Free Essay

Cacat

In: Historical Events

Submitted By spartan20
Words 4738
Pages 19
Cuprins

1. Prezentarea societăţii……………………………………………………………………….4
1.1. Coordonatele afacerii……………………………………………………………...4
1.2. Forma juridică de constituire…………………………………………………..….4
1.3. Obiectul de activitate…………………….……………………………………..…5
1.4. Natura capitalului…………………………………………………………….....…5
1.5. Capitalul social………………………………………………………………….…5
1.6. Cifra de afaceri din anul precedent……………………………………………..…6
2. Istoricul afacerii…………………………………………………………………….....……6
2.1. Evoluţia firmei……………………………………………………………….……6
2.2. Experienţa practică……………………………………………………………..…7
2.3. Cunoştinţele/experienţa care contribuie la succesul afacerii……………….…..…7
2.4. Sediul firmei………………………………………………………………...….…7
2.5. Necesarul de resurse umane………………………………………………………8
2.6. Calificarea personalului………………………………………………………...…8
2.7. Structura organizatorică………………………………………………………...…8
2.8. Localizarea afacerii……………………………………………………….....……11
2.9. Produsele/serviciile pe care firma le-a dezvoltat/vȃndut pe piaţă…….………….11
3. Descrierea pieții………………………………………………………………………...…15
3.1. Clienții………………………………………………………………………...…15 3.1.1. Segmentul de clienți………………………………………………...……16 3.1.2. Plan de acțiune pentru atragerea clienților…………………...……….…16 3.1.3. Evoluția vânzărilor…………………………………………….……….…17 3.1.4. Riscuri legate de succesul firmei………………………………..…………17
3.2. Concurența…………………………………………………………………….…18 3.2.1. Concurența……………………………………………………………..…18 3.2.2. Principalii concurenți………………………………………………..……20 3.2.3. Puncte tari si puncte slabe ale concurenților………………………...……20 3.2.4. Diferențe între produsele firmei si concurență……………….....….…..…22 3.2.5. Cotele de piață ale concurenței……………………………………....……23 3.2.6. Avantaje competitive ale concurenței……………………………..……..…23 3.2.7. Strategii de preț ale concurenței………………………………………...…24 3.2.8. Strategii de comunicare utilizate……………………………………......……25

1. Prezentarea societăţii

S.C. Prestigio SRL. este o firmă a cărei principală afacere este în sectorul terțiar (servicii), respectiv o pizzerie. Acesta este deschisă în orasul Iași și vă oferă servicii de o calitate deosebită față de cele ale pizzeriilor concurente. Obiectivul proiectului îl constituie aprofundarea cunoștințelor dobândite la curs și seminar, precum și dezvoltarea abilităților de întreprinzători. Structura proiectului urmează toate etapele de bază ale înființării și analizei unei societăți, urmărindu-se principalele aspecte, după cum urmează:

2.1. Coordonatele afacerii

Fiecare societate, indiferent de mărimea și domeniul ei de activitate, are o cultură de management proprie. Prin aceasta, societățile se diferențiază una de cealaltă prin anumite componente: simbol, slogan, imn, evenimente și sisteme de valori.
Sigla firmei are o formă rotundă, având în centru un bucătar cu o pizza, alături de numele pizzeriei. Bineînțeles, nu putea lipsi steagul Italiei, țara de origine a acestui preparat .
Ca și slogan am ales expresia: ”Nu e singura, dar e cea mai bună!”.
Fiind inspirați de un vechi proverb și din dorința de a atrage câți mai mulți clienți, motto-ul firmei este: ”Orice om sănătos poate rezista fără mâncare 2 zile, dar nu fără Pizza Prestigio”.
Cu prilejul diferitelor evenimente, am organizat la anumite perioade de timp petreceri pentru acordarea de premii salariaților noștri, datorită rezultatelor meritoase si comportamentului etic deosebit.

2.2. Forma juridică de constituire

Forma juridică de constituire a firmei este SRL. Am considerat-o potrivită pentru afacerea noastră din urmatoarele motive: raspundere limitată a asociatilor, capitalul social al firmei este distinct de cel al asociaților, formulare simplă la constituire și capital social redus. Dezavantajul principal prezentat de o astfel de forma juridica este dat de obiectul limitat de activitate,dar acesta nu constituie un impediment pentru scopul propus.

2.3. Obiectul de activitate

S.C. Prestigio S.R.L. este persoană juridică de drept romȃn și ȋşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale referitoare la societaţile comerciale. Sediul societăţii este in Romania, județul Iasi, oraş cu grad de dezvoltare ridicat.
Obiectul de activitate al socității îl constituie derularea unor activități specifice pentru “restaurante și alimentație publică”, conform codului CAEN.Pe parcursul activității sale, afacerea deținută de societate și-a mărit si consolidat nivelul de clienți,gradul de utilizare a capacității de servire evoluând de la 24% în anul 2008 la aprox. 73% în anul 2010.

2.4. Natura capitalului

Societatea s-a constituit cu un capital social în numerar de 200.00 lei. Capitalul social subscris a fost vărsat în întregime la data constituirii societății.

2.5. Capitalul social

Capitalul social reprezintă valoarea totală a aporturilor pentru care asociaţii s-au obligat să contribuie la constituirea societăţii. Capitalul vărsat este valoarea totală a aporturilor efectuate şi care au intrat în patrimoniul societăţii.Capitalul necesar inițierii afacerii a fost evaluat la 214000RON(cheltuieli de lansare,costul utilajelor, a echipamentelor, a mobilierului și mijlocului de transport), obtinuți din autofinanțare și din finanțare externă prin credite bancare ce dețin o proporție de 27% din capitalul social.

2.6. Cifra de afaceri din anul precedent
Cifra de afaceri reprezintă totalul vânzărilor realizate (facturate) pe parcursul unui exercițiu fiscal. Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din vânzarea de mărfuri și produse într-o perioadă de timp determinată. În funcție de prețul mediu al unui meniu, de numărul zilelor de deschidere, de profitul înregistrat și de frecvența clienților, în anul 2009, cifra de afacere a firmei este de 157.845 RON. Achiziționarea materiilor prime și salariile angajaților reprezintă câte 30% din cifra de afaceri. An | Cifra de afaceri (RON) | Venituri (RON) | Cheltuieli (RON) | Datorii (RON) | Profit brut (RON) | Profit net (RON) | Pierdere bruta (RON) | Pierdere neta (RON) | Nr. mediu angajati | 2008 | 134.070 | 134.178 | 147.874 | 35.540 | - | - | 13.696 | 17.719 | 7 | 2009 | 157.845 | 158.215 | 206.736 | 105.710 | - | - | 48.521 | 48.521 | 21 |
Tabel 1

2. Istoricul afacerii

3.7. Evoluţia firmei

Suntem o firmă cu capital integral privat înființată în anul 2008 in Iași. S.C PRESTIGIO S.R.L a fost orientată încă de la înființare spre client, spre nevoile acestuia, calitate și respect față de serviciile prestate, în condițiile asigurării unei dezvoltări dinamice. Activitatea firmei noastre a debutat în anul 2008 prin deschiderea unei pizzerii intr-un spațiu închiriat în Iași. În prezent, venim în întâmpinarea clienților noștri cu produsele si serviciile oferite prin intermediul pizzeriei localizată pe B-dul Carol, nr. 60. Suntem preocupați de lărgirea continuă a gamei de produse si îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite clienților.
Efectuăm servicii de transport la domiciliu, prin intermediul mașinilor personale deținute de societate.

