Free Essay

Alle Kan Ro

In: Novels

Submitted By BIF123450
Words 1202
Pages 5
Littlerær artikel - Alle kan ro
I starten af novellen befinder vi os til jeg-fortællerens nittenårsfødselsdag, hvor hun er på bådtur med hendes mor og familie, som efterhånden er forholdsvis langt oppe i årene. Snart skal hun starte på universitetet i Århus, hvor hun skal studere dramaturgi. Hun skal ud og opleve verden og tage vare om sin egen skæbne – uden sin mor. Dog er hun er bange og trods forhippede forsøg på at overbevise sig selv om, hvor godt det bliver for hende at komme væk, så kan hun ikke klare tanken om at være alene uden at have sin mor til at støtte sig op af. Noget inde i hende er dog klar over, at hun bliver nødt til at tage langt væk, hvis hun skal lære at stå på egne ben.
Hun fortæller at hendes mor først var sorgmodig, over at hun flytter til Århus, men derefter bliver stolt over hendes selvstændighed. Men som hun selv siger - har hun ikke selv foretaget sig noget som helst selvstændigt endnu, idet at Selvom hun har taget beslutningen om, at flytte til Århus, er det stadig hendes mor, som har arrangeret det hele, og ordnet hendes værelse, hvilket påviser, at hun ikke selv har foretaget sig noget selvstændigt.

Novellen strækker sig ca. over et døgn, er fortalt i datid og gør brug af flashbacks og fortalt tid. Den historiske tid er umiddelbart ikke angivet, men vi kan gå ud fra, at den foregår i en tid, hvor kvinder havde ret til uddannelse, da jeg-fortælleren jo skal på universitet og studere. Det kan konkluderes, at novellen foregår i en periode inden for de seneste tres år, da hun har adgang til S-tog. Bortset fra enkelte dialog-stykker består novellen hovedsageligt af genfortælling og er en form for tankereferat bygget ud fra jeg-fortællerens erindringer om tidligere episoder i sit liv.

Jeg-fortællerens mor er særdeles overbeskyttende og dominerende – jeget får ej sjældent lov til at bestemme noget ”De vidste kun det om mig, som min mor havde fortalt dem.” Jeg-fortælleren beskriver, hvordan en flok unge hvinende mennesker kommer sejlende forbi dem, ned af åen, hvor hele familien sidder og synger - hun beskriver hvordan, at hun føler sig flov over sine familiemedlemmer, og at hun sidder og synger med dem, men på trods af det fortæller hun, at det er i deres selskab, at hun føler sig allermest hjemme og tryg - ”Jeg var lige blevet student og havde været med til alle festerne, det var ikke, fordi jeg var uden for alting. Men jeg var flov over, at det var her, jeg følte mig hjemme, i båden med Kisse og Knik og Siri.” Ydermere føler hun sig flov pga. de unge mennesker, som sejler forbi dem - de har det sjovt og er ude at leve livet, hvorimod hun sidder i en robåd, iført redningsvest og føler sig mildest talt som et lille barn.

Forholdet mellem jeget og moderen er meget tæt, men deres forhold er også præget af nutidens beskrivelse af unge. Jeget lider af en form for dovenskab når det gælder, at gøre tingene selv.
Hun er for længst stoppet med at tage selvstændige beslutninger og træde i karakter, idet hun aldrig har haft brug for eller lært det, da hendes mor har gjort det hele for hende. Hendes mor gør alt for hende, og det er hun vant til. Derfor er hendes dilemma, at hun ikke ro. Og som der bliver sagt: “Alle kan ro”. Men jeget kan ikke. Et symbol for at hun ikke ”kan”, fordi hun aldrig er blevet bedt om det. Hun er aldrig blevet udsat for, at stå i en situation, hvor hun skal klare sig selv. Hun er blevet forkælet og passet på af sin mor igennem alt.

