Free Essay

Deloitte

In: Other Topics

Submitted By sawtmac
Words 470
Pages 2
Deloitte kazandığı ödüller
Deloitte bu yıl TİDE 20. Yıl Özel Ödülü'nün yanı sıra, mesleki farkındalık ve kurum içi tanıtım faaliyetlerine yönelik çalışmalarından ötürü ikinci kez 28 Mayıs 2014te "İç Denetim Farkındalık" ödülüne layık görüldü. Deloitte adına TİDE 20. Yıl Özel Ödülü'nü Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri Lideri Cüneyt Kırlar, İç Denetim Farkındalık Ödülü'nü ise Kurumsal Risk Hizmetleri Direktörlerinden Burcu Seskir ve Itır Soğancılar teslim aldı.
Deloitte, denetim kalitesinin geliştirilmesi konusunda mesleğe öncülük eden çalışmaları ile 2015 Uluslararası Muhasebe Bülteni’nin prestijli “Yılın Denetim İnovasyonu” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, Deloitte’un inovasyona ve denetim hizmetlerinin sunumunu değiştirecek ileri araçları geliştirmeye verdiği önemin bir kanıtıdır.
Uluslararası Muhasebe Bülteni’nin “Yılın Denetim Innovasyonu” ödülü, müşteriye sunulan hizmete ve denetim kalitesine büyük katkı sağlayan şirketleri ödüllendirmektedir. Katılımcılar kalite, verimlilik, doğruluk, güvenilirlik, müşteri memnuniyeti, pazarda farklılaşma, inovasyonu en iyi uygulamaya dönüştürme gibi alanlarda gösterdikleri gelişime bakılarak değerlendirilmektedir.

DELOİTTE SOSYAL SORUMLULUK
Deloitte içinde faaliyet gösterdiği topluma karşı kendini sorumlu hisseden bir firmadır.Geleceğe ve gençlere yatırım yapmak amacıyla Deloitte Eğitim Vakfı kurulmuştur.Vakıf eğitim imkanı bulamayan gençlere burs imkanı sağlıyor.Ayrıca bu kişilerin kişisel ve profesyonel gelişimine yardımcı oluyor.
Vakfa ait genel bilgiler
Misyon
Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla yetenekli öğrencilere burs vermek ve eğitim kurumları kurmak
Vizyon
Türkiye’ye ve Türk iş dünyasına değer katacak insanlar yetiştirmek

Hedeflerimiz
Başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında, yüksek öğrenim seviyesindeki eğitim ve öğretimlerini desteklemek için burs vermek, * İşletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında öğretim kurumlarına yardımcı olmak (yükseköğretim birimleri kurmak, araştırma birimlerini desteklemek, eğitim, konferans, seminer gibi yatırımlarını desteklemek vb.), * Diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde veya kendi başına işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında öğrenim kurumları kurmak ve işletmek, * Yeni öğrenim iş modelleri yaratmak (örnek: inovasyon ve liderlik enstitüsü), * İşletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, söz konusu yayın ve araştırmalara destek vermek, * Vakfın vizyon ve hedeflerine uygun projeleri desteklemek.

Deloitte Cares adlı sosyal sorumluluk grubu aracılığıyla LÖSEV ile ortak projeler gerçekleştirmektedir .Şirketin 25. Yılına özel ilkokul öğrencileri için kütüphane yaptırılmıştır.Her sene kütüphaneler haftası için resim yarışması ve ödül töreni yapılmaktadır.
Hayallere Küçük Dokunuşlar Projesi

Ülkemiz gençlerini çeşitli sanat ve spor faaliyetleriyle tanıştırıp onlara bu alanlarda eğitim vermeyi amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesini 2014-2015 eğitim döneminde geçirdiler .Proje kapsamında kütüphanenin bulunduğu Bağcılar Atatürk İlkokulunda sanat ve sporla ilgili 3 ay süren atolye çalışması yapılmıştır. Resim, Müzik, El Becerileri, Jonglörlük, Tenis, Voleybol, Basketbol, Satranç, Zumba proje grupları arasındadır.Bu atolyelerde ilgili ve gönüllü olan bursiyerler,mentorlar ve Deloitte çalışanları görev almışlardır. http://www.haberler.com/ic-denetimde-tanitimin-lideri-deloitte-oldu-7369929-haberi/ http://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/about-deloitte/articles/deloitte-wins-audit-innovation-of-the-year.html http://rehberlik.istaj.com/deloitteta-insana-odakli-ve-mukemmellige-adanmis-bir-kulturumuz-var/ http://www.deloitteegitimvakfi.org.tr/projeler
http://www.deloitteegitimvakfi.org.tr/genel_bilgi…...