3.8. Experienţa practică

La începutul activității,firma noastră era specializată doar pe un singur preparat și anume pizza.Ulterior, pentru sporirea și dezvoltarea afacerii am decis să variem gama de produse, prin adaugarea unor noi sortimente de mâncare.În acest sens, am îndrumat o parte din personal spre diferite cursuri de perfecționare si practici culinare, cu scopul de a satisface nevoile clienților.
Am dobandit de-a lungul celor 3 ani de activitate suficientă experiență practică în organizarea diferitelor evenimente (mese festive, zile de naștere) astfel reușind să atingem un nivel mai înalt de pregătire.

3.9. Cunoştinţele/experienţa care contribuie la succesul afacerii

Succesul firmei a fost obținut și se datorează în primul rând energiei, aspirației către perfecționare, a conducerii.

3.10. Sediul firmei

În sediul firmei sunt amplasate birourile departamentelor: juridic, economic și de resurse umane. Sediul este localizat pe strada Sărărie, nr.38 în complexul Solomon’s Invest.
Harta nr.1 1
2.5. Necesarul de resurse umane

Planificarea resurselor umane cuprinde întregul sistem de resurse umane și are ca obiectiv dezvoltarea unui ansamblu coerent de politici și programe, menite să servească atingerea atât a obiectivelor organizaționale, cât și a celor din domeniul resurselor umane. Resursele umane presupun abordarea diferitelor aspecte ale acestora, cum ar fi: planificarea necesarului de personal, planificarea dezvoltarii personalului, motivarea și stimularea personalului și multe alte aspecte.

2.6. Calificarea personalului

Pentru satisfacerea nevoilor clienților și pentru maximizarea profiturilor, am recurs la următoarele procese: * organizarea procesului de pregătire și calificare a resurselor umane necesare firmei și de perfecțioanare a pregătirii profesionale a salariaților; * organizarea și efectuarea testării anuale a cunoștințelor profesionale a tuturor angajaților firmei; * elaborarea proiectului planului anual și perspective de formare a salariaților; * stabilirea necesității perfectionarii, pregătirii profesioanale a angajaților pe niveluri de studii, meserii, specialități și funcții în raport cu cerințele prezente și de perspective ale firmei;

2.7. Structura organizatorică

Strategia organizațională aleasă de noi menține organizația activă, dinamică si cu un nivel ridicat al forței competiționale.
Această strategie are ca obiectiv dezvoltarea produsului său, respectiv îmbunătățirea serviciului sau si a meniurilor. Conducerea firmei este asigurată de un manager angajat care administrază firma si care prezentă periodic un raport de activitate. Principalele trăsături ale managerului după care a fost selectat sunt:
• asumarea responsabilității;
• puterea ridicată de muncă;
• plăcerea de a lucra în domeniu;
• pricepere organizatorică;
• originalitate în gândire;
• sinceritate si loialitate;
• spirit inovator. Ca importanță, al doilea după administrator este bucătarul-șef al pizzeriei.Acesta este absolvent al unor unor cursuri de specialitate și face dovadă priceperii sale, în arta culinară. Postul de economist, al treilea în piramida ierarhică, este ocupat de o persoană cu experiență, absolvent de Stiințe Economice.
Restul posturilor nu necesită personal cu o pregătire înaltă, bucătarii si chelnerii sunt absolvenți ai unui liceu de profil sau ai unor cursuri de specialitate.
Îndatoririle si responsabilitățile fiecăruia dintre angajați sunt prevăzute în fișa postului astfel:
Administrator:
• execută aprovizionarea;
• primește și recepționează mărfurile;
• pune la punct cu bucătarul-șef planul-meniu;
• inițiază introducerea unor sortimente noi;
• execută prezența și efectuează instructajul profesional;
• verifică ținuta zilnică și vestimentația;
• controlează zilnic aparatele de casă, obiectele de inventar;
• întreține discuții cu consumatorii, recomandă unele preparate;
• solicită părerea acestora asupra calității preparatelor.

Bucătar-sef:
• îndrumă, supraveghează și controlează întreaga activitate profesională;
• organizează activitatea de producție culinară în baza planului de producție culinară;
• răspunde de calitatea și cantitățile preparate;
• supraveghează modul în care se montează preparatele în vesela de servire;
• verifică personalul din secția de producție.

Ospătar-şef:
• organizează și răspunde de întreaga activitate din procesul de servire;
• verifică prezența și ținuta personalului;
• verifică starea de curățenie și de igienă a salonului de servire;
• verifică și întocmește meniul cu administratorul și bucătarul-șef;
• primește comanda și servește consumatorii mai importanți;
• supravegheză modul în care ospătarii și barmanul își execută serviciul;
• efectuează demonstrații de pregătire, prezentare și servire a diferitelor specialități culinare;
• rezolvă operativ sesizările clienților;
• instruiește personalul.

Ospătar:
• execută activitatea de pregătire a salonului de deservire;
• verifică starea de curățenie a salonului;
• execută aranjarea meselor;
• servește consumatorii.

Barman:
• efectuează operațiile de servire a clienților cu băuturi specifice;
• verifică stocul zilnic si valoric al gestiunii;
• se aprovizionează cu toate sortimentele de băuturi;
• se dotează cu toate tipurile de pahare.

Organigrama firmei S.C.Prestigio S.R.L.
Figură 1

2.8. Localizarea afacerii

Firma S.C.Prestigio S.R.L este amplasată intr-o zonă centrală, loc în care se poate dezvolta cu success o afacere. Calitatea, modul de prezentare al preparatelor, serviciul si amabilitatea personalului si nu în ultimul rând amplasarea sunt atuurile acestei pizzerii.
Harta nr. 2

2.9. Produsele/serviciile pe care firma le-a dezvoltat/vȃndut pe piaţă

Concret produsul afacerii este din sfera serviciilor, respectiv serviciu de alimentaţie publică, acesta satisfăcând nu doar necesităţi vitale dar si morale.Specialităţile culinare si băuturile oferite se individualizează prin calitate si mod de prezentare.Meniul pizzeriei este variat, pe gustul şi bugetul fiecăruia.

Pizza Pizza | Ingrediente | Medie(30cm) | Mare(40cm) | Prestigio (specialitatea casei) | sos roșii, mozzarella, ciuperci, șuncă, salam uscat, ceapa roşie, oregano | 11,00 lei | 12,50 lei | Funghi | sos roșii, mozzarella, ciuperci | 10,70 lei | 11,60 lei | Prosciutto | sos roșii, mozzarella, șuncă | 11,80 lei | 12,70 lei | Prosciutto Funghi | sos roșii, mozzarella, ciuperci, șuncă | 11,80 lei | 12,70 lei | Salsice | sos roșii, mozzarella, ciuperci, șuncă, cârnaţi | 12,30 lei | 13,20 lei | Al Pacino | sos roșii, mozzarella, șuncă, salam, ceapă, gogoșari, costiță | 12,90 lei | 13,80 lei | Quattro Stagioni | sos roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci, porumb, măsline | 13,10 lei | 14,00 lei | Calzone | sos roșii, mozzarella, ciuperci, șuncă, gogoșari, măsline, usturoi | 12,00 lei | 12,90 lei | Fiore | Sos de roșii, mozzarella, ciuperci,șuncă, salam, măsline, cârnați,ou fiert, roșii, mazăre | 14,20 lei | 15,10 lei | Vegetariana | sos roșii, mozzarella, ciuperci, gogoșari, măsline, roșii, mazăre, telemea, anghinare | 13,80 lei | 14,70 lei | Vulcano | sos roșii, mozzarella, șuncă, salam, gogoșari, costiță, cârnați, ardei iuți, tabasco | 13,80 lei | 14,70 lei | Hawaii | ketchup, mozzarella, șuncă, ananas, piersică | 13,70 lei | 14,60 lei | Pollo | mozzarella, roșii, carne pui, sos indian | 13,40 lei | 14,30 lei | Margherita | sos roșii, mozzarella | 10,40 lei | 11,30 lei |
Meniu nr.1 1