Hun er nedkørt af bare at skulle indfinde sig og vil gerne være fri, men hun holder meget af sin mor og vil for alt i verden undgå såre hende ved at tilstå, at hun simpelthen er nødt til at få mere plads til at udvikle sig og blive mere selvstændig – uden indblanding fra moderen. Jeget er sågar så desperat efter at få fred og en smule selvstændighed, at hun har valgt et studie på universitet, som hun ingen interesse har for, ikke kender og som ligger i Århus - alt dette bare for at gå imod hendes mors ønske om at hun skal være farmaceut og studere i København.

Jeg-fortælleren føler sig ikke tilpas nogle steder, da det begynder at gå op for hende, hvor meget hendes forhold til sin familie har ændret sig. Hun føler ikke, at hun har noget tilfældes med de ældre som hun hidtil ellers har befundet sig iblandt, og har trives med så længe hun kan huske. Dog føler hun heller ikke, at hun har noget tilfælles med de unge mennesker i båden. Hun føler sig taktløs og malplaceret, hvor end hun er og har svært ved at finde sig selv. Efter at hendes familiemedlemmer nærmest manisk forsøger at lære hende at ro, svinder håbet endnu mere. Hun føler sig ydmyget af sin familie, hvilket yderligere distancerer forholdet til dem og forstærker hendes tro på, at hun, uanset hvor meget hun prøver, aldrig vil kunne få det samme forhold til sin familie igen.
”Da jeg stod op næste morgen, havde min mor tænkt over det. Det er da tosset, du tager S-toget ind. Jeg kører dig til Hovedbanen. Så kan vi også sige rigtigt farvel ved toget, sagde hun.” På selve rejsedagen føler hun sig utryg og overvåget, da morderen havde insisteret på at køre hende derind, på trods af, at hun jeg-fortælleren havde i tankeren, at tage derind alene. Ydermere moderen først givet hende billetten da hun havde fundet jeg-fortælleren havde fundet sin kupé. Jeg-fortælleren går i panik inden togets afgang. Hun fortæller at hun ikke har nogen bagage; hvilket kan tolkes som en metafor for, at hun ikke har nogen erfaringer, mangel på selvværd og selvtillid. Hun genfinder først denne selvtillid og selvværd, da hun finder den døde dame på sædet ved siden af sit og indser, at netop dette er hendes helt personlige og unikke mulighed for at handle selvstændigt og selv finde frem til en løsning, da moderen ikke er til stede. Dette er også grunden til, at hun ikke ønsker, at moren opdager, at kvinden er død, da det i så fald ikke ville være hendes egen personlige oplevelse.
Episoden kan dog også tolket på anderledes vis; hvor den døde dame kan symbolisere uselvstændigheden i jeg-fortælleren, som pga. Denne episode, nu er forsvundet- hun er foran-dret og er blevet en selvstændig sjæl. Hun vil ikke såre sin mor og vise hende sit ”nye, selvstændige jeg.”
Jeg vurderer, at Pia Juuls hensigt med novellen er at sætte fokus på manglende selvstændighed blandt unge, hvilket kan skyldes såkaldte ”curlingforældre”, som skaber ”curlingbørn” ved hjælp af deres overbeskyttende og afskærmende adfærd over for børnene, til hensigt for at ”beskytte” dem, hvilket vil hindre dem i deres videre liv, mere end det vil gavne dem.
Novellen er skrevet i 1.person, hvilket fører til, at novellens budskab kommer stærkere igennem til læseren, i forhold til, hvis den var skrevet i 3.person.…...