Similar Documents

Premium Essay

Deloitte & Touche

...Deloitte & Touches’ revolutionary implementation of Women’s Initiative, serves as one of the most transformational changes any company has ever seen. Deloitte thought women were leaving their company in order to fulfill their wifely and motherly duties. The truth of the matter is they left due to not being considered for partnership roles. When CEO Mike Cook at the time realized the significant impact it was having on the business, he implemented a two day intensive workshop for “the Retention and Advancement of Women”. Implementing Women’s Initiative led to a solid foundation surrounded by an environment full of support and development of not just women but men as well. In reading the Women’s Initiative Annual report I felt that women as buyers (WAB) serve as an advancement towards this movement. Currently women account for 85% of all consumer purchases. Deloitte recognized that women executives within the marketplace were increasing. Currently Deloitte is offering a WAB workshop to its professionals in order to better understand the way women process there purchasing decisions. Such examples of how women provided a trusting relationship amongst their clients by providing personal life stories and their way of paying close attention to detail. The WAB has provided other lessons as well for both men and women: 1. Women have a tendency to sit “ face to face” where are men seat beside themselves and consider their mail client “ Right-hand man” 2. Women...

Words: 462 - Pages: 2

Premium Essay

Deloitte

...Abstract Deloitte is an organization that believes in recruiting top performing talent and developing its employees into innovators who are able to see the results of their ideas. According to the Deloitte Careers page, candidates are applying for an organization where they can, “participate in a range of diversity and inclusion initiatives, and find the support, coaching, and training it takes to advance [their] career”(“Deloitte skills and,”). They are also provided with a promise from Deloitte, “our commitment to individual choice lets you customize aspects of your career path, your educational opportunities and your benefits. And our culture of innovation means your ideas on how to improve our business and your clients’ will be heard” (Deloitte skills and,”). Deloitte charges itself with finding talent that will rise to the challenge of thinking outside of the box, self-motivated, and driven by analytical reasoning; as stated by Sarah De Carteret, national graduate recruitment manager, for the U.S. offices of Deloitte, “[v]erbal reasoning is hugely important because we are not looking for bean counters” (Nelson & Quick, 2011). Therefore, as they seek talent they must evaluate what personality traits, perceptions, and attributes a candidate has before bringing them on board. Body 1. Using the descriptions of different behaviors, attitudes, and abilities that Deloitte seems to deem desirable in its applicants, describe the key personality characteristics that......

Words: 1441 - Pages: 6

Premium Essay

Deloitte

...Deloitte (2013b) is a global company which provides comprehensive accounting services in a range of areas such as: auditing; taxation; consulting; risk management and financial advising. Gender discrimination is prevalent in workforce environments with senior management in companies being male dominated. Deloitte (2013a) understands that inspiring women is integral in the success of their company, knowing that productivity can be increased through using women as an under-utilised resource. Removing glass ceiling barriers for women is important for their status and recognition. Deloitte (2013a) is following this initiative, being a market leader in empowering women. This report will explain that leadership, motivation and human resource strategies have been used by Deloitte to effectively manage its employee’s behaviours through their vision of empowering women. This report will explain that culture in the Asian and Middle Eastern countries play a role in determining the strategies that a company can use. There will be an analysis critiquing the strategies that Deloitte have used, whether they have adopted the correct strategies and what strategies they should implement in the future. “Leadership is the process by which a person exerts influence over other people and inspires, motivates and directs their activities to help achieve group or organisational goals” (Waddell, Jones & George, 2011, p. 172). Deloitte motivates and manages its employees through using the......

Words: 1312 - Pages: 6

Free Essay

Deloitte Structure

...OB II (SECTION D) ASSIGNMENT 1 a. Select an organization and describe its organization structure. How does it resolve the four design challenges? b. What in your opinion is the basis of their organization design? How does its business justify such a structure? Explain. c. Would you suggest another structure that would be more appropriate? Defend your suggestion. Answers : Analysis of organizational structure of Deloitte US-India Pvt. Ltd a) Overcoming design challenges: 1. Differentiation: Differentiation provides the opportunity to specialize in a complex organization. It establishes task and authority relationship that allows the organization to achieve its goal. It is a process of allocating roles and responsibilities on the basis of skill sets and available resources. 2. Balancing differentiation and integration: Senior Manager is a part of more than one project. Hierarchy of authority is established which helps to clearly define roles and responsibilities of each level. In order to tackle sub unit orientation, effective co ordination, co operation and communication among separate sub units. A right balance can be achieved through effective technological tools. 3. Balancing centralization and decentralization: Operational decisions are delegated but strategic decisions are centralized. Director / Partner decides the project bidding process and other strategic decisions. Senior Manager heads a project. All decisions pertaining......