Salate Salate | Ingrediente | Preţ | Salată asortată | salată verde, roşii, castraveţi, ceapă, ardei gras, varză | 6,00 lei | Salată de varză asortată | varză albă, varză roşie | 4,00 lei | Salată prestigio | salată verde, şuncă, mozzarela, ardei gras, roşii, castraveţi, piept de pui, sos cocktail | 10,00 lei | Salată cu ton | salată verde, porumb, ton, lamâie,masline, castraveţi, roşii | 10,00 lei | Salată grecescă | salată veerde, roşii, castraveţi, branză feta, măsline,ceapă roşie, oregano | 9,00 lei | Salată bulgărească | salată verde, roşii, castraveţi, ardei gras, telemea, ouă, măsline, ceapă roşie | 10,00 lei | Meniu nr. 1.2Garrnituri | | | Garrnituri | Gramaj | Preţ | Cartofi prăjiţi | 200g | 4,00 lei | Cartofi natur | 200g | 3,50 lei | Cartofi tărăneşti | 200g | 5,50 lei | Cartofi picanţi | 200g | 4,50 lei | Ciuperci la grătar | 200g | 5,00 lei | Ciuperci cu usturoi | 200g | 5,00 leiMeniu nr. 1.3 |
Preparate pui Preparate pui | Ingrediente | Preţ | Aripioare crocante | Aripioare, garnitură cartofi alegere,castraveţi muraţi | 12,00 lei | Copănele cu susan | Copănele, , garnitură cartofi alegere,castraveţi muraţi | 13,00 lei | Crispy (farfurie) | Piept de pui, garnitură cartofi alegere, sos maioneză cu usturoi | 13,00 lei | Crispy( la lipie) | Piept de pui, garnitură cartofi alegere, sos maioneză cu usturoi | 7,50 lei | Shaorma pui (la lipie) | Piept de pui, garnitură cartofi la alegere, sos de maioneză cu usturoi | 13,00 lei | Pui vienez | Piept de pui, ciuperci, cartofi, ceapă, smântână, caşcaval | 12,50 lei | Pui tărănesc | Piept de pui, legume la tigaie, sos de usturoi, mămăliguţă | 14,50 lei | Pui cu smântână | Piept de pui, smântână, ciuperci,mămăliguţă, sos usturoi | 16,00 lei | Ficăţei | Fiţei de pui, garnitură cartofi la alegere, mămăliguţă, brânză burduf | 15,00 lei | Pept de pui la grătar | | 10,00 lei | Frigărui de pui la grătar | | 11,50 leiMeniu nr. 1.4 |
Paste
Paste | Ingrediente | Preţ | Carbonara | paste kaizer, ou, caşcaval | 10,00 lei | Carbonara cu smântână | paste kaizer, ou, caşcaval, smântână | 10,00 lei | Al tonno | paste, ton, sos de rosii | 10,00 lei | Bollognese | paste,caşcaval, sos ragu | 10,00 lei | Piccantina | paste, carnaţi, sos de roşii picant | 10,00 lei | Rossa | paste, roşii, sos de roşii, | 10,00 lei | Funghi | paste,ciuperci,sos de roşii | 10,00 lei | Al forno afumicata | paste, caşcaval, cârnaţi, kaizer, sos de roşii | 12,00 lei | Lasagna al ragu | paste, caşcaval, sos ragu, sos bechamel | 14,00 lei | Quatro salsice | paste, patru sortimente de cârnaţi, sos de roşii | 10,00 lei |
Meniu nr. 1.5

Realizarea pizzei la comandă este efectuată de câteva persoane cu ajutorul a 2 autoturisme . Toate pizzele sunt ambalate, ce permite pastrarea gustului și calității. Livrarea este efectuată de către 2 persoane angajate. În caz că automobilul este ocupat cu o comandă, sau clientul nu se găsește departe de pizzeria, comanda va putea fi înfăptuită pe jos sau cu bicicleta. Întreprinderea lucrează intre 8-12 ore în fiecare zi a săptămânii.

3. Descrierea pieții

4.11. Clienții

Consumatorii vizați de afacere se deosebesc prin comportament si ocupație. Calitatea acestor clienți potențiali este dată deposibilitățile lor financiare si de disponibilitatea lor de a cheltui pentru a-si oferi un serviciu de bună calitate.Motivațiile cumpărării serviciului-produs oferit ar putea fi de Pizzeria Prestigio următoarele: * Petrecerea unei seri plăcute în compania persoanei/persoanelor care îi însoțesc; * Servirea unei mese bune într-o atmosferă linițtită; * Discuții/întâlniri între oameni de afaceri; * Oferirea unei seri romantice persoanei iubite.

4.12.1. Segmentul de clienți

Clientii potentiali ai intreprinderii sunt persoane de toate varstele, incepand cu copiii de la 5 ani pana la oamenii in varsta. Totusi piata tinta a intreprinderii constituie persoanele varsta carora este intre 15-40 ani. Pentru ai determina pe clientii sa cumpere produsele fabricate de intreprindere, conducerea va pune accentul, in primul rand, pe calitatea deosebita a serviciilor prestate, pretul convenabil, amabilitatea la indeplinirea comenzii, noutatea serviciului si produsului.

4.12.2. Plan de acțiune pentru atragerea clienților

Punctele de atracție care pot influența decizia potențialilor clienți în vederea cumpărarii serviciului sunt: calitatea deosebită a preparatelor, comportamentul plăcut si amabil al personalului, curățenia, lumina si designul interior, atmosfera aparte.Specialitățile culinare si băuturile oferite se individualizează prin calitate și mod de prezentare. Asocierea serviciului oferit cu decorațiile interioare, atmosfera și profesionalismul personalului constituie un portofoliu de avantaje în raport cu pizeeriile deja existente în orasul Iași.

4.12.3. Evoluția vânzărilor

“Migrarea” clientelei cuprinsă între 16-25 ani în perioada caldă a anului, pentru a-și petrece vacanțele și diminuarea activității economice, va reprezenta “o pierdere” temporară pentru afacere si realizarea unor profituri mai mici.În perioada octombrie-iunie înregistrăm cele mai mari vânzări, care duce la majorarea semnificativă a profitului.
Figură 2
3.1.4. Riscuri legate de succesul firmei

Asupra desfășurării normale a afacerii pot interveni o serie de factori de destabilizare, influențând negativ mărimea încasărilor și chiar imaginea firmei. Pe parcursul anului se anticipă fluctuații ale cererii, date de numărul variabil de consumatori.Asa cum am arătat în subcapitolul “Clienți” ponderea principală o vor deține clienții cu disponibilități bănești ridicate. Inflația ar influența afacerea, dar nu reprezintă un factor prea important, datorită segmentului căruia i se adresează oferta acestui restaurant. Inflația are o influența destul de redusă asupra profitului(cresterea costurilor de producție) și nu asupra numărului de clienți. Actualmente sistemul politic din România, concretizat prin reglementările sale guvernamentale și legislative, nu este un factor de risc. Dimpotrivă, anticiparea unor măsuri favorabile, cum ar fi facilitățile acordate întreprinzătorilor mici si mijlocii sunt factori pozitivi care ar putea ajuta din plin la desfășurarea normală și la dezvoltarea rapidă a afacerii.
Pe lângă toate acestea se va încerca, permanent, o îmbunătățire a activității de management, ridicarea profesionalismului personalului și executarea, la intervale regulate, a instructajului de protecția muncii. O altă grupă de riscuri, cum sunt incendii și inundațiile se vor evita prin asigurarea mijloacelor fixe și a utilajelor din cadrul firmei.