Similar Documents

Free Essay

Die Week Wat Alles Verander Het

...DIE WEEK WAT ALLES VERANDER HET Die meeste Christengelowiges herdenk die gebeure gewoonlik van die Vrydag af. Goeie Vrydag noem hulle dit. Maar in werklikheid het dit oorspronklik reeds die Woensdag gebeur. Nie dat dit soveel saak maak nie, want dit is mos maar net 'n dag waarop ons dieselfde gebeure herdenk. En dit is immers die gebeure waaroor dit alles gaan... Hierdie week bied volgelinge van Jesus die Christus oor die wêreld net weer die geleentheid en voorreg om saam met ander familielede en ander Christengelowiges stil te word rondom 'n week se gebeure in Jesus se lewe wat elkeen van ons se lewens verander het. Eintlik het dit die totale geskiedenis van die hele wêreld verander, al verstaan sowat twee-derdes van die wêreld se bevolking dit nog nie. DIE SONDAG Voor ek met jou gesels oor daardie Woensdag se gebeure, kom ons begin in ons nadenke reeds by die Sondag se gebeure. Palmsondag, soos daarna in die kerklike wêreld verwys word. Dit was die dag waarvan Lukas 19 en Johannes 12:12 en verder ons vertel. Jesus het Jerusalem, die stad van koning Dawid, binnegery op 'n donkie. Soos voor 'n koning van destyds, het die skare klere en palmtakke voor hom neergegooi om aan Hom eer te betoon as die koning uit die geslag van Dawid. Alles presies soos die profesieë - soos Sag. 9:9 en Dan. 9:25 -27 - eeue tevore voorspel het sou gebeur. Volgens Eksodus 12 moes die lam vir die Pasga wat later die week gevier sou word, gekies word op die tiende van die eerste maand...

Words: 2110 - Pages: 9

Free Essay

Alles

...Northern Europe Travel times Kiruna Rovaniemi 16:00 Trondheim 3:50 6:45 9:30 Östersund Bergen Oslo Glasgow Westport 3:30 2:20 7:00 Turku 6:20 1:50 Helsinki Aberdeen 8:40 Stockholm Belfast 4:00 0:50 Edinburgh 4:25 4:05 11:15 5:15 Dublin 3:15 Cork 2:45 Holyhead Bristol 5:05 Birmingham 1:45 1:45 4:30 1:35 København Hamburg 6:10 Amsterdam Switzerland 6:05 4:35 8:40 Penzance 1:53 2:38 London 2:20 Köln Bruxelles 1:47 Berlin Warszawa 5:50 5:45 Rennes Paris 2:00 3:00 2:15 1:25 3:10 3:55 1:10 4:20 3:40 Frankfurt 3:10 6:05 4:10 7:05 Praha 7:30 4:30 11:20 2:45 1:55 3:55 München 4:00 7:45 2:35 1:00 Wien 7:20 9:00 2:20 Santiago 7:05 4:30 Bordeaux Santander Bern 6:15 Budapest 13:50 7:30 Lyon 1:40 3:50 9:00 Ljubljana 6:05 Porto 2:45 10:10 11:00 Milano 5:10 Zagreb Montpellier Pamplona 2:20 Venezia 2:03 Bologna 3:00 2:50 1:45 5:30 2:55 València 4:40 Marseille Nice 2:35 Firenze 0:37 1:35 Ancona 15:00 5:35 6:05 9:10 9:00 9:32 Beograd 8:45 12:10 9:00 Bucureşti Split Sarajevo 4:00 1:10 8:05 Lisboa 3:50 Madrid 2:35 Barcelona Sofia Skopje 4:00 9:00 6:40 Faro Roma Bar Bari 9:30 12:55 12:00 Sevilla Istanbul 2:45 Napoli 7:30 Thessaloniki 4:25 6:00 Málaga Igoumenitsa Patras Catania 3:35 Athinai Piraeus 11:50......

Words: 1974 - Pages: 8

Free Essay

Hoe Kan de Prijsperceptie Van de Plus-Supermarkten Beïnvloed Worden?