Words: 802 - Pages: 4

Premium Essay

Deloitte Logistics Report 2012

... Contents About Deloitte About ICC Overview I. Challenges faced by the Logistics industry in India II. Impact of challenges faced III. The way forward Bibliography Websites Contacts 4 5 6 8 13 14 16 18 19 Logistics Sector Present situation and way forward 3 About Deloitte Deloitte is one of the largest professional services organizations in the world with a worldwide presence of over 182,000 professionals in over 150 countries, with $28.8 billion in annual revenue (FY11). Deloitte’s global presence is highlighted below. the right combination of local insight and international expertise. Deloitte in India provides a full range of management consulting, financial advisory services, Accounting, Tax and IT solutions delivery to clients, tailored to Deloitte: Global network - 150 countries : 182,000 people Europe 297 offices in 47 countries Key Offices: London, Frankfurt, Paris, Rome, Dusseldorf, Madrid, Moscow, Prague Asia Pacific 113 offices in 26 countries Key Offices: Pakistan, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia North America 131 offices 2 countries Key Offices: New York, San Francisco, Los Angeles, Denver, Toronto, Montreal South America 69 offices in 28 countries Key Offices: Sao Paulo, Mexico City, Buenos Aires, Santiago, Caracas Africa & Middle East 46 offices in 35 countries Key Offices: Johannesburg, Cape Town, Kenya, Tel Aviv India 15000 Professionals in 13 offices Key Offices: Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bangalore, Kolkata Deloitte is a......

Words: 6051 - Pages: 25

Free Essay

Deloitte Case

...clients will help the consulting team better understanding the environment and the situation. Second, Maria should educate the client that even though she does not have the relevant experience in automotive manufacturing, her team does have a senior consultant, who had prior experience in the field and had been on three different engagements. Moreover, Maria should mention their team would use the larger resource from Deloitte to serve the client and provide the best suitable solution for SKS. Finally, Maria should point-out that her team’s goal is to help the foreman and SKS to achieve their goals. By aligning their goals, the Foreman will recognize he is also part of the consulting team and solidify their trust. Here is a script I come up for Maria Chen. “I recognize the fact that I do not have the hands-on experience like you do on the shop floor, and I will take any information and advice you give us into our project consideration. In addition, my team does have professionals with relevant experiences in the manufacturing industry and more resources from Deloitte Consulting Group ready to support the project. With our training and experiences, my team will have a big picture analysis and provide you and the rest of SKS a “re-engineered” production process that will allow your job to be better accomplished and reduce inventory cost at the same time....

Words: 259 - Pages: 2

Free Essay

Deversity in Deloitte

...Deloitte and Touche | Final Paper | | HR582 Managing Global Diversity | | Owner | 10/21/2010 | | Deloitte Diversity Audit Organizational Background: Deloitte is a staple in the financial accounting industry for over 100 years. In this time frame they have continued to revamp themselves to still remain relevant not only for their trade of accounting but developing its primary asset, their employees. Deloitte help set the standard after the crash with audits and regulations that led to more thorough accounting practices. Recognition for women and minorities is a huge initiative that has been driving a lot of their success into the 21st century. The investment in information technology would pay dividends to back up, store, and process electronic accounting data for Deloitte. The merger of the big 4 completion in 2002 the financial accounting industry will never be the same. PricewaterhouseCooper, Ernest & Young, KPMG, and Deloitte round out the big 4 audit firms. Deloitte is currently the largest of the big four by a narrow margin. All of the big four are among the top places to work (2009) nationally and in their respective headquarter locations. Since the 2000’s Deloitte has become an industry leader and model organization. The focus on recruiting the right talent to continue pushing the bar has been successful for Deloitte. Deloitte is striving to separate themselves from the big four and set the trends for the accounting......