4.12. Concurența

3.2.1. Concurența

Concurența în mediul de afaceri reprezintă totalitatea relațiilor dintre cei care acționează pe aceeași piață pentru realizarea propriilor interese in conditii de libertate economica. Mai sistematizat concurența presupune rivalitatea dintre diferiții ofertanți pentru a câștiga clienți.
Concurentul este persoana (fizică sau juridică) ce concurează cu o alta (sau altele) in vederea atingerii acelorași obiective de afaceri. Antreprenorul deseori activează pe piaţă în condiţii de concurenţă. Pentru a-i atrage pe consumatorii potenţiali, e necesar a crea priorităţi de concurenţă a întreprinderii şi a elabora strategii de atingere a competitivităţii acesteia în raport cu concurenţii.Sarcina constă în găsirea posibilităţilor de activitate pe baza studierei părţilor slabe ale concurenţilor şi reieşind din reacţia posibilă a acestora.
Exista mai multe clasificări ale concurenței. Una dintre acestea face diferențierea între concurența loială și cea neloială. Concurența loială are loc in condițiile respectării de către concurenți a normelor și mijloacelor considerate corecte și recunoscute ca atare prin reglementările în vigoare din fiecare țară. Concurența neloială este orice fapt sau act contrar uzantelor cinstite în activitatea comercială.
O alta clasificare a concurenței, care ne va interesa în cele ce vor urma, este aceea care face distincția între concurența directă, indirectă și potentială. Concurenții direcți sunt aceia care oferă produse și servicii similare cu ale noastre. Aceștia pot fi primari (cei mai puternici: Mamma Mia,Dopo Poco) sau secundari (care nu exercită o presiune considerabilă asupra fimei noastre:Pronto Pizza,Pizzeria Alila).Concurența indirectă este cea care oferă pe piață produsele și serviciile ce se pot substitui acelora puse la dispoziție de către noi .
Firma S.C. Prestigio S.R.L. cu obiectul de activitate „Industria alimentară / Industria Food & Beverage ” este intr-o concurență pură pe piață deoarece este prezentă prin multele entități cu același obiect de activitate și care dorește a se diferenția prin ofertele active și satisfacerea clienților la cel mai inalt nivel.
În literatura de specialitate sunt prezentate diferite tipuri de concurenţă: concurenţă pură, concurenţă monopolistă, monopolul, oligopolul.
Aceste tipuri de concurență sunt prezentate mai detaliat in tabelul de mai jos :

Trăsăturile caracteristice | Tipurile de concurenţă | | Concurenţă pură | Concurenţă monopolistă | Concurenţă oligopolistă | Monopolul | Numărul de întreprinderi | Foarte mare | Numeroasă | Câteva | Una | Tipul produsului | Standardizat | Diferenţiat | Standardizat sau diferenţiat | Unical (nu are înlocuitori) | Controlul asupra preţului | Lipseşte | În limite înguste | Dependenţă reciprocă limitată | Important | Condiţiile intrării în ramură | Foarte uşor, fără obstacole | Comparaţie uşoară | Există obstacole esenţiale | Sunt blocate | Apartenenţa | Întreprinderi cu proprietate privată (individuale, gospodăriile ţărăneşti, societăţile cu răspundere limitată) | Întreprinderi de producere (a încălţămintei, etc.) | Întreprinderi de producere a mărfurilor de uz casnic etc. | Întreprinderi locale (energetice, termice, servicii comunale) pentru deservirea societăţii) |
Figură 3

Concurenţii principali potenţiali îi reprezintă fastfood-urile, restaurantele, precum şi celelalte pizzerii. Faptul că ele deja există și şi-au format o oarecare reputaţie, au o clientelă oarecum fidelă, sunt câteva din avantajele concurenţiale pe care aceste afaceri le prezintă. Chiar dacă nu este un concurent direct, restaurantul MacDonald acaparează o parte a clienţilor, datorită faptului că are un nume de marcă foarte cunoscut, preţuri relativ rezonabile în raport cu calitatea produselor, noutatea absolută în orasul Iași a serviciului de o factură aparte.
Totusi atragerea acestor clienţi nu reprezintă pentru afacere “o lovitură”.
Partea de piaţă “furată” de MacDonald este constituită din tineri (maxim 30 de ani) și studenţi cu o putere de cumpărare mai ridicată decât media. Această “pierdere”, practic nu este observabilă, aceasta fiind estompată de ritmul de creștere firesc de la începutul anului.

3.2.2. Principalii concurenți

Principalii concurenţi locali sunt: Pizza Mamma Mia, Pizza Hut, Pizza Dopo Poco. Principalii concureți indirecți sunt:Pizza Family,Magic Pizza,Casa Albă,Krispy,Moara de Foc,Pizzeria Alila,Pizzeria Lord,La Dolce Vita,La Valletta și Pizza House.

3.2.3. Puncte tari și puncte slabe ale concurenților

Punctele forte ale concurenților sunt:
Pizzeria Mamma Mia: * oferă transport la domiciliu pentru o comandă minimă de 25 lei, * prezintă un meniu diversivicat cu multe preparate, * are un număr mare de parteneri, * are în program și o serie de concursuri cu premii mari, atât săptămânale cât și zilnice, * prezintă oferte atractibile (4 Pizza Extralarge + 1 Mamma Mia Regular GRATIS), * publicitate atât în mass media cât și pe internet, * permite comanda on-line, * experiența mare, * amplasament favorabil, * rețea de comercializare.

Pizzeria Hut : * oferă transport la domiciliu la o comandă minimă de 25 lei, * oferte atractibile („Mănânci pizze câte poți cu 19.90 lei”), * meniu diversificat, * acționând sub un contract de franciză este activă în mai multe zone alte țării, * publicitate atât în mass media cât și pe internet, * permite și plata cu tichete de masă, * permite crearea combinației preferate de paste, * are un număr mare de parteneri, * rețea de comercializare, * calitate relativ scăzută.

Pizzeria DopoPoco : * oferă transport gratuit, * acceptă parteneriat cu alte societăți, * oferte atractibile (Comanzi una,primesti două!), * permite și plata cu tichete de masă, * meniu diversificat, * activă în 4 zone alte țării, * prețul atractiv, * asortiment redus.
Punctele slabe ale concurenților :

Pizzeria Mamma Mia : * acoperire redusă (doar Iași), * datorită acestei acoperiri, cota de piață este mică, existând alte firme concurente cu cota de piață mai mare, * dotări tehnice modeste, * capacitate de producție mică, * utilaj învechit.

Pizzeria Hut : * nu permite comandă on-line, * preţuri relativ ridicate, * raportul cantitate-preț este scăzut .

Pizzeria DopoPoco : * prețuri mari, * o gamă slabă de băuturi în comparație cu Mamma Mia si Hut, * nu permite comandă on-line, * timp mare de așteptare.

3.2.4 Diferențe între produsele firmei și concurență

Produsele pizzeriei noastre sunt cele mai gustoase și de cea mai bună calitate. Specialitatea casei, Pizza Prestigio, are la bază o rețetă originară din Italia, bucătarul nostru șef preparând-o folosind un ingredient propriu ce face din acest produs o delicatesa cu totul aparte.Ea prezintă un aspect deosebit prin blatul subțire și crocant și gustul nemaipomenit. Celelalte preparate care se regăsesc în meniul nostru se prezintă într-o nuanță superioară față de produsele concurenței intrucât rețetele provin de la bucatari pricepuți. Personalul specializat în arta culinară și aparatura de ultimă generație contribuie la realizarea acestor delicii.

