile omului, capacităţile sale de transformare şi de anticipare. Modul fundamental în care societatea se manifestă este reprezentat de activitatea economică, proces în a cărui dinamică se făuresc atât condiţiile materiale cât şi structura socială în care trăiesc oamenii. În cadrul activităţii economice, oamenii intră în raporturi reciproc determinate de interese economice, urmărind conştient realizarea unor scopuri. Ansamblul activităţilor productive care au ca rezultat obţinerea tuturor categoriilor de bunuri şi servicii destinate satisfacerii nevoilor (trebuinţelor) se desfăşoară într-un cadru organizat reprezentat de economia naţională. Diviziunea muncii şi creşterea interdependenţelor dintre activităţile economico –sociale permit ca din unghiul de vedere al teoriei economice, structura economiei contemporane să fie abordată atât în plan vertical cât şi în plan orizontal. În cadrul structurilor verticale sunt utilizate trei concepte care în fond exprimă una şi aceeaşi economie, abordată şi cercetată din unghiuri diferite: a) microeconomia, care studiază comportamentul agenţilor economici primari (individuali) pe diferite tipuri de pieţe şi care are ca obiective principale formularea răspunsurilor la întrebările: cum se formează preţurile bunurilor; ce se......

Words: 6755 - Pages: 28

Free Essay

Ana Maria

...componenta motivationala principala a actiunilor producatorilor si consumurilor. Prin aceste conditii ele devin elementul central al strategiilor agentilor economici stimulandu`i in: {text:list-item} {text:list-item} {text:list-item} Functia de recuperare a costurilor si de distributie a veniturilor – aceasta functie face ca prin nivelul lor, preturile sa asigure agentilor economici recuperarea sau compensarea cheltuielilor si obtinerea unor profituri. *3. Politci de pret vezi sus prima pagina Prin functiile lui economice, pretul este nu numai o categorie valorica, dar si o importanta parghie prin intermediul careia se realizeaza anumite obiective economice si sociale ale unei tari. Pretul este un fenomen prezent prin politicile pretului, statul are in vedere: Atenuarea unor dificultati economice Asigurarea stabilitatii economice. Sporirea eficientei economice Asigurarea unor preturi avantajoase la materii prime Mentinerea unor tarife reduse la transport Protejarea produselor interne fata de import....

Words: 672 - Pages: 3

Free Essay

Economice

...ER E N U OP A E CON OMY E o o cP p r 4 5 J n 2 1 c n mi a es 1 | u e 0 0 T e h n ig atr i Itrain l rd h C a g P t n n nen t a Ta e n e o a dC ptl lw o te uf o p rt n n a i Fo s fh G lC o eai a o C u c C u t e i C mp r o w t o n i o nr sn o ai n i l i s h O h r iE p r n C u t e te O l x ot g o nr s i i Mag P ees ra etr E R P A C MMISO U OEN O S IN Economic Papers are written by the Staff of the Directorate-General for Economic and Financial Affairs, or by experts working in association with them. The Papers are intended to increase awareness of the technical work being done by staff and to seek comments and suggestions for further analysis. The views expressed are the author’s alone and do not necessarily correspond to those of the European Commission. Comments and enquiries should be addressed to: European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications B-1049 Brussels Belgium E-mail: Ecfin-Info@ec.europa.eu This paper exists in English only and can be downloaded from the website ec.europa.eu/economy_finance/publications A great deal of additional information is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server (ec.europa.eu) KC-AI-10-415-EN-N ISSN 1725-3187 ISBN 978-92-79-14901-6 doi 10.2765/42450 © European Union, 2010 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. The Changing Pattern in International Trade and Capital Flows of the Gulf Cooperation Council Countries in......

Words: 7747 - Pages: 31

Free Essay

Rolul Si Importanta Informatiei Contabile in Fundamentarea Deciziilor Economice

...Rolul si importanta informatiei contabile in fundamentarea deciziilor economice Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, ce se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obisnuite din activitatea persoanelor fizice si juridice"[...]"trebuie să asigure înregistrarea cronologică si sistematică, prelucrarea, publicarea si păstrarea informatiilor cu privire la pozitia financiară, performanta financiară si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori" (Legea contabilitătii nr.82/1991, republicată în iunie 2007, art.2, al (1). Informatiile din mediul economic predomina ca informatii contabile financiar, iar procesele decizionale ale companiilor nu pot fi concepute fara contributia acestora. Intreprinderea ocupa un loc important in societatea contemporana, fiind agentul ce creeaza si distribuie produse materiale, efectueaza prestatii de servicii destinate sa satisfaca nevoile economice individuale sau colective. Rolul sau in viata economica si sociala face ca, oricare ar fi natura sistemului in care isi desfasoara activitatea si cu atat mai mult in contextul unei economii de piata, ea trebuie sa dea socoteala despre sine diferitilor sai parteneri,......

Words: 560 - Pages: 3

Free Essay

Legea Cu Privire La Cccec.