...PLUS ook eigen consumentenmetingen gaan verrichten. Deze zullen zich richten op de mate van waardering voor het non-foodassortiment, het budgethuismerk en de volumeverpakkingen. Ook de effecten van de diverse prijspromoties en social media-activiteiten binnen PLUS, zullen gemeten worden. Mediaselectie Gedrukte media  vrouwenbladen: Gedrukte media  opvoedbladen: Gedrukte media  landelijke kranten: Gedrukte media  regionale kranten: Televisie: Een belangrijk aandachtspunt is de Radio: raming van de overige promotiekosten. Deze is gesteld op 1% van de netto-omzet van PLUS, gebaseerd op omzetgegevens van 2008. Het is echter zeer wel mogelijk dat deze Internet  social media: 1%-netto-omzetraming niet voldoende is, om alle kosten binnen deze categorie gedurende de hele actieperiode te (blijven) dekken. Monitoring van de ontwikkeling van Overzicht in te zetten media deze kosten, is dan ook een voor dit communicatieplan. vereiste. Wellicht moet gedurende dit communicatieplan, het percentage van de netto-omzet ten bate van de overige promotiekosten worden aangepast. De verwachting is dat er de komende jaren veel gaat veranderen in supermarktland in Nederland. De consolidatieslag die al voorzichtig is ingezet, zal ontegenzeggelijk voort zetten. Supermarktanalytici verwachten dat er over vijf á tien jaar nog slechts een, hooguit twee, supermarktformules per winkeltype zullen bestaan. Het is zaak voor PLUS zich nu te profileren en te onderscheiden, om daarmee de...

Words: 17887 - Pages: 72

Free Essay

Starbucks Ro

...1|Page Internaţionalizarea afacerilor INTERNAŢIONALIZAREA STARBUCKS1 Internationally, we are in our infancy. (Howard Schultz, Chairman & Chief Global Strategist – Starbucks, 2003) The expansion strategy internationally is not bulettproof as it is in the U.S. (Mitchell J. Speiser, Analyst – Lehman Brothers, 2003) EXPANSIUNEA STARBUCKS În martie 2003, revista Fortune a dat publicităţii clasamentul anual al celor mai bune 500 de companii conform Fortune (“Fortune 500 Companies”). Acest clasament a fost unul deosebit şi un vis devenit realitate pentru Howard Schultz, preşedintele Starbucks Corp., dat fiind faptul că Starbucks apărea în clasament (pe poziţia 465). Deşi economia S.U.A. începuse să se confrunte cu recesiunea şi mulţi jucători principali ai pieţei de retail înregistrau pierderi substanţiale sau chiar falimente, Starbucks a anunţat o creştere de 31% a veniturilor sale nete şi o creştere de 23% a vânzărilor sale pentru primul trimestru al anului 2003. Analiştii consideră că succesul înregistrat de Starbucks arată cu claritate faptul că un produs de calitate vorbeşte de la sine. Iar faptul că Starbucks a cheltuit mai puţin de 1% din încasările sale pentru activităţile de marketing şi publicitate a consolidat şi mai mult această viziune. Pe lângă popularitatea deosebită de care se bucura brand-ul printre consumatori, Starbucks era considerat şi cel mai bun angajator american, datorită politicilor sale de personal (Starbucks a fost prima organizaţie din S.U.A.......

Words: 5444 - Pages: 22

Premium Essay

Kandia Dulce Ro

...KANDIA DULCE TABLETS KANDIA: 1.Kandia intense Dark chocolate-75% cocoa 80g 3.29RON 2.Intense Dark chocolate- 55% cocoa 80g 3.29RON 3.Intense Dark chocolate and orange 80g 3.29RON 4.Intense chocolate and milk 80g 3.29RON 5.Intense milk chocolate and hazelnuts 80g 3.29RON ANIDOR: 1.Chame Noir-Cocoa 75% dark chocolate 85g 3.40RON 2.Dark chocolate 75% with orange peel 85g 3.40RON 3.Croquant-dark chocolate with whole hazelnuts 100g 3.40RON 4.Croquant- milk chocolate with whole hazelnuts 100g 3.40RON PRIMOLA 1.Hazelnuts Milk chocolate 90g 3.19RON 2.White chocolate 90g 3.19RON 3.Whipped cream milk chocolate 90g 3.19RON 4.Milk and white chocolate with creaspy cereals 90g 3.19RON 5.Strawberry Milk chocolate 90g 3.19RON 6.Cappuccino white chocolate 90g 3.19RON 7.Cocoa and cereals milk chocolate 90g 3.19RON 8.Cocoa dark chocolate (55%) 90g 3.19RON 9.Milk chocolate ...