3.4.5 Cotele de piata ale concurenței

Cota de piaţă a unei întreprinderi sau a unui produs se determină ca raport între vânzările întreprinderii sau ale produsului şi vânzările totale înregistrate pe piaţa respectivă, într-o anumită perioadă.
Cotele de piață a celor 3 firme concurente din anul 2010 sunt : * Pizza Mamma Mia :12% * Pizza Hut :23 % * Pizza Dopo Poco : 10 % * Alte pizzerii : 55 %

Figură 4

3.2.6. Avantaje competitive ale concurenței

Pizzeria Hut:
Pizza Hut a luat naștere în România încă din anul 1995, în București. De 15 ani incearcă să ne surprindă cu diferite sortimente de pizza, salate gustoase și paste delicioase. Pizza Hut a reușit să se extindă în cei 15 ani din Timișoara la Constanța, trecând prin Cluj și până la Iași fiind în final ca o mare familie.Principalele avantaje ale Pizeeriei Hut sunt:vechimea pe piață care a dus la o creștere a veniturilor totale și a cifrei de afaceri, flexibilitatea ridicată, calificarea ridicată a forței de muncă și reputația internă în cei 15 ani și internațională de peste 41 ani.

Pizzeria Mamma Mia : A luat naștere acum 6 ani și are un real success printre consumatorii ieșeni. Principalele avantaje ale Pizeeriei Mamma Mia sunt: interiorul localului are o capacitate mare cu 200 de locuri, iar la exterior deține și o terasă cu 80 de locuri; spațiul de servire este compartimentat: salonul de nefumători, aerul condiţionat şi, mai ales, amabilitatea personalului transformă o simplă masă într-o experienţă culinară desăvârşită,este promovată constant de calitatea produselor, seriozitatea staff-ului şi reacţia promtă la cerinţele pieţii; are o bucătărie de 300m2, utilată la standarde europene, cu patiserie şi atelier cofetărie proprie, maşini dotate conform normelor.

Pizzeria DopoPoco :
Pizza Dopo Poco a luat naștere în anul 1889, în Italia, la Napoli. Era chiar ziua în care regina Margareta avea să viziteze oraşul, iar faimosul pizzaiolo, Raffaele Esposito îşi trezi soţia dis-de-dimineaţă şi se puseră pe treabă. Era felul lor de a-şi arăta respectul - o pizza în cinstea vizitei reginei.Avantajele pizzeriei sunt: personalul calificat, dotările moderne la standardele europene și acceptă parteneriat cu alte firme (ex: bar, cafenea, pub).

3.2.7. Strategii de preț ale concurenței

Cele trei firme concurente utilizează diferite strategii ale prețurilor și anume: 1. Strategii de preț corelate cu cererea. Se realizează pornind de la cunoașterea nu doar a cheltuielilor de producție ci și a elasticității cererii față de preț, comportamentului consumatorului, prețului psihologic (de accesibilitate). 2. Strategii de preț corelate cu concurența.Ele presupun stabilirea prețurilor în raport cu prețurile concurenților, tinând seama de o serie de factori ca: loialitate, calitate, imagine. În aceasta categorie de strategii se include: strategia prețului înalt și strategia prețului de penetrare. 3. Strategii de stabilire a prețului unui nou produs. Atunci când produsul prezintă similitudini cu produsele existente pe piață si trebuie să-l poziționeze, se utilizează: strategia prețului de excepție, strategia prețurilor minime, strategia bazată pe valoarea produsului și strategia asupra prețului. Exemplu: apariția unui nou sortiment de pizza care presupune un nou preț. 4. Strategii de preț pe termen lung, concretizate în :strategia prețurilor de stratificare, strategia prețului de penetrare, strategia prețului de final și strategia prețului discriminatoriu. 5. Strategii de preț pe termen scurt, concretizate în tactici care se concentrează pe: a) Incasări, cum ar fi :prețurile diferențiate,prețul momeală și prețurile speciale; b) Volum, cum ar fi: discountul și prețurile promoționale ; c) Concurența, care folosește : prețuri de paritate,hărțuială ți controlare a prețurilor.

3.2.8. Strategii de comunicare utilizate

Strategia comunicării face parte din strategia organizației și este sarcina managerului să dezvolte si să aplice în practică o gândire strategică în legătură cu procesul de comunicare prin care se urmărește asigurarea unui climat optim,necear pentru buna desfașurare a muncii,elaborarea de tehnici pentru punerea in practică a strategiei schimbării și pentru creșterea performanței , emiterea unei imagini pozitive a organizației în fața clienților. Principalele avantaje a unei ale unei bune comunicări a organizației sunt:creșterea ratei de succes a organizației, dezvoltarea relațiilor cu segmentele cheie ale clienților,contribuția directă în evitarea conflictelor cu anumite segmente de public,prin prevenirea lor,creșterea profitului companiei prin menținerea unor relații strânse cu furnizorii,clienții și intermediarii.

--------------------------------------------
[ 1 ]. cod CAEN 5530 ( Restaurante)
Aceasta clasa include: prepararea si vanzarea la comanda, de mancaruri calde, inclusiv vanzarea de bauturi care insotesc masa, cu sau fara program distractiv. Aceste activitati se desfasoara prin: restaurante, restaurante cu autoservire, cafenele, restaurante si rulote fast-food, unitati de pregatire a hranei la pachet, standuri pentru vanzarea pestelui preparat si a cartofilor prajiti, tonete de inghetata, vagoane-restaurant.
[ 2 ]. http://www.fisa-postului.ro/…...

Similar Documents

Free Essay

Csr at Mercks

...DAFTAR TABEL .................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. iv KATA PENGANTAR ............................................................................................ v ABSTRAK ............................................................................................................. vi BAB I MUKADIMAH ........................................................................................... 1 Latar Belakang ............................................................................................... 2 Pengabaian Kaum Penyandang Cacat .................................................. 2 Penyandang Cacat dan Hukum yang Cacat.......................................... 5 Permasalahan ................................................................................................. 7 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 7 Signifikansi Penelitian ................................................................................... 7 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................. 8 Metode Penelitian .......................................................................................... 8 Sistematika Penulisan......

Words: 28399 - Pages: 114

Free Essay

World of Technology

...A. Maklumat Pilihan Program 01. Pilihan Program Pengajian Mengikut Keutamaan : PILIHAN Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Pilihan 6 Pilihan 7 Pilihan 8 02. Pilihan Bidang Mengikut Keutamaan Bidang 1 : FARMASI Bidang 2 : SAINS KESIHATAN/ SAINS BERSEKUTU Bidang 3 : PERGIGIAN 03. Adakah anda bersetuju menerima tawaran selain pilihan anda di atas? : TIDAK B. Maklumat Peribadi 04. No. Kad Pengenalan/MyKAD 05. No. Kad Pengenalan/MyKAD a. Pemohon b. Bapa/ Penjaga c. Ibu 06. Nama 07. Tarikh Lahir 08. Tempat Lahir 09. Alamat Surat - Menyurat 10. Bandar 11. Poskod 12. Negeri 13. No. Telefon Rumah 14. No. Telefon Bimbit 15. Emel 16. Taraf Perkahwinan 17. Kecacatan a. Adakah anda cacat? b. Jika YA, Sila Pilih c. Jika CACAT LAIN, Sila Nyatakan d. No. Pendaftaran OKU (jika ada) e. Keterangan Cacat (jika ada) : 950418136087 (Semasa pendaftaran peperiksaan) : 950418136087 : 640219135539 : 651029135494 : ANDY LAU SIE PING : 18-04-1995 : SARAWAK : LOT1460,LORONG DESA SENADIN,1C-1,98000, MIRI,SARAWAK : MIRI : 98000 : SARAWAK : 085555574401 : 0148865333 : deadgod95@hotmail.com : BUJANG - TIDAK KOD Q0080 Q0070 A2000 E2060 TAMHIDI PERUBATAN TAMHIDI PERGIGIAN DIPLOMA SAINS DIPLOMA FARMASI (TERBUKA KEPADA BUMIPUTERA SAHAJA) PROGRAM PENGAJIAN IPTA/POLITEKNIK USIM USIM UPSI UiTM C. Maklumat Pekerjaan & Pendapatan Keluarga 18. Status Pekerjaan a. Bapa / Penjaga : LAIN-LAIN BIDANG Sektor : SWASTA b. Ibu : TIDAK BEKERJA/ TIADA PEKERJAAN / MENGANGGUR c. Pemohon : TIDAK BEKERJA/ TIADA......