Words: 3036 - Pages: 13

Free Essay

Deloitte

...Deloitte Table of Contents ABSTRACT …………………………………………………………………… 03 INTRODUCTION …………………………………………………………………… 03 Company Background …………………………………………………………… 03 Service/ Objective …………………………………………………………………… 04 Division/Scope ……………………………………………………………………….. 04 WHAT IS ETIQUETTE? …………………………………………………………… 06 Trust …………………………………………………………… 08 Emotional trust …………………………………………………………… 08 Logical trust ………………………………………………………… 08 Survey …………………………………………………………… 08 Summary …………………………………………………………………… 09 Conflict of interest …………………………………………………………… 10 Conflict of Interest at the Individual level …………………………………………… 10 Conflict of Interest or Intellectual Bias ………………………………………… 11 Summary …………………………………………………………………… 11 Information access …………………………………………………………… 12 First Aspect of Definition …………………………………………………………… 12 Summary …………………………………………………………………… 13 Forgery …………………………………………………………… 14 First Aspect of Definition …………………………………………………………… 14 Hitler diaries ………………………………………………………… ………………14 Summary ……………………………………………………………………………15 Fraud Supplementation of Salary ………………………………………………………….16 False Statement …………………………………………………………………………16 Misuse of Government Property ………………………………………………………..17 CONCLUSIONS (CRITICAL THINKING) …………………………………………18 REFERENCES …………………………………………………………………..19 abstract Deloitte is one of the Big Four Accounting Firms.......

Words: 3742 - Pages: 15

Premium Essay

Deloitte

...Thank you for applying to Deloitte Vietnam. Please complete ALL sections in a clear manner. Personal information       Ảnh 4*6 Career Preference Location/Office Preference Please select your interested location/office preference Career Preference Please select your interested business lines in order (you can select more than one) Education History Please list briefly in chronologic order and attach a copy of academic records to this application form Academic Education |University |Major |From/to (mm/yy) |Degree | | | | | | | | | | | | | | | | Other Courses/Qualifications/Training |Courses ...

Words: 294 - Pages: 2

Premium Essay

Deloitte Case Study

...case Deloitte & Touche Consulting Group was tasked to come in and consult with SKS Manufacturing, an auto supplier, in order to fix their inventory problems along with other issues the company was facing. Maria Chen would lead part of the team for her first time on this 12-week engagement, but would in occur some difficulties throughout the first 6 weeks of the project. The Deloitte team has a lot of work to do before the end of the engagement in order stabilize the company and prepare them for a more radical long term project that plans to “reengineer” their business process. Most of the responsibility for the slow start on the project is resting on Chen’s shoulders due to the choices she has made during the first half of this engagement. Why does SKS need Deloitte’s services? Would you have approached the improvement problem in the same way as Deloitte in terms of defining the problem and work planning? SKS needs Deloitte’s services for a number of reasons with the main influence being that they were having a cash flow problem, and they didn’t have the experience or manpower to address this problem themselves. As there were a number of unfinished components sitting between presses and “‘split-batches’” making the production shop “a little chaotic”, their whole process scheduling likely had issues. Additionally, they were having difficulty maintaining acceptable levels of customer service by being late to ship a significant proportion of the orders. Deloitte......

Words: 3269 - Pages: 14

Premium Essay

Deloitte 15 - 5

...above), Bank B extended the Company a new $15 million term loan (the “New Term Loan”), which is due December 31, 2020 (the same due date as the Modified Debt). The New Term Loan has the same interest rate and same payment schedule as the Modified Debt (see above). The New Term Loan was extended to the Company and the proceeds were to be used (1) to pay fees to Bank A and expenses incurred with third parties (accounting legal advisors) in connection with the Restructuring, (2) to pay for a partial principal paydown of the Original Debt held by Bank A ($5 million), and (3) after payment of the amounts in (1) and (2) for working capital and other general corporate purposes permitted pursuant to the Modified Debt. Copyright 2014 Deloitte Development LLC All Rights Reserved. Case 15-5: Trouble at the Resort Page 2 The Company made a cash payment of $1 million to Bank A, and in exchange, Bank A waived the default provisions associated with the cross default of the Original Debt. The Company issued equity instruments to Bank B with a fair value of $30 million. In exchange for the equity, Bank B agreed to (1) waive any default penalties associated with the cross default of the Original Debt, (2) enter into the Modified Debt agreement, and (3) extend the New Term Loan. The issuance of equity did not reduce the principal or interest due under the Original Debt agreement. Rather, the Company issued the equity to Bank B as additional compensation for the......