Words: 636 - Pages: 3

Free Essay

Tv Kan Redde Verden

...Tv kan redde verden Denne artikel er udgivet den 19. december 2009 af politikken og skrevet af den Amerikanske Økonom og forfatter Charles Kenny. Kronikken vil rette særlig opmærksomhed på de hovedsynspunkter Charles Kenny har angående tv’et. Kenny har nogle påstande omkring hvordan og hvorfor tv’et kan redde vores verden, han fremfører at tv’et er et fundamentalt apparat for menneskerne. ”Tv trækker et spor af ligestilling, sundhed og global bevidsthed med sig, skriver amerikansk økonom”. I dag har vi, mennesker, så mange nye opfindelser omkring os at vi altid bliver informeret og opdateret om det der sker i verdenen. Denne nye teknologi bliver ved med at udvikle sig for hver dag, at vi hele tiden får købt os de nye og forbedret opfindelser. Uanset om vi har disse nye opfindelser omkring os kan vi ikke trives uden det som vi har haft siden starten, Tv’et. ”I 2007 havde 1,1 milliard husstande tv”. Charles Kenny fremhæver at selv om vi har den nye teknologi, så har den ikke forandret verdenen i disse år. Det er selve tv’et der har ramt alle i verdenen, ikke kun de rige, men også de fattige. I artiklen argumenterer økonomen Charles Kenny at Tv’et kan redde verdenen og at den globale verden er kontrolleret af Tv’et og skaber en verden med ligestilling, sundhed og global bevidsthed. Kenny udtaler at Tv’et bevirker flere positive samfundsforandringer, såsom bedre hygiejne og forbedring af kvinders vilkår. F.eks. skriver Kenny at de kvindelige roller i......

Words: 897 - Pages: 4

Free Essay

Alles Auf Zucker

...Alles auf Zucker Der Film heißt Alles auf Zucker. Er ist eine Komödie und spiegelt das Leben von Juden im modernen Deutschland wider. Die Hauptpersonen sind Jaeckie Zucker und seine Familie. Der Hauptdarsteller ist Henry Hübchen. Der Regisseur ist Dani Levy und hat auch eine jüdische Herkunft. Jaeckie Zucker ist Jude. Aber mit der jüdische Überlieferungen will er nichts mehr zu tun, weil ihn seine Mutter und sein Bruder hinter der Mauer in der DDR zurückließen. Deshalb ist er apathisch, als er vom Tod seiner Mutter hört. Aber dagegen lässt ihn der Besuch seines Bruders mit dessen Familie weniger kalt. Obwohl sein Bruder tiefgläubig ist, möchte Jaeckie mit ihm sich aussöhnen. Der Grund dafür ist, dass das die "Mamme" in ihrem Testament verlangt. Und Jaeckie wittert eine hübsche Summe Geld. Aber Jaeckie beschäftigt sich mit einem anstehenden Billardturnier. Wenn er das Speil gewinnt, kann er ein Preisgeld von 100.000 Euro bekommen und seine Schulden bezahlen. Dann simuliert er einen Herzinfarkt, um sich vorzeitig vom Begräbnis der Mutter wegschleichen zu können. Jaeckie aber wird beim Turnier mittlerweile disqualifiziert und bekommt bei dem ganzen Stress tatsächlich einen Herzinfarkt und fällt kurzzeitig sogar in ein Koma. Am Ende halten die beiden Familien doch zusammen. Das ist ein Happy Ending. Dann würde ich einige Szene vorstellen. Am Anfang des Films liegt Jaeckie in einem Krankenhaus im Koma. In einem Monolog stellt er sich vor und kommentiert seine traurige Frau...