Words: 708 - Pages: 3

Free Essay

Proposal Etos N Pancasila

...PROPOSAL ETIKA SOSIAL DISUSUN OLEH : * Elizabeth A (2443012012) * Hendrianto (2443012018) * Yufita R. (2443012038) * Felicia A. (2443012039) * Lanny H. (2443012043) UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA Jl. Dinoyo No. 42- 44 Surabaya 1. JUDUL PROPOSAL Bekerja untuk Mendapatkan Sesuap Nasi 2. LATAR BELAKANG Di Indonesia banyak terjadi kesenjangan sosial terlihat dari beberapa tempat, terutama di Surabaya. Seringkali masyarakat yang hanya Lulusan SMP ataupun SMA atau yang tidak dapat bersekolah, yang sudah memasuki usia, bahkan orang-orang yang cacat fisik sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sesuai untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu, mereka cenderung bekerja sebagai pengemis, pengamen, penjual koran, penjual mainan, penjual makanan, dan minuman di jalan-jalan raya. Sebagian besar dari mereka lebih memilih sebagai penjual koran. Karena pekerjaan itu lebih mudah dilakukanl dan sebagian besar dari masyarakat pasti membutuhkan koran itu. Walaupun gaji yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka lakukan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, mereka tetap ikhlas menjalaninya. rela bekerja panas-panas, terkena debu, menahan rasa lapar dan haus. Mereka menjadikan hal ini sebagai suatu pekerjaan yang wajib agar mereka dan keluarganya dapat bertahan hidup dari kerasnya kehidupan yang mereka alami demi mendapatkan sesuap nasi 3. TUJUAN 3.1 TUJUAN UMUM......

Words: 723 - Pages: 3

Free Essay

Personal Finance

...ini dengan menerima kembali surplus funds dalam bentuk dividend. Dividend ini merupakan sebagian return atas initial premium dan nontaxable. Mutual insurance company memberi premium yang lebih tinggi daripada stock insurance company/ f. Beneficiary Orang atau barang yang menerima proceed dari polis ketika kita mati disebut beneficiary. Jika dua atau lebih individu share hasil itu, dinamakan cobeneficiaries. Ada juga primary beneficiary, dan contingent/secondary beneficiary yang menerima proceed ketika primary beneficiary meninggal sebelum kita. 2. Special Provisions Accidental Death and Disability Benefit (ADDB) Merupakan program asuransi tambahan yang menyediakan perlindungan terhadap jiwa atau cacat tetap total dan sebagian yang diakibatkan oleh kecelakaan, bersifat tahunan yang dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga usia 70 tahun.Adalah asas dalam asuransi yang menyatakan bahwa pembayaran klaim berupa ganti rugi mutlak sebesar kerugian yang diderita. Tidak boleh mengganti lebih dari kerugian yang diderita. Advanced Life Protector (ALP) merupakan program asuransi tambahan yang memberikan santunan meninggal hingga usia 70 tahun dengan pilihan jangka waktu pembayaran premi sesuai dengan produk dasar asuransi yang Anda pilih. Rawat jalan, penggantian biaya perawatan rumah sakit dan pembedahan dapat Anda klaim melalui Health Safe (HS). Health Safe (HS) merupakan program asuransi tambahan yang......

Words: 5336 - Pages: 22

Free Essay

Akuntansi Manajemen Lanjutan

... mencederai biaya produksi karena kegiatan lain dari proses produksi tidak diakui. Sistem ini juga gagal untuk menghitung varians pemakaian bahan, yang hanya memberi peluang keakuratan struktur biaya akuntansi. Untuk ukuran yang lebih akurat dari pemakaian bahan, departemen jaminan kualitas harus memasukan perhitungan metode ini dalam laporan mingguan. Kelemahan selanjutnya ada pada departemen akuntansi yang hanya melaporkan bagaimana masing-masing daerah beroperasi, daripada mengevaluasi kinerja masing-masing daerah, yang akan mencegah penyempitan dalam efisiensi biaya. Kelemahan-kelemahan ini membuat JDCW menjadi tidak akurat dalam mengakses biaya sebenarnya. Pada dasarnya, dengan sistem biaya saat ini, analisis manajerial sangat cacat karena kurangnya informasi biaya. Kegagalan dalam sistem biaya yang ada dikarena beberapa faktor. 1. Ketika JDCW menghitung tenaga kerja langsung, jam mesin langsung, dan biaya overhead keseluruhan dihitung secara jangka panjang. Namun, jika jumlah produksi aktual tidak untuk jangka panjang maka itu menjadi masalah, dapat diartikan sulit untuk mengubah sistem yang mengakomodasi setiap kenaikan atau penurunan permintaan produksi. 2. ketika JDCW menentukan tarif biaya overhead untuk tahun yang akan datang, perkiraan didasarkan pada angka-angka tahun sebelumnya. Sistem ini akan menghasilkan ketidakakuratan, terutama ketika perusahaan berupaya untuk mengatasi jumlah produksi yang benar-benar asing untuk tren produksi......

Words: 922 - Pages: 4

Free Essay

Six Sigma

...kualitas adalah sebuah sistem yang banyak konsep, tools, dan prinsip-prinsip yang dapat membantu perusahaan fokus pada pengembangan dan membuat produk dan layanan yang mendekati sangat sempurna. Hal itu berdasarkan pekerjaan statistik Joseph Juran, seorang Rumania yang lahir di US sebagai perintis manajemen mutu. Kata Sigma adalah huruf Yunani yang digunakan untuk area statistik yang mengukur seberapa jauh suatu proses menyimpang dari kesempurnaan (Standar Deviasi). Semakin tinggi angka sigma, kesempurnaan semakin dekat. Six sigma sendiri merupakan suatu target untuk mencapai 3,4 kegagalan per satu juta kesempatan. Ide utama di balik Six sigma adalah bahwa jika kita dapat mengukur berapa banyak cacat yang ada dalam proses, secara sistematis dapat mencari cara untuk menghilangkan cacat tersebut dan mendapatkan pendekatan zero defect mungkin. untuk mencapai target tersebut diperlukan metodologi untuk peningkatan kualitas. Metodologi itu disebut DMAIC (Define, Measure, Analize, Improve dan Control). Untuk itu, pada makalah ini akan dijelaskan konsep six sigma beserta metodologi beserta contoh studi kasusnya. Key word : Six sigma, DMAIC DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ii ABSTRAK iii DAFTAR ISI iv DAFTAR GAMBAR v DAFTAR TABEL vi DAFTAR RUMUS vii PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Tujuan 2 1.3. Manfaat 2 1. PEMBAHASAN 3 2.4. Sejarah......