...L E GE cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr. 1104-XV din 06.06.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.91-94/668 din 27.06.2002 *** CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Articolul 2. Cadrul juridic Articolul 3. Principiile de activitate Articolul 4. Structura Centrului Capitolul II ATRIBUŢIILE, OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CENTRULUI Articolul 5. Atribuţiile Centrului Articolul 6. Obligaţiile Centrului Articolul 7. Drepturile Centrului Capitolul III ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI. ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI CENTRULUI Articolul 8. Organizarea activităţii Centrului Articolul 9. Atribuţiile directorului Articolul 10. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială Capitolul IV ANGAJAREA Î ORGANELE CENTRULUI N Articolul 11. Angajaţii Centrului Articolul 12. Condiţiile de angajare Articolul 13. Restricţii Articolul 14. Legitimaţia de serviciu şi uniforma Capitolul V ACORDAREA GRADELOR SPECIALE Articolul 15. Gradele speciale Articolul 16. Condiţiile generale de acordare a gradelor speciale Articolul 17. Acordarea gradelor speciale iniţiale Articolul 18. Jurămîntul Articolul 19. Termenele de deţinere a gradelor speciale Articolul 20. Limita de vîrstă Articolul 21. Neacordarea î termen a gradului special ulterior n Articolul 22. Particularităţile conferirii gradelor speciale şi calculării vechimii în muncă angajaţilor transferaţi în organele Centrului Capitolul VI SERVICIUL Î......

Words: 7108 - Pages: 29

Free Essay

Managementul Financiar Al Mediului

...UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIIN E ECONOMICE MANAGEMENTUL FINANCIAR AL MEDIULUI - SUPORT DE CURS – prof. univ. dr. Camelia Cămăşoiu Bucureşti 2010 1 CUPRINS CAP. 1 - NEVOIA DE GANDIRE SI PRACTICA ECOLOGICA……………….....1 CAP. 2 – FUNDAMENTE CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI MEDIULUI………………………………………………………………………..….6 CAP. 3 – MEDIUL SI DEZVOLTAREA…………………………………..…..…...9 CAP. 4 – EVOLUTIA TEORIEI INTERDEPENDENTEI DINTRE ACTIVITATEA UMANA SI ECOLOGIE.....…………………………14 CAP. 5 – DEZVOLTAREA DURABILA: CONCEPT SI DIMENSIUNI………... .23 CAP. 6 – INDICATORII DEZVOLTARII DURABILE………………………..…..31 CAP. 7 – STRATEGII SI POLITICI DE MEDIU…………………………….…….39 CAP. 8 – MODALITATI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGICE....42 CAP. 9 – STUDIUL DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI………………………….47 CAP. 10 – ORGANIZAREA SI DEZVOLTAREA UNEI PRACTICI PRIVATE IN DOMENIUL MEDIULUI………...………………………………………………….53 CAP. 11 – COSTURI SI ECONOMII ALE MEDIULUI……………………………58 CAP. 12 – CHELTUIELILE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI……………..…..62 2 Cap. 1 - NEVOIA DE GANDIRE SI PRACTICA ECOLOGICA In traditiile civilizatiilor europene exista chiar si in prezent o credinta sau o superstitie apocaliptica legata de trecerea de la un mileniu la altul. Este o credinta care postuleaza ca dezastrele naturale si sociale nu se produc in fiecare an, ci la anumite momente ale timpului care marcheaza aniversari insemnate. Asa a fost considerata trecerea de la anul 999 la anul 1000, cand crestinismul......

Words: 16755 - Pages: 68

Free Essay

Economic Value Added

...CUPRINS CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE ………………………………………………………………………………….…....2 1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare …………………………………..2 2. Sistemul de indicatori utilizaţi în analiza valorii adăugate pentru acţionari ……….....5 CAPITOLUL II. VALOAREA ECONOMICĂ ADĂUGATĂ (EVA) ………………………… 8 1. Valoarea economică adăugată şi managementul bazat pe valoare ………………….. 8 2. Implementarea sistemului EVA ……………………………………………………. 11 3. Calculul valorii economice adăugate ………………………………………………. 15 4. Factorii determinanţi ai valorii economice adăugate ………………………………..20 5. Model de analiză a valorii economice adăugate …………………………………… 23 6. Avantaje și limite ale valorii economice adăugate …. ……………………………...25 7. Îmbunătăţiri ce ar putea fi aduse metodei …………………………………………...29 BIBLIOGRAFIE I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp a companiilor, mediul economic și concurenţial a devenit tot mai complex şi activitatea firmelor s-a diversificat fiind nevoie de noi instrumente şi tehnici manageriale mai performante care să permită firmelor să depăşească obstacolele din ce în ce mai numeroase şi mai costisitoare. În acest context, managementul tradiţional, bazat pe analiza şi interpretarea datelor contabile, şi-a dovedit incapacitatea de a evalua şi de a exprima, într-o manieră cât mai clară şi cât......

Words: 8933 - Pages: 36