Words: 334 - Pages: 2

Free Essay

Dai Kan

...again. 2014 though, was somewhat of a breakthrough year for more niche electronic artistes – at least in the Klang Valley – with the Akhyla and HOAX collectives pulling a lot of weight to create live and digital platforms for these acts to showcase their talents, fabricating networks for them to work together where none existed before. Undoubtedly, it has never been a better time for the everyman to get his or her (though besides +2dB, we are struggling to come up with examples of Malaysian female producers) music out there, with the rise of SoundCloud and metamorphosed waves in international scenes allowing just about anyone with a laptop and some imagination to get their foot in the door. It was only a matter of time locally, and Dái-Kan is representative of that paradigm shift. This duo however, aren’t like most of the other hole-in-the-wall acts that have come up through the lokalah food chain in the respect that both Aizi and Faris draw from solid classical backgrounds when writing and producing (à la Cover Girl TOKiMONSTA, of whom you can read about further on pg. 46). There’s also a sui generis chemistry about this pair’s work that isn’t as evident in many other local partnerships – perhaps birthed out of the fact that they’ve been creating musical rhapsodies together since their earliest days in high school, even before Faris moved to Australia to focus on music for a few years. Their complex percussive rhythms and lush stereoscopic refrains flow in unison in......

Words: 670 - Pages: 3

Free Essay

Rapporten Kan Bestilles Hos

...TITTEL: TRAFIKK I KOLLEKTIVFELT. Kapasitet og avvikling. Elbilens rolle. PROSAM-RAPPORT NR: 176 DATO UTGIVELSE: Des 2009 UTGIVER: STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET Kontaktperson: Per Frøyland RAPPORTEN KAN BESTILLES HOS: Denne rapporten kan lastes ned fra www.Prosam.org KONSULENT: Asplan Viak AS Kontaktperson: Birgitte Halvorsen STIKKORD: Kollektivfelt, kollektivtrafikk, registrering, kapasitet, avvikling, fremkommelighet, kjøretid busser, litteraturstudie, elbil, spørreundersøkelse SAMMENDRAG/FORMÅL: I prosjektet ”Registrering av trafikk i kollektivfelt” har målet vært å øke kunnskapen om hvilken trafikk vi faktisk har i kollektivfeltene på et utvalg steder i Oslo og Trondheim. Prosjektet er todelt, en del som retter søkelyset på bruk og konsekvenser av økt trafikk i kollektivfelt og en del som setter søkelyset på kjøpere/brukere av elbil. Følgende aktiviteter har inngått i prosjektet:  Registrering av trafikk i kollektivfelt  Litteraturstudie  Kjøretidsregistreringer  Registreringspunkt for kollektivtrafikk  Spørreundersøkelse om bruk av elbil EVT. VEDLEGG SOM ER TILGJENGELIG PÅ WWW.PROSAM.ORG: Registrering av trafikk i kollektivfelt Litteraturstudie kollektivfelt Registreringspunkter for kollektivfelt Elbil spørreundersøkelse RAPPORTENS PLASS I FORHOLD TIL ANDRE PROSAMRAPPORTER: Forord rapport Prosjektet Registrering av trafikk i kollektivfelt er gjennomført i regi av PROSAM med Statens vegvesen Vegdirektoratet som......

Words: 11794 - Pages: 48

Free Essay

“the Effectiveness of Saccharum Spontaneum (Kans Grass) for the Production of Paper”

...“The Effectiveness of Saccharum spontaneum (Kans Grass) for the Production of Paper” Chapter I The Problem and it’s Setting Introduction Paper is very important to every man’s life. It is used by all types of people mostly students for personal or general purposes. That is why production of paper increases dramatically every year. Paper is made from the cellulose fibres that are present in hard wood and softwood plants. Usually, paper trees are being processed to produce paper. However, due to the rapid increase of the demands in paper, the source of these is being lessen little by little. Paper trees which is the main source of paper were cut and almost extinct. These facts gave the researchers the idea of conducting a research study entitled “The Effectiveness of Saccharum spontaneum (Kans grass) for the Production of Paper” that will be an alternative source of paper. Kans grass are suitable for making paper because it’s structure is just the same with the fibres that is used to make paper. Statement of the Problem This study was conducted to find an alternative source of paper making. It also aims to answer the following specific questions: 1. Is there a significa1nt difference on commercial paper and the paper made from Kans grass? 2. How may the paper made from Kans grass be described in terms of: 2.1) Cost 2.2) Availability 2.3) Efficiency Hypotheses Based on the problems stated, the following......