Words: 7500 - Pages: 30

Free Essay

Samyeong Cable Company Case

...dua  tahap:  tahap  pertama  adalah  1994‐1995  dan  yang  kedua,  1995‐1996.  Tahun  1993  adalah  dimulainya  program  dalam  memperkenalkan struktur kampanye dan untuk melatih orang sehingga program bisa dijalankan.    Quality management “100 ppm” campaign   President Park, Byung Jae, Hyundai, yang merupakan pendiri dari program pengembangan pemasok‐ hubungan di Hyundai Motor Company, memulai kampanye ini pada tahun 1990 ketika ia kembali ke  pabrik  Ulsan  untuk  kedua  kalinya.  Selama  waktu  itu,  ia  berada  di  bawah  tekanan  karena  mobil  Hyundai relatif rendah dalam hal kualitas dibandingkan dengan pesaing mereka di pasar dunia. Rata‐ rata  tingkat  cacat  yang  masuk  dari  bagian  pasokan  di  Korea  adalah  sekitar  seribu  kali  lebih  tinggi  daripada di Toyota. Hyundai masih menggunakan tingkat cacat persentase sebagai tindakan bukan  bagian  per  juta,  yang  telah  lama  diadopsi  oleh  perusahaan‐perusahaan  Jepang.  President  Park  berpikir  bahwa  mencapai  perbaikan  kualitas  setara  dengan  tingkat  Jepang  akan  memberikan  Hyundai suatu zaman, suatu titik balik awal modernisasi operasi Hyundai. Dia berpikir biaya, kualitas  layanan,  purna  jual,  dan  faktor  prioritas  kompetitif  lainnya  yang  diukur  dengan  pembuat  mobil  tampaknya  dibangun  di  atas  dasar  kualitas.  Dia  kemudian  memutuskan  untuk  meluncurkan  kampanye  "100  ppm"  sebagai  landasan  untuk  inovasi  dalam  operasi  Hyundai  untuk ......

Words: 2447 - Pages: 10

Free Essay

Akuntansi Biaya

...yang tidak memenuhi kualitas yang seharusnya dan tidak dapat diperbaiki.Perlakuan terhadap produk rusak adalah sebagai berikut: - Apabila produk rusak disebabkan spesifikasi sesuatu pesanan, maka harga pokok produk rusak dibebankan ke pesanan tempat terjadinya produk rusak tersebut. - Apabila terjadinya produk rusak dianggap merupakan hal yang normal, maka kerugian akibat produk rusak dibebankan kepada semua produk dengan memperhitungkan ke dalam tarip BOP dimana terdapat kerugian akibat produk rusak tersebut. e) Produk cacat (defective goods) Produk cacat ialah Produk yang tidak memenuhi kualitas yang seharusnya, tetapi masih dapat diperbaiki dengan pengerjaan kembali (rework). Biaya yang timbul akibat pengejaan kembali (rework cost) pencatatannya sama halnya seperti dalam produk rusak yaitu: - Apabila timbulnya produk cacat akibat spesifikasi pesanan, maka biaya pengerjaan kembali dibebankan ke pesanan yang bersangkutan. - Apabila produk cacat merupakan hal biasa terjadi, maka biaya pengerjaan kembali, dibebankan ke tarip BOP dengan demikian dipikul oleh semua produk (pesanan) 2. Biaya Tenaga Kerja Dalam hubungan dengan perhitungan harga pokok produksi, maka pada umumnya tenaga kerja dibedakan sebagai berikut :. Tenaga kerja langsung : yaitu tenaga kerja yang mengerjakan produk langsung dibebankan ke perkiraan barang dalam proses Tenaga kerja tidak langsung : yaitu tenaga kerja yang tidak secara langsung turut dalam pengerjaan produk dan biaya yang......

Words: 2493 - Pages: 10

Free Essay

Essays

...EHD96 DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL POLITEKNIK POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA Pilihan 3 BE040 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) (SKM TAHAP 2 & 3) Pilihan 4 GKK01 PEARSON BTEC LEVEL 5 DIPLOMA IN ELECTRONIC ENGINEERING ILP Pilihan 5 Pusat Temu Duga (Jika memilih program yang ada temu duga sahaja) : B. Maklumat Peribadi 02. No. Kad Pengenalan/MyKAD 03. No. Kad Pengenalan/MyKAD a. No. KP Pemohon b. No. KP Bapa/ Penjaga c. No. KP Ibu 04. Nama 05. Tarikh Lahir 06. Tempat Lahir 07. Alamat Surat - Menyurat : 971102135291 (Semasa pendaftaran peperiksaan) 08. Bandar 09. Poskod 10. Negeri 11. No. Telefon Rumah 12. No. Telefon Bimbit 13. Emel 14. Taraf Perkahwinan 15. Kecacatan a. Adakah anda cacat? b. Jika YA, Sila Pilih c. Jika CACAT LAIN, Sila Nyatakan d. No. Pendaftaran OKU (jika ada) e. Keterangan Cacat (jika ada) : KUCHING : 93050 : SARAWAK : 0165755892 : 0138471529 : amelko.manyud@gmail.com : BUJANG : 971102135291 : 640411135483 : 710501135162 : AMELKO ANAK MANYUD : 02-11-1997 : SARAWAK : NO 408 BLOCK N DEMAK LAUT JALAN BAKO - TIDAK - TIADA - C. Maklumat Pekerjaan & Pendapatan Keluarga 16. Status Pekerjaan a. Bapa / Penjaga b. Ibu c. Pemohon 17. Tempoh Pengalaman Kerja Pemohon 18. Pendapatan Keluarga 19. Tanggungan Keluarga 20. Tempat Tinggal Bapa/Ibu/Penjaga : LAIN-LAIN BIDANG Sektor : TIADA : LAIN-LAIN BIDANG Sektor : TIADA : TIDAK BEKERJA/ TIADA PEKERJAAN / MENGANGGUR : 1 TAHUN PENGALAMAN : RM1001-RM2000 : 5 ORANG : BANDAR Sektor : TIADA D. Maklumat Akademik......

Words: 570 - Pages: 3

Free Essay

Ffff

...Catat FRO Selisih? F Distribusi Form Transfer hasil opname BASO Update hasil Opname Selesai Tidak Ya F E Hitung fisik Catat FRO Selisih? F Distribusi Form Transfer hasil opname BASO | 12) Pada hari pelaksaan, Pengawas area distribusi FO ke 1/ 2/ 3 (jika hitung 1, gunakan FO rangkap ke 1, jika hitung 2, gunakan FO rangkap ke 2, dan seterusnya). Item di FRO diberi tanda saat FO diserahkan ke penghitung. Tujuannya sebagai kontrol FO yang diserahkan tetapi belum kembali. 13) Hitung fisik barang dan catat ke ke FO. Isi form sesuai kolomnya: r) Baik: dalam kondisi layak jual s) Rusak: tidak bisa dijual karena barang pecah/ warna luntur/ sobek/ patah/ berjamur/ tidak berfungsi normal, dan sejenisnya. t) Cacat: tidak bisa dijual karena tidak utuh, misal: hilang pasangan/ tidak lengkap/ ukuran tidak sesuai fungsi, dan sejenisnya.FO diteruskan ke Pengawas area. 14) Pengawas area beri tanda ke FRO. Form ini diguanakan oleh pengawas area opname untuk kontrol: u) Form opname yang belum kembali v) Item yang sudah opname dan belum teropnameFO diteruskan Operator input 15) berdasarkan FO, Operator Input update hasil opname ke aplikasi Persediaan. 16) Bagian analisa memeriksa hasil opname dengan nilai stok awal opname. Apakah selisih? w) Ya: proses ke konektor F. Minta anggota lain hitung ulang. Maksimal hitung ulang 3 kali. x) Tidak: proses selanjutnyaProses ini dilakukan terus hingga nilai stop opname dinyatakan valid......