Words: 1100 - Pages: 5

Premium Essay

Deloitte

...Deloitte Consulting WetFeet Insider Guide 2005 Edition The WetFeet Research Methodology You hold in your hands a copy of the best-quality research available for job seekers. We have designed this Insider Guide to save you time doing your job research and to provide highly accurate information written precisely for the needs of the job-seeking public. (We also hope that you’ll enjoy reading it, because, believe it or not, the job search doesn’t have to be a pain in the neck.) Each WetFeet Insider Guide represents hundreds of hours of careful research and writing. We start with a review of the public information available. (Our writers are also experts in reading between the lines.) We augment this information with dozens of in-depth interviews of people who actually work for each company or industry we cover. And, although we keep the identity of the rank-and-file employees anonymous to encourage candor, we also interview the company’s recruiting staff extensively, to make sure that we give you, the reader, accurate information about recruiting, process, compensation, hiring targets, and so on. (WetFeet retains all editorial control of the product.) We also regularly survey our members and customers to learn about their experiences in the recruiting process. Finally, each Insider Guide goes through an editorial review and fact-checking process to make sure that the information and writing live up to our exacting standards before it goes out the door. Are we perfect?......

Words: 10686 - Pages: 43

Premium Essay

Deloitte & Touche Consulting Group

...The major problem in the Deloitte & Touche Consulting Group case was the lack of support that Maria Chen had during the first few weeks of the engagement at SKS Manufacturing. The cause of the problem with the engagement at SKS Manufacturing was multi-pronged. Maria Chen could have very easily become the sole scapegoat for blame. However, upon analyzing the underlying causes, Maria lacked 100% support from the two most senior members of the engagement team. First, David Hendry, Partner had just accepted additional responsibilities of bringing in new business. This meant that he would have competing demands with a less proactive focus and attention to SKS Manufacturing as a client during the initial engagement. Secondly, Annette Wattley-Davis, Senior Manager, assigned to the SKS Manufacturing engagement was working on another concurrent project in Dallas. She was in Texas for 2-3 days per week overseeing a project with another client with limited oversight to the SKS engagement during a lucrative period (first six weeks) of the engagement. Thirdly, Maria Chen was a fairly new consultant and inexperienced to lead a vague and difficult situation on her own. Her lack of experience coupled with the lack of support from David Hendry and Annette Wattley-Davis was detrimental and derailing. She was assigned specifically to lead and address the production scheduling processes and synchronize production operations with purchasing while working along side Ben Rohan. He was......

Words: 507 - Pages: 3

Premium Essay

Ops - Deloitte Case

...Deloitte & Touche Consulting Group Issues: 1. Juniors leading the team – senior manager not present enough in the engagement. No top-down communication 2. lack of communication across all levels (consultants, with clients, within the company) – across the two projects going on for SKS. 3. Inventory management – SKS not utilising the existing framework in place - High inventory held - poor sales forecasts due to lack of communication - lack of synchronisation between procurement, production, design team (BOM), IT, sales and a/c receivables due to poor control systems - cash flow shortage (link from kumar) Fishbone notes: Issue – The plant is fucked up. Causes: Man/People - resistant to change/lack of communication = lack of trust + understanding = because each function works in silos/lack of leadership Machine/Equipment – Method/Process – inefficiencies in their manufacturing process resulting in bottlenecks/dirty, unorganised plant/ Materials RPA – in excel sheet Recommendations: 1. More involvement with the senior managers – i.e. Annette a. Daily morning check-ins for those on site. \weekly meeting (in person) with senior consultants b. More direction 2. Formal change management and communication process c. Town halls meetings d. Weekly meetings with senior management e. Shareholders need to kept up to date f. GANTT chart - Kumar g. Flywheel of commitment h. Map out networks –......

Words: 252 - Pages: 2

Premium Essay

Uk Deloitte Annual Report

...Financial Statements 2011 Contents Report to members 1 Report of the independent auditor to the members of Deloitte LLP 10 Consolidated income statement 11 Consolidated statement of comprehensive income 12 Consolidated balance sheet 13 Consolidated statement of changes in equity 15 Consolidated cash flow statement 16 Notes to the financial statements 17 Report to members The Board presents its report to the members and the audited financial statements of Deloitte LLP for the year ended 31 May 2011. The financial statements incorporate the financial statements of Deloitte LLP and all its subsidiary undertakings (the ‘group’), drawn up to 31 May each year. The financial statements that will be filed at Companies House will comprise the consolidated financial statements together with the separate financial statements of Deloitte LLP. Executive Group Deloitte’s activities are managed by the Senior Partner and Chief Executive and the Executive Group, which is appointed by the Senior Partner and Chief Executive. In keeping with our client service focus, members of the Executive Group are also actively engaged with our clients. The members of the Executive Group are: David Sproul, Senior Partner and Chief Executive, Steve Almond, International Markets, Margaret Ewing, Public Policy, Quality & Risk, Sharon Fraser, Regional Markets, Stephen Griggs, Finance, Heather Hancock, Brand and Talent, Andy Hodge,...

Words: 16221 - Pages: 65