Words: 3656 - Pages: 15

Premium Essay

Heineken Roe Ros Roa

...3. RATIOS (ROA ROE ROS) 3.1 Definition. · Return of assets (ROA): this ratio, is an indicator of how profitable a company is relative to its total assets. ROA gives an idea as to how efficient management is at using its assets to generate earnings. The return of assets is calculated by dividing the net income of the company in one year by the total assets of that same year. Expressed in percentage net incometotal assets · Return of equity (ROE): this ratio, measures a corporation's profitability by revealing how much profit a company generates with the money shareholders have invested. ROE is calculated by dividing the net income over the total equity on the company. Expressed in percentage. net incometotal equity · Return of sales (ROS): this ratio is used to evaluate a company's operational efficiency. This measure is helpful to management, providing insight into how much profit is being produced per dollar or euro of sales. The return of sales is calculated by dividing the net income before taxes and interest over the total sales. Expressed in percentage. net income (before taxes and interest)total sales 3.2 Heineken ROA ROE ROS. All the values are in millions of euros, excepted for the percentages. 1. ROA: the net income in 2014 for Heineken was 1516 million euros, and the total assets were 34348 million euros. 151634348*100=4.41% Last year’s return of assets for Heineken was 4.41%. 2. ROE: the total equity in 2014 for Heineken was 11402 million......

Words: 303 - Pages: 2

Free Essay

Venskab

...Venskab ”Venner er som stjerner. Man kan ikke altid se dem, men man ved at de er der”. Dette er et citat jeg fandt på internettet skrevet af en anonym, og jeg blev meget fascineret af det. Jeg syntes at det er en utrolig god måde at formulere det på, og jeg giver individet helt ret. Man kan ikke altid se på andre om de betragter en som en ven men man kan altid føle det. Det kan også forstås som at man behøver ikke nødvendigvis at være tæt på hinanden rent geografisk, for at være venner. Og den tanke syntes jeg er utrolig smuk. Jeg synes at de sociale medier har fordrejet mange unges syn på venskab. Der er folk der tænker dårligere om andre hvis de ikke har mange ”venner” på f.eks. Facebook. Når nogen har 700 ”venner” på Facebook er 60% sikkert kun hvad jeg vil betegne en bekendt. Jeg har selv venner på Facebook som jeg kun betragter som bekendte, som jeg syntes kunne være sjove at støde ind i byen. Når jeg tænker på en ven er det en som man kan komme og betro sig ting til, uden det så ender med at gå i omløb. Hvor en bekendt er en jeg ikke ville fortælle en hemmelighed uden videre til. Man kan godt snakke godt med en bekendt men det gør dem ikke nødvendigvis til en ven. Et venskab er altså et gensidigt forhold til hinanden med åbenhed, respekt, nærhed og forpligtet hed. Med det sagt syntes jeg heller ikke at alle ens venner skal betyde meget for en, for at man kan kalde dem en ven, men at man ikke kan have 1000 venner. Jeg synes at når man er venner har man også...

Words: 769 - Pages: 4

Free Essay

New Kan Det Gå

...mekka flere religioner, hellig skrif= koran, zaid skrev alt. Englen gabriel i 23 år. Fem søjler ramadan= faste om dagen. trosbekendelse valfart= alle skal tage til mekka. bøn almisse= 2,5skat. Muhammed var et sendebud.shiamuslim=ali sunnimuslim= abu bakr Jødedom:tenach, jødernes opgave: vise hvem gud er ved at leveet godt liv. Messias, synagogen, ortodokse jøder: prøver at følge alle af de 613 regler, ikke svinekød. Konservertiv jøde. Følger de fleste men ikke alle. Reformvenlig jød: følger ikke nogle af spise regler, mænd og kvinder må være i synagogen. Hinduisme: den ældste verdens religion. Den evig lov. Livet ved indus-floden.3000 f.kr .Det kaspiske hav. Kulturen brød sammen og input komme fra forskellig landsby så derfor ved vi ikke hvor og hvem der lavede den. Ariene. Deres skrift hed sanskrift. De fire vedaer. Ældste skrift. 4 bøger Filosofi: i hver religion er der svar på hvad menning er med livet, ikke her, kun spørgsmål. Hvad sker der efter livet?. Descartes: sjælen er i hjernen, og efter livet forsætter sjælen med at leve. Aristoteles: alt levende har en sjæl. /ateisme Karl marx: ikke kun forstå men gør den bedre. Agonsticisme/kant: man kan ikke vide noget om gud da man ikke kan bevise det. Han valgte ikke at tro på fordi han sagde livet ville være menneingsløst uden. En agonstiker kan vælge også bare at sige man kan ikke vide noget om gud. Helium:hvordan forklare man en lille dreng at han skal dø?luftskib,enzo,...