Words: 2433 - Pages: 10

Free Essay

Science

...mata, dimana benda masih nampak dengan jelas. PP adalah titik terdekat didepan mata, dimana benda masih nampak dengan jelas. Objek akan nampak jelas jika objek berada pada jangkauan penglihatan, dan objek tidak akan nampak dengan jelas jika objek ada diluar jangkauan penglihatan (terlalu dekat dengan mata atau terlalu jauh dari mata). D. Cacat Mata Cacat mata terjadi karena jangkauan penglihatan berubah. Hal ini diakibatkan oleh kemampuan daya akomodasi mata yang berubah. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mengubah jarak fokusnya agar bayangan jatuh di retina mata. Berikut ini akan diuraikan berbagai jenis cacat mata yang di dasarkan pada kemampuan daya akomodasinya. 1. Cacat Mata Miopi (Rabun Jauh) Cacat mata miopi terjadi jika pada penglihatan tak berakomodasi bayangan jatuh di depan retina, hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menjadi sangat pipih (terlalu cembung). Agar dapat melihat jelas benda yang jauh maka perlu dibantu dengan lensa divergen (lensa cekung). Lensa divergen adalah lensa yang dapat menyebarkan berkas cahaya. Berikut ini adalah bagan pembentukan bayangan pada cacat mata miopi sebelum dan sesudah memakai lensa. Keterangan gambar: Gambar sebelum memakai kaca mata. Cahaya yang berasal dari tempat jauh (diluar jangkauan penglihatan) oleh lensa mata dibiaskan di depan retina sedang cahaya dari tempat dekat (dalam jangkauan penglihatan) tepat dibiaskan di retina. Gambar sesudah memakai ......

Words: 2919 - Pages: 12

Free Essay

Amax and Indus

...jawab pusat laba tunggal untuk ketiga aktivitas tersebut dalam lini produk yang ada. yaitu akan lebih sulit jika keputusan produksi. Indus corporation Untuk setiap kasus, bagaimana organisasi dan pengendalian dalam Indus ? jawab Kasus A : Menurut pendapat kami, organisasi harus meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memotivasi karyawannya supaya menghasilkan produk yang berkualitas sesuai yang dinginkan konsumen, sehingga dapat mengurangi tingkat pengerjaan ulang barang-barang yang cacat. Organisasi dapat meningkatkan inovasi karyawan untuk menumbuhkan sinergi produksi di seluruh lini produk yang ada dan menerapkan sistem manajemen yang lintas batas bukan yang berbasis fungsional, agar sinergi produksi dapat terjalin dengan baik. Kasus B : Menurut pendapat kami, organisasi harus meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memotivasi karyawannya supaya menghasilkan produk yang berkualitas sesuai yang dinginkan konsumen, sehingga dapat mengurangi tingkat pengerjaan ulang barang-barang yang cacat. Dalam kasus ini, ada sinergi produksi yang cukup besar di seluruh lini produk yang ada. Kasus C : Menurut pendapat kami. organisasi harus meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memotivasi karyawannya. sehingga karyawan dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi inovasi mereka Kasus D : Menurut pendapat kami. ada sinergi produksi yang cukup besar di seluruh lini produk yang ada. Ini berarti bahwa informasi yang berubah dalam organisasi baik. organisasi harus menekan biaya produknya......

Words: 826 - Pages: 4

Free Essay

Quality Nissan

...Kualitas produk adalah apa yang memungkinkan pelanggan untuk mendorong mobil mereka dalam kenyamanan dan ketenangan pikiran dalam jangka panjang. Untuk mengaktifkan perbaikan nyata dalam kualitas produk, tidak hanya desain fase dan tahap produksi, tetapi juga melalui kemitraan yang kuat dengan pemasok, Nissan adalah meningkatkan komponen kualitas dengan komponen. Nissan melakukan inspeksi tindak lanjut pada kendaraan yang telah di pasar untuk beberapa tahun untuk mengukur daya tahan mereka. Memperkuat baik desain dan produksi untuk memotong jumlah cacat yang terjadi dalam waktu tiga bulan pembelian. kualitas desain upgrade Mobil memiliki sejumlah besar bagian. Sekitar 65 persen dari mereka memiliki nol cacat di masa lalu, dan dari sisa 35 persen telah menyebabkan masalah. Meningkatkan kualitas desain sebelum produksi dimulai adalah salah satu cara penting untuk meningkatkan persentase produk tanpa masalah ke tingkat maksimum. Meningkatkan presisi komponen dalam diagram desain meningkatkan kualitas orang-orang yang masuk ke produksi massal. Nissan menggunakan metode yang disebut desain review (DR) untuk mengembangkan kualitas tinggi bagian. Selama proses DR, ahli desain bekerja sama untuk meninjau potensi risiko untuk setiap bagian, dan menemukan cara-cara untuk mencegah masalah secara proaktif. Nissan telah mengadopsi metode DR baru yang memungkinkan inspeksi desain lebih cepat dan lebih akurat. Ini telah secara luas memperluas wilayah DR, dan didukung......

Words: 1403 - Pages: 6

Free Essay

Drama 1400

...mendapat zuriat yang cacat. Dollah suka berburu, dia gembira dengan kehamilan isterinya dan meminta Intan Siti Rahimah makan makanan yang baik sahaja dan tidak mengambil makanan dari kampung tersebut. Apabila anaknya lahir, anak itu cacat. Anak tersebut dibuang dan isterinya dihalau. Dollah telah bertemu dengan mayat ibunya yang minta dia bertaubat. Akhirnya semua harta kekayaannya hilang dan balik kepada keadaan asal. Dollah bertemu semula dengan isterinya di kampung lain yang memperjuangkan Islam. Akhirnya Dollah hilang di laut dan Siti Rahimah mendoakan keselamatannya. Tema Kekayaan mengubah sikap manusia ke arah kemungkaran dan menindas golongan yang lemah. Dollah seorang pemuda yang asalnya miskin dan capik. Dia dipandang hina oleh masyarakat . justeru dia berazam untuk menjadi kaya. Malangnya setelah hajatnya untuk menjadi kaya termakbul, sikap Dollah terus berubah. Dia sering menindas orang kampung. Dollah langsung tidak mempedulikan akibat pencemaran sumber air penduduk kampung yang berpunca dari najis kuda yang dipeliharanya. Dia juga tidak membenarkan isterinya bergaul dengan golongan susah. Dollah lupa daratan. Persoalan 1. Persoalan kepincangan masyarakat memilih kepada orang yang berharta 2. Persoalan keimanan yang kukuh menjadi panduan pada kebaikan 3. Persoalan pencemaran sungai memberi kesan yang buruk kepada pengguna dan membawa penyakit Teknik plot 1. Kejutan • Dollah bertemu dengan mayat ibunya • Siti Rahimah melahirkan anak yang cacat dan......

Words: 842 - Pages: 4

Free Essay

Jurnal Daminto

...yang dilakukan dapat diambil kesimpulan analisis sebagai berikut : 1. Tingkat produktivitas parsial menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola masing-masing input yang dimiliki, baik input material, tenaga kerja, modal, energi dan input lain-lain. Untuk masing-masing input selama periode pengukuran Januari sampai dengan Desember 2003 adalah : • Tingkat produktivitas material terendah sebesar 0,455 pada periode September 2003, jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas pada periode dasar sebesar 1,414 terjadi penurunan produktivitas sebesar 67,8%. Penyebab rendahnya produktivitas material pada periode September 2003 dikarenakan faktor ketersediaan bahan baku, rendahnya ketelitian operator bagian saw mill, banyaknya produk cacat serta kondisi mesin yang sering mengalami kerusakan. • Tingkat produktivitas tenaga kerja terendah sebesar 6,488 pada periode dasar (Januari 2003). Penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja pada periode Januari 2003 disebabkan oleh pemanfaatan waktu kerja yang kurang optimal oleh operator, mundurnya waktu proses sebagai akibat setting mesin yang sering dilakukan, kurangnya motivasi operator dalam bekerja serta belum adanya metode baku dalam proses produksi. • Tingkat produktivitas energi terendah sebesar 26,304 pada periode Mei 2003. Dibandingkan dengan tingkat produktivitas energi pada periode dasar sebesar 35,122 terjadi penurunan sebesar 25,1%. Penyebab rendahnya produktivitas energi pada periode Mei 2003 karena......

Words: 3738 - Pages: 15