Words: 433 - Pages: 2

Free Essay

Rapport Om Blodsukker

...disakkarid, altså bestående af to kulstofringe. Cellulose og stivelse består er molekyler af mange kulstofringe. De kaldes polysakkarider og er meget mere komplekse end glukose, fruktose og sukrose. Stivelse består af mange hundrede kulstofringe, imens cellulose består af flere tusinde! Alle kulhydrater stammer fra plantevækst. Planter laver fotosyntese, hvilket skaber glukose. Glukosen bliver derefter brugt til at lave for eksempel stivelse eller plantefibre. Som sagt består alle kulhydrater af et bestemt antal kulstofringe. Disse kulstofringe består af ilt- og brintatomer samt kulstof, selvfølgelig. Fordøjelse af kulhydrater: Vores fordøjelsessystem er delt op i to: den mekaniske fordøjelse og den kemiske fordøjelse. Den mekaniske fordøjelse starter så snart, vi putter mad i munden. Tænderne tygger maden i småstykker, så den lettere kan passere igennem fordøjelseskanalen. Når tænderne grovhakker maden, kommer der samtidig et større overfladeareal, hvilket gør det lettere for kemien at virke. Når man tygger, produceres der også spyt, som hjælper os med at synke maden. I maven bliver maden æltet af et lag glat muskulatur, endnu en mekanisk fordøjelsesmekanisme. Samtidig bliver alle mikroorganismer dræbt af en saltsyreholdig væske, hvilket forhindrer os i at blive syge. Den kemiske fordøjelse starter også allerede i munden. Spyttet har nemlig en til funktion: At spalte kulhydrater i korte stivelseskæder. Væsken kaldes spytamylase. Det skal lige siges at det er kun......

Words: 1218 - Pages: 5

Free Essay

Scheda Di Lettura "Addio Alle Armi"

...“Addio alle armi” di Hernest Hemingway Eva Chiesa Il tempo Le vicende narrate nel romanzo sono collocate in un tempo storico determinato, è, infatti, ambientato durante la prima guerra mondiale. Il primo capitolo soltanto si svolge nel 1916, dal secondo in avanti le vicende hanno luogo nel 1917 fino al 1918. Il tempo assume una grande importanza rispetto ai luoghi e ai personaggi, infatti il tempo caratterizza e spiega molti dei loro comportamenti. L’ordine cronologico è quasi sempre rispettato ma nell’insieme la storia è un flashback poiché è narrata con il tempo passato. Il ritmo del romanzo è piuttosto scorrevole e veloce, probabilmente tale aspetto è caratterizzato dall’influenza giornalistica nello stile di Hemingway. Lo spazio Le vicende nella storia sono ambientate principalmente nel Nord Italia. Il protagonista Frederic Henry si sposta maggiormente in Friuli, dove avviene la guerra. In seguito si sposta a Milano all’ospedale Americano, dove viene ricoverato poiché colpito da una bombarda. Infine giunge a Caporetto fino a ritirarsi in Svizzera con Catherine, luogo in cui termina l’opera. Le descrizioni sono piuttosto dettagliate ma pur sempre scorrevoli, Hemingway ha a disposizione spazi vasti all’aperto e ciò gli permette di articolare descrizioni analitiche. Lo spazio è prettamente reale, ideato anche dai ricordi di guerra di Hemingway stesso. Lo sfondo del romanzo è cupo, i paesaggi incarnano perfettamente zone di guerra,......

Words: 1687 - Pages: 7